[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41554[Reply]

File: 1598200570819.jpg (37.66 KB, 640x527, 640:527, 13553539[1].jpg)

 No.41555

nie wchodzic!!!!

malware
 No.41541[Reply]

File: 1598122328838.webm (308.47 KB, 480x270, 16:9, 1598016009503.webm)

POJEBANE GORE XD

 No.41542

File: 1598122349089.webm (1.88 MB, 316x400, 79:100, 1598016054095.webm)


 No.41543

File: 1598122361607.webm (1.6 MB, 480x270, 16:9, 1598016054149.webm)


 No.41544


 No.41552

FUJ XD
 No.41450[Reply]

File: 1596542850945.jpg (181.71 KB, 1944x2592, 3:4, DSC02s359.JPG)

zesralem sie rzygami fekalnymi z dupy

 No.41551

lol
 No.41548[Reply]

File: 1598183289375.jpg (213.75 KB, 730x466, 365:233, skanowanie0002.jpg)

Witam mam na sprzedaż skany zdjęcia Dowodów nowe i stare serie. cena 40zł/szt. Dowody pochodzą z mojej bazy nie natrafisz na duble.

[email protected]

Zapraszam do kontaktu No.20022[Reply]

File: 1588535806390.jpg (65.79 KB, 600x436, 150:109, 888.jpg)

czy sa jakies fajne strony na darknecie dla milosnikow contentu jaka oferuja np teengallery.com albo śp. primejb ? najlepiej miejsce gdzie mozna wymieniac i dyskutowac z innymi o dziewczynach 15+

91 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.41469


 No.41470

wyjebalo mi z dupy gazy i smrod


 No.41476


 No.41517


 No.41540

>>20022

Teen

I don't think those are teens
 No.41397[Reply]

File: 1595873016730.jpg (24.27 KB, 500x281, 500:281, 158528437517528961[2].jpg)

Komendant CBŚP: nie da się nadążyć za przestępcami w rytmie ośmiogodzinnej służby

Mamy tę możliwość, że dobieramy ludzi, którzy mają już ogromne doświadczenie, które zdobywali w jednostkach terenowych. Staramy się wyłapywać, wynajdywać i współpracować z tymi najlepszymi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Komendom Wojewódzkim i Komendzie Stołecznej Policji.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/komendant-cbsp-nie-da-sie-nadazyc-za-przestepcami-w-rytmie-osmiogodzinnej-sluzby,202231.html

6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.41509

File: 1597522306073.jpg (10.4 KB, 120x160, 3:4, ce7181[3].jpg)

ᴍᴀɴᴅᴀʀᴋ Absurd goni absurd. @PolskaPolicja będzie musiała latami odbudowywać wizerunek. pic.twitter.com/iGTRwMKFn7

https://mobile.twitter.com/XKubiak/status/1294386592363274240

milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


 No.41515

File: 1597608023877.jpg (13.12 KB, 120x160, 3:4, 18516e[1].jpg)

https://mobile.twitter.com/MariuszCiarka

milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


 No.41526

File: 1597777869781.jpg (19.06 KB, 173x223, 173:223, Mawz4bAREP-5[1].jpg)

Nie żyje świdnicki policjant. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policjant zastrzelił się z broni służbowej.

https://swidnica24.pl/2020/08/nie-zyje-swidnicki-policjant-prokuratura-wszczela-sledztwo/

1 kurwy mniei ㋛


 No.41529

gazdy mam z


 No.41537

File: 1598018550159.jpg (11.66 KB, 120x160, 3:4, 488915[1].jpg)

Polska Policja Zginął ratując innym życie! St. sierż. Marcin Szpyruk z KSP podczas urlopu ratował w morzu tonące dziecko. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich pracowników i policjantów składa rodzinie, bliskim wyrazy współczucia! pic.twitter.com/MTQHr8TclI

https://mobile.twitter.com/PolskaPolicja/status/1296512243220316166/photo/1

1 kurwy mniei
 No.41477[Reply]

File: 1596996488569.png (66.97 KB, 236x343, 236:343, ClipboardImage.png)

Good day.

Since I don't have time to moderate this board (sorry but I'm working). I can transfer the moderator's rights to someone else. I see you have created a new board >>>/polin/. Are you trust to the board moderator /polin/?

8 posts omitted. Click reply to view.

 No.41494

>>41493

yes, he is trusted. removes only spam, wipe, gore


 No.41495

>But i still cant understand are you trust to the board moderator /polin/

how can we trust a guy who is into cp?


 No.41534

polin board moderator is not trusted, yesterday censored a post about a new Polish forum, it's a policeman

http://polandk5u5zifs4uss7geu22kdeehoikqhaqgfqh4j2irtwadeyfuhid.onion


 No.41535

do not give anyone from Poland the moderation of the "Poland" board because everything will be controlled the police from the forum cebulka7millweap.onion, it's a polish honeypot


 No.41536

My mom has big breats and my dog loves to dring milk from her tits. I masturbate to it daily
 No.41520[Reply]

File: 1597684786869.jpg (106.66 KB, 1024x683, 1024:683, 8.jpg)

 No.41532
 No.41531[Reply]

File: 1597876659517.jpg (25.48 KB, 395x256, 395:256, comment_HxeHcT29IWfqTvHoy7….jpg)

potrzebuję wynająć nieruchomość na dowód kolekcjonerski, gdzie zakupie dowód najlepszej jakości, na co zwracać uwagę, czy posługiwać się prawdziwymi danymi wpisanymi w dowód kolekcjonerski a jeśli tak to gdzie najprościej je zdobyć No.41220[Reply]

File: 1595358347404.jpg (770.62 KB, 1188x1791, 132:199, 30210020.jpg)

nowe wikilekas wycieklo

3 posts omitted. Click reply to view.

 No.41341

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41342

wszyscy postują na >>>/polin/ 5


 No.41489


 No.41508


 No.41528
 No.41087[Reply]

File: 1595175548836.jpg (275.92 KB, 720x1280, 9:16, magazine-unlock-01-2.3.202….jpg)

Potrzsbuje kupic 400 kont na pepper.pl

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.41506

zesralem sie srakom xd


 No.41507


 No.41521


 No.41522


 No.41523

hardcor cp porn files 2020 https://paste.ubuntu.com/p/zzMD9ZrpTF/

hardcor cp porn files 2020 https://paste.ubuntu.com/p/zzMD9ZrpTF/

hardcor cp porn files 2020 https://paste.ubuntu.com/p/zzMD9ZrpTF/

hardcor cp porn files 2020 https://paste.ubuntu.com/p/zzMD9ZrpTF/

hardcor cp porn files 2020 https://paste.ubuntu.com/p/zzMD9ZrpTF/
 No.41496[Reply]

File: 1597311683777.jpg (1.47 MB, 2929x2197, 2929:2197, 1097268491728652495.jpg)

 No.41497

>hoolsów


 No.41499

jebie mi z dupy kefirem fekalnym


 No.41516
 No.41513[Reply]

File: 1597590455476.gif (248.83 KB, 285x392, 285:392, 1581072502369230114.gif)

zalozmy czysto teoretycznie ze mam kradziony telefon marki samsung

jak zrobić z niego pozytek?

 No.41514

pozytek taki ze jebalo mi z dupy smrodem bo sie zesralem fekaliami z dupy i smrodem
 No.41511[Reply]

File: 1597577624231.jpg (29.7 KB, 474x266, 237:133, external-content.duckduckg….jpg)

Podlinkowalby ktos forum polskiego darkneta i cebulke ?

 No.41512
 No.41500[Reply]

File: 1597344126274.png (439 KB, 704x528, 4:3, ClipboardImage.png)

Planned technical work. Today, closer to midnight Moscow time, it is possible to turn off the server to increase hard disk space.

(Maintenance rescheduled on August 14)

Post last edited at

 No.41502

wyjebalo mi kasztany z dupy i smród
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads