[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.2163

File: 1596099667361.jpg (6.36 KB, 225x225, 1:1, index.jpg)

Kto slu🎧🎧cha Tovaritcha?

Tovaritch - BRATVA IX Feat Paluch

Tovaritch na bank jebie ?? R.V.Millera 🐕🐕👮‍♂👮‍♂ psinke spsiałą głupiutką. Słuchacie anony (•ᴗ•) Tovaritcha Pradziwy driller co pierdoli szpagatowców jak

R.V.Miller

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀▀▀▌

───▄▄██▌█ BEEP BEEP

▄▄▄▌▐██▌█ R.V.Miller Arrived

███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▌

▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀​▀▀▀▀(@)▀

{\__/}

(●_●)

( >🌮 Want a taco?

Miller 0 pkt ヽ(^o^)ρ┳┻┳°σ(^o^)/ Tor 10pkt

r.V.miller -> 👮‍♂🕵‍♂👮‍♂🕵‍♂ co lubi 👨‍👧‍👦👨‍👧‍👦👨‍👧‍ chciałby dziecko Bad touch ԅ(≖‿≖ԅ) i zbiera ich 📷📷📷 ??

 No.2171

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2206

d💎amon Miller -> 👮‍♂ r.V.millerski -> 🐕 psiaczek -> 🐩 pudelek -> idze na ᕕ( ᐛ )ᕗ gupiaśny pieseczyn

ლ( ° ੪ ° )ლ ᕦ( ▨ ▨ )ᕥ on imaginuje być jak solo lucci i robić chop bricks, laskom tak wmawia

Solo Lucci "Whip It" (WSHH Exclusive - Official Music Video)

Na cebulkowym komisariacie spodobało się być złodzieńkiem ale to 🌞 frajer. Trochę fantazjował jak to jest fajnie. (࿐‿࿐)

Nie chce być bomberem ten d💎amon Miller -> 👮‍♂ r.V.millerski ale mówi że jest.

d💎amon Miller -> 👮‍♂ r.V.millerski prowadzi tajne zadanie skompromitowania siebie i kolegów 🇵🇱 policji. 👮‍♂🐕

Jest na ostatniej prostej. I gna. 🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍


 No.2209

>>2206

>r.V.millerski

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela

>Nie chce być bomberem

ja chcę być bomberem i chcę wyruchać dziesięcioletnią Monikę Legowicz w odbyt, to moja mała fantazja


 No.2211

Kompromitacja to nastąpiła, ale Twoja Panie Policjancie R.V.Miller.

Dzisiaj długo Cie nie było. Jakaś realizacja?


 No.2220

>>2211

>Kompromitacja to nastąpiła, ale Twoja Panie Policjancie R.V.Miller.

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela

>Dzisiaj długo Cie nie było. Jakaś realizacja?

obserwowałem Moniczkę, zrobiłem parę zdjęć małej, w domu doszedłem z mocą tysiąca słońc


 No.2229

R.V.Miller w ramach realizacji obserwuje dzieci ;)


 No.2230

>>2229

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela

>w ramach realizacji obserwuje dzieci

dziecko Beaty Legowicz obserwowałem ja


 No.2289

Ty czyli d💎amon Miller -> 👮‍♂ r.V.millerski -> 🐕 psiaczek -> 🐩 pudelek


 No.2291

>>2289

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2307

Już ci nikt nie wierzy miller.

Nastąpiła kompromitacja cwela millera.


 No.2308

Każdy już wie że 👮‍♂ r.V.millerski -> 🐕 psiaczek


 No.2330

>>2308

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2565

>>2561

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2645

>>2626

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2672

Millerowi cd przycina ;)


 No.2677

>>2672

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads