[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.37862[Reply]

File: 1594021053320.jpg (83.92 KB, 750x430, 75:43, Morricone.jpg)

Zmarł Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent - podały dziś włoskie media. Artysta znany był przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, w tym do filmów "Misja", "Nietykalni" czy "Dawno temu w Ameryce". Zdobywca dwóch Oscarów miał 91 lat.

Morricone kilka dni temu trafił do szpitala po tym, jak upadł i złamał kość udową. Zmarł w klinice w Rzymie.

Był autorem muzyki do ponad 500 filmów. Ponad 40 z jego soundtracków zdobyło najważniejsze nagrody w kategoriach związanych z muzyką filmową, a on sam otrzymał Oscara w roku 2016 za muzykę do filmu "Nienawistna ósemka" Quentina Tarantino oraz nagrodę specjalną w roku 2007.

Do 2016 roku sprzedano ponad 70 milionów płyt z jego muzyką. No.37837[Reply]

File: 1593979248761.jpg (34.03 KB, 510x960, 17:32, b.jpg)

piszemy które akcje Lolifoxa są najmocniejsze

1. matury

2. alarmy w całym kraju

3. walentynki

4. pornografia dziecięca na wykopie

5. rozpracowanie służb

3 posts omitted. Click reply to view.

 No.37848

>walentynki

o co chodziło w tej akcji?


 No.37849

>>37848

>o co chodziło w tej akcji?

alarmy bombowe


 No.37850

File: 1593986195225.png (325.14 KB, 533x436, 533:436, miller.png)


 No.37851

8. klikanie na beefa

9. zainstalowanie sobie trojana podlinkowanego w sieci

10. ponowne klikanie na beefa

11. ściągnięcie video cp z payloadem

12. klikanie na stronę z reverse shellem w kolorze białym

13. ściągnięcie kilkudziesięciu (sic!) zainfekowanych plików graficznych z payloadem w bloku metadanych

14. danie się nabrać na elementalne sterowanie behawioralne i zrobienie z siebie wiernych brunonków Jędrzejczaka

Ciąg dalszy nastąpi.


 No.37861

File: 1594021037204.png (90.67 KB, 276x183, 92:61, no.png)
 No.37860[Reply]

File: 1594015941738.jpg (6.43 KB, 228x255, 76:85, 1593017917883.jpg)

nk słownik do wifi, polskie hasla. No.37859[Reply]

File: 1594014680753.jpg (100.72 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

Andrzej Duda zapowiedział w sobotę złożenie projektu zakładającego zmianę w konstytucji. Prezydent chce, by w ustawie zasadniczej znalazł się zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osoby pozostające w związku jednopłciowym. Dzisiaj przed południem głowa państwa podpisze projekt i skieruje go do Sejmu.

Złożenie projektu zmiany konstytucji, tak aby wprost zapisane w niej było, że wykluczone jest przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju (woj. dolnośląskie).

Rzecznik prezydenta poinformował, że w poniedziałek o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste podpisanie projektu ustawy o zmianie konstytucji przez prezydenta Andrzeja Dudę i projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Potrzebę zmiany konstytucji Spychalski tłumaczył tym, że główny konkurent Andrzeja Dudy w wyborach Rafał Trzaskowski "najpierw mówi o tym, że dopuszcza adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, a później deklaruje, że nie dopuszcza".

- Widać, że jest takie niebezpieczeństwo i trzeba to wpisać

- mówił.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. No.37858[Reply]

File: 1594012842438.jpg (118.19 KB, 750x430, 75:43, kapliczka.jpg)

Samorząd Małopolski przeznaczył 500 tys. zł z tegorocznego budżetu województwa na dofinansowanie renowacji przydrożnych kapliczek. Dzięki tym środkom uda się uratować 46 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych usytuowanych w całym regionie.

Środki na remonty i konserwacje przydrożnych kapliczek rozdzielane są w ramach organizowanego co roku konkursu "Kapliczki Małopolski".

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców regionu.

Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Według władz województwa, projekt "Kapliczki Małopolski" od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji komisja konkursowa, oceniająca wnioski, wybrała 46 zadań, a sejmik województwa przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 500 tys. zł.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, konserwację przejdą m.in. często zaniedbane kapliczki, figury świętych czy przydrożne krzyże. Prace konserwatorsko-restauratorskie zostaną przeprowadzone m.in. przy kamiennej figurze św. Jana Nepomucena w Gnojniku z 1732 r. stojącej przy drodze krajowej nr 75, kamiennej figurze w typie "Bożej Męki" z 1605 r. w Boczkowicach (pow. miechowski) czy kamiennej kapliczce w formie latarni z XVII w. w Ostrowie w gm. Proszowice. Większość remontowanych obiektów pochodzi z XIX i początku XX w.

W konkursie mogą brać udział gminy i powiaty, na terenie których niszczeją kapliczki. Odnawiane obiekty nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Samorządy mogą zgłosić także prace prowadzone przy kapliczkach, które są własnością prywatną - pod warunkiem, że nawiążą współpracę z ich właścicielami np. parafiami, klasztorami czy zwiPost too long. Click here to view the full text. No.37856[Reply]

File: 1594006348722.jpg (105.46 KB, 750x430, 75:43, EfektyRzadowBilderberga.jpg)

Dotarliśmy do spotu, który ukazuje, jak Warszawa radzi sobie z ekologią, od kiedy Rafał Trzaskowski jest prezydentem tego miasta. Ścieki w Wiśle, nieudany projekt ekologiczny "Owcza Wyspa", plaża nad Wisłą jak wysypisko śmieci i betonowe miasto sprzedane deweloperom - to wszystko znajdziemy w wideo. "Czy chcesz, żeby Polska była jak Warszawa?"- czytamy na końcu spotu.

Pierwsza ekologiczna wpadka wskazana w nagraniu to awaria Czajki.

Do Wisły wpływa 3 tys. litrów ścieków na sekundę. Zanieczyszczenia dopływają do Torunia. Podczas awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Wiśle znalazło się ponad 3 miliardy litrów ścieków

- przypominają autorzy spotu.

Następnie przypomniany jest projekt ekologiczny "Owcza Wyspa". Jak dowiadujemy się z nagrania, ze stada 60 kóz, została tylko połowa i to w bardzo złym stanie.

W wideo wspomniano również o śmieciach na plaży nad Wisłą i betonowym mieście sprzedanym deweloperom.

https://static.ftpn.pl/player/player2.php?f=/uploads/dokumenty/339132/ekologia1.mp4

Udało nam się dotrzeć również do innego spotu, w którym ukazana jest wulgarność przeciwników Andrzeja Dudy.

Widzimy w nim między innymi kobietę, która obrażała prezydenta Andrzeja Dudę podczas jego spotkania wyborczego w Nowej Soli (Lubuskie).

Na filmie opublikowanym m.in. przez Polskie Radio Zachód widać i słychać, jak do kamery jedna z uczestniczek wiecu wykrzykuje: "J…ć Dudę", a następnie gwiżdże. Jak poinformował rzecznik prasowy lubuskiej policji Marcin Maludy, wszczęto postępowanie z urzędu ws. publicznego znieważenia prezydenta RP.

W spocie widzimy również Radosława Sikorskiego, który mówi, że "pisowskie mózgi mają inne okablowanie", oraz posłankę Klaudię Jachirę i jej "parówki smoleńskie", czy "udko prezesa".

Post too long. Click here to view the full text.


 No.37855[Reply]

File: 1594006234356.jpg (72.67 KB, 750x430, 75:43, BilderbergTrzaskowskiKontr….jpg)

My, wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, w polską gospodarkę i nasze firmy włożyliśmy 100 mld zł na ratowanie miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej. Panie Rafale, widzi Pan różnicę? - zwraca się do kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego premier Mateusz Morawiecki. - Ups, przepraszam, zapomniałem - przecież te wybory są po to, „żeby nie zadawać tego typu pytań” - dodał premier.

Premier odpowiedział na swoim profilu na Facebooku na gospodarcze manipulacje Rafała Trzaskowskiego.

- Wchodziliśmy w ten kryzys gospodarczy ze spadającym długiem w relacji do PKB i zrównoważonym budżetem. Bezrobocie i poziom ubóstwa były na historycznie najniższych poziomach od 30 lat. Według szacunków Komisji Europejskiej, dług sektora rządowego i samorządowego na koniec 2019 roku wynosił 46 proc. Od 2015 r. zmniejszyliśmy go o ponad 8 pkt. proc. w relacji do PKB - doskonały wynik jeżeli zauważymy, że średnia europejska wynosi około 80 proc. To pokazuje, że jako kraj mieliśmy wystarczająco dużo przestrzeni fiskalnej by w proporcjonalny sposób odpowiedzieć na największy, co najmniej od lat 30. XX wieku, kryzys gospodarczy na świecie

- podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki zwraca uwagę, że "ekonomiści porównują kryzys finansowy z 2008 r. do ciężkiej migreny lub zawału serca, a ten obecny w 2020 r. do sepsy lub porażenia całego układu odpornościowego atakującego wszystkie organy naszej gospodarki".

- Na to najpoważniejsze wyzwanie stojące przed polityką gospodarczą i fiskalną odpowiedzieliśmy zdecydowanymi działaniami, które były realnie wielokrotnie większe w relacji do PKB niż w 2008 r. I znacznie szybciej wdrożone niż za czasów rządu PO. Wdrożone natychmiast

- zwrócił uwagę.

- Zresztą, prosty przykład. Jak chroniono polskie miejsca pracy i polskie firmy wtedy i dziś? - pyta premier.

- Otóż, w latach 2009-2011 (w epicentrum kryzysu) koalicja PO-PSL wyprzedała polski majątek i polskie firmy o wartości 40 mld zł! My, wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, wPost too long. Click here to view the full text. No.33781[Reply]

File: 1593017917883.png (97.37 KB, 687x768, 229:256, whonix.png)

wiecie że Whonix to najmocniejsza ikonka którą można współcześnie kliknąc?

27 posts omitted. Click reply to view.

 No.37833

>>37831

przesadzasz z tym, Qupes to gówno i kojarzy się z gównem

>>37832

>narób się z honeypotem Qubes OS

>cyberprzestępcy go nie instalują

>ale to musi być frustrujące

cyberprzestępcy nie muszą instalować żeby jeden z celów został osiągnięty

głupki które myślą że muszą mieć kartę SIM na słupa, modem, osobny laptop, Qupes, kilka VPN przed i za Torem żeby robić wyjebki i alarmy (a nie mają czasu i chęci na zdobywanie tego wszystkiego i przez to rezygnują z robienia wyjebek i alarmów) to ogromna zasługa Krangów i Rutkowskich (policji nie, policja jest za głupia żeby przeprowadzić taką operację)


 No.37835

>>37833

>przesadzasz z tym, Qupes to gówno i kojarzy się z gównem

świat nigdy nie będzie dobry

>głupki które myślą że muszą mieć kartę SIM na słupa, modem, osobny laptop, Qupes, kilka VPN przed i za Torem żeby robić wyjebki i alarmy (a nie mają czasu i chęci na zdobywanie tego wszystkiego i przez to rezygnują z robienia wyjebek i alarmów) to ogromna zasługa Krangów i Rutkowskich

smutne bo sam dałem się nabrać

>policji nie, policja jest za głupia żeby przeprowadzić taką operację

należy za te osoby które dały się nabrać narobić maksymalnego rozpierdolu wszelkimi możliwymi sposobami


 No.37852

>nie uważasz że to nie jest spójne? po co pisze prawdę w wiki, lepiej żeby tam dezinformował tak jak ty na fox

Ależ tak się zawsze robi. Komunikat służy uśpieniu odbiorców, a honeypot whonix robi to, co ma robić. 99,99% userów jest za głupia by pojąć co się dzieje.


 No.37853

>zaufanie bierze się z tego że ludzie wysłali z Whonixa dziesiątki tysięcy alarmów bombowych i nie ponieśli nawet najmniejszych konsekwencji

Ponieśli.

Prawdziwi wysyłacze z Rosji zostali namierzeni i trafili na listy proskrypcyjne NATO.

Cheerleaderki z Polski zostali namierzeni, odwiedzeni w domach przez smutnych panów z ABW i już nigdy w życiu nie pobiorą Tor Browser. Dlatego tak się potężnie przerzedziła dzieciarnia na loli.

A wszystko to w cenie polskiego tytanu.


 No.37854

>Qubes-Whonix brzmi kozacko i byłby najmocniejszą kombinacją we wszechświecie gdyby nie to że zrobił ją polski trans specjalista od backdoorów

No tak, bo bezpieczny od backdoorow według was jest system zrobiony przez kogoś kto nie jest specjalistą od badania backdoorów :)

Ciekawe dlaczego wszędzie na świecie specjaliści od backdoorów są w cenie i projektują zabezpieczenia, a pani Rutkowska tak piecze was w dupki?

Może dlatego, że rosjanie bezskutecznie od lat próbują pokonać Qubes i im nie wychodzi?

A może dlatego, że nie potraficie przełknąć tego, że najmądrzejsza w security okazała się być KOBIETA i to ona dostarczyła na tacy Świętego Graala bezpieczeństwa?
 No.37673[Reply]

File: 1593956165290.jpg (1.44 MB, 2000x1500, 4:3, lodówkarz.jpg)

w zamian za wprowadzenie wymogu kart SIM na polecenie policji Białek jest teraz zapraszany do pisowskiej telewizji

w zamian za to dostał również bezkarność przy swoich innych "biznesach". jakich? zapytajcie pana Łukasza

https://www.wykop.pl/wpis/50529323/mihau-jako-ekspert-da-bezpieczenstwa-danych-osobow/

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.37752

>w zamian za wprowadzenie wymogu kart SIM na polecenie policji Białek jest teraz zapraszany do pisowskiej telewizji

AHAHAHA smieszne… Zagraniczna karta SIM i gitara albo wlasny BTS i moga pucowac buty co najwyzej.


 No.37753

>Zagraniczna karta SIM i gitara albo wlasny BTS

Nie umiecie.


 No.37754

>>37752

>Zagraniczna karta SIM i gitara

posrało cię? my przejmujemy konta innych ludzi


 No.37844

>Michau po prostu ma wyjebane na ten portal bo ma inny biznes zwiazany z IT.

a co to za biznes? coś dużego?


 No.37847

>>37844

>a co to za biznes? coś dużego?

setki scamowych stronek typu pobieraczek

niektóre wykopki wiedzą i kręcą afery https://www.wykop.pl/wpis/50530163/czy-ja-dobrze-widze-ekspertem-chronienia-danych-je/

Czy ja dobrze widzę? Ekspertem chronienia danych jest typ, który jak weszło 500plus stworzył portal gdzie za hajs wypełniał wnioski o nie (mimo, że urzędy robiły to za darmo) i nie zgłosił do GIODO przetwarzania danych osobowych i zrobił to dopiero jak ktoś zauważył, że tak nie wolno i kłamał, że zrobił to wcześniej? XD

Tutaj wyjaśnienie, że tak było XD https://www.wykop.pl/wpis/17373141/dwa-tygodnie-temu-na-wykopie-wybuchla-tzw-afera500/
 No.37730[Reply]

File: 1593962404533.jpeg (228.18 KB, 1300x500, 13:5, chińska armia.jpeg)

dlaczego nie poprosimy Rosjan albo Chińczyków żeby shillowali naszą stronę na polskich stronach? albo Koreę Północną i powiemy że kapitaliści nas wykorzystują i chcemy zemsty

mają internetowe armie

 No.37733

File: 1593962683736.jpg (100.17 KB, 2048x1024, 2:1, shillowali.jpg)


 No.37846

Pewnie brali udzial w szkoleniu na szkolahakerow.pl i tera wielkie chakiery XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 No.37188[Reply]

File: 1593795800263.jpg (159.36 KB, 750x430, 75:43, MafijnaNora.jpg)

Władze Parlamentu Europejskie zajmą się serią kradzieży w biurach europosłów w Brukseli. Jak informuję służby prasowe, trwa wewnętrzne dochodzenie. Politico informowało wcześniej, że okradzionych zostało co najmniej 50 europosłów, służby PE mówią o "kilku przypadkach".

W trakcie pandemii koronawirusa budynek PE w Brukseli był otwarty dla europosłów, jednak większość z nich w szczytowym okresie zakażeń pracowała w domach w swoich krajach. Brali udział w komisjach przez internet, a w czasie sesji plenarnej większość oddawała głosy mailowo. W budynku pracowała ochrona, służby techniczne i sprzątające, był on też dostępny dla dziennikarzy.

Politico podało, że w ciągu ostatnich miesięcy okradziono biura co najmniej 50 europosłów. Zrabowane zostały komputery, tablety i inne przedmioty.

Portal wskazuje, że fala włamań miała miejsce głównie wtedy, gdy budynek był praktycznie pusty, a złodzieje przeszukiwali biura i włamywali się do szaf posłów do PE, by zabrać cenne rzeczy. Niemiecki europoseł Nico Semsrott, któremu ukradziono dwa laptopy, wyraził rozczarowanie brakiem reakcji ze strony służb bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego.

„To ogromny skandal i nie wiem, dlaczego wszyscy nabierają wody w usta”

- powiedział europoseł w rozmowie z Politico.

Służby prasowe PE poinformowały PAP, że informacje o kradzieżach władze europarlamentu otrzymały jak dotąd od "kilku europosłów".

Z kolei zastępczyni rzecznika prasowego PE Delphine Colard przekazała PAP, że liczba zgłoszonych kradzieży "mogła nieznacznie wzrosnąć" na początku kwarantanny związanej z koronawirusem, a złodzieje mogli skorzystać z tego, że europosłowie pozostawili otwarte biura, a w nich sprzęt.

"Służby bezpieczeństwa są w pełni informowane o tej sprawie, a dochodzenia trwa w oparciu o wszystkie dostępne dane" - zapewniła Colard. "Nawiązano kontakty z europosłami, którzy zgłosili incydenty, by zapewnić szybkie wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa" - podkreśliła.

Post too long. Click here to view the full text.

 No.37193

>Politico podało, że w ciągu ostatnich miesięcy okradziono biura co najmniej 50 europosłów. Zrabowane zostały komputery, tablety i inne przedmioty.

xDDDDDDDDDDDDDDDDD


 No.37194

>i inne przedmioty

Wibratory analne, puderniczki i szminki u panów.

Noże, kastety i garoty u pań.


 No.37555

Bardzo dobrze prawidlowo zrobili, rzady razem z ue okradaja ludzi to ludzie beda okradac ich. BRAWO OBY TAK DALEJ!!!


 No.37845

>mógłby być też monitoring, jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, nie zgadza się na to część europosłów

szacun


 No.37857

>mógłby być też monitoring, jednak jak wynika z nieoficjalnych informacji, nie zgadza się na to część europosłów

europarlament stanowi regularne miejsce pracy dla setek prostytutek obojga płci i dla dilerów narkotykowych
 No.37723[Reply]

File: 1593961767604.jpg (22.85 KB, 300x223, 300:223, h.jpg)

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/konstancin-zabojstwo-kornelii-k-patryk-b-byl-pod-wplywem-martyny-s/lbhyydw

>jak dowiedziało się TVP Info, w trakcie badania wariografem oboje kłamali, próbując umniejszyć swoje role w zabójstwie

jak to możliwe że ktoś zgadza się na badanie wariografem?

 No.37727

>jak to możliwe że ktoś zgadza się na badanie wariografem?

nie wiem ale wiem że takie badania nie mogą być dowodem w sądzie


 No.37843

> jak to możliwe że ktoś zgadza się na badanie wariografem?

Na przykład prokurator cię zapewnia, że jak pójdziesz na wariograf, to nie wystąpi o przedłużenie aresztu… a jak nie, to szepnie klawiszom by cię potraktowali odpowiednio….
 No.37773[Reply]

File: 1593970412666.jpg (5.53 KB, 150x150, 1:1, 5991155.jpg)

JEBAĆ ROSJAN

 No.37777

File: 1593971189033.jpg (14.89 KB, 474x316, 3:2, atak.jpg)


 No.37780

File: 1593971779559.png (81.2 KB, 262x192, 131:96, text120.cleaned.png)


 No.37781

bG9saWZveEBrZ3AuaW50ZXJuYWwubmV0d29yaw==


 No.37836
 No.37583[Reply]

File: 1593898760181.jpg (53.25 KB, 639x960, 213:320, p.jpg)

>negatywnym skutkiem wystalkowania Łukasza jest to, że nie postuje już normalnych postów, tak jak kiedyś, a tylko służbowe policyjne

>mógłby założyć nowe konto na lolifoksie na nowy nick i stylometrię i dalej postować jak kiedyś, tak spontanicznie dla siebie a nie służbowo

>założyć nowe konto na lolifoksie

tu nie ma kont. ale mógłby pisać pod nową tożsamością, ciekawe ile czasu zajęłoby powiązanie go z nią

>na nowy nick

co?

>stylometrię

niewykonalne

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.37599

>>37590

>co jeśli dyktowałby osobie której zadaniem byłoby pisanie jej własnym stylem, nie wpływając przy tym na treść?

zostało odpowiedziane i zademonstrowane na przykładzie Vegety i twoim. to działałoby do momentu pierwszego posta. obie osoby zostałyby zdemaskowane

w twoim przypadku poszło jeszcze szybciej niż zakładaliśmy, a wiesz dlaczego?

Jędrzejczak jest pedofilem, który udaje policjanta

ty jesteś policjantem, który udaje pedofila


 No.37602

File: 1593904497715.jpg (243.97 KB, 1200x926, 600:463, a.jpg)


 No.37610

>zostało odpowiedziane i zademonstrowane na przykładzie Vegety

do teraz nie wiesz, czy Vegeta jest nastolatkiem z lodówki, przygłupem czy profesjonalnie odgrywającym rolę policjantem

>to działałoby do momentu pierwszego posta. obie osoby zostałyby zdemaskowane

rozwiązaniem jest nowa osoba, nie tylko pisząca własnym stylem, ale i w samodzielny sposób komponująca treści

>w twoim przypadku poszło jeszcze szybciej

tak, w szczególności podejrzenia o bycie Beatą Legowicz, czego od początku się wypierałem

>Jędrzejczak jest pedofilem

kieruje swoje zainteresowania seksualne na dzieci bo nie może znaleźć dorosłej partnerki. Łukasz Jędrzejczak nie ma kobiety, żony

>który udaje policjanta

jest po waszej stronie?

>ty jesteś policjantem

hahahahahahaha

>który udaje pedofila

każdy mężczyzna jest pedofilem

>udaje pedofila

jak wytłumaczysz ataki pornografią dziecięcą na forum?

kompromitacja miała miejsce po napisaniu kilku postów o pedofilii oraz serii pytań, jestem świadomy popełnionych błędów, nie zmienia to faktu że nie ma dowodów na to, że pedofilem nie jestem


 No.37611

>>37610

>do teraz nie wiesz, czy Vegeta jest nastolatkiem z lodówki (…) czy profesjonalnie odgrywającym rolę policjantem

nie ma to znaczenia. wiadomo że pracuje dla Łukasza Jędrzejczaka z SKW

>przygłupem

jest. bo ujawnił że pracuje dla Łukasza Jędrzejczaka z SKW

>rozwiązaniem jest nowa osoba, nie tylko pisząca własnym stylem, ale i w samodzielny sposób komponująca treści

nie. jest inne rozwiązanie. ale musiałbym pracować w SKW żeby udzielić wam tej porady

>tak, w szczególności podejrzenia o bycie Beatą Legowicz, czego od początku się wypierałem

gdyby nie ten festyniarski przekąs to pierwszy raz w życiu napisałbyś coś mądrego

>kieruje swoje zainteresowania seksualne na dzieci bo nie może znaleźć dorosłej partnerki

totalna bzdura i pomyłka, ale cieszę się że tak uparcie tkwisz w błędzie. to się u ciebie nie zmienia

>jest po waszej stronie?

żeby tylko po naszej. jest groźnym pedofilem i polskim fritzlem który wyrucha dziecko jak tylko będzie miał okazję

>ty jesteś policjantem

>hahahahahahaha

dla uproszczenia pracownik SKW = policjant

>każdy mężczyzna jest pedofilem

nie każdy świadomym, bo mają wyparcie, u niektórych bardzo silne, co nie?

>jak wytłumaczysz ataki pornografią dziecięcą na forum?

tak samo jak ataki gore. głupki z SKW nic innego nie potrafią i myślą że to jest "mocne"

>kompromitacja miała miejsce po napisaniu kilku postów o pedofilii oraz serii pytań

zdecydPost too long. Click here to view the full text.


 No.37834
 No.37705[Reply]

File: 1593959039092.png (101.15 KB, 594x829, 594:829, d.png)

Aleksandra Paulska - Rzecznik Prasowy - Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

o co chodzi?

https://mobile.twitter.com/APaulska/status/1279454854977662976

17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.37807

proste - pojedyńczy ping to atak

jak ktoś popinguje chwilę to jest 20 000 ataków xD


 No.37809

>>37807

>proste - pojedyńczy ping to atak

>jak ktoś popinguje chwilę to jest 20 000 ataków xD

i NCBC może się pochwalić że zablokowali 20 000 ataków i nie musi robić nic innego do końca roku


 No.37811

>>37809

>i NCBC może się pochwalić że zablokowali 20 000 ataków i nie musi robić nic innego do końca roku

Lolifox im znajdzie zajęcie


 No.37822

>w których szeregi znajomym cieniasom redachtura z Z3S nie udało się nigdy dostać.

nic dziwnego bo do takich słabych miejsc jak MON dostaje się po znajomościach i dawaniu dupy, a na kompetentnych ludzi jak Adam Haertle i jego koledzy nie ma tam miejsca

>>37811

>Lolifox im znajdzie zajęcie

oni wszyscy pewnie umywają ręce od foxa i chcą by kto inny się nim zajmował, bo wiedzą że nic nie zrobią. lepiej złapać Thomasa, ogłosić wielki sukces i występować w wywiadach niż wysilać się na sprawę gdzie nic nie da się zrobić

do lolifox zostają przydzielone najgorsze śmiecie, które nie mogą odmówić, takie jak Łukasz Jędrzejczak i lodówkowicze


 No.37830

>>37822

>oni wszyscy pewnie umywają ręce od foxa i chcą by kto inny się nim zajmował, bo wiedzą że nic nie zrobią

to dużo o nas mówi, jak potężna jest ta strona

>lepiej złapać Thomasa, ogłosić wielki sukces i występować w wywiadach niż wysilać się na sprawę gdzie nic nie da się zrobić

należy to wykorzystać do destabilizacji kraju

>do lolifox zostają przydzielone najgorsze śmiecie, które nie mogą odmówić, takie jak Łukasz Jędrzejczak i lodówkowicze

mimo to próbują. nie wiem na ile serio
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads