[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.11607

File: 1578145959739.jpg (7.41 KB, 207x139, 207:139, cwel.jpg)

Ja rozumiem, ze przeważnie macie w piździe to co starsi mówią, ja tez tak miałem, to zrozumiałe

Ale to co powiem, weźcie sobie mocno do serca.

Ostatnią rzeczą jaka powinna was absorbować i stresować w życiu jest praca

Nie zabijajcie się, nie pracujcie ponad siły, nie bierzecie nadgodzin, rezygnując z życia rodzinnego, towarzyskiego, czy nawet siedzenia przed kompem z wirtualną bracią, gdzie możecie pogadać, pośmiać się, wydurniać.

Gdy mój dziadek umierał na łóżku w domu, miał styrane ręce pracą, skrzywiony kręgosłup, nogi powykręcane od reumatyzmu a w tym czasie jego rówieśnik Mieczysław Fogg tańczył i śpiewał w telewizji.

Mówię do ojca:

- zobacz, oni są w tym samym wieku

Ojciec odpowiedział:

- tak, tyle, ze Fogg całe życie tańczył a dziadek zapierdalał.

Królowa Elżbieta ma dokładnie tyle lat co moja babcia gdy umarła, dokładnie 92 lata

Tyle, ze babcia już nie miała świadomości, nie mówiła (wylewy) robiła pod siebie.

Elżbieta II jest w dobrej formie, bo nie musiała całe życie tyrać jak wół.

"Bez pracy nie ma kołaczy" "Praca uszlachetnia" to wszystko wymysły ludzi, którzy nas urabiali byśmy robili jak woły i żebyśmy to odczuwali jako szczęście.

Kto nie pracuje to bumelant, nierób, leń…gówno prawda, jeżeli masz na tyle sprytu by się utrzymać i za wiele nie robić to wykorzystaj to bez zastanowienia!

Owszem, trzeba pracować, by mieć kasę na życie, jeżeli ktoś ma rodzinę to trzeba ją utrzymać, ale bez przesady

Nie panikujcie, gdy szykują się zwolnienia a wy macie kredyt, nie właźcie w dupska szefów, nie stawiajcie pracy ponad wszystko, to wszystko chuj, szkoda zdrowia i życia.

Dbajcie o swoje zdrowie i miejcie wyjebane w granicach rozsądku.

Żyjcie długo i szczęśliwie a na stare lata nikt wam pieluch zmieniać nie będzie

 No.11608

pan z ncbc napisał coś mądrego

szanuję


 No.11609

>>11608

>pan z ncbc napisał coś mądrego

to nie pan z ncbc tylko losowy wykopek


 No.11610

>>11609

>to nie pan z ncbc tylko losowy wykopek

dałem się nabrać

jak ja mogłem oczekiwać że pan z ncbc coś takiego napisze


 No.11647

niektóre wykopki coś mają w głowie

jak uzyskać komunikację z nimi?

a jakby znaleźć kontakt do takich wykopków i podsyłać im teksty i obrazki które oni by publikowali ze swojego konta?


 No.11653

>>11647

>niektóre wykopki coś mają w głowie

sam byłem zaskoczony

niektórzy użytkownicy tam to blackpille, antyżydzi, lite opsecowicze czyli osoby których potrzebyjemy

>jak uzyskać komunikację z nimi?

nie wiem, wątpię by reklama w wiadomościach prywatnych skutkowała zwiększoną ilością użytkowników, kogo zainteresowały matury powinien już dawno przyjść

>a jakby znaleźć kontakt do takich wykopków i podsyłać im teksty i obrazki które oni by publikowali ze swojego konta?

jak nie będą za mocne (by wykopek bał się opublikować) to dobry pomysł


 No.11777

>>11653

>kogo zainteresowały matury powinien już dawno przyjść

mogło zainteresować ale nie wiedzieli jak wejść
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads