[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13837

File: 1581708662732.png (16.56 KB, 1200x1200, 1:1, _uestionmark.svg.png)

Może szybka rekrutacja dla nowociot w sprawie wysyłania e-maili do szkół/galeri itp.

Przydała by się wieksza armia.

-Jak być anonimowym przy wysyłaniu wiadomości

-Przez xo wysyłać wiadomości

-Skad brać bazę e-mail

 No.13840

>>13837

>-Jak być anonimowym przy wysyłaniu wiadomości

Tor

nie dać się skorelować to znaczy nie uruchamiać Tor o 12:00, wysłać alarm o 12:03, wyłączyć o 12:05

wyłączyć javascript

wysyłać do wszystkich, nie wysyłać do celów związanych z wami

>-Przez xo wysyłać wiadomości

http://secmailw453j7piv.onion

>-Skad brać bazę e-mail

depastedihrn3jtw.onion/show.php?md5=7e217c7634455222b218510acde1b603

można zbierać samemu i wymieniać się


 No.14027

może infografiki jak krok po kroku zrobić


 No.14028

>>14027

>może infografiki jak krok po kroku zrobić

poradnik jest niejasny?


 No.14031

>>14027

>może infografiki jak krok po kroku zrobić

Ale że KGP nie potrafi wykonać tak łatwego zadania ? Co wy na tych komendach robicie?


 No.14032

>>14031

>Ale że KGP nie potrafi wykonać tak łatwego zadania ? Co wy na tych komendach robicie?

oni by chcieli byśmy nagrali smartfonem filmik na którym wysyłamy alarm i pokazujemy swoją twarz bo nawet nie wiedzą gdzie zacząć poszukiwania


 No.14037

>>14032

>oni by chcieli byśmy nagrali smartfonem filmik na którym wysyłamy alarm i pokazujemy swoją twarz bo nawet nie wiedzą gdzie zacząć poszukiwania

Tak naprawdę policja cybestępcza na całym swiecie jest bezradna co do Tora.

Ludzie wpadają przez własną głupotę

Najwyraźniej Polska Policja chwyta się już brzytwy


 No.14043

>>14037

>Tak naprawdę policja cybestępcza na całym swiecie jest bezradna co do Tora.

ja słyszałem że rząd amerykański jest w stanie bez problemu zdeanonimizować użytkowników TOR

>Ludzie wpadają przez własną głupotę

zawsze są to błędy opsec niż oprogramowania (z wyjątkiem exploitu i korelacji serwera admina ChildTube)

>Najwyraźniej Polska Policja chwyta się już brzytwy

chcieliby zdjęcie dowodu przy ekranie wysyłania alarmu


 No.14052

>>14043

>ja słyszałem że rząd amerykański jest w stanie bez problemu zdeanonimizować użytkowników TOR

To dlaczego nie złapali jeszcze naszego lolifoxowego śmieszka który wysyłał fake maile do ameryki ?


 No.14059

>>14052

>To dlaczego nie złapali jeszcze naszego lolifoxowego śmieszka który wysyłał fake maile do ameryki ?

namierzyli ale nie zatrzymali, jest w Lodówce gdzie czeka na misje

i nie słyszałem o lolifoxie wysyłającym do ameryki


 No.14061

>>14059

>namierzyli ale nie zatrzymali, jest w Lodówce gdzie czeka na misje i nie słyszałem o lolifoxie wysyłającym do ameryki

http://wn3ghyuon5eaqyxi7yauald3d53gsxrkanzpu2qdyc54vobif2qutsid.onion/poland/res/4802.html#13914

Trochę się jebłem chodziło że wysyłają też do ameryki i mają problem złapać żartownisiów


 No.14067

>>14061

>Trochę się jebłem chodziło że wysyłają też do ameryki i mają problem złapać żartownisiów

w tym linku tak robili https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Bitcoin_bomb_threats

ale oni zostali na pewno zatrzymani, nie podali informacji żebyśmy wysyłali i dawali się złapać

wysyłasz do polski z Toro bez opsecu = pozostajesz bezkarny

wysyłasz do USA land of the free z pełnym opseciem = jesteś namierzany w ciągu kilku sekund


 No.14074

>>14067

opsec rozumieć jako whonixa ?


 No.14075

>>14074

>opsec rozumieć jako whonixa ?

unikanie korelacji, zwyczajny styl pisania, wyłączony javascript

ale z tym korelowaniem w kilka sekund to żart był, ameryczka też ma problem z Tor


 No.14076

>unikanie korelacji, zwyczajny styl pisania, wyłączony javascript

>ale z tym korelowaniem w kilka sekund to żart był, ameryczka też ma problem z Tor

no właśnie chiałem napisać że chyba żartujesz

Udział tora w Ameryce wynosi 10,5%

Nie wiem na ile to aktualne ale to duża liczba osób więc się nie dziwić że mają problem z torem


 No.14078

>>14076

>Nie wiem na ile to aktualne ale to duża liczba osób więc się nie dziwić że mają problem z torem

sporo osób korzysta ale mają problem ponieważ Tor działa
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads