[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.40095[View All]

File: 1594407516279.png (41.27 KB, 300x100, 3:1, bann4.png)

NOWY WYMIAR FOXA - POLIN - MOCNE AKCJE

deska /polin/, ten sam serwer

https://lolifox.cc/polin/

http://wn3ghyuon5eaqyxi7yauald3d53gsxrkanzpu2qdyc54vobif2qutsid.onion/polin/

zalety ponad poprzednią edycję (poland)

-spam jędrzejczaków i martyn będzie kasowany. na /poland/ jest nawet sprzed wielu dni i tygodni

-koniec zrzucania ważnych tematów

-nieładne obrazki kasowane

-reklamy honeypotów kasowane

-wysoka jakość

84 posts omitted. Click reply to view.

 No.40742

>>40720

I uwazaj bo ABW zostalo rozpracowane przez fsb i nawet sie nie starali a wy nie jestescie lepsi, wiec skonczycie tak samo a nawet gorzej


 No.40743

>I uwazaj bo ABW zostalo rozpracowane przez fsb i nawet sie nie starali a wy nie jestescie lepsi, wiec skonczycie tak samo a nawet gorzej

To ciekawe, bo współpracujący z nami bracia Rysicz nagrali bogate kolekcje kompromitujących filmików z udziałem wysokich rangą oficerów rosyjskich służb i rosyjskiej armii, co pozwala nam umieścić tych rosjan w naszej lodówce i sterować nimi dowolnie dla naszej korzyści. Więc tak naprawdę to fsb (i nie tylko) jest rozpracowane :)


 No.40753

głupki z polskich służb gadają sami ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40766

głupki z polskich służb gadają sami ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40772

/polin/

*TO POLICYJNY HONEYPOT*


 No.40776

>>I uwazaj bo ABW zostalo rozpracowane przez fsb i nawet sie nie starali a wy nie jestescie lepsi, wiec skonczycie tak samo a nawet gorzej

To ciekawe, bo współpracujący z nami bracia Rysicz nagrali bogate kolekcje kompromitujących filmików z udziałem wysokich rangą oficerów rosyjskich służb i rosyjskiej armii, co pozwala nam umieścić tych rosjan w naszej lodówce i sterować nimi dowolnie dla naszej korzyści. Więc tak naprawdę to fsb (i nie tylko) jest rozpracowane :)

xDDDDDDD oeus


 No.40777

robicie z polski posmiewisko a w oczahc worigich sluzb jaiwmy sie jako banda nieudoli i pajacow zza udzo ilosica olwnego czasu


 No.40782

>>40740

Ale wiesz baranku ze nie musimy wysylac nic do waszych pasterzy? Mozemy odrazu was zlikwidowac a w mediach pojawia sie informacje, ktore ukrywacie i dlaczego zostaliscie zlikwidowani. Prezydent jeszcze sie bedzie cieszyl ze odpady skw, ktore mu grozily w koncu zdechly.


 No.40784

>Mozemy odrazu was zlikwidowac

>odrazu

Błąd łącznikowy.

>w mediach pojawia sie informacje, ktore ukrywacie i dlaczego zostaliscie zlikwidowani

A będzie też coś o Godzilli i Transformersach?


 No.40785

>>40743

>To ciekawe, bo współpracujący z nami bracia Rysicz nagrali bogate kolekcje kompromitujących filmików z udziałem wysokich rangą oficerów rosyjskich służb i rosyjskiej armii, co pozwala nam umieścić tych rosjan w naszej lodówce i sterować nimi dowolnie dla naszej korzyści. Więc tak naprawdę to fsb (i nie tylko) jest rozpracowane :)

HAHAHA ale naiwniacy jpdl XDDDDDDDDDD. Wiedzialem ze sie nie polapiecie XDDDDDDDD.


 No.40786

>>40784

Bedzie wszystko pajacyku ale sie nie dowiesz bo bedziesz lezal w czarnym worku XDDDDDD.


 No.40803

>Bedzie wszystko pajacyku ale sie nie dowiesz bo bedziesz lezal w czarnym worku

Nie. Ciebie wrzucimy do dołu bez worka i przysypiemy śmieciami.


 No.40836

>>40803

AHAHAH dobre XDDDDDDDDDDDD. To zapraszam zobaczymy kto kogo wrzuci do dolu psiarskie pedalki XDDDDDD. I jaki jest ten moj adres IP pajace, doczekam sie odpowiedzi czy boicie sie wgl mnie namierzyc? Bo na to by wychodzilo, inaczej juz byscie byli pod moim blokiem XDDD.


 No.40844

głupki z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40845

głupki z polskich służb gadają sami ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40846

idioci z polskich służb gadają sami ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40847

dałny z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40848

łajzy z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40860

walikonie z polskich służb naganiają nas nachalnie na swoją teczkującą deskę

my postujemy jak zwykle na >>>/poland/


 No.40998

TERAZ POSTUJEMY BEZ SPAMU NA >>>/polin/


 No.41003

W CIĄGU JEDNEGO TYGODNIA DZIAŁALNOŚCI POWSTAŁO 1000 POSTÓW

NIE CZEKAJ - KLIKAJ >>>/polin/


 No.41004

админ щека хуй соси


 No.41005

ебать щека ты еблан


 No.41052

polin znaczy puszcza po żydowsku.


 No.41067

>polin znaczy puszcza po żydowsku.

a oświęcim the gas chamber


 No.41082

TERAZ SIEDZIMY TUTAJ >>>/polin/


 No.41086

File: 1595161074196.jpg (145.67 KB, 1024x1210, 512:605, zbierzemy.jpg)


 No.41224

Zapraszam na >>>/polin/

tam siedzimy


 No.41235

SKURWYSYNIE NIE JESTEM W PSYCHIATRYKU IDIOTO MOWILEM CI NIE RAZ


 No.41243

TERAZ SIEDZIMY TUTAJ >>>/polin/


 No.41261

ZAPRASZAM >>>/polin/


 No.41278

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41279

wszyscy postują na >>>/polin/ 2


 No.41280

wszyscy postują na >>>/polin/ 3


 No.41281

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41282

wszyscy postują na >>>/polin/ 5


 No.41356

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41382

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41396

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41404

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41406

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41429

zapraszam na >>>/polin/


 No.41436

dobre forum


 No.41457

bump


 No.41458

przypominam /polin/ to policyjny honeypot


 No.41462

>>41458

I co z tego?


 No.41463

za glupi jestes by zrozumiec


 No.41467

KAŻDY UŻYTKOWNIK POSTUJE TERAZ NA >>>/polin/

ZAPRASZAM


 No.41468

kazdy policjant


 No.41484

>>>/polin/

TUTAJ DZIAŁAMY
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads