[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.8972

File: 1602959172487.jpeg (3.03 MB, 5000x3072, 625:384, polin.jpeg)

jak już zniszczymy polskę to co dalej? jest kilka upadłych krajów a mimo to funkcjonują, ludzie w nich żyją, mają dzieci, płacą pieniędzmi, jedzą itd.

co wtedy zrobimy? dalej terroryzm? co jak kraj będzie tak zniszczony że nie będziemy mieli internetu albo możliwości terroryzowania polskich zwierząt?

 No.8973

wtedy wjadą wojska europejskie i będzie cywilizacja


 No.8974

>>8973

>wtedy wjadą wojska europejskie i będzie cywilizacja

to chyba tak nie działa


 No.8977

>>8974

>to chyba tak nie działa

działa, od zawsze polska była podbijana przez zachód i zachód wprowadzał cywilizację


 No.8979

>>8977

>działa

wojska zachodnie wjechały do wielu krajów i niekoniecznie polepszyły jakość życia mieszkańców

>od zawsze polska była podbijana przez zachód i zachód wprowadzał cywilizację

to dlaczego jesteśmy tu i teraz walcząć z polską? przecież mamy UE, kulturę europejską a i tak powstał Lolifox


 No.8981

>>8979

>wojska zachodnie wjechały do wielu krajów i niekoniecznie polepszyły jakość życia mieszkańców

gdzie? chyba ci się pomyliły wojska zachodnie z wojskami amerykańskimi

>to dlaczego jesteśmy tu i teraz walcząć z polską?

bo polaczki mają sporą niezależność, sami sobą rządzą

>przecież mamy kulturę europejską

poczucie humoru ci dopisuje

>przecież mamy UE

no i ta UE grozi polaczkom palcem że nie robią tego co UE każe tylko wprowadzają swoje polackie i ruskie zasady. zamiast lekko z polaczkami trzeba przyjebać rakietami w sejm


 No.8982

>>8981

>gdzie? chyba ci się pomyliły wojska zachodnie z wojskami amerykańskimi

Francja zniszczyła Libię


 No.8984

>>8981

>gdzie? chyba ci się pomyliły wojska zachodnie z wojskami amerykańskimi

przecież ameryka to zachód

>bo polaczki mają sporą niezależność, sami sobą rządzą

ale mają bat nad sobą

>poczucie humoru ci dopisuje

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

>>8981

>no i ta UE grozi polaczkom palcem że nie robią tego co UE każe tylko wprowadzają swoje polackie i ruskie zasady

bo to spedalony zachód z muzułmanami, polska stoi w obronie wartości chrześcijańskich i europejskich

>zamiast lekko z polaczkami trzeba przyjebać rakietami w sejm

mocne, kiedy tak zrobią?


 No.8985

>oznacz dwa razy ten sam post

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

śmieciaki mnie ogłupiają


 No.8993

>>8984

>przecież ameryka to zachód

USA to najbogatszy kraj trzeciego świata


 No.8999

>>8993

>USA to najbogatszy kraj trzeciego świata

biedni w tym "trzecim świecie" żyją lepiej niż polscy niewolnicy

wymyślili narzędzia które używamy np. Tor

ale jakbym miał mieszkać na zachodzie to wybrałbym Europę xD


 No.9001

pierwsze co trzeba to zniszczyć izrael to najgorszy wrzód jaki kiedy kolwiek istniał na Ziemi a później wybić wszystkich parchów we wszystkich państwach

pamiętaj że żyd to twój najwikszy wróg będzie mącił, napuszczał, judził, donosił i dzielił

wielki Hitler zaczął tępienie tego gówna kontynujmy jego wielkie dzieło

masz sąsiada żyda, znasz jakiegoś żyda? zajeb to ścierwo i rzuć do szamba a zrobisz przysługę światu

i tak małymi krokami uwolni się świat od tych ochydnych człeko kształtnych zwierząt


 No.9009

>>9001

my walczymy z polską przygłupie


 No.9019

>>9001

>pierwsze co trzeba to zniszczyć izrael to najgorszy wrzód jaki kiedy kolwiek istniał na Ziemi a później wybić wszystkich parchów we wszystkich państwach

dlaczego nie wysyłasz fałszywych alarmów do Izraela?


 No.9045

>>9019

>dlaczego nie wysyłasz fałszywych alarmów do Izraela?

pomyślałem że moglibyśmy zaprosić ludzi z forów pedofilskich do tworzenia międzynarodowych seclist, może udałoby się utworzyć zagraniczne komórki Lolifoxa np. Lolifox Espanol
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads