[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.8894

File: 1602872424890.jpg (2.57 KB, 128x85, 128:85, obiat.jpg)

anonie od kupy jesteś? piszesz, czytasz?

bo mam sprawę do ciebie

 No.9033

kupiarz jesteś?


 No.9062

wiecie coś o stalkowaniu youtubera pedałą indygo puffa przez karachan?


 No.9065

wypierdalać z tym


 No.9101

kupiarz, co myślisz o takich działaniach?

-wysyłka alarmów o podłożonym ładunku kałowym albo wybuchu gazu z dupy

-wysyłanie linków do obrazków zjadania kupy na losowe emaile szkół i urzędów ale pod jakimś zmyślonym pretekstem by kliknęli w obrazek

-wysyłanie tekstów o wybuchu gazu z dupy na email

w razie czego służymy pomocą jeśli czegoś nie potrafisz, powiemy co i jak


 No.9102

>>9101

on jest ze służb


 No.9106

>on jest ze służb

polin to policja z cebulakowa


 No.9119

>>9065

to jest post typka ze służb, został sprofilowany i zdemaskowany, policyjna kurwa jedna


 No.9127

>>9106

>polin to policja z cebulakowa

a on znowu o tym pedalsko grzecznym forum. tu jest Lolifox, tutaj mordujemy Gryszczyńską i promujemy pedofilię i ruchanie dzieciaczków


 No.9144

>>9102

>on jest ze służb

skąd wiesz? może po prostu lubi postować takie rzeczy a wszędzie go banują

a może jest w lodówce albo dostaje kieszonkowe


 No.9181

>>9144

>skąd wiesz?

służby postowały pornografię dziecięcą, gore, murzynów, penisy

>może po prostu lubi postować takie rzeczy a wszędzie go banują

to tutaj też go zbanują

>a może jest w lodówce albo dostaje kieszonkowe

czyli jest ze służb


 No.9195

>>9181

>służby postowały pornografię dziecięcą, gore, murzynów, penisy

To nie służby


 No.9199

>>9195

>To nie służby

oczywiście że służby, my wiemy łajzo i ofermo z polskich służb xD


 No.9201

>oczywiście że służby, my wiemy łajzo i ofermo z polskich służb xD

chuja wiecie xD


 No.9211

>>9201

panie pracowniku służb, jeżeli chcesz stworzyć chociaż pozory, odpisuj na konkretne posty. inaczej nikt nigdy się nie nabierze xDD
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads