[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41423

File: 1596205570375.jpg (Spoiler Image, 4.57 KB, 229x220, 229:220, pobrane.jpg)

Szukam osoby która nauczy mnie hakować

 No.41427

Ja tez Kupie hacking XDDD.


 No.41428

A tak serio to nie dasz rady. Hacking to cos wiecej niz tylko programowanie. Zeby nauczyc sie (zapamietac i zrozumiec) glupiego C++ potrzeba 2 lat albo i wiecej wszystko zalezy od ciebie. Wszystko to co pisza w internecie to bzdury. Potrzeba lat nauki, cwiczen i praktyki dla dobrego prawdziwego hakera shakowanie takiego Tora to zabawa.


 No.41430

Zostaw kontakt


 No.41432

wyjebalo mi grzyba z dupy


 No.41434

>>41432

Gratuluje zyciowego sukcesu


 No.41449

>>41428

o to to to

hackowanie, ale prawdziwe hakowanie a nie script kidowanie to jest coś w huj więcej niż zwykłe programowanie. tego nie da się porównać. możesz być wyjebanym programistą javy, c#, kotlina, pythona itd najlepszym kurwa na świecie programistą wysokopoziomowych języków programowania a gówno ci to da w byciu hackerem. Bo tutuaj nie dość że trzeba być conajmniej bardzo dobrym programistą niskopoziomowych języków, to jeszcze to trzeba po prostu "czuć". Czuć jak działa komputer, czuć jak działa procesor, czuć jak działa sieć, jak działają poszczególne protokoły. Setki godzin analizowania ruchu sieciowego, debugowania, dezassablacji, analizowania dokumentacji bibliotek i testowania rozwiązań.

>nikt cie tego nie nauczy, daj sobie spokój, amen


 No.41454

co policja o tym wie jeszcze?


 No.41466

>>41423

Do tego użyjesz wyszukiwarki

Nie słuchaj się ludzi, którzy chcą Cię odciągnąć od hakowania. Live your dreams xD
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads