[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.12606

File: 1579280601976.jpeg (103.6 KB, 1280x720, 16:9, cwel.jpeg)

https://www.wykop.pl/link/5293125/minister-cyfryzacji-chce-blokowac-pornografie-na-poziomie-przegladarek/

https://www.wykop.pl/link/5296853/weryfikacja-pelnoletniosci-w-internecie-sposob-na-walke-wladzy-z-pornografia/

i pomyśleć że ten głupek nofaper nabrał się na dobre intencje nofapu xDDDDDD

to jest hit

ja mam nadzieję że totalnie dokręcą śrubę polaczkom i wszyscy pójdą jebać dzieci na Tor

 No.12612

>i pomyśleć że ten głupek nofaper nabrał się na dobre intencje nofapu xDDDDDD

z weryfikacją dojebali

>ja mam nadzieję że totalnie dokręcą śrubę polaczkom i wszyscy pójdą jebać dzieci na Tor

chyba o to nam chodzi, trzeba być komputerowym analfabetą by mieć problem z tymi ich blokadami (chyba że są jak w chinach, ale tam chyba też miejscowe odpowiedniki lolifoxów a je obchodzą, może nawet normiki żeby robić to co westernersi)


 No.12616

>>12612

>chyba o to nam chodzi, trzeba być komputerowym analfabetą by mieć problem z tymi ich blokadami (chyba że są jak w chinach, ale tam chyba też miejscowe odpowiedniki lolifoxów a je obchodzą, może nawet normiki żeby robić to co westernersi)

w polsce problemu nie ma kilka osób


 No.12622

>>12616

>w polsce problemu nie ma kilka osób

jak będą blokady to normiki będą używać proxy, płatne i darmowe VPNy a może nawet Tor, to nie jest tak trudne jak w chinach gdzie by znaleźć TBB to trzeba się nagimnastykować (chyba że oni tam to chińsku mają poradniki, ale to trzeba jakoś znaleźć, dowiedzieć się w ogóle co to ten Tor, baidu jest ocenzurowany)


 No.12625

>>12622

>jak będą blokady to normiki będą używać proxy, płatne i darmowe VPNy

nic takiego nie będą używać

>a może nawet Tor, to nie jest tak trudne jak w chinach gdzie by znaleźć TBB to trzeba się nagimnastykować

nie trzeba


 No.12626

>>12625

>nic takiego nie będą używać

jak nie będa mogli pornoli oglądać? oczywiście że będą

>nie trzeba

dobra, jesteś chińskim normikiem ze smartfonem

skąd się dowiesz o Tor? skąd będziesz wiedział skąd go wziąć? niech będzie że już wiesz coś o Linuxie


 No.12649

>>12626

>jak nie będa mogli pornoli oglądać? oczywiście że będą

myślę że normiki nie będą umieć, chociaż mam nadzieję że jednak się nauczą i pójdą na Tor

>dobra, jesteś chińskim normikiem ze smartfonem

>skąd się dowiesz o Tor? skąd będziesz wiedział skąd go wziąć? niech będzie że już wiesz coś o Linuxie

normik się nie dowie

ja załączyłbym VPN, wszedł na anglojęzyczną stronę i już wiedział


 No.12653

>na poziomie przeglądarek

jak on chce to wymusić na producentach przeglądarek nad którymi polaczki mają zerową władzę xD

>>12649

>normik się nie dowie

>ja załączyłbym VPN, wszedł na anglojęzyczną stronę i już wiedział

a skąd wiedziałbyś o VPN? skąd znałbyś angielski?

rodząc się chińczykiem


 No.12793


 No.14722

nie będzie prostytucji ani pornografii, masturbacji

będziecie polaczki płaszczyć się przed starymi zużytymi polkami z czarnym dzieckiem
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads