[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.14137

File: 1581875450131.jpg (41.87 KB, 567x374, 567:374, cceb6ba3cd0f428801d00d3499….jpg)

myśleliście co zrobicie jak wam zabiorą Linuxy Tory szyfrowania czy nie ma sensu się martwić?

 No.14139

>myśleliście co zrobicie jak wam zabiorą Linuxy Tory szyfrowania czy nie ma sensu się martwić?

kto by miał to zabrać?


 No.14143

>>14141

>nie ma takiej możliwości żeby to pozabierali

zrobią tak że nie będzie możliwości odpalenia systemów które nie są windowsem https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computing


 No.14160

>>14141

>nie ma takiej możliwości żeby to pozabierali

przecież już tak zrobili

każdy nowy komputer i laptop ma backdoora sprzętowego, działającego na najniższym poziomie jaki istnieje. Intel Management Engine

linuksowcy kupują komputer Intela za 5000zł, instalują linux i wmawiają sobie że mają prywatność i bezpieczeństwo xD a ich komputerek jest dostępny na jedno kliknięcie NSA i można odczytać im dysk czy klawisze klawiatury (w tym hasło do szyfrowania)

nie zrozumcie mnie źle, nie namawiam do instalacji windows tylko:

windows = software'owy backdoor i keylogger

nowy komputer = hardware'owy backdoor i keylogger (na żądanie). nawet jak masz linux, bo Management Engine nie potrzebuje współpracy systemu operacyjnego, ma własny system i dostęp do wszystkich urządzeń komputera, mikrofonu, kamery

co da najlepsze oprogramowanie jeśli sprzęt ma backdoor i keyloggera? bezpieczna platforma musi mieć bezpieczny sprzęt i oprogramowanie


 No.14178

>>14160

>każdy nowy komputer i laptop ma backdoora sprzętowego, działającego na najniższym poziomie jaki istnieje. Intel Management Engine

strachłem

wiem że można kupić stary komputer a co jak zrobią tak że już nie będzie można tak zrobić? wymyślą bezpieczne rozwiązanie? w ogóle jak to działa że jest tylko dwóch producentów procesorów i są z ameryczki?

jeszcze jest arm ale nie wiem czy w jebanej polsce to sprzedają


 No.14186

Można kupić nowy komputer z wyłączonym IME albo samemu wyłączyć


 No.14192

>albo samemu wyłączyć

dokładnie, ja użyłem tego narzędzia

https://github.com/corna/me_cleaner


 No.14193

>>14186

>Można kupić nowy komputer z wyłączonym IME albo samemu wyłączyć

problem w tym że się nie da


 No.14194

>>14192

>dokładnie, ja użyłem tego narzędzia

jak to niby działa, ja chcę tak że klikam Disable i wyłącza


 No.14196

>>14194

>jak to niby działa, ja chcę tak że klikam Disable i wyłącza

Działa to tak że gówno da.

Te backdoory mogą być nawet ukryte przed użytkownikiem.

Aby pozbyć się tego problemu trzebaby było już myśleć o założeniu własnej serii procesorów bez backdoorów co jest niewykonalne dla nas


 No.14216

>>14196

weź sznurek i znajdź drzewo a pozbędziesz się problemu


 No.14217

>problem w tym że się nie da

da się np dell takie sprzedaje


 No.14228

Ja szyfruje ryncznie kaszdom wiadomosc


 No.14232

>>14228

>Ja szyfruje ryncznie kaszdom wiadomosc

Łeb też masz zaszyfrowany z tego co widać


 No.14235

>Łeb też masz zaszyfrowany z tego co widać

to chyba dobrze bo do takiego łba ciężko się dobrać
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads