[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.811

File: 1594933829471.jpg (165.86 KB, 1600x928, 50:29, samosia2.jpg)

tak wygląda proces grażynienia polek, na przykładzie Antoniny Flak

 No.812

taka prawda, tylko ona ma teraz 15 lat

urodzona 17 kwietnia 2005


 No.853

faktycznie, po prawej wygląda jak stara wyrachowana kurwa


 No.854

można zamienić 16 na 15


 No.892

>>812

>taka prawda, tylko ona ma teraz 15 lat

myślałem że 16 bo staro wygląda

>>853

>faktycznie, po prawej wygląda jak stara wyrachowana kurwa

takie są fakty

ale również na filmikach można zaobserwować coś takiego, że w wieku 13 lat zachowywała się tak spontanicznie, naturalnie, dziewczęco. a w wieku 15 lat zachowuje się tak świadomie, wyrachowanie, próbuje grać jakieś minki sztucznie, zastanawia się już jak jest odbierana, jak ktoś ją widzi, co pokazać żeby zdobyć więcej plusów


 No.918

File: 1595013925843.jpg (165.04 KB, 1600x910, 160:91, samosia3.jpg)


 No.1004

>>918

jest potencjał na wrzucenie na mirkowyznania.eu i zwerbowanie nowych pedofilów

tylko trzeba napisać coś żeby przeszło i pamiętać o tagach


 No.1012

>>1004

>tylko trzeba napisać coś żeby przeszło

coś w stylu ma 15 lat a wygląda na dorosłą dojrzałą kobietę to nie jest pedofilia


 No.1018

>>1012

>coś w stylu ma 15 lat a wygląda na dorosłą dojrzałą kobietę to nie jest pedofilia

trzeba najbardziej zareklamować 13 latki, niech wiedzą że 13 latki są najlepsze


 No.1170

popularna tiktokerka, samosia. po lewej w wieku 13, po prawej w wieku 15 lat. czy bardzo się zmieniła? w jakim wieku była ładniejsza?

#rozowepaski #ladnapani #pytanie #humorobrazkowy #gownowpis

https://s12.directupload.net/images/200717/qtgyt7p8.jpg

nie dali tego. na obrazku z linka jest też link do foxa. trzeba z kradzionego konta


 No.2412

gdzie wasze konta wykop żeby to zapostować?


 No.3917

File: 1597624304320-0.jpg (280.34 KB, 1280x720, 16:9, 13.jpg)

File: 1597624304320-1.jpg (174.53 KB, 1280x720, 16:9, 15.jpg)

te same osoby, w wieku 13 i 15 lat


 No.4007

>>3917

stare takie nijakie, jakich wiele

brak uroku, dziewczęcości, błony dziewiczej


 No.4070


 No.4235

File: 1598117203001.jpg (276.5 KB, 815x1099, 815:1099, 0007T0Q7V1II0HEM-C122-F4.jpg)

a tak się starzeją żYDÓWKI wstrętne obrzydliwe małpy o "urodzie" odbytu pawiana


 No.6401

kobieta to produkt o krótkim terminie przydatności do spożycia, data ważności kobiety wynosi 14 lat


 No.6402

>>4235

>a tak się starzeją żYDÓWKI wstrętne obrzydliwe małpy o "urodzie" odbytu pawiana

każda kobieta po 15 urodzinach jest obrzydliwa, niezależnie od narodowości


 No.6405

>>4235

HAHA CO TO KURWA JEST JAKIŚ POTWÓR Z KOSMOSU

a polaczki wykonują każde polecenie tej baby


 No.6435

>każda kobieta po 15 urodzinach jest obrzydliwa, niezależnie od narodowości

żydówki są najobrzydliwsze


 No.6436

>a polaczki wykonują każde polecenie tej baby

niezupełnie w "polskim rządzie" są prawie same żydy i dlatego wykonują jej polecenia


 No.6503

>>6436

>niezupełnie w "polskim rządzie" są prawie same żydy i dlatego wykonują jej polecenia

to trzeba zrobić porządek z takim rządem. co powiesz na zamach terrorystyczny na polski Sejm, premiera Moravera i prezydenta Kornhauser-Judę?


 No.6506

>to trzeba zrobić porządek z takim rządem. co powiesz na zamach terrorystyczny na polski Sejm, premiera Moravera i prezydenta Kornhauser-Judę?

pomysł sam w sobie jest bardzo dobry i jak najbardziej go popieram, ale nie bardzo wiem kto mógłby to zrobić? moze jak jeszcze trochę podrażnią putina to jebnie w nich nukiem i problem sam się rozwiąże xDDD


 No.6508

>>6506

>pomysł sam w sobie jest bardzo dobry i jak najbardziej go popieram, ale nie bardzo wiem kto mógłby to zrobić? moze jak jeszcze trochę podrażnią putina to jebnie w nich nukiem i problem sam się rozwiąże xDDD

można zrekrutować ludzi do pracy. coś w stylu że bank zatrudni pentestera i zadaniem rekrutacyjnym CTF będzie włamanie się do banku i znalezienie flagi która pozwala na wykonywanie dowolnych przelewów. w sprawie zamachu można zrekrutować kuriera który wniesie paczkę w określone miejsce itd.
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads