[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.8991

File: 1602969831951.png (119.71 KB, 714x600, 119:100, t.png)

Dziś będzie nietypowo - reportaż wcieleniowy. Wcielam się w cyberprzestępcę atakującego użytkowników komunikatora Usecrypt Messenger i pokazuję, co *mogło* się wydarzyć z powodu małego zaniedbania autorów komunikatora.

https://informatykzakladowy.pl/bo-do-komunikatora-trzeba-dwojga/

co trzeba mieć w głowie żeby znaleźć błąd w tej pułapce służb i posłusznie poinformować służby że mają błąd, zamiast zrobić tam holokaust i ostrzec ofiary?

 No.8992

>Co dokładnie zawiera rzeczona rekomendacja? Miesiąc temu poprosiłem wydawcę aplikacji o przekazanie jej kopii i upewniłem się, że e-mail z prośbą został odebrany i przeczytany. Do chwili publikacji niniejszego artykułu nie dostałem odpowiedzi. Takie trochę ignorowanie prasy, Informatyk Zakładowy jest zarejestrowanym czasopismem.

co za cuck xD

cuck marnuje setki godzin swojego czasu na szukanie błędów w honeypocie i zgłaszanie służbom, a oni nawet mu nie odpiszą xD tylko traktują jak śmiecia


 No.8995

dostał bug bounty ciołku to raz

dwa taki test trwa kilka godzin

trzy buduje swój prestiż

cztery satysfakcja

ty poświęciłeś życie policji i co masz z tego? Marne grosze, połowa społeczeństwa uważa, że jesteś niepotrzebny a druga połowa pluje ci pod nogi ;)


 No.8996

>połowa społeczeństwa uważa, że jesteś niepotrzebny a druga połowa pluje ci pod nogi ;)

Ja pluje im na mundur


 No.8997

>co za cuck xD

>cuck marnuje setki godzin swojego czasu na szukanie błędów w honeypocie i zgłaszanie służbom, a oni nawet mu nie odpiszą xD tylko traktują jak śmiecia

ty poświęciłeś życie policji i co masz z tego? Marne grosze, połowa społeczeństwa uważa, że jesteś niepotrzebny a druga połowa pluje ci pod nogi ;)

>Ja pluje im na mundur

jemu >8996


 No.8998

o temu 8992


 No.9000

>>8995

>dostał bug bounty ciołku to raz

ile? kilka złotych na kawę?

>dwa taki test trwa kilka godzin

mógł poświęcić te kilka godzin na ruchanie dziewczynek albo robienie alarmów bombowych

>trzy buduje swój prestiż

taki prestiż że go wszyscy zignorowali xD

>cztery satysfakcja

satysfakcja z pomagania obcym firmom xD

>ty poświęciłeś życie policji i co masz z tego?

jeżeli ktoś pisze o "policji" to wiadomo że to Vegeta

>>8997

>>8998

głupki dalej nie potrafią odpisywać na posty xDDDDDDDDDDDDDDD


 No.9010

>>8995

>ty poświęciłeś życie policji

zamorduję Dominika Rozdziałowskiego i brutalnie zgwałcę jego córkę

zamorduję Beatę Legowicz i brutalnie zgwałcę jej córkę

zamorduję Agnieszkę Gryszczyńską

>>9000

>mógł poświęcić te kilka godzin na ruchanie dziewczynek albo robienie alarmów bombowych

pewnie w czasie kiedy cuck szukał błędów dyrektor Usecrypta ruchał dziewczynki

>taki prestiż że go wszyscy zignorowali xD

tak samo jak Vegeta pisał do CERT i czekał na odpowiedź a dostał tylko autoresponder xDDD

>satysfakcja z pomagania obcym firmom xD

jeszcze gorzej, polskim służbom i pułapce polskich służb która istnieje aby podsłuchiwać polityków i aktywistów


 No.9041

>jemu >8996

Im. Kraweżnikom co np na zakupu do biedronki weszli.


 No.9042

>>9041

>Im. Kraweżnikom co np na zakupu do biedronki weszli.

ktoś rozumie co ten patus Vegeta napisał? xD
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads