[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.11538

File: 1577988962465.jpeg (63.61 KB, 424x276, 106:69, film z izraela.jpeg)

skoro żydzi chcą degeneracją znisczyć zachód to dlaczego izrael jets pełen pedalstwa, feminizmu, zdegenerowanej kultury, pornografii, marihuany, slut walków i innych zachodnich rzeczy? nieironicznie ludzie nie lubią ultra ortodoksyjnych żydów którzy w większości nie pracują

dlaczego wszędzie jest over 9000 kamer? dlaczego inwigilują swoich ludzi?

zupełnie jak zachód który jest zgniły

 No.11539

>skoro żydzi chcą degeneracją znisczyć zachód

to jest bajeczka wmawiana klasie robotniczej aby nie przejrzała na oczy, nie zrozumiała kto ich niewoli i nie zarżnęła bogaczy siekierami

>to dlaczego izrael jets pełen pedalstwa, feminizmu, zdegenerowanej kultury, pornografii, marihuany, slut walków i innych zachodnich rzeczy?

bo jest to kraj kapitalistyczny, a wymienione rzeczy mają skłaniać 99% do jeszcze cięższej pracy na najbogatszy 1%

>nieironicznie ludzie nie lubią ultra ortodoksyjnych żydów którzy w większości nie pracują

jak wyżej

>dlaczego wszędzie jest over 9000 kamer? dlaczego inwigilują swoich ludzi?

kamery mają charakter prewencyjny aby ludzie bali się odzyskać owoce swojej pracy od bogaczy


 No.11542

>>11539

>to jest bajeczka wmawiana klasie robotniczej aby nie przejrzała na oczy

nie próbujesz powiedzieć że ludzie odpowiedzialni za każdą dziedzinę życia *przypadkiem* są żydami xD

>bo jest to kraj kapitalistyczny, a wymienione rzeczy mają skłaniać 99% do jeszcze cięższej pracy na najbogatszy 1%

izrael jako jedyny kraj zachodni ma współczynnik dzietności powyżej 2.1 (głównie dzięki ultra ortodoksyjnym żydom)

czyli mimo tego mają tak jak na zachodzie ale w dodatku dużo takich amiszów oni sami nigdy nie wymrą a biali tak? udział tych religijnych żydów będzie coraz większy, nie skończy się to katastrofą skoro nie pracują?

>jak wyżej

ale oni dostają zasiłki za czytanie tory i chodzenie do szkół w których omawiają żydowskie teksty

>kamery mają charakter prewencyjny aby ludzie bali się odzyskać owoce swojej pracy od bogaczy

byliby pasożytami wobec siebie samych?


 No.11543

>>11542

>nie próbujesz powiedzieć że ludzie odpowiedzialni za każdą dziedzinę życia *przypadkiem* są żydami xD

nie przypadkiem, z tego samego powodu co afryka jest biedna, po prostu żydzi mają genetycznie wysoką inteligencję

>izrael jako jedyny kraj zachodni ma współczynnik dzietności powyżej 2.1 (głównie dzięki ultra ortodoksyjnym żydom)

no właśnie, dzięki nim, francja też ma wysoki dzięki muzułmanom

>nie skończy się to katastrofą skoro nie pracują?

skończy się katastrofą dla przedsiębiorców którzy sprzedają gówno https://www.donald.pl/artykuly/RbSSg3zU/prezes-hm-ostrzega-ograniczanie-konsumpcji-to-wielkie-zagrozenie-spoleczne

>ale oni dostają zasiłki za czytanie tory i chodzenie do szkół w których omawiają żydowskie teksty

dochód bezwarunkowy będzie standardem w każdym państwie rozwiniętym

>byliby pasożytami wobec siebie samych?

nie rozumiem zdania


 No.11545

>>11543

>nie przypadkiem, z tego samego powodu co afryka jest biedna, po prostu żydzi mają genetycznie wysoką inteligencję

biali też i zrobili z nich cucków

no i żydzi siebie nawzajem zatrudniają

>no właśnie, dzięki nim, francja też ma wysoki dzięki muzułmanom

ale w izraelu ta sama grupa etniczna rozmnaża się mająca skrajne wyznanie religijne, muzułmanie we francji to inna rasa

>skończy się katastrofą dla przedsiębiorców którzy sprzedają gówno

jak usa będzie dalej wspierać izrael to nigdy nie upadnie nawet jak 90% nie będzie pracować

>dochód bezwarunkowy będzie standardem w każdym państwie rozwiniętym

kto za niego zapłaci? dlaczego?

>nie rozumiem zdania

żydzi będący pasożytami dla innych żydów, zastraszający siebie nawzajem


 No.11547

>>11545

>biali też i zrobili z nich cucków

bo nie ruchają dzieci, żydzi też są cuckami

>no i żydzi siebie nawzajem zatrudniają

polacy też, 90% polaków ma pracę po znajomości

>jak usa będzie dalej wspierać izrael to nigdy nie upadnie nawet jak 90% nie będzie pracować

nie wiem dlaczego miałby upaść

>kto za niego zapłaci?

czynniki produkcji

>dlaczego?

teraz czynniki produkcji są w rękach klasy posiadającej i klasa posiadająca ma bogactwo

>żydzi będący pasożytami dla innych żydów, zastraszający siebie nawzajem

nie wiem kiedy miałoby tak być


 No.11549

>>11547

>bo nie ruchają dzieci, żydzi też są cuckami

on ale oni próbując zniszczyć białych niszczą też siebie

podejrzewam że nie chcą tego robić

>polacy też, 90% polaków ma pracę po znajomości

polska ma mniejsze pkb niż szwecja i szwajcaria a są to dużo mniejsze kraje

>nie wiem dlaczego miałby upaść

jak będzie bardzo dużo nie pracujących żydów

>czynniki produkcji

jak to ma działać?

>teraz czynniki produkcji są w rękach klasy posiadającej i klasa posiadająca ma bogactwo

i niby mają to z własnej woli oddać?

>nie wiem kiedy miałoby tak być

żydzi chcą zrobić orwell by terroryzować białych inwigilacją

izrael jest jednym z najbardziej inwigilowanych krajów świata, myślę że żydzi chcieliby jak najlepiej dla innych żydów a tak nie jest


 No.11550

>>11549

>on ale oni próbując zniszczyć białych

to jest bajeczka

>niszczą też siebie

kapitalizm ich niszczy

>jak będzie bardzo dużo nie pracujących żydów

nie upadnie

>jak to ma działać?

normalnie, fabryka produkuje

>i niby mają to z własnej woli oddać?

automatyzacja spowoduje coraz większe bezrobocie, a w interesie kapitalistów jest aby ludzie nadal kupowali niepotrzebne gówno, dlatego ludzie dostaną dochód bezwarunkowy, a reklamy i inne spowodują że wydadzą te pieniądze na niepotrzebne gówno

zresztą to już się dzieje od dawna, tylko dlatego ludzie dostają ochłapy od kapitalistów, aby wydali je w galeriach handlowych

“We must shift America from a needs to a desires culture,” declared Bernays’ business partner, Paul Mazur. “People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality. Man’s desires must overshadow his needs.”

>myślę że żydzi chcieliby jak najlepiej dla innych żydów a tak nie jest

zamiast pierwszego "żydzi" wstaw kapitaliści i zrozumiesz


 No.11554

>>11550

>to jest bajeczka

nieprawda, to się naprawdę dzieje

>kapitalizm ich niszczy

który sami wyforsowali?

>nie upadnie

grecja nie upadła a jest bardzo wysokie bezrobocie

>normalnie, fabryka produkuje

>automatyzacja spowoduje coraz większe bezrobocie, a w interesie kapitalistów jest aby ludzie nadal kupowali niepotrzebne gówno, dlatego ludzie dostaną dochód bezwarunkowy, a reklamy i inne spowodują że wydadzą te pieniądze na niepotrzebne gówno

tylko kto im da pieniądze na niepotrzebne gówno? państwo?

>zresztą to już się dzieje od dawna, tylko dlatego ludzie dostają ochłapy od kapitalistów, aby wydali je w galeriach handlowych

myślisz że gdyby ludzie musieli pracować tylko po to by przeżyć, bez niepotrzebnych gówien to by pracowali? niby teraz tak robią

>zamiast pierwszego "żydzi" wstaw kapitaliści i zrozumiesz

myślę że kapitaliści chcieliby jak najlepiej dla innych żydów a tak nie jest

wybacz ale nie rozumiem, po pornografii jestem ułomkiem


 No.11556

>>11554

>nieprawda, to się naprawdę dzieje

tylko zamiast mitycznych "żydów" robią to kapitaliści

>który sami wyforsowali?

klasa robotnicza nie forsowała kapitalizmu, solidarność chciała jeszcze więcej socjalizmu, przeczytaj sobie https://pl.wikipedia.org/wiki/21_postulatów_MKS

>grecja nie upadła a jest bardzo wysokie bezrobocie

no właśnie

>tylko kto im da pieniądze na niepotrzebne gówno? państwo?

kapitaliści, zresztą to kapitaliści decydują jakie ustawy uchwala państwo

>myślisz że gdyby ludzie musieli pracować tylko po to by przeżyć, bez niepotrzebnych gówien to by pracowali? niby teraz tak robią

nie rozumiem pytania

ludzie nie muszą pracować, bezdomny w 2020 roku ma wyższy poziom życia niż arystokrata sto lat temu, ludzie pracują tylko dlatego że wmówiono im że trzeba

“We must shift America from a needs to a desires culture,” declared Bernays’ business partner, Paul Mazur. “People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality. Man’s desires must overshadow his needs.”

>myślę że kapitaliści chcieliby jak najlepiej dla innych żydów a tak nie jest

kapitaliści decydują o tych wszystkich rzeczach o których ty myślisz że decydują mityczni "żydzi"

teraz już wiesz dlaczego jest degeneracja itd. w izraelu


 No.11560

>>11556

>tylko zamiast mitycznych "żydów" robią to kapitaliści

tymi kapitalistami są żydzi, nie są mityczni

>klasa robotnicza nie forsowała kapitalizmu, solidarność chciała jeszcze więcej socjalizmu

chodziło mi że żydzi forsowali kapitalizm

>kapitaliści, zresztą to kapitaliści decydują jakie ustawy uchwala państwo

prywatne więzienia xDDDDDDDDDD

>nie rozumiem pytania

czy ludzie z własnej woli chodziliby do pracy pracować na samo życie bez innych korzyści

>ludzie nie muszą pracować, bezdomny w 2020 roku ma wyższy poziom życia niż arystokrata sto lat temu, ludzie pracują tylko dlatego że wmówiono im że trzeba

bycie bezdomnym w polsce b nie jest takie fajne

also pic rel

>kapitaliści decydują o tych wszystkich rzeczach o których ty myślisz że decydują mityczni "żydzi"

>teraz już wiesz dlaczego jest degeneracja itd. w izraelu

nie wiem, to tak jakby lolifoxiarz chciał większe zabezpieczenia na stronach na których oszukuje i jednocześnie na lolifoxie

raczej by nie chciał by były na lolifoxie, nie sika się do basenu


 No.11563

>>11560

>tymi kapitalistami są żydzi

nie

>chodziło mi że żydzi forsowali kapitalizm

nie

>czy ludzie z własnej woli chodziliby do pracy pracować na samo życie bez innych korzyści

tak, teraz chodzą do pracy pracować na zero korzyści

>bycie bezdomnym w polsce b nie jest takie fajne

dlaczego nie jest? jeśli bezdomny nie ma jedzenia, schronienia, czystych ubrań, smartfona i internetu to tylko dlatego że woli alkohol

a poza tym nie musisz żyć w polsce b, możesz pojechać do ciepłych krajów i leżeć pod palmą

>nie wiem, to tak jakby lolifoxiarz chciał większe zabezpieczenia na stronach na których oszukuje i jednocześnie na lolifoxie

>raczej by nie chciał by były na lolifoxie, nie sika się do basenu

nie ma żadnych mitycznych "żydów"

to kapitaliści niewolą ludzi


 No.11564

File: 1578001157966.jpg (95.69 KB, 550x504, 275:252, nazi-jews-1-550x504.jpg)

>>11563

>nie

pic rel

>tak, teraz chodzą do pracy pracować na zero korzyści

straszne

>dlaczego nie jest? jeśli bezdomny nie ma jedzenia, schronienia, czystych ubrań, smartfona i internetu to tylko dlatego że woli alkohol

skąd wziąć wymienione rzeczy będąc bezdomnym niealkoholikiem?

>a poza tym nie musisz żyć w polsce b, możesz pojechać do ciepłych krajów i leżeć pod palmą

to za trudne

chyba że bym był bezdomnym za granicą ale to też trudne

>nie ma żadnych mitycznych "żydów"

>to kapitaliści niewolą ludzi

na górze piramidy są żydzi


 No.11565

>>11564

>We invented Communism

nawet gdyby tak było to świetnie

>skąd wziąć wymienione rzeczy będąc bezdomnym niealkoholikiem?

kupić za pieniądze z dowolnego źródła

kupić za pieniądze wyżebrane (zostanie jeszcze bardzo dużo)

dostać od ludzi

dostać w ośrodkach pomocy

ukraść

znaleźć

>to za trudne

niepracowanie jest za trudne?

>chyba że bym był bezdomnym za granicą ale to też trudne

o to chodziło, w polsce trudno znaleźć palmy

>na górze piramidy są żydzi

bzdura i sam nam udowodniłeś że tak nie jest na przykładzie izraela


 No.11567

>>11565

>nawet gdyby tak było to świetnie

komunizm by nam nie dał Tor, szyfrowania, Linux, lolifoxa bo cenzurowaliby wszystko

tylko gówna typu Red Star OS, Bitlocker, wykop

>kupić za pieniądze z dowolnego źródła

>kupić za pieniądze wyżebrane (zostanie jeszcze bardzo dużo)

>dostać od ludzi

>dostać w ośrodkach pomocy

>ukraść

>znaleźć

dobre protipy

bezdomni są na tyle mądrzy by znać takie protipy czy otoczenie na nich to wymusza?

>niepracowanie jest za trudne?

ogarnięcie jedzenie i schronienia w obcym kraju

>o to chodziło, w polsce trudno znaleźć palmy

xD

>bzdura i sam nam udowodniłeś że tak nie jest na przykładzie izraela

nic nie udowodniłem, ciekawi mnie dlaczego żydzi niszcząc zachodnie kraje niszczą też siebie


 No.11570

>>11567

>komunizm by nam nie dał Tor, szyfrowania, Linux, lolifoxa bo cenzurowaliby wszystko

Tor, szyfrowanie, Linux, lolifox to komunizm

kapitalizm to VPNy za które trzeba płacić a i tak nie zapewniają bezpieczeństwa

>Bitlocker, wykop

to jest stuprocentowy kapitalizm

>bezdomni są na tyle mądrzy by znać takie protipy czy otoczenie na nich to wymusza?

wymieniają informacje między sobą

>ogarnięcie jedzenie

można znaleźć w pobliżu sklepów, można zerwać z drzewa, można ukraść, można dostać od ludzi albo w ośrodkach pomocy

>i schronienia w obcym kraju

można znaleźć, można ukraść, można spać pod gołym niebem, można dostać od ludzi albo w ośrodkach pomocy


 No.11572

>>11570

>Tor, szyfrowanie, Linux, lolifox to komunizm

chodzi mi o to że w komunizmie byłaby cenzura albo państwo nie wymyśliło czegoś takiego

chiny laos wietnam korea północna kuba nie mają takich narzędzi bo mogą zniszczyć reżim

>kapitalizm to VPNy za które trzeba płacić a i tak nie zapewniają bezpieczeństwa

pod względem ideologicznym tak

>to jest stuprocentowy kapitalizm

tak xD

>wymieniają informacje między sobą

ja jestem samotną osobą więc takie rzeczy to dla mnie coś niecodziennego

na lolifoxie mam coś takiego ale to w internecie, dobrze że chociaż tyle

>można znaleźć w pobliżu sklepów

nie dadzą anonkowi

>można zerwać z drzewa

nie najem się tym, nie znajdę, zjem zatrute

>można ukraść

można ale głupio ukraść komuś kebaba

>można dostać od ludzi albo w ośrodkach pomocy

dadzą anonkowi? nie będzie za dużo ludzi?

>można znaleźć

trudne

>można ukraść

schronienie? xD

>można spać pod gołym niebem

nie zrobią krzywdy anonkowi? a co jak nie będę mógł zasnąć?

>można dostać od ludzi albo w ośrodkach pomocy

dadzą anonkowi? nie będzie za dużo ludzi?


 No.11573

>>11572

>chodzi mi o to że w komunizmie byłaby cenzura

teraz jest cenzura, nie widzę różnicy

>albo państwo nie wymyśliło czegoś takiego

ludzie z ruchu open source wymyśliliby

>chiny laos wietnam korea północna kuba nie mają takich narzędzi bo mogą zniszczyć reżim

mają, wystarczy użyć mostka meek azure

>pod względem ideologicznym tak

pod każdym względem, VPN to uosobienie kapitalizmu

>schronienie? xD

tak, ludzie kupują mieszkania pod "inwestycje" i stoją puste, wystarczy się włamać

>nie zrobią krzywdy anonkowi?

nie

>dadzą anonkowi?

dadzą tyle ile weźmiesz sam


 No.11575

>>11573

>teraz jest cenzura, nie widzę różnicy

właściwie to tak

>ludzie z ruchu open source wymyśliliby

w chinach nie wymyślili a tam jest bardzo dużo ludzi

>mają, wystarczy użyć mostka meek azure

sami nie mają takich narzędzi

>pod każdym względem, VPN to uosobienie kapitalizmu

płacisz a i tak cię sprzedają xD

>tak, ludzie kupują mieszkania pod "inwestycje" i stoją puste, wystarczy się włamać

dobry pomyśł

>nie

widziałem że ludzie śpią w centrach gdzie wszyscy ich widzą, to chyba po to by nikt im krzywdy nie zrobił

>dadzą tyle ile weźmiesz sam

nie umiem walczyć o swoje


 No.11578

>>11575

>w chinach nie wymyślili a tam jest bardzo dużo ludzi

w polsce jest kapitalizm i też nie wymyślili

>sami nie mają takich narzędzi

ale komunizm im to zapewnia za darmo

>widziałem że ludzie śpią w centrach gdzie wszyscy ich widzą, to chyba po to by nikt im krzywdy nie zrobił

błąd przeżywalności, widziałeś tylko tych którzy śpią na widoku. tak samo jak głupki robią badania na pedofilach którzy dali się złapać i siedzą w więzieniach i na ich podstawie twierdzą że pedofile np.nie potrafią się kontrolować

>nie umiem walczyć o swoje

spokojnie, przeszkolimy cię na lolifoxie


 No.14145

>>11538

>skoro żydzi chcą degeneracją znisczyć zachód to dlaczego izrael jets pełen pedalstwa, feminizmu, zdegenerowanej kultury, pornografii, marihuany, slut walków i innych zachodnich rzeczy?

żydzi którzy to forsują to mała kasta której wlasnością są wszystkie amerykańskie firmy, a nie losowi ludzie w izraelu

>>11542

>nie skończy się to katastrofą skoro nie pracują?

dlaczego? goje będą pracować na żydów

>ale oni dostają zasiłki za czytanie tory i chodzenie do szkół w których omawiają żydowskie teksty

lepsze to niż praca w fabryce


 No.14147

>>14145

>żydzi którzy to forsują to mała kasta której wlasnością są wszystkie amerykańskie firmy, a nie losowi ludzie w izraelu

tak tylko dlaczego narażają swoich własnych ludzi, swój lud na tą degenerację? ultraortodoksyjni żydzi wandalizują bilboardy na których jest spermiarstwo, robią zamieszki jak coś im nie pasuje

>dlaczego? goje będą pracować na żydów

ale nikt w izraelu nie będzie pracował bo wszyscy będą żyli z zasiłku

>lepsze to niż praca w fabryce

trochę ich szanuję za to że są problemem dla żydów i doją system


 No.14158

>>14147

>tak tylko dlaczego narażają swoich własnych ludzi, swój lud na tą degenerację?

dlaczego uważasz że miliarderzy kasta w USA uważa losowe bydło z Izraela za swój lud?

poza tym jak mają uchronić Izrael przed przeciekiem zachodniej degeneracji do niego? jak nawet do Korei Północnej są szmuglowane kasety z zachodnimi filmami

>ale nikt w izraelu nie będzie pracował bo wszyscy będą żyli z zasiłku

a po co w izraelu? izrael co roku dostaje darmowe 4 miliardy dolarów od USA. za niedługo również polaczki będą płacić haracz żydkom na podstawie ustawy 447, a "polski" rząd i prezydent (bez napletka i z żoną żydówką) wszystko podpisze, opodatkujecie polaków, sprzedacie lasy państwowe i będzie na płacenie żydkom haraczu


 No.16093

żydzi w sensie oligarchia USA a żydzi w sensie obywatele izraela z klasy robotniczej to nie to samo
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads