[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.37855[Reply]

File: 1594006234356.jpg (72.67 KB, 750x430, 75:43, BilderbergTrzaskowskiKontr….jpg)

My, wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, w polską gospodarkę i nasze firmy włożyliśmy 100 mld zł na ratowanie miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej. Panie Rafale, widzi Pan różnicę? - zwraca się do kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego premier Mateusz Morawiecki. - Ups, przepraszam, zapomniałem - przecież te wybory są po to, „żeby nie zadawać tego typu pytań” - dodał premier.

Premier odpowiedział na swoim profilu na Facebooku na gospodarcze manipulacje Rafała Trzaskowskiego.

- Wchodziliśmy w ten kryzys gospodarczy ze spadającym długiem w relacji do PKB i zrównoważonym budżetem. Bezrobocie i poziom ubóstwa były na historycznie najniższych poziomach od 30 lat. Według szacunków Komisji Europejskiej, dług sektora rządowego i samorządowego na koniec 2019 roku wynosił 46 proc. Od 2015 r. zmniejszyliśmy go o ponad 8 pkt. proc. w relacji do PKB - doskonały wynik jeżeli zauważymy, że średnia europejska wynosi około 80 proc. To pokazuje, że jako kraj mieliśmy wystarczająco dużo przestrzeni fiskalnej by w proporcjonalny sposób odpowiedzieć na największy, co najmniej od lat 30. XX wieku, kryzys gospodarczy na świecie

- podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki zwraca uwagę, że "ekonomiści porównują kryzys finansowy z 2008 r. do ciężkiej migreny lub zawału serca, a ten obecny w 2020 r. do sepsy lub porażenia całego układu odpornościowego atakującego wszystkie organy naszej gospodarki".

- Na to najpoważniejsze wyzwanie stojące przed polityką gospodarczą i fiskalną odpowiedzieliśmy zdecydowanymi działaniami, które były realnie wielokrotnie większe w relacji do PKB niż w 2008 r. I znacznie szybciej wdrożone niż za czasów rządu PO. Wdrożone natychmiast

- zwrócił uwagę.

- Zresztą, prosty przykład. Jak chroniono polskie miejsca pracy i polskie firmy wtedy i dziś? - pyta premier.

- Otóż, w latach 2009-2011 (w epicentrum kryzysu) koalicja PO-PSL wyprzedała polski majątek i polskie firmy o wartości 40 mld zł! My, wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, wPost too long. Click here to view the full text.

16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.38563

>jak pis moze byc polskie i propolskie

To proste. Wystarczy patrzeć na to, kto atakuje PiS i kto wystawia przeciwko nim kandydatów i agentów: Soros, Grupa Bilderberg. oligarchowie PRL, agentura niemiecka i ruska, dawni SBcy, elitki z zatoki sztuki i inne rodzaje gówna.

To jasno pokazuje, że PiS jest polski i proposlki, że to bohaterowie i obrońcy naszej Ojczyzny, walczący przeciwko atakom NWO na Polskę i Polaków.


 No.38565

>>38563

Probuj probuj tych smiesznych propagandowych manipulacji na mnie one nie dzialaja panie Jedrzejczak. Nie wszyscy w tym kraju to bezmozgi.


 No.38566

>>38565

Nie umiesz myśleć. Zamiast mózgu masz antenkę odbiorczą sygnału ze Sputnika :)


 No.38569

>>38563

raz obcięty naplet już nie odrasta, ale tobie oprócz naplete wycięli też mózg


 No.38570

>>38566

Nie jestem ruskiem pajacu z skw za to ty robisz za mieso armatnie pisu wiec wynikowo antene posiadasz ty parowczaku.
 No.38246[Reply]

File: 1594078255790.png (30.52 MB, 10000x10000, 1:1, a.png)

Podejmiecie wyzwanie?

22 posts omitted. Click reply to view.

 No.38508

>>38501

dokładnie odwrotnie do rzeczywistości

niesamowite


 No.38514

ŁUKASZ JĘDRZEJCZAK Z SKW JEST SPRAWCĄ ATAKÓW BOMBOWYCH

LOLIFOKSIARZ I ROSYJSKIE SŁUŻBY TWIERDZĄ ŻE JEST INACZEJ


 No.38541

>>38514

ale po co podbijasz ten temat, debilu?


 No.38542

>>38496

>czy jest cokolwiek czego nie atrybujecie jędrzejczakowi z SKW

jest

v1ewer = Adam Haertle

R.V.Miller = Piotr Konieczny


 No.38568

Przyjąłem wyzwanie, wysłałem alarm, ale po chwili wróciła zwrotka:

550 5.0.350 Remote server returned an error -> 550 Message rejected

DKIM-Result: fail (bad signature)

Gówno a nie darknetowy mail.
 No.38559[Reply]

File: 1594141490915.jpg (78.43 KB, 750x430, 75:43, KandydatGrupyBilderberg.jpg)

- Panie Trzaskowski, jakie zabezpieczenia i kontrole, co zrobiliście, żeby zapobiec wypadkom? Czy niemiecka Arriva wprowadziła plan naprawczy? - pyta na Twitterze premier Mateusz Morawiecki prezydenta stolicy i kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego.

"W różnych miejscach zdarzają się błędy. Sztuką rządzenia jest umiejętność wyciągania wniosków. Panie Trzaskowski, jakie zabezpieczenia i kontrole, co zrobiliście żeby zapobiec wypadkom? Czy niemiecka Arriva wprowadziła plan naprawczy? Chodzi o to, żeby odpowiadać na takie pytania"

- napisał na Twitterze szef rządu.

We wtorek około godz. 10:30 na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach doszło do wypadku z udziałem miejskiego autobusu. Kierowca autobusu linii 181 uderzył tam w cztery zaparkowane pojazdy oraz latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala.

"Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy, to badanie dało wynik ujemny. Prowadzący autobus 25-latek został także poddany badaniu na zawartość innych substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę. W związku z powyższym kierowca autobusu został przez policjantów zatrzymany"

– poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadza kontrole w zajezdniach operatorów i wystąpił do firmy Arriva o wyjaśnienia ws. wypadku, do którego doszło we wtorek na ul. Klaudyny – poinformował rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert. Dodał, że ZTM rozważa zerwanie umowy zawartej z Arrivą o świadczenie usług przewozowych.

Rzeczniczka spółki Arriva Joanna Parzniewska poinformowała, że spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu u wszystkich swoich kierowców testów na obecność narkotyków.

Dodała, że testy będą obowiązkowe dla wszystkich.

To już drugie podobne zdarzenie z udziałem kierowcy miejskiego autobusu, będącego pod wpływem narkotyków, pracującego dla fiPost too long. Click here to view the full text. No.38527[Reply]

File: 1594138347094.jpg (121.9 KB, 750x430, 75:43, lgbt.jpg)

Prezydencki projekt zmiany konstytucji, wprowadzający zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym w poniedziałek po południu wpłynął do Sejmu. Zapytaliśmy przedstawicieli różnych partii politycznych, czy zagłosują za tą zmianą. Tylko PiS jest za, reszta klubów, nawet takich, które głośno mówią o konieczności tego typu rozwiązań, uważają ten pomysł Andrzeja Dudy za „grę wyborczą”.

Teresa Wargocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości:

To jest bardzo dobry pomysł i bardzo się cieszę, że on padł w kampanii wyborczej. Wskutek takich pokrętnych tłumaczeń pana Rafała Trzaskowskiego i całej Platformy Obywatelskiej, co do tego, jaki jest ich stosunek do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, wiemy, że taka poprawka w konstytucji zamknie tę drogę. Nie będzie możliwe, żeby przy zmianie partii rządzącej w Sejmie, zwykłą większością głosów taką zmianę wprowadzić. To jest bardzo dobry ruch, bardzo potrzebny, w sytuacji, kiedy naprawdę nie mamy podstaw, aby wierzyć Platformie Obywatelskiej, że nie ma takich docelowo zamiarów. Platforma Obywatelska skręciła na lewo, to nie jest partia o wartościach konserwatywnych.

Jakub Kulesza, poseł Konfederacji:

Na tę propozycję patrzę, jak na propozycję cynicznego polityka, który o konserwatyzmie przypomina sobie dopiero w kampanii wyborczej. Projekt zmiany w konstytucji musi odleżeć w Sejmie minimum 60 dni, później musi leżeć 30 dni w Senacie. Gdyby prezydent chciałby mieć jakikolwiek wpływ na przeforsowanie tego projektu, przy założeniu, że udałoby się znaleźć 2/3 w Sejmie, to złożyłby go w lutym, bo wtedy zdążyłby go jeszcze podpisać. Jeśli składa go na kilka dni przed drugą wyborów, na miesiąc przed zakończeniem swojej kadencji, to robi to w sposób cyniczny. Nie robi tego, kiedy ma to wpływ, tylko wtedy kiedy jest mu to potrzebne na użytek wewnętrzny. To tylko jeden z przykładów na działania PiS-u związanymi z różnymi inicjatywami konserwatywnymi.

Sławomir Potapowicz, warszawski radny Nowoczesnej:

Przede wszystkim jakiekolwiek zmiany konstytucji przy prezydencie, który miał bardzo poważne problemy z realizacją konstytucji, wydają mi się dość karkołomne. Traktuję Post too long. Click here to view the full text.

9 posts omitted. Click reply to view.

 No.38552

>w ciągu jednej godziny potrafisz przejść od "nikt z Lolifox nie wysłał alarmów" do "oficerowie z Sankt Petersburga" do "brunonki wysłały"

to nie ja pisałem, ktoś mnie udaje. często odpowiadasz na posty przekonany że to ja je pisałem, ty nie odróżniasz?


 No.38553

>>38552

>to nie ja pisałem, ktoś mnie udaje. często odpowiadasz na posty przekonany że to ja je pisałem, ty nie odróżniasz?

Łukasz Jędrzejczak z SKW w ciągu jednej godziny przechodzi od "nikt z Lolifox nie wysłał alarmów" do "oficerowie z Sankt Petersburga" do "brunonki wysłały"

autor tego cytatu z 15 czerwca >>31415 to pracownik Jędrzejczaka, dziwka bez własnych poglądów. nie piszę do ciebie, tylko do twojego szefa Łukasza Jędrzejczaka z SKW


 No.38554

>>38549

Dobre fantazje. Nikt nie monitoruje ruchu sieciowego Polaków, ani służby, ani operatorzy. Nie ma do tego narzędzi, sprzętu, ludzi, o przepisach nie wspominając. Koszty są ogromne i nikt nie chce płacić ;)

Ja wiem bo się tym zajmowałem zawodowo przez 12 lat. Służby nie mają żadnego bezpośredniego dostępu do treści ruchu.

>>38550

>Zgadza się. Podobnych działań jest tu realizowanych więcej, większości nie widzicie.

podobnych czyli jakich? zostało wyjaśnione że obrazki mają taki rozmiar bo są przeklejane z niezalezna.pl


 No.38556

The NSA documents state that under RAMPART-A, foreign partners “provide access to cables and host U.S. equipment.” This allows the agency to covertly tap into “congestion points around the world” where it says it can intercept the content of phone calls, faxes, e-mails, internet chats, data from virtual private networks, and calls made using Voice over IP software like Skype.For any foreign government, allowing the NSA to secretly tap private communications is politically explosive, hence the extreme secrecy shrouding the names of those involved. But governments that participate in RAMPART-A get something in return: access to the NSA’s sophisticated surveillance equipment, so they too can spy on the mass of data that flows in and out of their territory.

"ACCESS TO THE NSA’S SOPHISTICATED SURVEILLANCE EQUIPMENT, SO THEY TOO CAN SPY ON THE MASS OF DATA THAT FLOWS IN AND OUT OF THEIR TERRITORY" :)


 No.38558

>zostało wyjaśnione że obrazki mają taki rozmiar bo są przeklejane z niezalezna.pl

Masz maleńki i prymitywny móżdżek, więc nie widzisz tradycyjnie większego obrazu.

Nie ma znaczenia skąd są obrazki albo jakie mają rozmiary. Ważne jest to, że wstawiane są PO tym, kiedy ich wymiary są zarejestrowane w systemie NetFlow jako wzór do śledzenia.

Ale taki niedorozwój i nieuk z dołów społeczenych jak ty nie ma szans by pojąć co się dzieje nad jego zawszoną głową.
 No.38551[Reply]

File: 1594140566310.jpg (144.01 KB, 750x430, 75:43, WarszawaPodRzadamiBilderbe….jpg)

Po spotkaniu władz Warszawy z firmą Arriva zawiesiliśmy umowę z wykonawcą - poinformowała we wtorek popołudniu rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. We wtorek w stolicy doszło do kolejnego wypadku z udziałem tego przewoźnika. Jego kierowca była pod wpływem środków odurzających.

Po spotkaniu władz @warszawa z firmą @ArrivaPolska zawiesiliśmy umowy z wykonawcą. Oczekujemy od firmy przetestowania kierowców i zaświadczenia, że nie zażywają oni substancji psychoaktywnych. W tym czasie połączenia obsługiwać będą pozostali przewoźnicy @WTP_Warszawa

— Karolina Gałecka (@K_Galecka) July 7, 2020

- napisała na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Jak przekazał asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji, około godz. 10.30 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach. Kierowca miejskiego autobusu linii 181 uderzył tam w cztery zaparkowane pojazdy oraz latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala.

"Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy, to badanie dało wynik ujemny. Prowadzący autobus 25-latek został także poddany badaniu na zawartość innych substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na metamfetaminę. W związku z powyższym kierowca autobusu został przez policjantów zatrzymany"

– poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

Jednocześnie podkreślił, że to zdarzenie wskazuje na problem nadzoru nad kierowcami pozostający w gestii samego przewoźnika.

To już drugie podobne zdarzenie z udziałem kierowcy miejskiego autobusu, będącego pod wpływem narkotyków, pracującego dla firmy Arriva. 25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany.

 No.38555

ten wypadek pomaga Dudzie, bo prezydentem Warszawy jest Trzaskowski

wypadek zrobił Izrael


 No.38557

a jak ktoś jest fanem grzybów i bada tajemnice gnozy to nie może być kierowcą autobusu? to jest ograniczenie praw zagwarantowanych w konstytucji karcie praw podstawowych i dyskryminacja ze względu na przekonania religijne
 No.38522[Reply]

File: 1594136762502.jpg (109.77 KB, 750x430, 75:43, RatujmyPolskePrzedTrzaskow….jpg)

Duże instalacje OZE zamiast węgla i atomu – to energetyczny program Rafała Trzaskowskiego rywalizującego z Andrzejem Dudą o fotel prezydenta. Program ten przypomina niemiecki plan Energiewende i jeśli kandydat PO pójdzie tą drogą, wkrótce załatwi Polakom ceny prądu tak wysokie, jak w Niemczech.

Trzaskowski w swoim programie dla Polski – jak zauważyli eksperci – zarysowanym na dużym poziomie ogólności, zawarł m.in. plan transformacji energetycznej. Polityk PO chce, by do 2030 r. Polacy zrezygnowali z ogrzewania domów węglem, a do 2040 r. surowiec ten ma zniknąć również z branży elektroenergetycznej. Trzaskowski zapowiedział też, że Polska ma osiągnąć w 2050 r. założoną w Zielonym Ładzie UE neutralność klimatyczną i że zawetuje każdą ustawę, która będzie sprzeczna z tymi celami.

Jak twierdzi kandydat opozycji na prezydenta, sposobem na osiągnięcie klimatycznej neutralności do 2050 r. mają być „duże instalacje OZE”, ale nie wskazuje, jakie konkretnie źródła odnawialne ma na myśli. Trzaskowski nie zaprezentował też preferowanego przez siebie energetycznego miksu. Nie wspomniał również w swoim planie o neutralnej ekologicznie energetyce jądrowej, co może oznaczać, że nie akceptuje planu budowy w Polsce atomowej siłowni przy wsparciu USA.

Wszystko to każe z obawą oceniać energetyczną przyszłość naszego kraju pod ewentualnymi rządami prezydenta z PO. Trzaskowski może doprowadzić Polskę do niewyobrażalnego kryzysu, ponieważ nas na niemiecki Energiewende nie stać. Jak podaje Clean Energy Wire, przez ostatnie 20 lat Niemcy wydają rocznie na ten plan od 15 do 40 mld euro, a według szacunków Siemensa łączny koszt transformacji energetycznej za Odrą wyniesie do 2030 r. 1,4 bln euro.

Mimo uprawianej w Niemczech propagandy sukcesu związanej z OZE transformacja energetyczna przebiega tam z dużymi problemami. – Uruchomiony w 2000 r. niemiecki program, który zachęca naród do przejścia na zieloną energię, podupada pod ciężarem rosnących kosztów i potrzebuje pilnej naprawy – ocenia jego współtwórca Hans Josel Fell, jedna z ikon partii Zielonych.

Przyznał, że niemieccy odbiorcy energii muszą dźwigać na barkach finansowy ciężar dopłat do OZE, które w raPost too long. Click here to view the full text. No.38519[Reply]

File: 1594136631594.jpg (45.63 KB, 750x430, 75:43, KandydatGrupyBilderberg.jpg)

- Obowiązkowe szczepienia dla dzieci są absolutnie konieczne, ktoś, kto im przeczy, wydaje się, że nie przynależy do XXI wieku […] jeżeli chodzi o szczepienie dzieci, to obowiązkowe szczepienie jest standardem całego świata - powiedział dziś Rafał Trzaskowski. I znów skłamał. Abstrahując bowiem od samego sporu o szczepienia i od środowisk tzw. antyszczepionkowców, nawet Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przyznaje, że w większości krajów europejskich szczepienia dzieci są zalecane bądź dobrowolne, a nie obowiązkowe. Informacje te można łatwo potwierdzić na oficjalnych stronach Unii Europejskiej.

Aby nie być oskarżonym o naginanie faktów, zacytujmy oficjalną podstronę internetową "Jak wygląda obowiązek szczepień w różnych krajach?" PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego:

Belgia. Szczepienia są dobrowolne. Do szczepień obowiązkowych przeciw wzw B zobowiązani są jedynie pracownicy służby zdrowia. […]

Finlandia ma kompleksowy krajowy program szczepień i dobrowolne szczepienia. Wskaźniki szczepień należą tu do najwyższych w Europie. Rząd fiński wprowadził ostatnio obowiązek 4 szczepień (przeciw odrze, ospie wietrznej, krztuścowi i grypie) dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, polegający na wzmocnieniu prawa wymagania tych szczepień przez pracodawców instytucji zajmujących się zdrowiem.

Niemcy [w kraju tym nie ma obowiązku szczepień - przyp. Niezalezna.pl, źródło) . W 2017 r. zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień. Rodzice, którzy przed posłaniem dziecka do przedszkola nie spotkają się z lekarzem, aby porozmawiać na temat szczepień, są karani wysoką grzywną do 2 500 Euro. Przedszkola mają obowiązek przekazywania władzom informacji o rodzicach unikających konsultacji lekarskiej w sprawie szczepień. Dyrektorzy przedszkoli mogą również odmówić przyjmowania dzieci, których rodzice nie przedstawią dokumentu poświadczającego wykonanie szczepienia. Wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw odrze (od marca 2020 r.). Dzieci niezaszczepione przeciw odrze nie będą przyjmowane do żłobków i przedszkoli, a rodzicom niezgadzającym się na szczepienie dzieci grożą kary finansowe. Obowiązek szczepień przeciw odrze dotyczy również pracowników instytucji publicznychPost too long. Click here to view the full text. No.38443[Reply]

File: 1594132250936.jpg (76.12 KB, 750x430, 75:43, BilderbergOrazJegoObslugaS….jpg)

Rafał Trzaskowski jako minister administracji i cyfryzacji (w latach 2013-2014) odwiedził Brazylię, by wystąpić przez… 30 minut na konferencji. Całkowity koszt jego pobytu wyniósł ponad 63 tys. i został sfinansowany przez jego resort - ujawniła dziś "Gazeta Polska Codziennie". Jak ustalił portal Niezalezna.pl, Trzaskowskiemu towarzyszyło dwoje urzędników ministerstwa cyfryzacji, w tym jego doradczyni Joanna Popielawska, z którą zna od wielu lat.

Obecny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, szef resortu administracji i cyfryzacji w latach 2013-2014, Rafał Trzaskowski odbył służbową wizytę w Brazylii, która została sfinansowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC). "Celem wyjazdu był udział Trzaskowskiego w jednym z paneli dyskusyjnych podczas dwudniowej konferencji NetMundial - zarządzanie światowym internetem w Sao Paulo (23 -24 kwietnia 2014 r.)" - czytamy.

Wystąpienie Trzaskowskiego trwało ok. 30 minut, a sam panel odbył się 23 kwietnia 2014 r. pomiędzy 11:30 a 13. Trzaskowski opowiadał o wolności słowa w internecie. Polityk spędził w Brazylii aż sześć dni w towarzystwie dwóch urzędników - do kraju wrócił 28 kwietnia 2014 r.

Z dokumentów wynika, że całkowity koszt podróży i pobytu w Brazylii wyniósł dokładnie 63 128,65 zł. Najdroższe okazały się bilety lotnicze wykupione Trzaskowskiemu. Cała delegacja podczas pobytu w Brazylii nocowała w jednym z najdroższych hoteli w Sao Paulo - pięciogwiazdkowym hotelu Hyatt.

Kto dokładnie towarzyszył Trzaskowskiemu podczas tej eskapady? Jak ustalił portal Niezalezna.pl - z politykiem na 6 dni do Brazylii udała się Joanna Popielawska, jego doradczyni w ministerstwie. To bardzo dobra znajoma Trzaskowskiego - w 2009 r., gdy rozpoczynał on karierę jako europoseł, była jego współpracowniczką w Parlamencie Europejskim. Pomagała mu m.in. przygotować specjalny numer "Przeglądu Natolińskiego Nowa Europa", opisując się wówczas jako "absolwentka Instytutu UE Collegium Civitas. Stypendystka Programu Roberta Schumana Parlamentu Europejskiego, analityk Centrum Europejskiego Natolin". Jak sprawdziliśmy - wspólne teksty podpisywali Trzaskowski i Popielawska w "Nowej Europie" jeszcze wcześniej, bo już w 2005Post too long. Click here to view the full text.

 No.38507

>Rafał Trzaskowski to taki Pinokio, któremu rośnie coraz dłuższy nos – mówił we wtorek w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki

Masakra… Morawiecki oskarżający kogoś o bycie Pinokiem -

uderz w stół, a nożyce się odezwą
 No.38465[Reply]

File: 1594133489519.jpg (61.89 KB, 750x430, 75:43, KukielkaBilderbergow.jpg)

Rafał Trzaskowski to taki Pinokio, któremu rośnie coraz dłuższy nos – mówił we wtorek w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki. Określił też kandydata PO na prezydenta RP nieudacznikiem i zapominalskim Rafałem.

"Ponieważ pan Rafał Trzaskowski to jest taki Pinokio, któremu rośnie coraz dłuższy nos, to chcę mu coś przypomnieć. Chcę mu coś uświadomić. W czasach pana Trzaskowskiego PO, kiedy on był w rządzie, podnosiła podatki. Siódmy dzień już pytam – panie Trzaskowski, gdzie są te podatki, które wy obniżaliście? Bo my obniżyliśmy PIT, CIT, VAT i ZUS"

– wyliczał na wiecu w Nowym Tomyśli szef rządu.

Wskazał, że największy deficyt budżetowy w ostatnich 15 latach odnotowano w Polsce w 2010 r.

"Mniej więcej rok po kryzysie. 110 miliardów złotych do ówczesnego PKB to było około ośmiu procent. Tak pan Rostowski i pan Tusk nie umieli zarządzać ówczesnym kryzysem (…) Zabrali OFE, a rok później podnosili VAT z 22 na 23 procent"

– mówił premier.

Podkreślił, że według najnowszych danych dochody budżetu w czerwcu były wyższe, niż w analogicznym okresie ub. roku. "To świadczy najlepiej o tym, w jaki sposób potrafiliśmy zarządzać tym kryzysem. Mimo ogromnego tąpnięcia na całym świecie, w Polsce dochody rosną. Dziękujemy przedsiębiorcom, dziękujemy pracownikom, za uczciwość" – powiedział.

Kierując swoje słowa do kandydata PO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego podkreślił, że według danych Komisji Europejskiej Polska ma po Czechach najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE. "A w czasach pana Trzaskowskiego, panie Rafale, ponad dwa miliony (osób bezrobotnych - przyp. red.). Co pan wtedy zrobił oprócz podnoszenia podatków?" – pytał szef rządu.

"W poprzednim kryzysie, który był dużo łagodniejszy niż dzisiaj – o tym mówią wszyscy komentatorzy i pisać będą o tym wszyscy historycy – nie było ani tarczy społecznej, bezrobocie urosło do ponad dwóch milionów, i to w czasie, kiedy w rządzie pana Tuska i pani Kopacz był pan Trzaskowski"

Post too long. Click here to view the full text.


 No.38442[Reply]

File: 1594132144829.jpg (104.29 KB, 750x430, 75:43, MetodaNaZacpanegoKierowce.jpg)

Kierowca autobusu, który dziś uderzył w cztery zaparkowane auta, był pod wpływem substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę – poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

Jak przekazał policjant, około godz. 10:30 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Klaudyny na warszawskich Bielanach. Kierowca miejskiego autobusu linii 181 uderzył tam w cztery zaparkowane pojazdy oraz latarnię. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala.

"Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy, to badanie dało wynik ujemny. Prowadzący autobus 25-latek został także poddany badaniu na zawartość innych substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na meta-amfetaminę. W związku z powyższym kierowca autobusu został przez policjantów zatrzymany"

– poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznego Policji.

Jednocześnie podkreślił, że to zdarzenie wskazuje na problem nadzoru nad kierowcami pozostający w gestii samego przewoźnika.

To już drugie podobne zdarzenie z udziałem kierowcy miejskiego autobusu, będącego pod wpływem narkotyków, pracującego dla firmy Arriva. Spółka ta należy do Deutsche Bahn, której właścicielem jest z kolei niemiecki rząd.

25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych.

Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany.

"Należy mieć na uwadze, że usługi transportowe w zakresie przewozu osób świadczy wiele firm. Są to zarówno firmy obsługujące linie miejskie, transport krajowy i przewozy regionalne. Policjanci kontrolują wyrywkowo te pojazdy i kierowców na trasach. Jednak to na pracodawcach spoczywa obowiązek sprawdzenia w jakim stanie ich pracownicy siadają za kierownicą pojazdów. To firma transportowa ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za swoich ludzi"

Post too long. Click here to view the full text.

 No.38548

ten wypadek pomaga Dudzie, bo prezydentem Warszawy jest Trzaskowski

wypadek zrobił Izrael


 No.38722

>>38548

Wypadek zrobili Nimecy, bo chcieli pomóc trzaskowskiemu szerząc propagande "państwa z dykty"
 No.38375[Reply]

File: 1594125440902.png (3.55 KB, 140x140, 1:1, emoji.png)

strach przed uname -a >>38004

tor na whonixie = chrome na telefonie huawei >>38237

"netto na wyjebkach" >>37937

strach przed pastebinem (spadło)

odpalanie wszystkiego co podeśle vegeta (spadło/cały czas)

alarmy bombowe których nie zrobili (cały czas)

8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.38430

>>38423

odwrotnie, ja was ZACHĘCAM do korzystania z tego, wiadomo że nikt na nie nie zareaguje

maile na które jest reakcja idą z yandex datacenter w sankt petersburgu i nie stoicie za nimi wy tylko białoruskie służby specjalne


 No.38434

>>38421

>jeżeli jakiś człowiek w ogóle zobaczy ten alarm wysłany przez SECMAIL xDDDDDDDD

tysiące odczytało

>>38430

>odwrotnie, ja was ZACHĘCAM do korzystania z tego, wiadomo że nikt na nie nie zareaguje

super, możemy sprawdzić czy ktoś zareaguje

>maile na które jest reakcja idą z yandex datacenter w sankt petersburgu i nie stoicie za nimi wy tylko białoruskie służby specjalne

bzdura, secmail działa


 No.38435

>>38430

>odwrotnie, ja was ZACHĘCAM do korzystania z tego, wiadomo że nikt na nie nie zareaguje

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

>maile na które jest reakcja idą z yandex datacenter w sankt petersburgu i nie stoicie za nimi wy tylko białoruskie służby specjalne

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


 No.38439

>bzdura, secmail działa

Wyparcie :)

Już dawno jest odfiltrowywany jako spam :)


 No.38441

>>38430

kcvcssdsmdesj ffdvs avssb dghtgaz ffcwaofeded
 No.37925[Reply]

File: 1594042781038.jpg (289.1 KB, 720x405, 16:9, money-banks-poland-zloty-m….jpg)

pracuję na umowę o pracę. Czy jest jakiś sposób żeby zrobić system w chuja i nie płacić żadnych podatków ani składek? Jak można się dogadac z pracodawcą? Myślałem nad założeniem działalności w raju podatkowym i zmianę umowy z UOP na B2B.

22 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.38305

>>38302

>Do dalszych działań

Dobre fantazje. Nikt nie monitoruje ruchu sieciowego Polaków, ani służby, ani operatorzy. Nie ma do tego narzędzi, sprzętu, ludzi, o przepisach nie wspominając. Koszty są ogromne i nikt nie chce płacić ;)

Ja wiem bo się tym zajmowałem zawodowo przez 12 lat. Służby nie mają żadnego bezpośredniego dostępu do treści ruchu.

>Pozostawie wam odgadnięcie, czy postanowiłem skorzystać z tej okazji by sobie poteczkować :)

brawo, teraz tylko trzeba pojechać pod ten adres 127.0.0.1 i zatrzymać gnoja który postuje wszystkie posty na Lolifox


 No.38308

>brawo, teraz tylko trzeba pojechać pod ten adres 127.0.0.1 i zatrzymać gnoja który postuje wszystkie posty na Lolifox

Nie, wystarczy użyć nieopublikowanego 0-daya przeciwko błędom kodu firefoxa w przeglądrace Tor Browser.


 No.38310

>>38308

>Nie, wystarczy użyć nieopublikowanego 0-daya przeciwko błędom kodu firefoxa w przeglądrace Tor Browser.

0 day zostało do gwałtu na Monice Legowicz


 No.38365

>A znając algorytm kompresji używany na lolifox można sterować parametrami tych thumbnaili i w ten sposób generować pożądane obwiednie.

Proof or it didn't happen.

Zademonstruj jak działa takie namierzanie przez obwiednie. Pleciesz o tym od kilku miesięcy ale nadal nie pokazałeś żadnego przykładu. I nie, nie będę niczego odpalał. Ty twierdzisz = na tobie jest ciężar dowodu. Pokaż atak z deanonimizacją albo wskaż udokumentowy przykład, jak służby kogoś w ten sposób namierzyły.


 No.38391

>Zademonstruj jak działa takie namierzanie przez obwiednie. Pleciesz o tym od kilku miesięcy ale nadal nie pokazałeś żadnego przykładu.

Oczywiście, że pokazałem. Cierpliwie i wielokrotnie podawałem odnośniki do prac specjalistów bezpieczeństwa stosujących odmiany tej metody.
 No.37967[Reply]

File: 1594048844835.jpg (153.86 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

- Zachęcam do tego, żeby zwłaszcza teraz, kiedy chcemy wyjść z epidemii koronawirusa, kupować polskie towary - apelował w Starachowicach ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Starachowic mówił o patriotyzmie gospodarczym.

"Zachęcam państwa do tego, żeby zwłaszcza teraz, kiedy chcemy wyjść z epidemii koronawirusa, kupować polskie towary, szukać w sklepach towarów z kodem 590, szukać ich, bo to znaczy, że towar jest towarem polskim, wyprodukowanym w naszym kraju. Jeżeli kod kreskowy zaczyna się od 590 - znaczy, że to jest nasze, polskie"

- podkreślił.

"Kupuj polskie towary, to jest podstawowa rzecz, bo w ten sposób, proszę państwa, kupując towary spożywcze, wspieramy nasz przemysł, wspieramy naszych rolników, którzy nam zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego zachęcam, abyście państwo włączyli się do takiej konsumenckiej, patriotycznej polityki, żebyście to realizowali"

- apelował Andrzej Duda.

Dodał, że kupując polskie towary konsumenci zasilają polską gospodarkę i budżet państwa.

"W ten sposób zwiększamy swoje szanse rozwojowe"

- mówił.

 No.37976

Jeszcze nie tak dawno Morawecki też krzyczał żeby kupować polskie produkty. I jeb - kupił 200k ton węgla w Kolumbii ;_;


 No.38372

>szukać w sklepach towarów z kodem 590, szukać ich, bo to znaczy, że towar jest towarem polskim, wyprodukowanym w naszym kraju. Jeżeli kod kreskowy zaczyna się od 590 - znaczy, że to jest nasze, polskie"

Znów kłamie!

Kod oznacza państwo, gdzie zarejestrowana jest firma sprzedająca ten towar.

Na przykład żywność z Ukrainy sprzedawana w Polsce przez niemiecką firmę zarejestrowaną w Szwecji będzie miała kod szwedzki.

Kod kreskowy w żaden sposób nie pokazuje, skąd pochodzi towar.


 No.38389
 No.37215[Reply]

File: 1593802528034.png (10.1 KB, 1340x1340, 1:1, wyzwanie.png)

204ca7e7cf7d3e9cd8905f36d40edbe3910102d8ae4dcdb9475b6d5fe959be3d

37 posts omitted. Click reply to view.

 No.38176

>>37788

w metadanych są też jakieś bezsensowne słowa i hash słowa secret, ale to pewnie też tylko autor psujący swoją własną zgadywankę

wkurwiłeś mnie tym gównem opie zaraz znowu pobiorę i pomyślę co ty masz najebane w durnym łbie

być może to troll i nie ma nic dalej, bo i początek nie prognozuje dużej kreatywności z twojej strony


 No.38178

>>38176

kurwa nie wierzę że te głupki z SKW aż tak próbują kogoś nabrać xD


 No.38181

>>38178

nie ma żadnego skw, jesteś poważnie chory psychicznie


 No.38370

.


 No.38374

Oby od niedzieli i przyspieszonych wyborów do sejmu. Jeszcze trochę a polskie służby pracujące w internetach będą synonimem przedstawienia kukiełkowego. Opcjonalnie kabaretu. Jednakże emitowanego

tylko w tvpis po 21:00.
 No.37913[Reply]

File: 1594037436164.jpg (72.59 KB, 750x430, 75:43, TorMuNiePomogl.jpg)

Policyjni "łowcy głów" wytropili ukrywającego się w Niemczech, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i dwoma listami gończymi Jarosława P. Po ekstradycji mężczyzna skazany wcześniej m.in. za porwanie nastolatki dla okupu, wróci do zakładu karnego.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, niemieccy funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego w Gelsenkirchen.

Od kilku miesięcy policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego tropili Jarosława P. 45-latek miał odbyć karę pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym m.in. za udział w porwania dla okupu w 2011 r. 15-letniej wówczas córki jednego z małopolskich biznesmenów.

- Mężczyzna odbył część kary i został warunkowo zwolniony z jej odbywania. Ponieważ złamał zasady warunkowego zwolnienia, sąd zmienił decyzję i skazany zobowiązany był do powrotu do zakładu karnego. Mężczyzna zaczął ukrywać się, dlatego sąd wydał za nim listy gończe

- powiedział Gleń.

Z informacji, którymi dysponowali policyjni poszukiwacze z Małopolski, wynikało, że mężczyzna może ukrywać się poza granicami Polski, dlatego wydany został także Europejski Nakaz Aresztowania.

Po ekstradycji do Polski, 45-latek trafi do zakładu karnego, gdzie będzie kontynuował odbywanie zasądzonej kary.

1 post omitted. Click reply to view.

 No.37978

Osiedlowych pajacow nawet 80cio letnia babka wytropi. Zreszta pewnie wgl sie nie ukrywal tylko sobie za granice wyjechal do roboty ale specjalna jednostka milicji go wytropila. BRAWO POZIOM DURNIA +1 XDDDD


 No.37984

Znalem jednego goscia za ktorym tez byl list gonczy a sobie latal po miescie kolo patrolu milicji przechodzil i nic.


 No.38373

Ktoś opisze metody jakie stosują w namierzaniu?

Przeraża mnie trochę ich skuteczność


 No.38382

>>38373

>Ktoś opisze metody jakie stosują w namierzaniu?

rozpytanie konfidentów

namierzenie telefonu po SIM

namierzenie telefonu po SIM który dzwoni do rodziny w kraju

namierzenie telefonu po IMEI (tak wpadł Kajetan Poznański)

namierzenie adresów IP z których logowano się na facebook (tak wpadł Gruzin który zamordował kobietę w Łodzi)

namierzenie telefonu znajomego który spotyka się osobiście z poszukiwanym

wymyślenie intrygi żeby rodzina/znajomy zadzwonił/spotkał się z poszukiwanym

wymyślenie intrygi żeby rodzina/znajomy namówił poszukiwanego do powrotu do kraju

wymyślenie intrygi żeby poszukiwany wrócił do kraju

namierzenie numeru rejestracyjnego samochodu

rozpytanie policji z danego kraju czy dana osoba nie zatrudniła się w pracy/nie wynajęła mieszkania


 No.38411

>Ktoś opisze metody jakie stosują w namierzaniu?

>Przeraża mnie trochę ich skuteczność

Tor JEST NIEBEZPIECZNY. Skończyło się.

Ataki się ulepszały, a Tor stał w miejscu. Oto efekt:

https://blog.torproject.org/new-low-cost-traffic-analysis-attacks-mitigations

Dziesiątki sposobów na które można deanonimizować użytkowników Tor (lista cały czas się rozrasta):

https://github.com/Attacks-on-Tor/Attacks-on-Tor

Dowód na to, że policja szkoli się z używanych przez siebie systemów monitorowania i analizy ruchu sieciowego:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/download/40/81859/Ogloudzielzamowds.pdf

Operatorzy muszą monitorować ruch, bo nakładają taki obowiązek przepisy o retencji.

Dodatkowo służby mają możliwość monitorowania ruchu sieciowego ładnie ukrytą w przepisach telekomunikacyjnych, wzmiankujących ogólnie o analizie "jakości" ruchu. To właśnie w ramach "analizy jakości" taki na przykład Exatel rejestruje masowo obwiednie. Dzięki temu służby w dupie mają czy jakiś UPC czy inny wsiowy dostawca przekaże im jakiekolwiek dane, bo oni już je dawno mają, od "dostawcy dostawcy".

1. Ustawa o retencji - logi zwykłe dostawcy, kopiowane realtime do służb.

2. Ustawa o telekomunikacji, dane "telemetryczne" i "jakościowe" czyli obwiednie rejestrowane przez dostawców szkieletowych, w czasie rzeczywistym kopiowane do służb.

3. "Wieczne" logi wytworzone z logPost too long. Click here to view the full text.
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Next | Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads