[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.1784[View All]

File: 1595709268396.jpg (17.35 KB, 480x360, 4:3, Vse-7C23_FU.jpg)

temat z artykułami o ewakuacjach, alarmach

91 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.7583

>pojazd wpierdoli się na chodnik gdzie rozkurwi ludzi

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

bomberzy trzymają poziom

>może to ta sama ekipa, która wysłała takiego maila

mocne, Lolifox to zorganizowana grupa przestępcza

>ta sama domena

może normiki myślą że secmail.pro to nasza terrorystyczna domena


 No.7593

>>7500

>Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ostrzeżenie o rzekomej bombie także przesłano pocztą elektroniczną. Dyrektor placówki zarządziła ewakuację przedszkolaków i uczniów, a policja i straż przeszukała obiekty. Rzecz jasna nic nie znaleziono Tyle, że kiedy dzieciaki wróciły do szkoły na elektroniczny adres szkoły przyszła następna informacja o bombie

>Tym razem nie ewakuowałam dzieci, bo budynki przecież zostały przeszukane, ale policję i straż oczywiście poinformowałam, bo taki mam obowiązek. O, właśnie przyjechali strażacy, pewnie policja też zaraz będzie – zauważyła w czasie rozmowy dyrektor placówki

co tu się odjaniepawla? czy normicy mają samoświadomość czy są botami, NPC, automaty które tylko wykonują procedury?


 No.7595

>>7593

co jeśli w tej grze komputerowej jest tylko kilka świadomych bytów otoczonych robotami?


 No.7597

>>7595

>co jeśli w tej grze komputerowej jest tylko kilka świadomych bytów otoczonych robotami?

lolifoksi to playerzy i ich celem jest zniszczyć głupków NPC zanim to oni zniszczą foxów

jak to w grach wybór bohaterów jest ograniczony ale dzięki technologii mogą prowadzić wojnę asymetryczną z głupkami pozostając anonimowymi


 No.7605

>>7593

a może zrobić na nich eksperyment i spróbować ile razy dziennie do tego samego miejsca potrafią przyjechać. albo takie wyścigi, w jakich miastach straż pożarna i policja potrafi najszybciej pojechać na miejsce alarmu, na komendę i znów na miejsce alarmu. wygrani otrzymają puchar albo immunitet na alarmy, na jeden miesiąc

Antidotum Alarmów. przedmiot pozwala na zatrzymanie fałszywych alarmów na kablu od internetu w odległości 25 km, dzięki czemu alarmy nie są w stanie dolecieć do celu. Wartość: 50 000 szylingów


 No.7606

>>7500

>Nie można przecież wykluczyć, że cała ta wstrętna ogólnopolska akcja ma osłabić czujność służb i jest przygotowaniem jakiegoś poważnego przestępstwa, do którego może dojść właśnie w tej placówce, z której nadeszło kolejne zgłoszenia

nie są tacy głupi, wiedzą coś o naszych planach


 No.7610

>>7605

>a może zrobić na nich eksperyment i spróbować ile razy dziennie do tego samego miejsca potrafią przyjechać

na razie przyjechali 2 razy

>albo takie wyścigi, w jakich miastach straż pożarna i policja potrafi najszybciej pojechać na miejsce alarmu, na komendę i znów na miejsce alarmu

tylko jak to sprawdzić? mogą nie napisać tego w artykule albo napisać nieprawdę

>wygrani otrzymają puchar albo immunitet na alarmy, na jeden miesiąc

sprawiedliwe

>Antidotum Alarmów. przedmiot pozwala na zatrzymanie fałszywych alarmów na kablu od internetu w odległości 25 km, dzięki czemu alarmy nie są w stanie dolecieć do celu

w sensie jak komenda ma AA to w odległości 25 km od nich nie będzie alarmów? xD

Bez BCC: jeśli bomber poda adresy w polu BCC i po odebraniu pokazuje się tylko jeden adres można odsłonić dziewięć pozostałych. Wartość: 1 000 szylingów za każdą wiadomość

Ezoteryczna Ewakuacja: przedmiot pozwala przeszukać obiekt nie informując osób przebywających w nim, w tym przypadku nie ma ewakuacji i nikt poza osobą zgłaszającą nie wie że był alarm. Wartość: 20 000 szylingów

Zamrożona Zabawa: przedmiot uniemożliwia wysyłanie alarmów przez bomberów przez okres 24 godzin. Wartość: 100 000 szylingów

Służbowy Stack: przedmiot pozwala stackować alarmy to znaczy że jak zostanie wysłane do 10 różnych placówek można zamienić na jedną placówkę przeszukiwaną 10 razy. Wartość: 70 000 szylingów

>Wartość: 50 000 szylingów

jak zdobywać te szylingi? jest to czasochłonne? służby mają dużo ludzi nic nie robiących więc będą farmić te szylingi


 No.7800

>>7582

o co chodzi z tym drukowaniem, robieniem zdjęcia kartki i dawaniem do internetu? czemu nie zrobią zdjęcia ekranu na komputerze?


 No.7801

>>7800

>o co chodzi z tym drukowaniem,

w polskich służbach, urzędach, szkołach i innych wszystko musi być na papierze

>robieniem zdjęcia kartki i dawaniem do internetu?

chcą pokazać ludziom

>czemu nie zrobią zdjęcia ekranu na komputerze?

użycie komputerów w polskich instytucjach jest znikome


 No.7808

>>7582

>Lokalnych klimatów nie znają. Parę k* oraz ch* i konwersja znacznie by się poprawiła.

ten polak ma rację. trzeba do polaków mówić ich językiem


 No.7855


 No.7856

>>7855

>bomber nie odpuszcza ale tylko trzy artykuły zostały znalezione

czasem jest tak że czytają wiadomości kilka dni po tym jak zostały wysłane np. po weekendzie

a i tak ewakuują

>media dostały zakaz pisania o alarmach czy ludzie je ignorują?

dzisiaj mogły nie zostać wysłane


 No.7861

>>7855

>media dostały zakaz pisania o alarmach czy ludzie je ignorują?

w mediach pisza o tych corabardziej spektaklarnych, ale info o kazdym alarmie znajdziesz na fejsbukowych stronach/grupach lokalnych


 No.8011


 No.8012

>Centralne Biuro Śledcze Policji prognozuje, iż maile z adresu @secmail.pro o podobnej treści będą wpływały do innych zakładów i instytucji na terenie kraju.

>Zdaniem ekspertów alarmująca wiadomość ma charakter kaskadowy (jest wysyłana automatycznie na wiele adresów) i cechuje ją bardzo niska wiarygodność. W związku z tym CBŚP zaleca nie ewakuować obiektów oraz instytucji, od których wpłyną e-maile z adresu @secmail.pro.

czujność została uśpiona, wkrótce zostanie zrobione prawdziwe bum


 No.8013

>>8012

ja też zamierzam coś wybuchnąć


 No.8186

ciekawe czy policja robi własną listę alarmów czy kradną od nas z tematu Alarmy Bombowe - wiadomości


 No.8269

https://sochaczewianin.pl/2020/10/bomby-w-szkolach-i-przedszkolu/

Jak wynika z informacji policji, mamy obecnie do czynienia z kolejną serią alarmów bombowych wszczynanych w placówkach edukacyjnych. Poprzednia miała miejsce wiosną, kiedy w ciągu dwóch dni alarmy ogłoszono w 700 szkołach. To właśnie po tamtych zdarzeniach w Komendzie Głównej Policji powołany został specjalny zespół, który poszukiwał sprawców fałszywych alarmów.

nieźle namieszaliśmy


 No.8270

>>8269

>Poprzednia miała miejsce wiosną, kiedy w ciągu dwóch dni alarmy ogłoszono w 700 szkołach. To właśnie po tamtych zdarzeniach w Komendzie Głównej Policji powołany został specjalny zespół, który poszukiwał sprawców fałszywych alarmów.

przecież już na wiosnę 2019 był specjalny zespół do szukania bomberów


 No.8271

może oni o tym specjalnym zespole mówią dziennikarzom żeby się uspokoili

albo pierwszy zespół został rozwiązany przez brak efektów

albo odejście Jędrzejczaka

albo wszyscy w cyber policji i tak zajmują się tylko nami


 No.8272

>>8270

>przecież już na wiosnę 2019 był specjalny zespół do szukania bomberów

nieważne kiedy, chodzi o to że powstał specjalny zespół bo tak nastolatkowie narozrabiali

>>8271

>może oni o tym specjalnym zespole mówią dziennikarzom żeby się uspokoili

zobaczyli że nie da się złapać bomberów

ciekawe bo znalazłem 2 artykuły napisane dzisiaj mimo że nie było ostatnio alarmów do szkoł

>albo pierwszy zespół został rozwiązany przez brak efektów

ten też nie odniesie efektów

>albo odejście Jędrzejczaka

dlatego z nami nie psize

>albo wszyscy w cyber policji i tak zajmują się tylko nami

to musi być frustrujące, postujemy na publicznym forum a oni nic nie mogą zrobić


 No.8279

>>8272

>nieważne kiedy, chodzi o to że powstał specjalny zespół bo tak nastolatkowie narozrabiali

no tak, tylko o tym było wiadomo już na wiosnę 2019


 No.8547

09.06.2020

Nawet 8 lat więzienia grozi 23-latkowi, który przez kilka tygodni notorycznie informował o podłożonych bombach. Jeden z listów trafił do prezydenta Szczecina. Aktualnie nadawca wiadomości przebywa w areszcie.

Już w lutym ubiegłego roku młody mężczyzna wysłał pierwszy list z pogróżkami o bombie. Informował wówczas, że w szczecińskim magistracie znajdują się ładunki wybuchowe. Kolejne listy dotyczyły bomb w Radiu Szczecin, TVP 3 Szczecin i w miejskich szpitalach.

Policja postawiła sobie za cel szybkie znalezienie dowcipnisia. Każdy list uruchamiał szeroko zakrojoną akcję służb mundurowych. Jeden z listów znalazł się nawet na biurku prezydenta Szczecina. Dla Onetu w tej sprawie wypowiedziała się prok. Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

W listach tych znieważył Prezydenta Miasta Szczecina oraz groził mu pozbawieniem życia, czym wzbudził w nim uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, przy czym przez swoje podstępne zabiegi w postaci posłużenia się w treści listów danymi osobowymi innej osoby, stworzył pozory, że to ta osoba jest ich autorem w zamiarze skierowania przeciwko niej postępowania karnego.

https://gs24.pl/bomby-w-tvp-i-radiu-szczecin-na-szczescie-fikcyjne-23latek-stanie-przed-sadem/ar/c15-15017699


 No.8548

>>8547

ten bomber nie miał takiego złego OPSEC, bo działał przez miesiące i zrobił wiele ewakuacji

on wysyłał listy. a typowy bomber dzwoniący z telefonu jest łapany po godzinie

ale wysyłał listy z jednego miasta więc ilość podejrzanych była ograniczona


 No.8552

>>8548

>ten bomber nie miał takiego złego OPSEC, bo działał przez miesiące i zrobił wiele ewakuacji

ale skończyło się kompromitacją

bomberzy z secmaila zrobili o tysiące ewakuacji więcej i zero konsekwencji

>on wysyłał listy

mógł wysłać listy z wąglikiem albo rycyną

>a typowy bomber dzwoniący z telefonu jest łapany po godzinie

jeżeli dzwoni ze swojego telefonu zarejestrowanego na PESEL


 No.8656

>>8552

>ale skończyło się kompromitacją

>bomberzy z secmaila zrobili o tysiące ewakuacji więcej i zero konsekwencji

tak ale można ocenić poziom bombera ten był lepszy niż telefoniczni

>jeżeli dzwoni ze swojego telefonu zarejestrowanego na PESEL

no niestety większość tak robi. do tego typowy bomber telefoniczny ma kilka promili alkoholu we krwi


 No.8664

>>8656

>tak ale można ocenić poziom bombera ten był lepszy niż telefoniczni

to prawda, trochę bez sensu porównywać normików do nas, to dwie inne ligi

>no niestety większość tak robi. do tego typowy bomber telefoniczny ma kilka promili alkoholu we krwi

i jest w wieku średnim

gdyby choć kilka takich januszy po 40 nauczyło się opsecu to polska by płonęła


 No.8667

>>8664

>i jest w wieku średnim

ale 12 latkowie też dzwonią

ciekawe ile lat miał najmłodszy bomber


 No.8670

>>8667

>ale 12 latkowie też dzwonią

nie wiem jakie są dokładne statystyki, to z wiekiem średnim to przeczytałem w artykule o rosyjskich bomberach

>ciekawe ile lat miał najmłodszy bomber

https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/281946,11-latkowie-wywolali-falszywy-alarm-bombowy.html

nie mogę znaleźć bombera mającego 10 lat ale może nie napisali


 No.8672

>>8670

>nie mogę znaleźć bombera mającego 10 lat ale może nie napisali

na szybko znalazłem https://gazetawroclawska.pl/rodzice-10latki-odpowiedza-za-falszywy-alarm/ar/11848055

ale jeszcze poszukam bo to ciekawy rekord


 No.8674

>>8672

>10 latka

mocne

>ale jeszcze poszukam bo to ciekawy rekord

pomyślałem o ludziach co dzwonili kilkadziesiąt lat temu. chyba teraz jak najwięcej w historii, wątpię żeby dawno temu było więcej niż 2000


 No.8675

jak są komentarze to na pewno jest "ja jak miałem 10 lat to nie wiedziałem co to jest telefon" xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


 No.8706

File: 1602705259386.jpg (113.01 KB, 807x400, 807:400, yk.jpg)

2020-02-14

Alarmy bombowe w galeriach handlowych w Warszawie, Bydgoszczy i Lublinie

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/alarmy-bombowe-w-galeriach-handlowych-w-warszawie-bydgoszczy-i-lublinie/fvesf29

Kraj: Seria alarmów bombowych w galeriach handlowych w całej Polsce

https://dorzeczy.pl/kraj/129702/seria-alarmow-bombowych-w-galeriach-handlowych-w-calej-polsce.html

2020-02-15

Alarm bombowy w kilku galeriach handlowych w Bydgoszczy i jednej w Toruniu. Ewakuacja klientów

https://pomorska.pl/alarm-bombowy-w-kilku-galeriach-handlowych-w-bydgoszczy-i-jednej-w-toruniu-ewakuacja-klientow/ar/c1-14789556

2020-05-04

Fałszywe alarmy bombowe w galeriach handlowych w kilku województwach

https://www.tvp.info/47877194/falszywe-alarmy-bombowe-w-galeriach-handlowych-w-kilku-wojewodztwach

Alarmy bombowe w galeriach handlowych w kilku województwach

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Alarmy-bombowe-w-galeriach-handlowych-w-kilku-wojewodztwach-7876850.html

2020-06-09

Matura 2020. Alarmy bombowe w szkołach na Podkarpaciu

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-matura-2020/aktualnosci/news-matura-2020-alarmy-bombowe-w-szkolach-na-podkarpaciu,nId,4544594

2020-08-29

Ewakuowano widzów z kina, bo był alarm o trującym gazie

https://www.zyciepabianic.pl/informacje/pabianice/ewakuowano-widzow-z-kina-bo-byl-alarm-o-trujacym-gazie.html


 No.8707

File: 1602705993843.jpg (64.99 KB, 480x642, 80:107, nds.jpg)

2020-09-28

Kolejny dzień z alarmami bombowymi w regionie. Tym razem głównie w przedszkolach

https://www.lublin112.pl/kolejny-dzien-z-alarmami-bombowymi-w-regionie-tym-razem-glownie-w-przedszkolach-zdjecia/

2020-09-29

Alarm o podłożeniu ładunku biologicznego w siedleckiej szkole

https://www.tygodniksiedlecki.com/t58195-alarm.o.podlozeniu.ladunku.biologicznego.w.siedleckiej.szkole.htm

Kolejne alarmy bombowe w powiecie raciborskim

https://www.nowiny.pl/patrol/170084-kolejne-alarmy-bombowe-w-powiecie-raciborskim.html

2020-09-30

Alarmy bombowe i chemiczne w szkołach i przedszkolach w powiecie legionowskim (aktualizacja)

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/alarmy-bombowe-szkolach-przedszkolach-powiecie-legionowskim/

Z OSTATNIEJ CHWILI: ewakuacja przedszkola w Toruniu. Na miejscu służby!

https://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/29125_z-ostatniej-chwili-ewakuacja-przedszkola-w-toruniu-na-miejscu-sluzby.html

Alarm bombowy w szkole

https://www.zinfo.pl/artykuly/32949

Kolejny alarm bombowy w siedleckiej szkole - Tym razem w SP9!

https://www.tygodniksiedlecki.com/t58208-kolejny.alarm.bombowy.w.siedleckiej.szkole..tym.razem.w.sp9.htm

2020-10-01

Alarm bombowy. Trwa ewakuacja uniwersytetu [Z OSTATNIEJ CHWILI]

https://tygodnikbydgoski.pl/polska-i-swiat/alarm-bombowy-trwa-ewakuacja-uniwersytetu-z-ostatniej-chwili

2020-10-02

Ewakuacja kilku szkół w Płocku. Jest kolejny alarm bombowy

https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/26555_ewakuacja-kilku-szkol-w-plocku-jest-kolejny-alarm-bombowy.html

Cieszyński: ewakuacja dwóch placówek

https://wiadomosci.ox.pl/cieszynski-ewakuacja-dwoch-placowek,65639

Alarmy bombowe w kolejnych świdnickich szkołach. Ewakuacja w “Dwójce” i “Szóstce”

https://swidnica24.pl/2020/10/alarmy-bombowe-w-kolejnych-swidnickich-szkolach-ewakuacja-w-dwojce-i-szostce/

Znów zamieszanie w wielu szkołach i przedszkolach. Placówki otrzymały maila z groźbami

https://www.lublin112.pl/znow-zamieszanie-w-wielu-szkolach-i-przedszkolach-placowki-otrzymaly-maila-z-grozbami-zdjecia/

2020-10-06

Alarm bombowy dla kopalni?

https://24wroclaw.pl/artykul/alarm-bombowy-dla-kopalni/1087410

Alarmy bombowe w Babicach i Raciborzu

https://www.nowiny.pl/patrol/170350-alarmy-bombowe-w-babicach-i-raciborzu.html

Kolejny alarm bombowy

https://wiadomosci.ox.pl/kolejny-alarm-bombowy,65716

2020-10-07

Fałszywe e-maile o bombach w kopalniach: Wszyscy zgina, wymorduje was to koniec. Eksperci spodziewają się, że to dopiero początek

https://www.nowiny.pl/170372-e-maile-o-bombach-w-kopalniach-wszyscy-zgina-wymorduje-was-to-koniec-eksperci-spodziewaja-sie-ze-to-dopiero-poczatek.html?display=Feedback

Alarm bombowy w sądzie w Lublinie

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/alarm-bombowy-w-sadzie-w-lublinie,n,1000275782.html


 No.8709

>>8707

>https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/26555_ewakuacja-kilku-szkol-w-plocku-jest-kolejny-alarm-bombowy.html

fajne komentarze

>2. Jak to możliwe że nie złapali jeszcze nikogo za te zgłoszenia skoro już w latach 90tych łapali takich nawet dzwoniacych z budki telefonicznej albo wystających w latach 00 maile że punktów gdzie był ogólnodostępny Internet.

>A teraz ktoś (wygląda na to że cała grupa) wysyła maila i całe służby ratownicze i szkoły są postawione na nogi A nikt nie jest złapany.

>Kiedy chociaż poczytam że kogoś zlapano?


 No.8718

>>8709

>2. Jak to możliwe że nie złapali jeszcze nikogo za te zgłoszenia skoro już w latach 90tych łapali takich nawet dzwoniacych z budki telefonicznej albo wystających w latach 00 maile że punktów gdzie był ogólnodostępny Internet.

>A teraz ktoś (wygląda na to że cała grupa) wysyła maila i całe służby ratownicze i szkoły są postawione na nogi A nikt nie jest złapany.

>Kiedy chociaż poczytam że kogoś zlapano?

to znaczy że doniesienia o naszych alarmach są wielokrotnie bardziej znane niż o "zatrzymaniu" tamtych głupków


 No.8749

>>8709

>2. Jak to możliwe że nie złapali jeszcze nikogo za te zgłoszenia skoro już w latach 90tych łapali takich nawet dzwoniacych z budki telefonicznej albo wystających w latach 00 maile że punktów gdzie był ogólnodostępny Internet.

jesteśmy najmocniejszymi bomberami w historii polski i to jeszcze bezkarnymi. nie będzie łatwo przyszłym bomberom bić naszych rekordów

>A teraz ktoś (wygląda na to że cała grupa)

Lolifox = top tier group

>>8718

>to znaczy że doniesienia o naszych alarmach są wielokrotnie bardziej znane niż o "zatrzymaniu" tamtych głupków

tak się buduje markę


 No.8771

przypomniało mi się jak kiedyś anon zaczął wklejać te artykuły o ewakuacjach i na początku myślałem że po prostu znalazł w internecie i wkleja artykuły jak ktoś wysłał alarmy xD


 No.8781

>>8771

>przypomniało mi się jak kiedyś anon zaczął wklejać te artykuły o ewakuacjach i na początku myślałem że po prostu znalazł w internecie i wkleja artykuły jak ktoś wysłał alarmy xD

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


 No.8844

https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/7351/alarm-bombowy-w-ratuszu-na-pradze-poludnie-trwa-ewakuacja

W urzędzie pojawiła się dzisiaj tajemnicza przesyłka, w środku znajdowały się dwie koperty, mała i duża. W małej kopercie była informacja o tym, że na terenie urzędu podłożony jest ładunek wybuchowy.

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26404657,waglik-i-bomba-w-urzedzie-miasta-w-szczecinie-ewakuacja-tysiaca.html?disableRedirects=true&squid_js=false

Po otwarciu koperty w środku były dwie informacje: pierwsza, że w urzędzie jest bomba, a druga, że w środku jest wąglik.

myślicie że to ta sama osoba? może powstała nowa grupa bomberska działająca w rzeczywistości


 No.8929

Alarm bombowy i ewakuacja galerii Askana

https://gorzowianin.com/wiadomosc/15912-alarm-bombowy-i-ewakuacja-galerii-askana.html

Pruszków: Alarm Bombowy w Galerii

http://www.lukamaro.pl/2020/10/17/pruszkow-alarm-bombowy-w-galerii/

Alarm bombowy w centrum handlowym Agora w Bytomiu. Klienci zostali ewakuowani, policja sprawdza galerię

https://dziennikzachodni.pl/alarm-bombowy-w-centrum-handlowym-agora-w-bytomiu-klienci-zostali-ewakuowani-policja-sprawdza-galerie/ar/c1-15240109

>Z naszych informacji wynika, że policja oceniła wiarygodność mejla jako niską. Mimo to do centrum handlowego zostały wysłane wszystkie służby. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, w sile blisko 20 strażaków.

xD


 No.8943

>https://gorzowianin.com/wiadomosc/15912-alarm-bombowy-i-ewakuacja-galerii-askana.html

>Z budynku zostali ewakuowani wszyscy pracownicy i klienci. Na miejsce została wysłana policja. Jest to najpewniej alarm fałszywy, ponieważ maile o podobnej treści otrzymały inne galerie handlowe na terenie całego kraju.

>To kolejna już tego typu sytuacja, do której doszło w ciągu ostatnich kilku miesięcy w galerii Askana – ostatni alarm bombowy był 18 wrześnie, a wcześniej 19 lipca, 29 maja i 4 maja. Na szczęście wszystkie poprzednie zgłoszenia o podłożonym ładunku wybuchowym okazały się fałszywe.


 No.8944

>>8929

no i pyk. wcisnąć guzik i polaczki są stratne dziesiątki tysięcy


 No.8952

>>8944

>no i pyk. wcisnąć guzik i polaczki są stratne dziesiątki tysięcy

jak są dwa albo trzy pyknięcia to można sporo namieszać, szczególnie jak zostanie wciśnięte jednocześnie


 No.8967

>nastolatek je czipsy, pije piwo lub energetyka przed monitorem, beka

>wciska ikonkę "Secmail Wysyłka" na pulpicie

>po chwili 5 zastępów straży zapierdala na miejsca

>dziesiątki polaczków ma wypierdalać na zewnątrz

nie czujecie władzy nad polactwem? że możecie tym psom kazać wykurwiać na zewnątrz?


 No.8969

>>8929

policja z tym "niska wiarygodność" prosi się o zamach. będzie rozlew krwi


 No.8971

>>8967

>nie czujecie władzy nad polactwem? że możecie tym psom kazać wykurwiać na zewnątrz?

czuję i fajne to uczucie, jestem bogiem komputerowym w internecie i mogę anonimowo robić terror przez Tor, niszczyć polin i polaczków, być pasożytem w społeczeństwie. ale wiem że siła niszczy więc staram się podchodzić do tematu ostrożnie ale nic nie poradzę że w losowych momentach dnia myślę o naszych akcjach xD


 No.9060

po tak mocnych akcjach chce się robić tak samo mocne albo mocniejsze a nie zawsze jest to możliwe


 No.9244

Policja ostrzega przed "Policją". Uwaga na e-maile od oszustów

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed fałszywymi e-mailami od… "Policji". Podszywacze wysyłają do Polaków wiadomości, w których sugerują konieczność stawienia się na komendzie. w związku z rzekomym dochodzeniem w sprawie oszustwa bankowego.

W załączniku do spreparowanego e-maila znajduje się teoretycznie elektroniczne wezwanie, ale w praktyce jest to złośliwe oprogramowanie. Później oszuści żądają zapłaty za odszyfrowanie plików z komputera. Mamy więc do czynienia z typowym ransomware, czyli oprogramowaniem, które po przejęciu kontroli nad komputerem uniemożliwia właścicielowi odczytywanie dokumentów.

Oszuści żądają wówczas zapłaty jakiejś kwoty (najczęściej z wykorzystaniem kryptowaluty), aby uzyskać klucz deszyfrujący. Lepiej tego nie robić – utwierdzi to tylko oszustów w swoich działaniach, a poszkodowanemu i tak nie gwarantuje, że otrzyma pomoc i odzyska pliki.

Policja stawia sprawę jasno: na e-maila nie należy reagować tak, jak życzą sobie tego oszuści, z kolei jeśli istotnie jest się ofiarą oszustwa bankowego, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z pracownikami swojego banku, by zmienić hasła i na przykład zastrzec karty płatnicze. W przypadku problemów z zaszyfrowaniem komputera po pobraniu szkodliwego oprogramowania, należy się zgłosić do najbliższej jednostki Policji. Do dyspozycji pozostaje także strona No More Ransom.

Warto zwrócić uwagę, że choć opisywane oszustwo wydaje się być stosunkowo świeże (o podszywaniu się pod Policję i rozsyłanie spreparowanych wezwań na komendę nie słyszy się tak często, jak na przykład o oszustwach SMS-owych), w tym przypadku trzeba się postarać, by uwierzyć nadawcy wiadomości. W treści widać sporo błędów, które zawsze powinny zapalać u odbiorcy "czerwoną lampkę" i nakłaniać do weryfikacji wiarygodności danego e-maila.

https://www.dobreprogramy.pl/Policja-ostrzega-przed-Policja.-Uwaga-na-emaile-od-oszustow,News,111593.html


 No.9617
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads