[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.34629

File: 1593273132619.png (156.13 KB, 809x529, 809:529, 1586942281264725449.png)

Każdy musi sam zdobywać wiedzę osintową, a moglibyśmy się wspólnie dzielić. Zróbmy lolifoxowy spis wszystkich stron przydatnych w stalku. Ja zaczynam:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page - model samochodu i gdzie jest ubezpieczony po numerze rejestracji

https://bip.uke.gov.pl/numeracja/dostawca-uslug/ - z jakiej sieci jest numer telefonu

https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow - pesel każdego kto ma wpis w krs

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka - szukanie po numerze konta albo numeru konta po innych danych

https://grobonet.com/ - szukanie zmarłych, mało skuteczne

http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Ndistr?nazwisko=Terka

bardziej oczywiste:

https://haveibeenpwned.com/

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

https://securitytrails.com/dns-trails

https://mapy.geoportal.gov.pl/ - lepszy do weryfikowania adresu od google maps

https://yandex.com - najlepsza wyszukiwarka do stalku i najlepsze wyszukiwanie obrazem

postujcie swoje

 No.34630

facebook

instagram

snapchat

tiktok

google

linkedin

dehashed.com

wystarczą do znalezienia 99% normików


 No.34842

bump


 No.34865

chuj z postem OP

obrazek jest jakościowy i się nadaje na temat. różnice są duże, tam gdzie czerwone to dzieci dają wcześnie dupy i są dostępne


 No.34874

>>34865

>obrazek jest jakościowy i się nadaje na temat. różnice są duże, tam gdzie czerwone to dzieci dają wcześnie dupy i są dostępne

może wszędzie dają dupy tylko w rzeszowskim wrzucają niechciane dzieci do beczek a w miastach robią skrobanki


 No.35593

bump


 No.36121

>>34630

da się wejść na cokolwiek na facebook bez konta?


 No.36138

>>36121

>da się wejść na cokolwiek na facebook bez konta?

tak

a jak trzeba konto to można zalogować się na czyjeś


 No.36143

>>36138

a kiedy trzeba konto a kiedy nie?

a można Tor czy socks za Tor?


 No.36144

>>36143

>a kiedy trzeba konto a kiedy nie?

nie wiem

>a można Tor czy socks za Tor?

jeśli jest Security Check to wystarczy Ctrl + Shift + L


 No.36162

świetna wiedza, wielkie dzięki


 No.36556

>>34630

jakas darmowa alternatywa dla dehashed?
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads