[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.14234

File: 1582033372756.png (1.28 KB, 116x77, 116:77, pobrane (1).png)

Od oficjalnego zakończenia wsparcia dla Windows 7 minął już miesiąc. Rządy wielu krajów stanęły przed wyborem – aktualizacji do Windows 10 czy też szukanie innych rozwiązań. Zwolennikiem drugiej opcji stała się Korea Południowa, która według informacji stawia na system operacyjny Linux. Z pewnością jest to lepszy pomysł, niż płacenie za dalsze wsparcie nieaktualnego systemu.

Koreański rząd zdecydował się na migrację systemu

Rząd Korei Południowej ogłosił właśnie przejście z Windows na Linux. Migracja na nowy system operacyjny ma rozpocząć się jeszcze w tym roku i obejmie przeszło 3,3 miliona komputerów. Koreańczycy chcą w ten sposób uniezależnić się od systemu oferowanego przez Microsoft. Głównym powodem wydaje się jednak chęć zmniejszenia kosztów związanych z licencjonowanym oprogramowaniem. Według szefa Ministerstwa Strategii i Finansów Choi Jang-Hyuka migracja rozwiąże zależność od jednej firmy, dzięki wprowadzeniu rozwiązania open source. Na pewno przyniesie to bardzo duże oszczędności, jednak koreański rząd musi przygotować się najpierw na wydatek rzędu 780 miliardów wonów (koło 2,6 milarda złotych). Kwota ta ma wystarczyć na wdrożenie oraz przejście na nowy system, a także zakup nowych komputerów. Niestety na tę chwilę nie wiadomo, jakiej dystrybucji użyje koreański rząd. Wiadomo jednak, że niektóre agencje koreańskiego rządu nadal będą korzystać z komputerów z systemem Microsoftu.

Wprowadzenie Linuksa przez instytucje rządowe pokazuje, że rządy mają coraz większe zaufanie do tego systemu, a także słabnące zainteresowanie Windowsem. Sam fakt, że Korea Południowa stawia na Linux, pokazuje, że użytkownicy mają dość monopolu Microsoftu. Czy jednak spowoduje to, że system stworzony przez Linusa Torvaldsa stanie się głównym OS-em w gospodarstwach domowych? Wszak Linux należy do systemów bardziej skomplikowanych i na początku może sprawiać bardzo dużo problemów zwykłemu użytkownikowi. Niemniej jednak po przejściu przez początkowe kłopoty Linux udowadnia, że jest bardzo dobrym wyborem. Miejmy jednak nadzieję, że koszty związane z migracją systemu nie spowodują, że Korea Południowa zrezygnuje z tego pomysłu. Warto przypomnieć sytuację z Monachium, gdzie zdecydowano się na migrację na Windows 10 z Linuksa

Mam wielką nadzieję że większe państwa wezmą przykład z Korei i postąpią podobnie

 No.14237

linux przyszłością świata coraz więcej ludzi porzuca to gówno służące do przeglądania zawartości komputera z internetu zwane windows 10


 No.14242

Żandarmeria we Francji, miasta we Włoszech i Hiszpanii, teraz Korea - coraz więcej przejść na Linuksa

szkoda że w Monachium po kilku latach korzystania z linuksa przeszli na Windows 10


 No.14246

koreańczycy są biali a polskie śmiecie dalej będą płacić miliardy za szpiegujący system mimo że Linux jest bezpłatny, otwartoźródłowy i etyczny w przeciwieństwie do obsranego windowsa

>>14242

>Żandarmeria we Francji, miasta we Włoszech i Hiszpanii, teraz Korea - coraz więcej przejść na Linuksa

tutaj masz listę adopterów https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters

nawet rząd ameryczki nie używa windowsa


 No.14249

>a polskie śmiecie dalej będą płacić miliardy za szpiegujący system mimo że Linux jest bezpłatny,

bo polskojęzyczne pisowskie lachociągi bardzo lubią siedzić głęboko w usmańskiej dupie i spożywać ich kał za te same samoloty zapłacą jaszcze raz tyle co włochy a samoloty będą później strzec granic izraela zamiast polski


 No.14255

Jaką wersję linuxa dla początkującego polecacie?


 No.14256

>>14255

Debian


 No.14257

>Debian

Init Software systemd

lepiej Devuan GNU+Linux Init Software SysV


 No.14258

goje będą gadać że na Linuxie nic się nie da zrobić nie wiedząc jakie firmy go używają

https://www.tecmint.com/big-companies-and-devices-running-on-gnulinux/

http://www.linuxandubuntu.com/home/10-top-companies-that-are-powered-by-linux

masa krajów ma własne Linuxy jak Korea Północna Chiny Indie Indonezja Kuba Rosja

https://itsfoss.com/linux-national-os/

https://en.wikipedia.org/wiki/Astra_Linux

wszystkie superkomputery mają Linuxa

https://www.zdnet.com/article/linux-totally-dominates-supercomputers/

Linuxa używa więcje instytucji niż gojom się wydaje

https://www.comparebusinessproducts.com/fyi/50-places-linux-running-you-might-not-expect

United States Department of Defense ufa Linuxowi

https://www.techrepublic.com/blog/linux-and-open-source/us-department-of-defense-officially-adopts-open-source/

groźni cyberprzestępcy z lolifoxa używają Linuxa i są bezkarni


 No.14262

>goje będą gadać że na Linuxie nic się nie da zrobić nie wiedząc jakie firmy go używają

a kto by tam głupków słuchał windows to system dla miernot umysłowych i plebsu, szlachta używa linuxa xDDD
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads