[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13828

File: 1581703766149.jpg (131.91 KB, 1024x575, 1024:575, c.jpg)

https://subiektywnieofinansach.pl/chcesz-wyplacic-w-gotowce-wiecej-niz-20-000-zl-najpierw-musisz-to-zglosic-awizowanie/

Chcesz wypłacić w gotówce więcej niż 20.000 zł? Najpierw musisz to zgłosić w banku. Na pieniądze możesz czekać nawet pięć dni!

Większość banków wypłaci klientowi od ręki nie więcej niż 20.000 zł. Choć są i takie, gdzie dostępna kwota jest o połowę mniejsza. Jeśli potrzebujesz wypłacić więcej, trzeba uprzedzić o tym bank nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, czyli awizować wypłatę. Jak to działa w poszczególnych bankach? Sprawdzam!

Niedawno pisałem o tym, jaką maksymalnie kwotę można przesłać jednym przelewem. Nie chodzi tu o limity dzienne na przelewy, płatności kartami czy wypłaty z bankomatów, które każdy z nas może ustawić w bankowości elektronicznej, np. dla bezpieczeństwa. Banki ustawiają dodatkowe limity dzienne na przelewy.

Maksymalne kwoty przelewów mogą różnić się w zależności od tego, czy przelew zlecamy przez bankowość elektroniczną, aplikację mobilną czy w oddziale. Ta ostatnia forma jest najdroższa, bo zwykle musimy zapłacić kilka złotych za przelew. Za to można przetransferować tyle, ile się chce. Oczywiście sufitem jest stan naszego konta. Więcej o tych limitach przeczytacie w tym tekście.

Dziś – jako uzupełnienie tamtego poradnika – opisuję jeszcze jedną formę limitów – na wypłaty gotówki w oddziałach. To nie takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo stosunkowo dużych kwot nie da się ot tak wypłacić. Wcześniej trzeba w banku (w placówce, przez telefon lub bankowość elektroniczną) zgłosić zamiar wypłaty, czyli ją awizować. Czy to jakaś bankowa fanaberia i utrudnianie klientom życia? Raczej nie. Placówki bankowe to nie skarbce. Nie przechowują – m.in. ze względów bezpieczeństwa – góry gotówki.

Zwykle tą granicą jest 20.000 zł (choć są banki, gdzie bez zapowiedzi wypłacimy o połowę mniej albo ponad dwa razy więcej) lub 2000 euro czy dolarów – tyle można wypłacić od ręki. Sprawdziłem, jakie kwoty wypłat i z jakim wyprzedzeniem trzeba awizować w poszczególnych bankach.

20.000 zł dostępne od zaraz

W Santander Banku awizowania nie wymagają kwoty do 20.000 zł, a w przypadku wypłat w innej walucie – równowartość 5.000 zł. Czyli bez zapowiedzi można wypłacić np. ok. 1000 euro. Klienci firmowi nie muszą „zamawiać” wypłat do 30.000 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W przypadku wyższych kwot, wypłatę w złotówkach trzeba zgłosić dwa dni robocze przed planowaną wypłatą gotówki, a w innych „standardowych” walutach (euro, dolary, funty i franki szwajcarskie) – aż pięć dni roboczych wcześniej. Jest jeden wyjątek – klient nie musi awizować wypłaty (bez względu na kwotę) z lokaty terminowej pierwszego dnia po zakończeniu okresu umownego.

W Credit Agricole awizacji wymagają wypłaty od 20.000, 2000 euro, 1500 dolarów i 500 funtów brytyjskich. Wypłaty w złotówkach należy zgłaszać 48 godzin wcześniej, a w walutach obcych 72 godziny. Podobnie jest w Banku Pocztowym – awizacji wymaga kwota 20.000. zł i więcej lub jej równowartość w walutach obcych. Jeśli zgłosimy wypłatę do południa, pieniądze można odebrać dwa dni robocze później (złotówki) lub trzy dni (waluty obce).

Klienci Banku Millennium od ręki mogą wypłacić w oddziale do 20.000 zł. Chęć wypłaty większej kwoty muszą zgłosić najpóźniej poprzedniego dnia roboczego do godz. 15:30. Ale już każdą kwotę w walucie obcej państw członkowskich Unii Europejskiej lub kwotę do 10.000 dolarów trzeba awizować z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz.15:30. Jeśli chcemy wypłacić powyżej 10.000 dolarów lub dowolną kwotę w pozostałych walutach wymienialnych, należy ten fakt zgłosić co najmniej dwa dni robocze przed dniem wypłaty do godz. 15.30. Zamówioną gotówkę można wypłacić po godz. 12:30.

 No.13829

„Od ręki” nie więcej niż 10.000 zł

W Idea Banku wypłaty w złotych do kwoty 20.000 zł też nie wymagają awizacji. Jeśli chcemy wypłacić więcej, musimy zgłosić to wcześniej w banku. Jeśli zrobimy to do godz. 12:00, pieniądze można odebrać dwa dni robocze później, jeśli po godz. 12:00 – w trzecim dniu roboczym licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku euro, bez zapowiedzi można podjąć kwotę do 1000 euro. Ale uwaga! Idea Bank wypłaca banknoty o nominale 50 euro, a więc można wypłacić tylko wielokrotność „pięćdziesiątki”.

Kolejny próg to kwoty od 1000 do 10.000 euro. W przypadku awizowania do godz. 10:00 dnia roboczego, gotówka do odebrania będzie następnego dnia roboczego po godz. 14:00. Jeśli zgłosimy chęć wypłaty po godz. 10.00 (w dniu roboczym), gotówka czekać będzie po godzinie 14:00 w drugim dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiło awizowanie. Czyli jeśli powiadomimy bank w poniedziałek, pieniądze czekać będą w oddziale w środę. Jak jest z wypłatą powyżej 10.000 euro? Jeśli zgłosimy ten fakt do godz. 10:00, gotówka będzie do odbioru dwa dni później, a jeśli zgłoszenie nastąpi po godz. 10:00 – trzy dni robocze później po godz. 14:00.

W Getin Banku awizować trzeba już kwotę powyżej 10.000 zł, od 2000 euro lub dolarów, a w przypadku funtów brytyjskich i franków szwajcarskich – każdą kwotę. Zamówienie złotówek trzeba złożyć dwa dni robocze przed wypłatą. Na waluty obce też trzeba czekać dwa dni robocze od dnia zgłoszenia lub trzy dni, jeśli zgłoszenie zostało przyjęte po godz. 17:00, w sobotę, niedzielę lub dni wolne od pracy.

Również w Nest Banku wypłaty gotówkowe powyżej 10.000 zł wymagają wcześniejszego zgłoszenia, najpóźniej dwa dni robocze poprzedzające wypłatę. Awizowanie można zgłosić na call center, w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub w oddziale. Nest Bank nie prowadzi wypłat i wpłat w walutach obcych.

Od ręki nawet 50.000 zł, ale w dużym oddziale

Procedury stosowane przez PKO BP przewidują, że nie trzeba awizować wypłat do 25.000 zł. To standard, bo w niektórych większych oddziałach można bez zapowiedzi wypłacić nawet do 50.000 zł. W przypadku walut obcych bez zgłaszania można wypłacić do równowartości 1000 euro (w większych oddziałach 2500 euro). Jeśli chcemy podjąć większą kwotę, musimy poinformować o tym bank z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – telefonicznie lub osobiście w placówce. Ta zasada dotyczy wypłat w złotówkach i walutach obcych.

Wypłaty do 20.000 zł i do 1000 euro lub dolarów ING Bank realizuje bez awizowania. W wybranych większych placówkach bez zapowiedzi można podjąć 50.000 zł lub 5000 euro lub dolarów. Natomiast w funtach trzeba awizować każdą kwotę.

Odbiór gotówki w złotych, euro, dolarach i funtach można awizować w bankowości elektronicznej i w oddziale, ale wypłata pozostałych walut wymaga osobistego i pisemnego uzgodnienia w oddziale banku, w którym będzie dokonywana wypłata. Z jakim wyprzedzeniem trzeba awizować wypłaty w ING? Jeśli zrobimy to do godz. 10.30, złotówki będzie można odebrać następnego dnia roboczego, a waluty obce (euro, dolary i funty) – dwa dni robocze później.

W Banku Pekao dziennie można wypłacić 20.000 zł, 2000 euro i dolarów oraz 500 funtów i franków szwajcarskich. W przypadku wypłaty gotówkowej powyżej wyżej wymienionych limitów wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie wypłaty na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w złotych i aż pięć dni roboczych przed planowaną wypłatą w euro, dolarach, funtach i frankach. W placówkach możliwa jest wypłata w krótszym czasie lub wyższej kwocie, niż przewiduje regulamin, ale trzeba to ustalić indywidualnie – najlepiej skontaktować się z placówką, w której planujemy wypłacić pieniądze i ustalić odpowiedni termin i kwotę wypłaty.

W mBanku? Od ręki wypłacimy do 20.000 zł, a w euro lub dolarach maksymalnie 500 jednostek danej waluty. Warto wiedzieć, że w tzw. lekkich placówkach mBanku, czyli zlokalizowanych w centrach handlowych, nie wypłacimy więcej niż 50.000 zł, nawet jeśli zgłosimy to 100 lat wcześniej.


 No.13830

jak wypłacać duże kwoty z rachunków słupów?


 No.14022

dlaczego wolny rynek i konkurencja nie doprowadziły by istniały banki z wysokimi wypłatami gotówki bez zapowiedzi?

dlaczego wszystkie mają takie same limity?


 No.14025

>>14022

>dlaczego wolny rynek i konkurencja nie doprowadziły by istniały banki z wysokimi wypłatami gotówki bez zapowiedzi?

>dlaczego wszystkie mają takie same limity?

Jest to spowodowane ochroną banków.

zauważyłeś że napady na banki się skończyły?

Dlaczego? Bo banki już nie przechowują takiej wielkiej kwoty większość operacji jest wykonywanych w internecie.


 No.14058

>>14025

>zauważyłeś że napady na banki się skończyły?

>Dlaczego? Bo banki już nie przechowują takiej wielkiej kwoty większość operacji jest wykonywanych w internecie.

myślę że limit nie jest z powodu napadów tylko dlatego że

-dla banku lepiej aby ludzie trzymali na koncie a nie w gotówce

-bank ma rezerwę gotówkową 3-5% środków

-zapobieganie oszustwom na wnuczka, policjanta i szybkiej wypłacie środków przez słupa
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads