[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.39708[Reply]

File: 1594354265394.jpg (49.48 KB, 750x430, 75:43, Naczelnik.jpg)

"Rafał Trzaskowski reprezentuje liberalizm lewicowy, którego elementem jest permisywizm, czyli zgoda na wszystko" - ocenił dziś w Radiu Maryja prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- W tej chwili kandydat Rafał Trzaskowski stosuje taką taktykę uników, próbuje po prostu nie informować opinii publicznej, jakie ma rzeczywiście poglądy albo wręcz wprowadzać opinię publiczną w błąd. To prawda jest taka, że on reprezentuje liberalizm lewicowy, którego elementem jest taki bardzo daleko posunięty permisywizm - zgoda na wszystko. Zgoda także na ofensywę formacji LGBT, czyli wprowadzanie metod wychowawczych, które prowadzą do daleko idącej demoralizacji przez seksualizację

- podkreślił prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego "elity są zdemoralizowane, ale mają bardzo dużo pieniędzy, ogromne wpływy i chcą panować nad społeczeństwem". Według prezesa PiS są koncepcje, zgodnie z którymi funkcjonować ma "nieustanna zmiana, mająca towarzyszyć człowiekowi", której efektem jest budowa wolności jako "oderwanie się od zasad, reguł moralnych i realiów, także o charakterze biologicznym".

- Zatrzymanie tego jest dla przyszłości naszego państwa, naszego narodu niezwykle ważne. Polska tak skonstruowana będzie Polską ludzi nieszczęśliwych, ale także sądzę, że naciskana przez sąsiadów mających większe zasoby niż my w jakimś momencie przestanie być tak naprawdę Polską

- powiedział prezes PiS. No.39706[Reply]

File: 1594354175278.jpg (185.9 KB, 750x430, 75:43, BazaBilderbergow.jpg)

Rafał Trzaskowski, który wielokrotnie szczycił się swoimi rozległymi kontaktami za granicą, nie był w stanie przekonać kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, aby nie głosowali za rozwiązaniami uderzającymi w polskie firmy transportowe - mówił dziś członek sztabu prezydenta Radosław Fogiel.

W środę Parlament Europejski zatwierdził w ostatecznym głosowaniu wywołujący wiele kontrowersji pakiet mobilności. Przepisy, którym sprzeciwiała się Polska i inne kraje naszego regionu, wprowadzają wiele zmian na rynku transportu drogowego. Pakiet zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników i reguluje kwestię czasu odpoczynku kierowców.

Podczas konferencji sztabowcy prezydenta Andrzeja Dudy podkreślali, że przyjęte rozwiązania są bardzo niebezpieczne dla polskiej branży transportowej.

- Te przepisy zawierają szereg bardzo niekorzystnych zapisów, które faworyzują przedsiębiorstwa z państw Europy Zachodniej, głównie Francji, Niemiec czy Włoch

- zawracał uwagę rzecznik prezydenckiego sztabu, europoseł PiS Adam Bielan. Zaznaczył jednocześnie, że dzięki aktywności delegacji PiS w PE udało się utrzymać rozwiązania korzystne z punktu widzenia polskich firm transportowych. Chodzi m.in. o utrzymanie zwolnienia z przepisów o delegowaniu pracowników kierowców wykonujących przewozy bilateralne i tranzytowe.

Bielan podkreślił, że w wyniku przyjęcia nowych regulacji polskie firmy stracą olbrzymią część rynku i będą musiały zwalniać pracowników.

- Jedno jest pewne Europejska Partia Ludowa, której wiceprzewodniczącym przez wiele lat był Rafał Trzaskowski w większości zagłosowała za tymi szkodliwymi przepisami z punktu widzenia nie tylko polskich przedsiębiorców, polskich kierowców, ale szkodliwymi dla całego wspólnego jednolitego rynku europejskiego

- mówił Bielan.

- Czy Rafał Trzaskowski, który wielokrotnie szczycił się swoimi rozległymi kontaktami za granicą, szczycił się, jakiej światowej ogłady nabrał na europejskich salonach; człowiek, którPost too long. Click here to view the full text. No.39655[Reply]

File: 1594321875576.jpg (55.73 KB, 750x430, 75:43, UpadekTrzaskowskiego.jpg)

- Właściciel dużej prywatnej firmy z wielkopolskiej Chociczy miał zaoferować swoim pracownikom 300 zł za głos oddany w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego – poinformował portal poznan.tvp.pl.

Według publikacji portalu poznan.tvp.pl przedsiębiorstwo z siedzibą w Chociczy w powiecie średzkim zatrudnia kilkaset osób na terenie całej Wielkopolski.

Szef firmy miał według informacji dziennikarzy zaproponować swoim pracownikom 300 zł za oddanie głosu na kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego.

„Przed wrzuceniem karty do urny trzeba zrobić jej zdjęcie. Pieniądze mają być wypłacane przy najbliższej wypłacie”

– podano w artykule.

Portal zacytował anonimowo pracowników firmy, według których jej właścicielowi zależy wyłącznie na tym, aby Andrzej Duda przegrał wybory.

„Nie byłem przymuszony, żebym zmienił swoją kandydaturę, jestem przy niej, a dodatkowo jeszcze coś tam może wpadnie”

– powiedział dziennikarzom jeden z pracowników.

Inny mężczyzna oświadczył, że po skreśleniu kandydatury Rafała Trzaskowskiego zrobi zdjęcie, a następnie zakreśli na karcie do głosowania Andrzeja Dudę.

„I głos nie będzie ważny”

– powiedział.

Dziennikarze TVP poprosili o ocenę tych doniesień wicestarostę średzką Małgorzatę Wiśniewską-Zabłocką.

„To bardzo naganne postępowanie. Nie powinno się wywierać presji na pracownika. Żyjemy w wolnym państwie i decyzje powinniśmy podejmować bez żadnej presji”

– powiedziała portalowi wicestarosta.

Według publikacji zarząd firmy nie chciał komentować sprawy

 No.39670

Swoją drogą ciekawe, czy takie płacenie za głos jest legalne.
 No.39594[Reply]

File: 1594317786111.jpg (94.44 KB, 750x430, 75:43, wybory.jpg)

Przedstawiciele Solidarności Walczącej, legendarnej organizacji założonej przez śp. Kornela Morawieckiego, zaapelowali do młodych wyborców Konfederacji o wzięcie czynnego udziału w niedzielnych wyborach. - My starzy, prosimy Was młodych: Weźcie wszyscy udział w drugiej turze wyborów prezydenckich i dokonajcie wyboru, który oddali zagrożenia dla polskiej niepodległości, wolności oraz narodowej tożsamości - napisano w apelu.

Pismo w imieniu członków Solidarności Walczącej podpisał Andrzej Kisielewicz, rzecznik Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Czytamy w nim o zagrożeniach, jakie może nieść za sobą wybór na prezydenta RP osoby, która "gwarantuje skręt w lewo" - czyli Rafała Trzaskowskiego. Poniżej pełna treść apelu.

Apel Solidarności Walczącej do młodych wyborców Konfederacji:

My, członkowie niepodległościowego antykomunistycznego podziemia, w latach osiemdziesiątych działający w szeregach organizacji Solidarność Walcząca, zwracamy się z gorącym apelem do młodych wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość: weźcie czynny udział w niedzielnych wyborach!

My, dużą część swojego życia, często drogo za to płacąc, poświęciliśmy walce z komunistycznym systemem, w tym walce o wolne wybory! Dziś z wielkim niepokojem obserwujemy odradzanie się systemu komunistycznego w nowej formie. Liberalno-lewicowa rewolucja, która ogarnia kraje Zachodu, ma charakter jawnie neomarksistowski. Jej ideologowie wprost odwołują się do Marksa. W rewolucji tej widzimy coraz więcej cech komunistycznego totalitaryzmu: terror jedynie słusznych poglądów, wyrzucanie inaczej myślących z pracy, strach ludzi przed powiedzeniem, co naprawdę myślą — to zupełnie oczywiste przejawy likwidacji wolności słowa i niszczenia demokracji, które my znamy z własnego doświadczenia. Rewolucję tę łączy też z komunizmem: podważanie zasad cywilizacji łacińskiej, deprecjonowanie rodziny, promowanie relatywizmu, aborcji i niemoralnych postaw.

Przed nami wybory, które mogą zadecydować na lata o drodze, którą pójdzie Polska. Wybieramy albo skręt w lewo, który gwarantuje nam Rafał Trzaskowski, przyłączenie się do neomarksistowskiego eksperymentu, albo pozostanie na przeciwnej drodze wzmacniania suwerenności kraju i tradycPost too long. Click here to view the full text.

 No.39663

Ciekawe czy Kornel Morawiecki wiedział że jego wnuki chodzą do szkoły żydowskiej? Te pseudowybory to tylko teatr dla gojow


 No.39666

> dokonajcie wyboru, który oddali zagrożenia dla polskiej niepodległości

Polityka proniepodległościowa PiS jest pozorowana. PiS nic nie zrobił, żeby zapoczątkować mądrą dyskusję o reformie w UE - za to przyjmuje bez mrugnięcia okiem szkodliwe pomysły Komisji, jak na przykład unijną straż graniczną.

W stosunkach z Izraelem za PiSu jesteśmy w pozycji poniżonego wasala.


 No.39668

> podważanie zasad cywilizacji łacińskiej

Wypisz-wymaluj zachowania Ziobry, prokuratur i policji.
 No.39620[Reply]

File: 1594319671425.jpg (106.2 KB, 750x430, 75:43, NiemieckiFakeNews.jpg)

Wciąż kolportowane są fałszywe informacje, że wyborcy Andrzeja Dudy nie muszą już iść do drugiej tury głosowania. Fake newsy przybrały już nie tylko formę internetową, ale też "tradycyjnych" ogłoszeń w widocznych miejscach. Ogłoszenie, do którego dotarł portal Niezalezna.pl, ma logo… inicjatywy realizowanej przez Komitet Obrony Demokracji, a kiedyś wspieranej przez Lecha Wałęsę.

W II turze wyborów prezydenckich 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Pierwszą turę zdecydowanie wygrał Duda i być może to nie spodobało się jego politycznym przeciwnikom. Rozpoczęto bowiem kolportaż fake newsów, że… wyborcy Dudy nie muszą iść na drugą turę. To oczywista nieprawda! Głosować może (i powinien!) każdy uprawniony do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała na początku lipca.

- Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II turze wyborów), a w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, są nieprawdziwe

- czytamy w piśmie podpisanym przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

Jak podkreślono, uprawnionymi do udziału w głosowaniu ponownym, czyli w II turze, są wszyscy wyborcy, a sposób głosowania wyborcy 28 czerwca br. nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu.

Niestety, fałszywa informacja - jak wynika ze zdjęć zamieszczanych w sieci - jest również kolportowana w sposób tradycyjny, tj. rozwieszana publicznie. Ma to na celu wprowadzenie w błąd starszych wyborców, którzy nie korzystają z internetu. Warto więc przypomnieć seniorom o tym, jak ważne jest oddanie głosu 12 lipca!

Co ciekawe, powyższa informacja ma logo… Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Na stronie internetowej OKW czytamy, że to "projekt realizowany pPost too long. Click here to view the full text. No.39616[Reply]

File: 1594319561109.jpg (72 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

W końcu tak się dzieje, że realizacja polskich interesów jest przed obcymi interesami - powiedział Andrzej Duda w "Gościu Wiadomości". Prezydent podziękował za zaangażowanie w kampanii wyborczej i poprosił o to, by pójść w niedzielę do wyborów i opowiedzieć się za Polską.

Dziś w programie "Gość Wiadomości" prezydent Andrzej Duda przyznał, że kampania wyborcza, która dobiega właśnie końca, była długa i pełna emocji.

- Dziękuję tym, którzy przychodzili na moje spotkania wyborcze, jest ich tak wiele. Chciałbym też zaapelować, byście państwo poszli do wyborów. Zależy mi, żeby te wybory miały jak najwyższą frekwencję i żebyście państwo opowiedzieli się za Polską. Być może to wybory, które zdecydują, jak będą podążały polskie sprawy w najbliższych latach

- powiedział Andrzej Duda.

Zapytany o bulwersującą sprawę pani Anny, którą wykreślono z list podopiecznych fundacji po tym, jak poparła Andrzeja Dudę, prezydent podkreślił, że to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.

- Znam tę sprawę, rozmawiałem z panią Anną, która została w ten sposób skrzywdzona. Jeżeli ktoś z przyczyn politycznych prześladuje osobę z niepełnosprawnością, to to jest koszmarne. Radna PO z Bydgoszczy wykreśliła podopieczną z listy osób, która może otrzymywać pomoc. Jest to coś, co nie powinno mieć miejsca, a niestety się dzieje

- podkreślił.

Duda odniósł się też do medialnych ataków na siebie, które ostatnio mocno się nasiliły.

- Jestem atakowany albo przez media zagraniczne albo takie, które są w Polsce, ale mają zagraniczny kapitał. Jeżeli zagraniczne media mnie atakują, to znaczy, że ich mocodawcy zagraniczni są niezadowoleni z tego, jaką prowadzę politykę, interesy ich krajów nie są realizowane tak jakby chcieli. Bo są realizowane polskie interesy, po prostu. W końcu tak się dzieje, że realizacja polskich interesów jest przed obcymi interesami

- wyjaśnił.

 No.39618

File: 1594319631349.jpg (106.2 KB, 750x430, 75:43, NiemieckiFakeNews.jpg)

Wciąż kolportowane są fałszywe informacje, że wyborcy Andrzeja Dudy nie muszą już iść do drugiej tury głosowania. Fake newsy przybrały już nie tylko formę internetową, ale też "tradycyjnych" ogłoszeń w widocznych miejscach. Ogłoszenie, do którego dotarł portal Niezalezna.pl, ma logo… inicjatywy realizowanej przez Komitet Obrony Demokracji, a kiedyś wspieranej przez Lecha Wałęsę.

W II turze wyborów prezydenckich 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Pierwszą turę zdecydowanie wygrał Duda i być może to nie spodobało się jego politycznym przeciwnikom. Rozpoczęto bowiem kolportaż fake newsów, że… wyborcy Dudy nie muszą iść na drugą turę. To oczywista nieprawda! Głosować może (i powinien!) każdy uprawniony do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała na początku lipca.

- Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II turze wyborów), a w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, są nieprawdziwe

- czytamy w piśmie podpisanym przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

Jak podkreślono, uprawnionymi do udziału w głosowaniu ponownym, czyli w II turze, są wszyscy wyborcy, a sposób głosowania wyborcy 28 czerwca br. nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu.

Niestety, fałszywa informacja - jak wynika ze zdjęć zamieszczanych w sieci - jest również kolportowana w sposób tradycyjny, tj. rozwieszana publicznie. Ma to na celu wprowadzenie w błąd starszych wyborców, którzy nie korzystają z internetu. Warto więc przypomnieć seniorom o tym, jak ważne jest oddanie głosu 12 lipca!

Co ciekawe, powyższa informacja ma logo… Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Na stronie iPost too long. Click here to view the full text.
 No.38984[Reply]

File: 1594224937709.png (6.05 KB, 259x194, 259:194, kurwypolicyjne.png)

Każdy chya ma dosyć tego pierdolenia policyjnego kurwa innego psychologa jakiegoś pojebanego kurwa frajera. Zapłace za jakiś serwer, podejme się moderacji, żeby nigdy już w nasze szeregi nie wkradły się żadne RV.Miller i inne kurwy zajebane z policji co im się wydaje za dużo. Potrzebuję kogoś kto by mi zainstalował takie forum.

Jakieś pomysły? Sugestie?

Jebać RV.Miller pisowskiego skurwysynka co udaje, że go tu nie ma.

67 posts omitted. Click reply to view.

 No.39226

>>39224

>a ktore jest? lolifox?

tak


 No.39227

>>39225

>pozatym znajac twoj kunszt nie zdziwlibym sie jakby to twoja nitka byla co by dac sobie powod do pouzywania torche na mnie xD

a teraz piszesz do "roberta" czy do mnie?


 No.39230

jeden chuj, gora dwa xD


 No.39612

ja ci to ogarne ziomeczku

jid: [email protected]


 No.39613

>>39612

>odpisywanie samemu sobie
 No.38692[Reply]

File: 1594157173713.jpg (35.43 KB, 300x276, 25:23, t r.jpg)

Igły w truskawkach, pineski w chlebie. Seria szokujących incydentów w supermarkecie

Policja w Australii bada trzy przypadki wykrycia ciał obcych w produktach w jednym z supermarketów – poinformowały organy ścigania Australii Południowej.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, od 27 czerwca do 1 lipca miały miejsce trzy incydenty w sklepie sieci Woolworths w centrum handlowym na obrzeżach Adelajdy.

Metalowe igły znaleziono w truskawkach oraz w awokado, a pineski w bochenkach chleba – podała policja.

Stróże prawa uważają, że przedmioty te zostały celowo umieszczone w produktach spożywczych. Firma Woolworths współpracuje z policją i rozpoczęła własne śledztwo.

W przeszłości igły wielokrotnie znajdowano w truskawkach w Australii. We wrześniu 2018 roku australijska policja wszczęła dochodzenie federalne po serii przypadków odkrycia igieł do szycia w truskawkach co najmniej siedmiu krajowych producentów. Później znajdowano je również w bananach, jabłkach i gruszkach. Premier Australii Scott Morrison ogłosił zamiar zaostrzenia kary więzienia do 15 lat dla tych, którzy podrzucali igły do owoców. Według telewizji Sky News Australia ustawa została zatwierdzona przez Senat.

https://pl.sputniknews.com/swiat/2020070612701113-igly-w-truskawkach-australia-policja-sputnik/

 No.38694

nawet w Australii nie potrafią złapać takiego. to w Polin nigdy się nie uda. do jakich sklepów i jakich produktów wsadzać igły? a żądać okup czy nie?


 No.38702

terror spożywczy

>>38694

>do jakich sklepów i jakich produktów wsadzać igły?

polskich

>a żądać okup czy nie?

tak, w bitcoin albo monero


 No.39601

w polsce jeszcze nie było, kiedy premiera?


 No.39605

>>39601

>w polsce jeszcze nie było, kiedy premiera?

już są, wkrótce będą doniesienia o niewyjaśnionych śmierciach


 No.39607

>wkrótce będą doniesienia o niewyjaśnionych śmierciach

umyj ząbki, wskakuj w piżamkę i idź spać, mama poczyta ci na dobranoc
 No.39585[Reply]

File: 1594315774494.jpg (54.82 KB, 750x430, 75:43, Naczelnik.jpg)

- Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowanie, kto będzie w Polsce rządził; miała miejsce bardzo brutalna i daleko idąca interwencja ze strony prasy niemieckiej - oceniał dziś w Telewizji Trwam prezes PiS Jarosław Kaczyński. To odniesienie do ostatnich ataków mediów z niemieckim kapitałem na prezydenta Andrzeja Dudę.

- Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kto w Polsce będzie rządził, a to jest odbieranie Polakom czegoś, co jest święte, tzn. niepodległości i suwerenności, i musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić

- powiedział Kaczyński.

- Miała miejsce bardzo brutalna i bardzo daleko idąca interwencja ze strony prasy, nie ukrywajmy tego, niemieckiej po prostu, ale na przyszłość musimy w ogóle zapobiec tego rodzaju sytuacjom

- dodał.

Prezes PiS stwierdził, że władza w Polsce nie może się zgodzić na to, żeby "część narodowego systemu nerwowego" była "w obcych rękach".

- W Czechach przez lata było nieprawdopodobnie gorzej niż w Polsce, a teraz jest inaczej, bo wszystko co było niemieckie zostało wykupione i teraz jest takie czy inne, ale czeskie. Nie możemy się zgadzać na to, że część naszego narodowego systemu nerwowego, a system nerwowy jest zwieńczony przez mózg, była w obcych rękach. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że kapitał nie ma narodowości, cynicznie kłamią. Szanujące się państwo pilnuje, by media były w rękach obywateli tego państwa

- powiedział Kaczyński.

W Hiszpanii próbowano założyć duży tabloid i upadł, bo Hiszpanie wiedząc, że to nie było hiszpańskie, po prostu tego nie kupowali. Trzeba kupować czasem towary wyprodukowane gdzieś indziej, jest handel światowy i to służy Polsce, ale trzeba pilnować tego, żeby układ nerwowy w Polsce był polski

- skwitował prezes PiS.

 No.39587

> władza w Polsce nie może się zgodzić na to, żeby "część narodowego systemu nerwowego" była "w obcych rękach".

Jeżeli on uważa brutalny brukowiec z gołymi babami za "część narodowego systemu nerwowego", to chce mi się wymiotować.

> - W Czechach przez lata było nieprawdopodobnie gorzej niż w Polsce, a teraz jest inaczej, bo wszystko co było niemieckie zostało wykupione i teraz jest takie czy inne, ale czeskie.

Nie jest zatem ważna treść, ważne że pisze jak chce Nowogrodzka…

To przerażające, że elektorat "patriotycznego" PiSu w ogóle zwraca uwagę na takie szmatławce jak Fakt.


 No.39593

>Jeżeli on uważa brutalny brukowiec z gołymi babami za "część narodowego systemu nerwowego", to chce mi się wymiotować.

Masz zerowe zrozumienie środowiska mediowego. Każda gazeta od elitarnej gazetki na papierze kredowym dla wielbicieli Szopena do "brukowiec z gołymi babami" muszą w Polsce być polskie, inaczej będą działać przeciwko nam.
 No.39592[Reply]

File: 1594317491412.jpg (106.03 KB, 750x430, 75:43, HejtStop.jpg)

Trwają ostatnie dni kampanii wyborczej. Przewodnicząca Forum Młodych PiS we Wrocławiu zaapelowała o zaprzestanie siania nienawiści. W krótkim filmie tłumaczy, dlaczego zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę.

„Jesteście agresywni, nietolerancyjni, wulgarni”

- mówi w udostępnionym w internecie nagraniu przewodnicząca Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wrocławskim, Karolina Mrozowska.

Młoda kobieta przedstawia niektóre ze skierowanych do niej wpisów w internecie.

„Ty pisowska zdradliwa świnio j…na k… zdychaj szmato”, „debilka, zewrzyj p…. bo będzie trzęsło” – można czytać w sieci.

Pokazuje, jakim językiem posługują się zwolennicy opozycji. Przedstawiła niektóre z cytatów Radosława Sikorskiego, byłego wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, aktualnie posła do Parlamentu Europejskiego Koalicji Obywatelskiej.

"Zamknij się, wariatko" - w ten sposób Sikorski, odniósł się do sędzi Trybunału Konstytucyjnego.

- Nawet nie zauważyliście, jak staliście się tymi, którymi gardzicie. Agresja, banał, całkowicie zamknięci w swojej bańce

– mówi Mrozowska przypominając haniebny wpis Zbigniewa Bońka.

"Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska" - pisał na Twitterze Boniek.

[poplecam:https://niezalezna.pl/338188-boniek-zdziwiony-ze-prezydenta-wybiora-ludzie-ze-wsi-emeryci-z-podstawowym-wyksztalceniem]

- Gdzie szacunek do bliźnich i rozsądek, którym tak się szczycicie? Wyzywacie nas i odczłowieczacie. Patrzcie co dostajemy codziennie tylko dlatego, że wspieramy Prawo i Sprawiedliwość. Spójrzcie w lustro, gratulujęPost too long. Click here to view the full text. No.39578[Reply]

File: 1594313829018.jpg (304.11 KB, 595x800, 119:160, NWO.jpg)

Tylko takimi dramatycznymi słowami można określić sytuację, w której znalazła się Polska. Udaje się zwolennikom „ojca kłamstwa”, Szatana, doprowadzić miliony ludzi w katolickim kraju do całkowitego zaślepienia i wręcz utraty zdrowego rozsądku niektórych Polaków. Media służące Niemcom potrafiły zrobić Polakom wodę z mózgu. Chciałbym zauważyć, że wojna polsko-polska jest systematycznie podtrzymywana przez antypolskie ośrodki.

Za czasów komunistycznych wszyscy wiedzieliśmy, gdzie jest wróg i że ten wróg kłamie, i że ośrodek wroga jest na Kremlu. Znaliśmy też z nazwiska przedstawicieli kremlowskiej władzy. Teraz ten wróg jest ukryty. Działa przez kłamstwo i przez anty-Dekalog, czyli przez podsycanie nienawiści i propagowanie życia karnawałowego, czyli „róbta, co chceta”, pełnego propozycji rozpasania moralnego, w tym skutecznie prowadzonej akcji pomniejszania autorytetu Kościoła i odbierania mu prawa głosu.

Skutek zatrucia umysłów

Dziś media bezkarnie i w bardzo wyrafinowany sposób ogłupiają Polaków, zwłaszcza ludzi młodych i niedoświadczonych. Jak można doprowadzić tylu ludzi do zaślepienia, jak duże poparcie uzyskuje człowiek podpisujący Kartę LGBT! Przecież wiemy, jak się zachował przy awarii oczyszczalni Czajka – najpierw ukrywał katastrofę, a potem w trudnej sytuacji jego bezradność była ewidentna. Dopiero pomoc rządu uratowała sytuację i uchroniła kraj od katastrofy ekologicznej.

Przypomnijmy tu tak ochoczo podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego Kartę LGBT, a także oświadczenie, że chętnie udzieli ślubu parze jednopłciowej. Teraz, w okresie kampanii prezydenckiej, sprytnie unika odpowiedzi na trudne dla niego pytania. Zresztą kampania prowadzona przez jego sztabowców nosi znamiona kłamliwej i skutecznie zmanipulowanej. Przecież wciąż aktualne są pytania, jaki kandydat ma program i jaka to osobowość.

Na wiecach Trzaskowskiego wybrzmiewa hasło: „Mamy dość!”. Pytam: czego macie dość? Szkoda, że kandydat KO nie przyjechał do Końskich na debatę, bo miałby okazję powiedzieć, czego jego zdaniem Polacy mają dość. Przecież przez cały ten czas ten właśnie rząd konkretnie daje coś ludziom. Pomoc dla rodzin, dla ludzi biednych, dla emerytów – te fakty są oczywiste.

Post too long. Click here to view the full text.

 No.39589

> wojna polsko-polska jest systematycznie podtrzymywana przez antypolskie ośrodki

Nie. Jest podtrzymywana przez Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.


 No.39591

>Nie. Jest podtrzymywana przez Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Nie. Jest systematycznie podtrzymywana przez antypolskie ośrodki (Rosja+Niemcy)
 No.39586[Reply]

File: 1594316925631.jpg (72.14 KB, 750x430, 75:43, Naczelnik.jpg)

- Dzięki obecnej polityce głos Polski jest słuchany w Unii Europejskiej, a stosunki z USA gwarantują Polsce bezpieczeństwo – ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Telewizji Trwam.

Według prezesa PiS za rządów PO-PSL "mieliśmy do czynienia z polityką nastawioną tak naprawdę na realizację pewnego osobistego interesu – osobistego awansu Donalda Tuska".

Jarosław Kaczyński dodał, że obecnie Polska uprawia "dobrą politykę, której niezwykle istotnym elementem jest Grupa Wyszehradzka konstruowana jeszcze przez mojego świętej pamięci brata". Zaznaczył, że ta polityka "prowadzi do tego, że w Unii Europejskiej muszą nas słuchać, w tym sensie, że uwzględniać nasz głos i on jest naprawdę w tej chwili słuchany".

Według lidera PiS "Międzymorze to przedsięwzięcie naprawdę o wielkim wymiarze strategicznym".

"A jeżeli chodzi o to, co w polityce zewnętrznej jest zawsze na pierwszym miejscu, tzn. bezpieczeństwo (…), to obecny stan stosunków polsko-amerykańskich jest naprawdę dobrą gwarancją polskiego bezpieczeństwa"

– powiedział.

Nawiązał też do dyskusji o powiązaniu unijnych finansów ze stanem praworządności.

"Nasi przeciwnicy nieustannie wieścili nam, że poniosą kwestię, jeżeli chodzi o rozdział środków europejskich. W tej chwili na stole leży 700 mld zł na kolejny siedmioletni budżet"

– zaznaczył. No.39581[Reply]

File: 1594314014632.jpg (68.92 KB, 750x430, 75:43, Prawo&Sprawiedliwosc.jpg)

Wyrok sądu w Oświęcimiu przeczy narracji medialnej, którą słyszeliśmy; sąd uznał winę kierowcy, który był pod zarzutem prokuratorskim spowodowania wypadku – powiedział dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro na konferencji prasowej w Lublinie został poproszony o odniesienie się do wyroku w sprawie wypadku z udziałem Beaty Szydło.

Szef MS zastrzegł, że nie zna szczegółów wyroku, ponieważ jest w drodze w woj. lubelskim. - Słyszałem, iż sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania, a to z instytucji tej wnioskując wynika, że przyjął winę kierowcy, który był pod zarzutem prokuratorskim spowodowania wypadku, będącego w zainteresowaniu całej Polski przez długie miesiące – powiedział.

- Myślę, że to jest wyrok, który przeczy tej narracji medialnej, którą przez długi czas słyszeliśmy z różnych miejsc i mediów, bo nie można raczej sądów podejrzewać o życzliwość wobec prokuratury, czy generalnie wobec środowiska, które te sądy bardzo zmieniają, a jednak sąd stanął na stanowisku, że kierowca popełnił błędy i przyczynił się w ten sposób, spowodował wypadek drogowy. Uznał jednak, że okoliczności sprawy przemawiają za warunkowym umorzeniem postępowania i takie rozstrzygnięcie, rozumiem, zapadło

– dodał Ziobro.

- Szczegóły będę mógł komentować, gdy się z tym wyrokiem zapoznam - zaznaczył.

Oświęcimski sąd rejonowy uznał w czwartek, że kierowca fiata seicento jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku w 2017 r. w Oświęcimiu, w którym poszkodowana została m.in. Beata Szydło. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na 1 rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy.

Kierowca seicento musi zapłacić po 1 tys. zł nawiązki poszkodowanym w wypadku – byłej premier Beacie Szydło oraz funkcjonariuszowi BOR. Ma na to 2 miesiące od uprawomocnienia się wyroku. Sąd zwolnił go od kosztów procesu. Wskazał zarazem, że do wypadku przyczynili się też inni uczestnicy ruchu drogowego. No.39568[Reply]

File: 1594313010773.jpg (60.34 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

Rafał Trzaskowski to kandydat niewiarygodny, nieprzewidywalny, kandydat wojny – mówił dziś w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) podczas spotkania z mieszkańcami premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przekonywał do poparcia w wyborach Andrzeja Dudy. Zwracał uwagę, że na finiszu kampanii kandydat KO Rafał Trzaskowski dopuszcza się wielu „kłamstw i manipulacji”.

- Pan Trzaskowski powiedział, że Komisja Europejska stwierdziła, że nasz wzrost gospodarczy jest w strasznych tarapatach i mamy wielkie problemy gospodarcze – powiedział premier prezentując jednocześnie oficjalne danie Komisji, które - jak stwierdził - są sprzeczne z tezami głoszonymi przez Rafała Trzaskowskiego.

- Panie Trzaskowski nie wiem czy pan przypadkiem nie czytał tych danych w odwrotny sposób, może ktoś panu źle podał tę karteczkę do przeczytania? Według prawidłowego odczytu danych Komisji Europejskiej, Polska jest na samej górze tej tabeli ze wszystkich 27 państw Unii Europejskiej. To jest wizytówka zarządzania gospodarczego naszego rządu i pana prezydenta Andrzeja Dudy

- podkreślił Morawiecki.

Szef rządu ocenił, że głos oddany na Rafała Trzaskowskiego „to murowana wojna przez najbliższe trzy lata, to klincz, chaos i paraliż”.

- Szukaliście kandydata, który byłby bezpartyjny. Tymczasem głosując na Trzaskowskiego wybieramy super partyjnego kandydata, on jest wiceprzewodniczącym pana (szefa PO Borysa) Budki, kluczową osobą w partii Platforma Obywatelska – powiedział.

- Szukaliście kandydata, który będzie wnosił pewną świeżość. Tymczasem to człowiek, który był w rządzie Tuska i Kopacz i w tym rządzie podnosił podatki. Jako włodarz Warszawy też podnosi podatki, za wywóz śmieci o 300 procent

– zaznaczył.

Zarzucał, że Trzaskowski to kandydat niewiarygodny. - Dostajecie kogoś, kto z przekonaniem przez lata mówił, że polityka społeczna: 500 plus, 13 emerytura, obniżenie wieku emerytalnego - to rozdawnictwo, kPost too long. Click here to view the full text. No.39567[Reply]

File: 1594312960347.jpg (59.18 KB, 750x430, 75:43, Naczelnik.jpg)

My chcemy być wielkim europejskim narodem, oni nie chcą. Bo wiedzą, że jak będziemy wielkim europejskim narodem to ta "elita" nie będzie miała nic do powiedzenia - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Telewizji Trwam. Szef PiS wskazał, jaka jest stawka tych wyborów.

W "Rozmowach Niedokończonych" Telewizji Trwam Jarosław Kaczyński zapytany został, jaka jest stawka niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim.

- Ta najwyższa stawka to stawka odnosząca się do naszej cywilizacji, naszej kultury. Ci, którzy prą do władzy w wyborach prezydenckich to są ludzie, którzy kwestionują to wszystko co jest naszą tradycją. Mają obyczaj w trakcie kampanii wyborczej próbować wmawiać, że jest inaczej, przecząc temu co bardzo niedawno mówili, ale te fakty są niepodważalne

- powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wymieniał także kolejne kwestie, o które gra toczyć się będzie 12 lipca.

- Mamy też kwestię polityki społecznej - czy ma wspierać rodzinę, tych, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji czy też ma w gruncie rzeczy otwierać drogę dla tych, którzy chcą się szybko wzbogacić i nie mają żadnych oporów, żadnych zasad? Oczywiście łagodzono to zabiegami socjotechnicznymi, ale o polityce prospołecznej nie było mowy, mówiono, że nie ma na to pieniędzy, że doprowadzi to do "nowej Grecji" w Europie (…) To stawka tych wyborów, mogą sobie mówić wszystko, ale wiadomo, że nie dotrzymują słowa

- mówił, wskazując na Koalicję Obywatelską.

Kaczyński wskazał także, że przeciwnicy polityczni PiS często traktują Polskę jako "dodatek do Niemiec".

- Lotnisko w Berlinie jest dobrym przykładem, tu jest to zasadnicza różnica. Odnosi się do godności narodowej. My chcemy być wielkim europejskim narodem, oni nie chcą. Bo wiedzą, że jak będziemy wielkim europejskim narodem to ta "elita" nie będzie miała nic do powiedzenia. Jeżeli będziemy dążyli do siły i wielkości na tę naszą miarę, to wtedy będą rządzili tacPost too long. Click here to view the full text.Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads