[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.1236

File: 1595164142220.jpg (16.22 KB, 657x323, 657:323, lenczewski.jpg)

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant

 No.1238

>Ralts = Policjant

Ralts = Krzysztof Sawka

>krang = Policjant

krang = Adam Golański

>kubuspuchatek = Policjant

kubuspuchatek = Adam Lange

>v1ewer = Policjant

v1ewer = Adam Haertle

>Poison = Policjant

Poison = Marcin Maj

>R.V.Miller = Piotr Policjant

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.1240

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Łukasz Jędrzejczak ujawnił:

Te osoby są przejmowane przez służby do dalszych działań. Istnieje tak zwana „Lodówka” – baza danych zawierająca zdeanonimizowane osoby tego typu i nie dające się podważyć dowody na ich działania. W razie potrzeby zasoby „Lodówki” są uzupełniane o nowe dane dotyczące tych osób (bo zapisaniu w „Lodwóce” wszystkie mechanizmy sieciowej inwigilacji pracują w trybie czarnej listy i wszelkie ślady cyfrowe dotyczące tych osób są rejestrowane). W momencie kiedy służby potrzebują tak zwanego „operatora”, czyli sterowanej osoby z danego środowiska, nie będącej pracownikiem służb, „Lodówka” jest otwierana, kandydat na operatora odwiedzany i otrzymuje on propozycję nie do odrzucenia. W ciągu kilku lat mojej pracy z „Lodówką” ani razu nie spotkałem się z przypadkiem, by kandydat odmówił. Alternatywa to zawsze uwięzienie jako terrorysta lub pedofil, czyli w praktyce wyrok śmierci.

„Operator” musi nierzadko – tylko z minimalnym wsparciem służb – budować „cyberpodziemie”, tworzyć fora, chany, oferować gotowe do użycia „narzędzia bezpieczeństwa”, rozpoczynać „wywrotowe” tematy na „deskach” i ogólnie uwiarygadniać się w darknecie. W razie potrzeby otrzymuje wsparcie legendujące w postaci głośnych ataków DDoS na fora, ataków werbalnych „wkurwionych policjantów” i podobne formy pomocy. Uruchamiani są też „narratorzy”, czyli persony sieciowe prezentujące łatwe do uwierzenia interpretacje działań wsparcia dla „operatora”. Taki narrator podpowie życzliwie, że „wkurwieni policjanci” na danym forum na pewno oznaczają, że osoba-cel ich ataków (czyli tak naprawdę „operator”) jest prawdziwie groźnym wywrotowcem. Po fazie legendowania jest faza „odłowu” – forum/chan/deska pracują nad wyłowieniem prawdziwych celów – po czym gdy są możliwe aresztowania lub przeniesienia do „Lodówki” – takie miejsce w sieci jest likwidowane (np. pod pozorem braku funduszy, ataków DDoS, znudzenia) i cały cykl rozpoczyna się na nowo w nowym miejscu. Najlepsi „operatirzy” z „Lodówki” otrzymują zezwolenie na pracę pod stałymi nickami w sieci, które stały się już ich marką, pomocną w działaniach operacyjnych.

To może zacznijmy od podstawowego ważnego faktu: nie reprezentuję policji. Nie obowiązują nas ograniczające przepisy. A posługiwanie się „operatorami” z „Lodówki” powoduje, że z ich pomocą możemy działać na granicy i poza granicami prawa – to „operatorzy” będą dokonywać przestępstw na swój rachunek – po prostu by uratować życie.


 No.1314

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016

Hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak

Heisenber = Lenczewski Mariusz

Vegeta = Nojszewski SKW


 No.1315

>>1314

doceniam twój postęp w legendowaniu, podszkoliliśmy was, jak tak dalej pójdzie to może za 5 lat ktoś się na coś nabierze


 No.1316

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant

H.W.D.P

Lenczewski ujawnił:

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016


 No.1565

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant

H.W.D.P

Lenczewski ujawnił:

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016


 No.1566

>>1565

>Ralts = Policjant

Ralts = Krzysztof Sawka

>krang = Policjant

krang = Adam Golański

>kubuspuchatek = Policjant

kubuspuchatek = Adam Lange

>v1ewer = Policjant

v1ewer = Adam Haertle

>Poison = Policjant

Poison = Marcin Maj

>R.V.Miller = Piotr Policjant

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.1576

Lenczewski ujawnił:

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016


 No.1577

R.V.Miller to Piotr Konieczny. nastąpiła kompromitacja cwela, koniec przedstawienia

>>1576

>Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Łukasz Jędrzejczak ujawnił:

Te osoby są przejmowane przez służby do dalszych działań. Istnieje tak zwana „Lodówka” – baza danych zawierająca zdeanonimizowane osoby tego typu i nie dające się podważyć dowody na ich działania. W razie potrzeby zasoby „Lodówki” są uzupełniane o nowe dane dotyczące tych osób (bo zapisaniu w „Lodwóce” wszystkie mechanizmy sieciowej inwigilacji pracują w trybie czarnej listy i wszelkie ślady cyfrowe dotyczące tych osób są rejestrowane). W momencie kiedy służby potrzebują tak zwanego „operatora”, czyli sterowanej osoby z danego środowiska, nie będącej pracownikiem służb, „Lodówka” jest otwierana, kandydat na operatora odwiedzany i otrzymuje on propozycję nie do odrzucenia. W ciągu kilku lat mojej pracy z „Lodówką” ani razu nie spotkałem się z przypadkiem, by kandydat odmówił. Alternatywa to zawsze uwięzienie jako terrorysta lub pedofil, czyli w praktyce wyrok śmierci.

„Operator” musi nierzadko – tylko z minimalnym wsparciem służb – budować „cyberpodziemie”, tworzyć fora, chany, oferować gotowe do użycia „narzędzia bezpieczeństwa”, rozpoczynać „wywrotowe” tematy na „deskach” i ogólnie uwiarygadniać się w darknecie. W razie potrzeby otrzymuje wsparcie legendujące w postaci głośnych ataków DDoS na fora, ataków werbalnych „wkurwionych policjantów” i podobne formy pomocy. Uruchamiani są też „narratorzy”, czyli persony sieciowe prezentujące łatwe do uwierzenia interpretacje działań wsparcia dla „operatora”. Taki narrator podpowie życzliwie, że „wkurwieni policjanci” na danym forum na pewno oznaczają, że osoba-cel ich ataków (czyli tak naprawdę „operator”) jest prawdziwie groźnym wywrotowcem. Po fazie legendowania jest faza „odłowu” – forum/chan/deska pracują nad wyłowieniem prawdziwych celów – po czym gdy są możliwe aresztowania lub przeniesienia do „Lodówki” – takie miejsce w sieci jest likwidowane (np. pod pozorem braku funduszy, ataków DDoS, znudzenia) i cały cykl rozpoczyna się na nowo w nowym miejscu. Najlepsi „operatirzy” z „Lodówki” otrzymują zezwolenie na pracę pod stałymi nickami w sieci, które stały się już ich marką, pomocną w działaniach operacyjnych.

To może zacznijmy od podstawowego ważnego faktu: nie reprezentuję policji. Nie obowiązują nas ograniczające przepisy. A posługiwanie się „operatorami” z „Lodówki” powoduje, że z ich pomocą możemy działać na granicy i poza granicami prawa – to „operatorzy” będą dokonywać przestępstw na swój rachunek – po prostu by uratować życie.


 No.1578

"Łukasz Jędrzejczak ujawnił:"

Gdzie ujawnił to?


 No.1579

>"Łukasz Jędrzejczak ujawnił:"

Udowodnij że to Jędrzejczak.

Udowodnij że przypisana Jędrzejczakowi wypowiedź jest prawdziwa.


 No.1580

>>1578

>Gdzie ujawnił to?

temat Deska oczami oficera dyżurnego

data 20 października 2019 roku

strona https://lolifox.moe/poland/res/3144.html

kopia archiwalna http://archiveiya74codqgiixo33q62qlrqtkgmcitqx5u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/l8nwf


 No.1581

>>1579

>Udowodnij że to Jędrzejczak.

co to znaczy udowodnić? nie da się udowodnić rzeczy zrobionych z Tor Browser

ale zostały rozpracowane wszystkie konta i tożsamości Łukasza Jędrzejczaka. przesłanki w temacie >>39109

wykop - CiemnaStronaMiasta

cebulka - hiretoshinkamura

lolifox.org - italnfashion http://archiveiya74codqgiixo33q62qlrqtkgmcitqx5u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/HuV4y

Girls a Priori - fizzledick

Rindexxx - italnfashion

lolifox.moe - nazwaliśmy go Pan Śmieć

bitmessage - przechwalał się na bitmessage że zdeanonimizowali jakiegoś aloisa z forum multipasko, rozpisywał się na temat pracy domowej chłopaka z NCK i NCBC. dlatego przezwisko ewoluowało w Pan Śmieć z NCBC

te przesłanki pozwoliły na wytypowanie Jędrzejczaka

ale absolutnie stuprocentowy dowód miał miejsce 11 maja 2020 roku:

przez miesiące Pan Śmieć oskarżał Rosjan o prowadzenie Lolifox. 10 maja 2020 roku Pan Śmieć zrobił zobowiązanie hashowe że jutro coś się stanie i nastąpi nasza kompromitacja. 11 maja RMF.FM ujawnił że polscy śledczy oskarżają Rosjan o przeprowadzenie alarmów https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-news-rmf-fm-za-falszywymi-alarmami-bombowymi-w-trakcie-zeszl,nId,4487638

policja podobno nic o tym nie wie https://mobile.twitter.com/Zaufana3Strona/status/1259866546970787841

nic dziwnego, nie wie bo to pomysł Jędrzejczaka z SKW

Dominik Rozdziałowski ujawnił że Jędrzejczak pracuje teraz w SKW https://invidio.us/watch?v=dR2iZXB9F9o


 No.1582

>>1579

>Udowodnij że przypisana Jędrzejczakowi wypowiedź jest prawdziwa.

nie jest prawdziwa, bo polskie służby to pośmiewisko i kompromitacja, w polskich służbach pracują głupki i nieudacznicy

ale pokazuje jakie cele mają bandyci z polskich służb. do obrony przed bandytami z polskich służb możemy używać wszelkich metod i narzędzi


 No.1583

>te przesłanki pozwoliły na wytypowanie Jędrzejczaka

Dobrze ujęte. Wytypować.

Tu Lenczewski ujawnił, bezspornie:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016

Domysły, spekulacja vs. fakty. Naszą domeną są fakty. Waszą domysły i spekulacja. Zgodne z doktryną GRU. Źle jak na pracowników cyber policji.


 No.1585

>>1583

>Tu Lenczewski ujawnił, bezspornie:

>Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>ujawnił

kurwa ale z tego Vegety jest głupek

>Źle jak na pracowników cyber policji.

pracownicy "cyber policji" wysyłają alarmy bombowe?


 No.1588

ILE RAZY MAM CI POWTARZAC SKURWYSYNIE JEBANY ZE NIE JESTEM W ZADNYM PSYCHIATRYKU TYLKO W DOMU


 No.1590

>>1588

>kurwa ale z tego Vegety jest głupek

Vegeta = Heisenberg = Lenczewski = Neczenilk Cyber


 No.1591

>>1590

>Vegeta = Heisenberg = Lenczewski = Neczenilk Cyber

jaki neczenilk? Vegeta pracuje dla SKW


 No.1592

Vegeta = Mariusz Lenczewski = Heisenber

Sam napisałeś.

>te przesłanki pozwoliły na wytypowanie Jędrzejczaka

Dobrze ujęte. Wytypować.

Tu Lenczewski ujawnił, bezspornie:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016


 No.1593

>>1592

>Vegeta = Mariusz Lenczewski = Heisenber

Vegeta = ty

>Tu Lenczewski ujawnił, bezspornie:

>Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>ujawnił

kurwa ale z tego Vegety jest głupek


 No.1594

Ty? Ty


 No.1896

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant


 No.1899

"skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji"

Wręcz wybitni ;)


 No.1904

>>1899

>"skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji"

wewnątrz policji nie ma ani jednej osoby która umiałaby korzystać z komputera. naprawdę myślisz że jakikolwiek policjant umie korzystać z komputera na poziomie R.V.Millera? kiedy pisze policja to widać na pierwszy rzut oka. R.V.Miller to Piotr Konieczny


 No.1923

Nie znam Millera. Nie rozmawiałem nigdy. Z postów na cebulka forum wnioskuje, że to noob. Zainteresowany kto co ile i za ile. Zasłynał kilkoma dyskusjami technicznymi idealnie wpisuąć się w

"wewnątrz policji nie ma ani jednej osoby która umiałaby korzystać z komputera"

O ile umiejętność użycia gpg to umiejętność korzystania z komputera to tak- umie ;)


 No.1925

>>1923

>Nie znam Millera. Nie rozmawiałem nigdy.

Vegeta kłamie. Vegeta rozmawiał z R.V.Millerem czyli Piotrem Koniecznym

>O ile umiejętność użycia gpg to umiejętność korzystania z komputera to tak- umie ;)

używanie GPG świadczy o byciu głupkiem. policja to właśnie osoby które myślą że używanie GPG jest trudne


 No.1926

"Vegeta kłamie. Vegeta rozmawiał z R.V.Millerem czyli Piotrem Koniecznym" - powiedział R.V.Miller ;)


 No.1927

>>1926

>"Vegeta kłamie. Vegeta rozmawiał z R.V.Millerem czyli Piotrem Koniecznym" - powiedział R.V.Miller ;)

R.V.Miller wysyła alarmy bombowe i planuje brutalny gwałt na Monice Legowicz? bo ja planuję zgwałcić tę dziesięciolatkę


 No.1928

"Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać."


 No.1929

>>1928

>"Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać."

jak rozumiesz ten cytat? przecież to jest bełkot. standardowe schematy działania policyjnego = konfident strzela z ucha. w darknecie działają tak samo


 No.1931

"standardowe schematy działania policyjnego = konfident strzela z ucha"

"metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach"

Sam zadajesz pytania i odpowiadasz ;)


 No.1932

>>1931

>"metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach"

to co mówi ten Lenczewski to bełkot, po co to wklejasz?


 No.1950

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant>>1932

>>1932


 No.1952

>>1950

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

krang = Adam Golański

Ralts = Krzysztof Sawka

hackmachine = Kuba Paczyński

policja jest za głupia żeby pisać treści jak te osoby. policja to głupki takie jak Vegeta, nie umieją korzystać z internetu, nakręcają efekt Streisand


 No.1960

"policja jest za głupia żeby pisać treści jak te osoby"

"Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego."

Nawinym jesteś sądząc, że treści te wiarygodne są Panie R.V.Miller. Wiarygodność treści jest lustrzanym odbiciem poziomu jaki cebulka forum prezentuje. Lolifox to odprysk Waszego "geniuszu" ;)


 No.1982

>>1960

>Nawinym jesteś sądząc, że treści te wiarygodne są Panie R.V.Miller.

R.V.Miller to ten cwel Piotr Konieczny. jego treści nie są ani trochę wiarygodne

>Lolifox to odprysk Waszego "geniuszu" ;)

Lolifox jest założony przez terrorystów. nigdy nie poznacie ich tożsamości. będę zaskoczony jeżeli dowiecie się gdzie postowali przed Lolifox


 No.2022

R.V.Miller to policyjniak i pedofil.


 No.2023

nnnnnn(;´༎ຶД༎ຶ`)eeeeeeee

mów tak do anona MV.Rillera.


 No.2024

>>2022

>R.V.Miller to

Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela

>pedofil.

co jest złego w byciu pedofilem?


 No.2517

Twój stary to pedofil,R.V.Miller to prawy facet.


 No.2521

>>2517

>Twój stary to pedofil,

każdy mężczyzna jest pedofilem i nie ma w tym nic złego

>R.V.Miller to prawy facet.

R.V.Miller to Piotr Konieczny, sprzedawca VPN i pomocnik głupków z polskich służb, zostanie zamordowany


 No.2566

>>2559

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2642

>>2629

>R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja tego cwela


 No.2833

>>2831

nienawidzę kurwy R.V.Miller dlatego ujawniam prawdziwe nazwisko

czyli Piotr Konieczny
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads