[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.10037

File: 1576264530548.jpg (111.89 KB, 620x452, 155:113, Sad-Wojak.jpg)

jakie są czynności które można bezpiecznie robić będąc inwigilowanym? w sensie coś co nie daje za dużo informacji nawet jak jest się obserwowanym

ja myślę że gry

ten temat to takie trochę moje wyparcie bo boję się tego, ujgurzy są zastraszani tam w chinach bo taki jest cel inwigilacji, chodzi o to by wzbudzić strach

 No.10039

>jakie są czynności które można bezpiecznie robić będąc inwigilowanym? w sensie coś co nie daje za dużo informacji nawet jak jest się obserwowanym

korzystać z Tor


 No.10040

>>10039

>korzystać z Tor

chyba nic lepszego nie wymyślimy


 No.11207

DISKORD WILCZANOWY JEBIE WAS W DUPSKO,w peeaxqgyoxoaumemje eluwina ciule


 No.12857

-robienie kupy

-jedzenie jedzenia (uważaj by ci nie zatruli)

a działalności wywrotowe:

-można zablokować rury w miejscach publicznych urzędach galeriach, przy pomocy tłuszczu lub specjalnie przygotowanej gąbki. w łazienkach nie ma kamer

-można spuszczać wodę w kiblu w nocy by budzić sąsiadów


 No.12859

>>12857

>można spuszczać wodę w kiblu w nocy by budzić sąsiadów

jak into najbardziej hałaśiwe spuszczanie wody? czy mogę np wrzucić kamienie albo puszki do toalety aby wyprodukować jak najwięcej hałasu. NK bardziej doświadczony się wypowie.


 No.12861

>>12859

petarda w rurę i spuszczasz


 No.14773

szyfrowanie dysku żeby móc robić na komputerze plany terrorystyczne i inne

odbiór pasywny np.radio, telewizja. możesz oglądać ale nie wiadomo jaki kanał słuchasz


 No.14779

>>14773

jak into odbiór pasywny internetu xD


 No.14780

File: 1582750890774.jpg (135.18 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg)

lesny anon here tutej.

poletzam spacer w lesie jesli istnieje taka mozliwosc.

ja sporo spaceruje po lesie. zadnych Januszy, zadnych Grazynek i Karynek. Zadnych kamer. Spokoj i cisza. Telefon zostawiam w domu. Jest to tak naprawde jedyny czas kiedy czuje sie wolny i nie na celowniku. To jest taki moj czas dla mnie. Czasem spedzam tam caly dzien i ide wiele kilometrow w lesne glebiny. Prawie zawsze jedyne co biore ze sobom to woda i aparat fotograficzny. Poletzam taki styl relaksu.


 No.14801

Co jeśli zapomnę hasło do zaszyfrowanego dysku?


 No.14802

>>14801

>Co jeśli zapomnę hasło do zaszyfrowanego dysku?

nikt na świecie nie będzie w stanie odzyskać danych, a czemu pytasz?


 No.14811

>>14801

>Co jeśli zapomnę hasło do zaszyfrowanego dysku?

jak zapomnieć hasła które wpisujesz codziennie? i powinno bazować na słowach więc łatwo pamiętać

dla pewności możesz trzymać dane na dwóch nośnikach i użyć innego hasła (ale do obu mocnego), ciężko zapomnieć dwa hasła naraz
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads