[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.40392

File: 1594503121628.jpg (16.22 KB, 657x323, 657:323, 4035893-u767176lenczewskif….jpg)

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016-11-12

HarryKrishna Zbanowany 111 12 2016-12-15

 No.40393

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus, iPhone 4s, PracaNaCzarno, i tak dalej, i tak dalej…


 No.40396

Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.


 No.40397

>metod pracy policji


 No.40398

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus, iPhone 4s, PracaNaCzarno, i tak dalej, i tak dalej…

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber


 No.40403

>Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Jędrzejczak ujawnił:

Te osoby są przejmowane przez służby do dalszych działań. Istnieje tak zwana "Lodówka" - baza danych zawierająca zdeanonimizowane osoby tego typu i nie dające się podważyć dowody na ich działania. W razie potrzeby zasoby "Lodówki" są uzupełniane o nowe dane dotyczące tych osób (bo zapisaniu w "Lodwóce" wszystkie mechanizmy sieciowej inwigilacji pracują w trybie czarnej listy i wszelkie ślady cyfrowe dotyczące tych osób są rejestrowane). W momencie kiedy służby potrzebują tak zwanego "operatora", czyli sterowanej osoby z danego środowiska, nie będącej pracownikiem służb, "Lodówka" jest otwierana, kandydat na operatora odwiedzany i otrzymuje on propozycję nie do odrzucenia. W ciągu kilku lat mojej pracy z "Lodówką" ani razu nie spotkałem się z przypadkiem, by kandydat odmówił. Alternatywa to zawsze uwięzienie jako terrorysta lub pedofil, czyli w praktyce wyrok śmierci.

"Operator" musi nierzadko - tylko z minimalnym wsparciem służb - budować "cyberpodziemie", tworzyć fora, chany, oferować gotowe do użycia "narzędzia bezpieczeństwa", rozpoczynać "wywrotowe" tematy na "deskach" i ogólnie uwiarygadniać się w darknecie. W razie potrzeby otrzymuje wsparcie legendujące w postaci głośnych ataków DDoS na fora, ataków werbalnych "wkurwionych policjantów" i podobne formy pomocy. Uruchamiani są też "narratorzy", czyli persony sieciowe prezentujące łatwe do uwierzenia interpretacje działań wsparcia dla "operatora". Taki narrator podpowie życzliwie, że "wkurwieni policjanci" na danym forum na pewno oznaczają, że osoba-cel ich ataków (czyli tak naprawdę "operator") jest prawdziwie groźnym wywrotowcem. Po fazie legendowania jest faza "odłowu" - forum/chan/deska pracują nad wyłowieniem prawdziwych celów - po czym gdy są możliwe aresztowania lub przeniesienia do "Lodówki" - takie miejsce w sieci jest likwidowane (np. pod pozorem braku funduszy, ataków DDoS, znudzenia) i cały cykl rozpoczyna się na nowo w nowym miejscu. Najlepsi "operatirzy" z "Lodówki" otrzymują zezwolenie na pracę pod stałymi nickami w sieci, które stały się już ich marką, pomocną w działaniach operacyjnych.


 No.40409

>>40403

Ten kanoniczny tekst to jeden z fundamentów waszego indywidualnego programowania behawioralnego.


 No.40410

>40403

Możesz pokazać gdzie to on ujawnił?


 No.40411

>>40410

I czy możesz udowodnić że to naprawdę on?


 No.40413

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber :

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016-11-12

HarryKrishna Zbanowany 111 12 2016-12-15


 No.40414

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

Do not bump.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Nawet podobny.

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber


 No.40420

>>40410

>Możesz pokazać gdzie to on ujawnił?

temat Deska oczami oficera dyżurnego

data 20 października 2019 roku

strona https://lolifox.moe/poland/res/3144.html

kopia archiwalna http://archiveiya74codqgiixo33q62qlrqtkgmcitqx5u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/l8nwf

>>40411

>I czy możesz udowodnić że to naprawdę on?

co to znaczy udowodnić? nie da się udowodnić rzeczy zrobionych z Tor Browser

ale zostały rozpracowane wszystkie konta i tożsamości Łukasza Jędrzejczaka. przesłanki w temacie >>39109

wykop - CiemnaStronaMiasta

cebulka - hiretoshinkamura

lolifox.org - italnfashion http://archiveiya74codqgiixo33q62qlrqtkgmcitqx5u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/HuV4y

Girls a Priori - fizzledick

Rindexxx - italnfashion

lolifox.moe - nazwaliśmy go Pan Śmieć

bitmessage - przechwalał się na bitmessage że zdeanonimizowali jakiegoś aloisa z forum multipasko, rozpisywał się na temat pracy domowej chłopaka z NCK i NCBC. dlatego przezwisko ewoluowało w Pan Śmieć z NCBC

te przesłanki pozwoliły na wytypowanie Jędrzejczaka

ale absolutnie stuprocentowy dowód miał miejsce 11 maja 2020 roku:

przez miesiące Pan Śmieć oskarżał Rosjan o prowadzenie Lolifox. 10 maja 2020 roku Pan Śmieć zrobił zobowiązanie hashowe że jutro coś się stanie i nastąpi nasza kompromitacja. 11 maja RMF.FM ujawnił że polscy śledczy oskarżają Rosjan o przeprowadzenie alarmów https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-news-rmf-fm-za-falszywymi-alarmami-bombowymi-w-trakcie-zeszl,nId,4487638

policja podobno nic o tym nie wie https://mobile.twitter.com/Zaufana3Strona/status/1259866546970787841

nic dziwnego, nie wie bo to pomysł Jędrzejczaka z SKW

Dominik Rozdziałowski ujawnił że Jędrzejczak pracuje teraz w SKW https://invidio.us/watch?v=dR2iZXB9F9o


 No.40422

>przez miesiące Pan Śmieć oskarżał Rosjan o prowadzenie Lolifox. 10 maja 2020 roku Pan Śmieć zrobił zobowiązanie hashowe że jutro coś się stanie i nastąpi nasza kompromitacja. 11 maja RMF.FM ujawnił że polscy śledczy oskarżają Rosjan o przeprowadzenie alarmów

Hash nie został rozwiązany. Nie ma udowodnionego związku między tą ywpowiedzią i hashem, a wiadomościami z 11.

>policja podobno nic o tym nie wie https://mobile.twitter.com/Zaufana3Strona/status/1259866546970787841

>nic dziwnego, nie wie bo to pomysł Jędrzejczaka z SKW

Policja nie może znać szczegółów prac i ustaleń służb specjalnych.


 No.40423

>>40422

>Policja nie może znać szczegółów prac i ustaleń służb specjalnych.

o tym mówię

czyli informacje RMF.FM pochodzą od SKW, a nie od policji


 No.40424

>czyli informacje RMF.FM pochodzą od SKW, a nie od policji

To oczywiste. Tylko SKW może mówić wiążąco o wynikach swoich działań.


 No.40425

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.40426

>>40425

Najciekawsze w tej liście jest to, jakich nazwisk zawsze w niej brakuje.

Czyż nie tak, panowie watchdogs.io?


 No.40427

>kopia archiwalna http://archiveiya74codqgiixo33q62qlrqtkgmcitqx5u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/l8nwf

To wpis Mariusza Lenczewskiego - Heisenberg.

Od 2016 roku najważniejszym zadaniem POLICJI jest opanowanie deepwebu. Skw nie ma nic do rzeczy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu. Wymaga to wdrożenia całkowicie nowych metod pracy policji i skorzystania ze specjalistów zatrudnionych wewnątrz policji, którym powinno się zapewnić warunki zarobkowe konkurencyjne względem sektora prywatnego.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber


 No.40428

>>40426

>Najciekawsze w tej liście jest to, jakich nazwisk zawsze w niej brakuje.

>Czyż nie tak, panowie watchdogs.io?

jacy watchdogs? to napisał Vegeta

ciekawe że zalegendowanie Heisenberga jest tak ważnym zadaniem że można poświęcić 8 ludzi i 20 tożsamości

>>40427

>To wpis Mariusza Lenczewskiego - Heisenberg.

>Od 2016 roku najważniejszym zadaniem POLICJI jest opanowanie deepwebu. Skw nie ma nic do rzeczy.

nie kłam


 No.40432

>jacy watchdogs? to napisał Vegeta

Kradzione nie tuczy. Ile ukradliście, tyle zostanie wam odebrane.

A potem nawiązka.


 No.40434

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.40435

>>40434

Najciekawsze w tej liście jest to, jakich nazwisk zawsze w niej brakuje.

Czyż nie tak, panowie watchdogs.io?


 No.40436

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny

Robert Nojszewski/ Watchdogs.io = ??? Vegeta?


 No.40438

>>40436

>Robert Nojszewski/ Watchdogs.io = ??? Vegeta?

ok, to jest odpowiedź na moje pytanie jacy watchdogs


 No.40439

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny

Robert Nojszewski/ Watchdogs.io = Vegeta

ok?


 No.40440

>>40439

Prawie dobrze, musisz jeszcze wprowadzić poprawki w tej linijce bo nie wszystko się zgadza:

>konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,


 No.40441

Nie widać różnicy. Tak samo.


 No.40442

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1389774,krzysztof-lenczewski-biuro-do-walki-z-cyberprzestepczoscia-kgp.html

>Podstawowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na opanowanie darknetu.

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny

Robert Nojszewski/ Watchdogs.io = Vegeta


 No.40443

Darknet w polsce opanowali byli milicjanci.


 No.40444

Bezpiecznicy.


 No.40467

Nojszewski to R.V v1ewer


 No.40526

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.40532

Nojszewski to ja nie R.V1ewer

potryzyly sie dziewcznyny xDDDDD

>Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

watpie, nie sadze by umial pgp ten pan, krang tu 8 lat siedzi i dalej nie zna podsatawowywch zagadnien

>Darknet w polsce opanowali byli milicjanci.

o xDDDDD

tak robercik, pisze sam do siebie, jak zwykle xD

@bitmsesedz, wlasiciwie wbilme ttu tylko zeby ci cos poakzac, bo przeciez ty nie masz konta na cebulce dwa xDDDDDDDD

ralts na darknet forum poasty kasuje, zeby krangowka nie musiala czasem napisac tego poradnika o tym magicnzym polaczeniu vpn over tor xDDD

Poison/Krang moderuje teraz cebulke2 xD smiesznie

Ps. Czemu zostalem Nojszewskim teraz? Tak, zeby tradycji stalo sie zadosc i kazdy mial jakies naziwsko? xDDD


 No.40535

>>40532

Hej, panie jednorożcu z WashCocks, jak wygląda wasz disaster plan na okoliczność straty wszystkiego?


 No.40537

nie rozumie, to do mnie?


 No.40552

>>40532

>@bitmsesedz, wlasiciwie wbilme ttu tylko zeby ci cos poakzac, bo przeciez ty nie masz konta na cebulce dwa xDDDDDDDD

Łukasz Jędrzejczak ma konto hiretoshinkamura

>Ps. Czemu zostalem Nojszewskim teraz? Tak, zeby tradycji stalo sie zadosc i kazdy mial jakies naziwsko? xDDD

jak to czemu? bo jest zlecenie na ciebie i wkrótce zginiesz. kiedy Rosjanie płacą to nie oczekują wyjaśnień tylko efektów, dlatego Nojszewski zginie, a jeśli dalej będziesz pisał to następni w kolejce


 No.40561

>Nojszewski zginie, a jeśli dalej będziesz pisał to następni w kolejce

We wrześniu masz egzamin poprawkowy, więc lepiej się ucz, bo jeśli zawalisz to wexmie się za ciebie ojciec, ale tak na poważnie, a śladów jak zwykle nie zostawi.


 No.40578

Robertowi jebie na beret juz do konca. Tylk ow tym tygodniu bylem policjantem, bylym policjantem, praconwikiem skw a tera sie okazuje, ze robie dla rosjan xD co ty cpiesz? nawet ja nie mam takiej wyobrazni xD


 No.40580

>>40578

rozgryzłeś wszystko prawie dobrze z jednym wyjątkiem: autorem tcy wizji nie jest żaden robert tylko jebnięty gówniarz "jędrzejczakowiec"


 No.40581

Czyli właśnie R.V.Miller ;) Teraz zabrał się za Radziwiłowicza na |Polin


 No.40582

>>40581

żaden robert, żaden miller, tylko dzieciak z problemami


 No.40585

https://niebezpiecznik.pl/post/potezny-i-ciagly-wyciek-danych-z-policji-pogotowia-i-strazy-pozarnej-i-wszyscy-o-nim-wiedza/

Ponieważ tutejsza "młodzież" przypisała tożsamość Piotra Koniecznego jednemu z "młodzieńców" to Piotrek odgryzł się "młodziakom" w królewskim stylu :)


 No.40586

>>40585

>Ponieważ tutejsza "młodzież" przypisała tożsamość Piotra Koniecznego jednemu z "młodzieńców" to Piotrek odgryzł się "młodziakom" w królewskim stylu

Królewskim?

Nie za bardzo, tradycyjne zgredowate pozrzędywanie w stylu Wazniaka ze Smerfów. Przegadane, rozwlekłe pisanie gazetowe, gdzie płaci się wierszówki.

Po królewsku to wypowiada się do dziś nie schwytany Zwerg Zwack. A robił rozpierdol na dużą skalę już w późnych latach osiemdziesiątych. kiedy hakowanie oznaczało przeważnie wjebanie się przez telefon na czyjś portal BBS. To jest prawdziwy król. Wciąż hakuje, wciąż bawi, tumani i przestrasza. Jest jedyną konkurencją na polu cyberedukacji dla świętej pamięci Fravii.

Podrzędne pisarczyki jak Konieczny nawet nie zbliżają się do cienia gigantów jak Zwack czy Fravia. Ich pisanie to dzielenie się własnąwypracowną samodzielnie wiedzą, a nie robienie kompilacji i omówień rzeczy znalezionych w sieci.


 No.40587

A nie mówiłam- obraza :)

"Podrzędne pisarczyki jak Konieczny nawet nie zbliżają się do cienia gigantów jak Zwack czy Fravia. Ich pisanie to dzielenie się własnąwypracowną samodzielnie wiedzą, a nie robienie kompilacji i omówień rzeczy znalezionych w sieci."

Piotrek wypracował sobie pewną pozycję, szkoli pracowników wielu organizacji tzw. "budżetówek". Rozmowy czy podcastu nie odmawiają mu znane osobistości.


 No.40588

>Piotrek wypracował sobie pewną pozycję, szkoli pracowników wielu organizacji tzw. "budżetówek"

Za głębokie i dokładne wylizywanie do czysta odbytów w rządzie i służbach dostaje się takie fuszki. Na pewno nie za kompetencje czy wkład w branżę.


 No.40589

>Piotrek wypracował sobie pewną pozycję

Jest to pozycja klęcząca lub wypięta przed patronami z rządu i służb.


 No.40595

"Jest to pozycja klęcząca lub wypięta przed patronami z rządu i służb."

Zazdro kasy?


 No.40602

>gigantów jak Zwack czy Fravia

Kto to taki?

>>Piotrek wypracował sobie pewną pozycję

>Jest to pozycja klęcząca lub wypięta przed patronami z rządu i służb.

W czym to się przejawia?


 No.40605

>>gigantów jak Zwack czy Fravia

>Kto to taki?

Nie wiesz? To dlaczego próbujesz udawać że znasz branżę security? Może czas j ą poznać?

>>Piotrek wypracował sobie pewną pozycję

>Jest to pozycja klęcząca lub wypięta przed patronami z rządu i służb.

>W czym to się przejawia?

W reklamowaniu lub przynajmniej budowaniu zaufania do rozwiązań niebezpiecznych, zbackdoorowanych, będących pod kontrolą służb. Rażący przykład: NordVPN.

We wrzucaniu na stronkę "produkcyjniaków" chwalących pracę rządu, służb, policji.

W przemycaniu w artykułąch fałszywych tropów, mylących przemyśleń, ogólnie: dezinformacji służacej służbom.


 No.40642

>>40605

>We wrzucaniu na stronkę "produkcyjniaków" chwalących pracę rządu, służb, policji.

każdy się zorientował kiedy zrobił loda Molendzie, wtedy już była przesada xDDDDDDD

>W przemycaniu w artykułąch fałszywych tropów, mylących przemyśleń, ogólnie: dezinformacji służacej służbom.

przykłady

-korelacja czasowa istnieje

-ktoś monitoruje ruch sieciowy polaków

-namierzenie sprawców alarmów bombowych to zadanie policji, a nie służb wojskowych


 No.40670

>-korelacja czasowa istnieje

>-ktoś monitoruje ruch sieciowy polaków

The NSA documents state that under RAMPART-A, foreign partners “provide access to cables and host U.S. equipment.” This allows the agency to covertly tap into “congestion points around the world” where it says it can intercept the content of phone calls, faxes, e-mails, internet chats, data from virtual private networks, and calls made using Voice over IP software like Skype.For any foreign government, allowing the NSA to secretly tap private communications is politically explosive, hence the extreme secrecy shrouding the names of those involved. But governments that participate in RAMPART-A get something in return: access to the NSA’s sophisticated surveillance equipment, so they too can spy on the mass of data that flows in and out of their territory.

"ACCESS TO THE NSA’S SOPHISTICATED SURVEILLANCE EQUIPMENT, SO THEY TOO CAN SPY ON THE MASS OF DATA THAT FLOWS IN AND OUT OF THEIR TERRITORY" :)


 No.40945

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Krzysztof Sawka

krang = Adam Golański

kubuspuchatek = Adam Lange

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Adam Haertle

Poison = Marcin Maj

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.41239

Heisenberg1978 = Mariusz Lenczewski, naczelnik kgp cyber

Ralts = Policjant

krang = Policjant

kubuspuchatek = Policjant

hiretoshinkamura = Łukasz Jędrzejczak z SKW

konta głupka ze służb Nojszewskiego/Vegety = Tworzywo, Rozalka, Ncuxonama, Vegeta, Bastet, Horus,

v1ewer = Policjant

Poison = Policjant

R.V.Miller = Piotr Policjant

H.W.D.P

Lenczewski ujawnił:

>Nasze biuro działa od 1 grudnia 2016 r., a zatrudnieni w nim specjaliści stanowią coraz skuteczniejszą zaporę i odpowiedź na przestępczość wykorzystującą najnowsze zdobycze technologii. Nasze metody działania i wykorzystywane narzędzia nie są oparte na standardowych schematach działania policyjnego. Ale szczegółów nie mogę ujawniać.

Ralts Administrator 1,953 136 2016-10-05

krang Gr5 782 130 2016-10-02

Heisenberg1978 Profiler 404 59 2016-10-04

gorilla_glue Cebulkowicz 324 23 2016-12-02

Krawiec Gr5 104 16 2016-12-10

Wies Spokojna Cebulkowicz 38 7 2016-12-09

Wacpanna Cebulkowicz 323 39 2016-11-15

kubuspuchatek Gr5 102 37 2016-10-24

porobionyjohny Cebulkowicz 232 7 2016-11-26

eternal Cebulkowicz 44 6 2016


 No.41242

DEBILU JEBANY IDIOTO NIE JESTEM W PSYCHIATRYKU TYLKO W DOMU ILE RAZY MAM CI POWTARZAC KRETYNIE DEBILNY


 No.41259

A ja to kto>s


 No.41283

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41284

wszyscy postują na >>>/polin/ 2


 No.41285

wszyscy postują na >>>/polin/ 3


 No.41286

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41287

wszyscy postują na >>>/polin/ 5
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads