[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.10589

File: 1576942343012.png (302.25 KB, 1642x692, 821:346, WebsiteOracles-Table1.png)

https://blog.torproject.org/new-low-cost-traffic-analysis-attacks-mitigations

co teraz?

>Users: Do multiple things at once with your Tor client

można coś dodatkowo odpalić w Whonix by utrudnić korelację

 No.13378

daje do myślenia


 No.13379

>>10589

>co teraz?

nic


 No.13382

File: 1580895961126.jpg (130.18 KB, 650x919, 650:919, 1549113907247-0.jpg)

otwurz wlasny relay wewnetrzny i po krzyku. jakis randomowy ruch bedzie przez ciebie przelatywal caly czas i tyle w temacie. poletzam Mr Robot.


 No.13384

>>13382

>otwurz wlasny relay wewnetrzny i po krzyku. jakis randomowy ruch bedzie przez ciebie przelatywal caly czas i tyle w temacie. poletzam Mr Robot.

mam nadzieję że nikt się nie nabierze


 No.13386

>>13382

>otwurz wlasny relay wewnetrzny i po krzyku. jakis randomowy ruch bedzie przez ciebie przelatywal caly czas i tyle w temacie. poletzam Mr Robot.

napiszę ci dlaczego to jest głupi pomysł

jeśli zrobisz to w niedługim czasie to koniec, policja cię skorelowała albo będzie na dobrym kroku do korelacji bo jest stosunkowo niewiele osób które mają relay ze swojego łącza

ruch będzie odróżnialmy - lurkując łączysz się cały czas z tym samym guardem, hostując relay masz w kółko inne relaye czyli wiadomo kiedy jest anonek a kiedy ruch relay


 No.13390

>>13386

>napiszę ci dlaczego to jest głupi pomysł

>jeśli zrobisz to w niedługim czasie to koniec, policja cię skorelowała albo będzie na dobrym kroku do korelacji bo jest stosunkowo niewiele osób które mają relay ze swojego łącza

czytanie lolifoxa nie jest nielegalne

polska gówniana policja nie umiałaby tego zrobić

mam zaszyfrowany dysk więc nic nie przyklepią

wiem jak rozmawiać z psami (wcale) więc nic nie przyklepią

ale i tak jestem przeciwny temu pomysłowi bo wiem kto go pisał i jest głupi idiotyczny jak inne psiarskie pomysły


 No.13393

>>13390

>czytanie lolifoxa nie jest nielegalne

nie jest

>polska gówniana policja nie umiałaby tego zrobić

a CIA?

>mam zaszyfrowany dysk więc nic nie przyklepią

ja też, jak można nie szyfrować dysku w 2020 nie będąc normikiem

>ale i tak jestem przeciwny temu pomysłowi bo wiem kto go pisał i jest głupi idiotyczny jak inne psiarskie pomysły

można zrobić żeby nie było możliwości odróżnienia ruchu sieciowego między byciem relayem a lurkowaniem? z czystej ciekawości pytam


 No.13413

>>13386

>policja bedzie korelowala

milicja w polszy to gowno na patyku i nie potrafi nawet skorelowac wydawania zupy we wlasnej stołówce na komendzie

>ruch będzie odróżnialmy

ok. może masz i racje. co jeśli np bedziemy wysyłali w tym czasie randomowe pakiety gdziekolwiek np. małe pakiety via slowloris lubb innego DOS.


 No.13417

>>13413

>milicja w polszy to gowno na patyku i nie potrafi nawet skorelowac wydawania zupy we wlasnej stołówce na komendzie

xD

>co jeśli np bedziemy wysyłali w tym czasie randomowe pakiety gdziekolwiek

możesz odpalić w Whonix skrypt do automatycznego odwiedzania stron


 No.13457

>>13455

>zgodzę się że przy słuchaniu porad opsec z lolifox lepiej odczekać dużo czasu, nawet tygodnie lub miesiące

>i można je też inaczej zrobić niż kazano

na szczęście porady opsec z lolifox są proste i maksymalnie efektywne (używać Tor, używać Whonix)

ktoś kto używa clearnetu, karty SIM od Szczawia albo VPN nie ma po co czekać miesięcy


 No.13478

>>13457

>na szczęście porady opsec z lolifox są proste i maksymalnie efektywne (używać Tor, używać Whonix)

to

podoba mi się w jakim kierunku idzie technologia, wystarczy kilka kliknięć myszki i można bezkarnie terroryzować polaczków

szkoda że mało jest takich rozwiązań, gdyby można było robić ransomware albo hakować w programie graficznym


 No.15115

>można coś dodatkowo odpalić w Whonix by utrudnić korelację

np.ściąganie pornografii dziecięcej oraz jej rozpowszechnianie


 No.15146

>co teraz?

zauważyliście że dokładnie przed tym, i to zanim opisano ten atak, sotrzegał was gość którego tutejszy dyżurny policjant z wściekłością wciąż nazywał panem śmieciem?

no to teraz okazało się że pan śmieć miał rację

lepiej się nad tym zastanowić


 No.15152

>>15146

>zauważyliście że dokładnie przed tym, i to zanim opisano ten atak, sotrzegał was gość którego tutejszy dyżurny policjant z wściekłością wciąż nazywał panem śmieciem? no to teraz okazało się że pan śmieć miał rację

jak się okazało? ilu bomberów złapano?


 No.15159

Złapano, przerobiono na mięso lodówkowe i teraz siedzą tutaj, wykonując zadanie pisania o "zwykłym torze pod jakimolwiek linuksem"


 No.15160

>>15159

>Złapano, przerobiono na mięso lodówkowe i teraz siedzą tutaj, wykonując zadanie pisania o "zwykłym torze pod jakimolwiek linuksem"

w sensie pisania że zwykły Tor nie wystarczy? to ty też jesteś z lodówki panie śmieciu?
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads