[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13822

File: 1581698976925.jpg (76.62 KB, 1024x1024, 1:1, Chujzsuwałk.jpg)

Właśnie z takimi tu siedzimy.

Przychodzą, kradną nasze texty, i po co? Dla kilku lajków na żydbuku i chwili atencji? Napierdalał bym go po ryju jak kurczaka.

Info o picrelu

Marcin Wólczanowski z Suwałk.

Chętnie bym go dojebal gdyby ktoś ustalił adres zamieszkania. Wybieram się do Olsztyna, to i do Suwałk mogę podjechać.

 No.13823

File: 1581699551900.jpeg (63.03 KB, 450x630, 5:7, lolifoxiarz2.jpeg)

>Właśnie z takimi tu siedzimy.

ja myślę że z takimi jak pic rel

>kradną nasze texty

jakie? w sumie to nie jest to złe bo promuje lolifoxową kulturę

>Dla kilku lajków na żydbuku i chwili atencji?

tak xD


 No.13825

to ktoś z karachana?


 No.13838

>>13825

Możliwe. Na pewno okołojebawczak, najgorsze jest to że nawet nie chciało mu się zdjęcia zmienić. Pierdolony śmieć…

Mam listę znajomych zapisaną, chyba trzeba będzie poinformować ich wszystkich że Marcinek lurkuje forum dla pedonich i oszustów internetowych…


 No.13893

>>13838

>Możliwe. Na pewno okołojebawczak, najgorsze jest to że nawet nie chciało mu się zdjęcia zmienić. Pierdolony śmieć…

a skąd o nim wiesz? co tam na karachanie pisaliście?

>Mam listę znajomych zapisaną, chyba trzeba będzie poinformować ich wszystkich że Marcinek lurkuje forum dla pedonich i oszustów internetowych…

a co w tym złego?


 No.13963

nk alarm bombowy na Galerie EXPO w Warszawie bo tam za 15 minut ma przemówienie Duda xD


 No.14041

chciałbym żeby ktoś wynosił na facebooka teksty o jebaniu dzieci i jak wysyłać alarmy


 No.14044

>>14041

>chciałbym żeby ktoś wynosił na facebooka teksty o jebaniu dzieci i jak wysyłać alarmy

no to by było w chuj ciekawe


 No.14047

>>13893

>a skąd o nim wiesz? co tam na karachanie pisaliście

Nie interesuj się bo kociej mordy dostaniesz. Wiem skąd wiem, mam swoje sposoby.

>a co w tym złego?

Dla normikow bycie pedonim to zbrodnia najgorsza. Nawet mordercy są wyżej w ich oczach. A że Marcinek nie podał źródła to w nagrodę zniszcze mu życie. Ty zły?


 No.14050

>>14047

>Nie interesuj się bo kociej mordy dostaniesz. Wiem skąd wiem, mam swoje sposoby.

aha

>Dla normikow bycie pedonim to zbrodnia najgorsza. Nawet mordercy są wyżej w ich oczach. A że Marcinek nie podał źródła to w nagrodę zniszcze mu życie. Ty zły?

a po co temat na lolifoxie skoro nawet nie chcesz powiedzieć dlaczego on?


 No.14065

>>14050

W imię zasad skurwysynu.

Nie masz ochoty się udzielać to wypierdalaj na wykop tam twoje miejsce


 No.14069

>14050

Dlaczego ty masz kurwa "SAGE" i kurwa niebieski nick?


 No.14070

>>14069

>Dlaczego ty masz kurwa "SAGE" i kurwa niebieski nick?

nigdy nie lurkowałeś żadnego imageboarda?


 No.14073

>>14070

Lurkowane było

ale nie długi czas i nie zwrócilem na to prędzej większej uwagi
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads