[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.12592

File: 1579208646683.jpeg (545.94 KB, 1280x1280, 1:1, baofeng.jpeg)

jak komunikować się bez policyjnego GSM podczas porwania albo podobnej akcji? i najlepiej szyfrowanie

 No.12594

telefon z internetem mobilnym lub wifi, przez Tor, voip albo komunikator głosowy lub tekstowy


 No.12595

>>12594

>telefon z internetem mobilnym

namierzanie GSM zaraz psy będą na tropie

>lub wifi

namierzanie adresu mac i być może GSM które tylko oficjalnie jest wyłączone

>przez Tor, voip albo komunikator głosowy lub tekstowy

tylko jak?


 No.12617

>stawiacie ruter wifi z mocna antena w takim miejscu by ogarnial obszar na ktorym odwalicie akcje

>podlaczacie sie do niej urzadzeniami bez modemow typu tablety tylko z wifi czy raspberry pi z podlaczonym sluchawkami i mikrofonem

>gadacie sobie przez teamspeaka czy inne gowno


 No.12619


 No.12621

>>12595

debil czy debil?

kupujesz telefon i zarejestrowaną kartę sim, włączasz dopiero w momencie akcji, na robocie używacie np. xmpp przez tora, po akcji wyrzucasz i policja nic nie może


 No.12629


 No.12634

>>12592

wyznaczacie komus role kuriera

każdy na akcji ma komputer, piszesz komunikat, szyfrujesz kluczem publicznym wspolnika, wrzucasz zaszyfrowany tekst na pendrajw i kurier niesie go wspolnikowi, a wspolnik odszyfrowuje swoim kluczem prywatnym


 No.12637


 No.12650

>>12595

>namierzanie GSM zaraz psy będą na tropie

>namierzanie adresu mac i być może GSM które tylko oficjalnie jest wyłączone

ale skąd policja ma wiedzieć że ma namierzać GSM, że telefon należy do jakiegoś porywacza? komunikacja między bandytami jest szyfrowana

tak właściwie to nawet bez szyfrowania można, przez SMS. tylko mieć oboje karteczki z zapisanym szyfrem, co napisać jak chce się coś powiedzieć

np.jak chcecie powiedzieć "odetnij mu palca i wyślij" to piszesz SMS "jak będziesz w sklepie to kup masło". ten co odbierze SMS sprawdzi na karteczce co oznacza to zdanie


 No.12651

>>12650

>ale skąd policja ma wiedzieć że ma namierzać GSM, że telefon należy do jakiegoś porywacza? komunikacja między bandytami jest szyfrowana

po informacji (o zniknięciu człowieka, porwaniu) sprawdzą kto logował się do BTS-ów, wykluczą niewinnych obywateli i zostaną podejrzani. potem będą mogli podążać za tropem

>tak właściwie to nawet bez szyfrowania można, przez SMS. tylko mieć oboje karteczki z zapisanym szyfrem, co napisać jak chce się coś powiedzieć

>np.jak chcecie powiedzieć "odetnij mu palca i wyślij" to piszesz SMS "jak będziesz w sklepie to kup masło". ten co odbierze SMS sprawdzi na karteczce co oznacza to zdanie

pracochłonne i nieskuteczne https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,7256121,Rozszyfrowali_co_to_jest_zywoplot__ktory_wali_w_leb.html?disableRedirects=true


 No.12669

jedyny bezpieczy kontakt to po kablu . Można także użyć telefonu z torem i wysyłać wiadomości przez secmail zaszyfrowane w pgp to daje 99%


 No.12670

>>12669

a ja uważam że baofeng


 No.12673

Pytanie na jaką odległość chcesz się komunikować ?

Jeżeli wystarczy na odległość do makimum 50 km, to warto zainwestować w komunikację radiową .

Możesz użyć gotowca - radia DMR z enkrypcją np: https://www.dmrfordummies.com/product/tyt-md-uv390-dual-band-136-174mhz-400-480mhz-dmr-w-gps-waterproof-dustproof-ip67/

Możesz również kupić hackRF i stosować własny algorytm szyforwania.


 No.12676

>>12673

o tym właśnie myślałem

ale nie ufałbym tym domyślnie szyfrowanym


 No.14667

lepiej zaplanować tak by nie trzeba było się komunikować


 No.14685

>>14667

>lepiej zaplanować tak by nie trzeba było się komunikować

czasem się nie da. na przykład trzeba jakoś przekazać login i hasło do konta bankowego i otrzymać sms autoryzacyjny


 No.14687

>Możesz użyć gotowca - radia DMR z enkrypcją np: https://www.dmrfordummies.com/product/tyt-md-uv390-dual-band-136-174mhz-400-480mhz-dmr-w-gps-waterproof-dustproof-ip67/

nie wiadomo czy to szyfrowanie w baofeng jest silne, obawiam się że chiny to nie jest kraj który produkuje niepodsłuchiwalne radio


 No.14724

>>14685

czemu trzeba przekazać? nie można wszystkiego robić na miejscu?

a jeśli nawet, czemu nie można przekazać fizycznie?


 No.14738

>>14724

>nie można wszystkiego robić na miejscu?

zostanie ślad GSM a nie powinien

>a jeśli nawet, czemu nie można przekazać fizycznie?

zostanie zmarnowany czas a nie powinien
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads