[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.12140

File: 1578857345119.png (59.59 KB, 646x297, 646:297, whonix rozpracowany.png)

Whonixa polecają specjaliści to znaczy że jest rozpracowany

 No.12153

>snowden

>whonix

ten normik potrafi tylko odpalić Signala na smartfoniku


 No.12155

>>12153

>ten normik potrafi tylko odpalić Signala na smartfoniku

nie jest normikiem, jest uzdolniony i zna się na komputerach

i wyniósł te pliki z siedziby


 No.12160

>>12155

>nie jest normikiem, jest uzdolniony i zna się na komputerach

nie wiadomo na czym się zna lub nie

i nawet jak się na czymś zna to nie znaczy że zna się na opsec i tym jakie oprogramowanie jest bezpieczne w użytkowaniu

został celebrytą i teraz rzuca jakieś hasełka do normików a oni go słuchają


 No.12208

>>12199

>i co z tego, to nie sprawia automatycznie że na wszystkim się zna i każde zdanie które padnie z jego ust jest złote i prawdziwe

nie, chodzi o to że normik by raczej miał wyjebane na szpiegowanie i niczego nie upubliczniał

>no i jego wypowiedzi obecne są raczej kierowane do mainstreamu i normików

tak, gdyby mówił o prawdziwym opsecu to tylko my byśmy czytali bo dla reszty byłoby za dużo i za trudne

>a tacy i tak by nie użyli PGP czy Whonix, więc może im forsuje jakieś normiczne rzeczy ale jednak bezpieczniejsze niż facebook z clearnetu

moim zdaniem prywatność się teraz sprzedaje, VPNy ma coraz więcej osób


 No.12214

>>12208

>nie, chodzi o to że normik by raczej miał wyjebane na szpiegowanie i niczego nie upubliczniał

ok

chyba że jest czymś w rodzaju gościa, który nie był zapraszany do normictwa, a teraz robiąc coś chce się wkupić do normików. kiedyś u nas był link do takiego gościa co tak zrobił

>moim zdaniem prywatność się teraz sprzedaje, VPNy ma coraz więcej osób

raczej pseudoprywatność na jeden klik z dobrym marketingiem która jest scamem, czyli właśnie VPN, protonmaile, signale


 No.12216

>>12214

>kiedyś u nas był link do takiego gościa co tak zrobił

o którego ci chodzi? czaksa?


 No.12222

>>12216

>o którego ci chodzi? czaksa?

xD

nie o tego, ale czaks też się wpisuje w ten schemat

tamten gość był zagraniczny, chyba jakiś informatyk ktory był samotny i prześladowany w szkole i zamiast się zemścić na ludziach to teraz robi dla nich jakieś rzeczy i narzędzia, chce się wkupić w normików i poklask u nich że coś dla nich robi

a my się naśmiewaliśmy że jest cuckiem i chyba ty powiedziałeś że niektórzy ludzie odrzuceni przez społeczeństwo albo się mszczą albo właśnie próbują wkupić się do nich jak ten cuck

można znaleźć to ale trzeba jakieś słowo z tamtego postu, "cuck" nie ma sensu bo występuje w co drugim poście u nas


 No.12223

>>12222

>tamten gość był zagraniczny, chyba jakiś informatyk ktory był samotny i prześladowany w szkole i zamiast się zemścić na ludziach to teraz robi dla nich jakieś rzeczy i narzędzia, chce się wkupić w normików i poklask u nich że coś dla nich robi

>a my się naśmiewaliśmy że jest cuckiem i chyba ty powiedziałeś że niektórzy ludzie odrzuceni przez społeczeństwo albo się mszczą albo właśnie próbują wkupić się do nich jak ten cuck

tak, walczy z ransomware i pomaga odszyfrowywać za darmo, teraz zachorował i otworzył zbiórkę i nikt nie wpłacił


 No.12229

>>12214

>chyba że jest czymś w rodzaju gościa, który nie był zapraszany do normictwa, a teraz robiąc coś chce się wkupić do normików

xDDDDDDD

>kiedyś u nas był link do takiego gościa co tak zrobił

pamiętam, mógłby zrobić karierę na lolifoxie

>raczej pseudoprywatność na jeden klik z dobrym marketingiem która jest scamem, czyli właśnie VPN, protonmaile, signale

tak

>można znaleźć to ale trzeba jakieś słowo z tamtego postu, "cuck" nie ma sensu bo występuje w co drugim poście u nas

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

>>12223

>teraz zachorował i otworzył zbiórkę i nikt nie wpłacił

myślał że odszyfrowywanie komputerów kobiet da mu seks a nawet nie chcą mu dać kilku złotych na zbiórkę


 No.14609

>raczej pseudoprywatność na jeden klik z dobrym marketingiem która jest scamem, czyli właśnie VPN, protonmaile, signale

to
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads