[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.38068[Reply]

File: 1594056091573.jpg (131.86 KB, 750x430, 75:43, wierch.jpg)

Trzydniowiański Wierch to szczyt o wysokości 1758 m n.p.m. położony w Tatrach Zachodnich, w północnej grani Kończystego Wierchu. Ma on dwa wierzchołki – jeden o wysokości 1758 m n.p.m., a drugi 1762 m n.p.m. Jego stoki opadają do trzech dolin – Jarząbczej, Starorobociańkiej i niewielkiej Trzydniowiańskiej.

Dawniej był wypasany. Zbocza północne wchodziły w skład Hali Trzydniówka i od niej pochodzi nazwa szczytu. Zbocza zachodnie wchodziły w skład Hali Jarząbczej.

Zbudowany jest ze skał metamorficznych. Na zachodnich zboczach wystają z nich białe skałki z kwarcytu, nazywane Gęsiami. W jego północno-zachodnich stokach prowadzono w XIX wieku, a prawdopodobnie już w XVIII prace górnicze. Górne partie porośnięte są niską murawą z sitem skuciną i kępami borówek, które jesienią przebarwiają stoki na czerwono. Z wierzchołka rozciągają się widoki na Tatry Zachodnie, w tym pobliski Kominiarski Wierch i Ornak. W zimie bywa odwiedzany przez narciarzy.

Wejście na Trzydniowiański Wierch (1758 m) jest świetnym uzupełnieniem przejścia Doliny Chochołowskiej. W dwie godziny z doliny wchodzimy w świat wspaniałych wysokogórskich panoram. Szczyt znajduje się już na głównej grani Tatr i oferuje widoki na słowacką Raczkową Dolinę i majestatyczną Raczkową Czubę (2194 m). Trzydniowiański Wierch stanowi atrakcyjny choć i mniej wymagający cel wyprawy. No.38060[Reply]

File: 1594055271204.jpg (66.9 KB, 750x430, 75:43, KukielkaBilderbergow.jpg)

Z każdym kolejnym dniem kampanii Rafała Trzaskowskiego wiemy na jego temat coraz mniej. Kim on właściwie jest? Co on naprawdę myśli? - ocenił w wywiadzie dla portalu 300polityka.pl premier Mateusz Morawiecki. Dodał, ze kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta przypomina mu tytułowego bohatera filmu Woody Allena "Zelig".

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że obawia się, iż wyborcy z centrum są oszukiwani przez kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

"Przecież z każdym kolejnym dniem kampanii Rafała Trzaskowskiego wiemy na jego temat coraz mniej. Kim on właściwie jest? Co on naprawdę myśli? Raz udziela swojego patronatu i bierze udział w Paradzie Równości, a następnie mówi, że jest zwolennikiem Marszu Niepodległości. Zapewnia, że nie podniesie wieku emerytalnego, ale kiedy miał okazję głosować za jego obniżeniem – był przeciw. Twierdzi, że nigdy nie był działaczem politycznym, choć jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości tworzył rząd Donalda Tuska, a także był europosłem. Który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy? Który mówi prawdę, a który kłamie? Już niedługo mało kto będzie umiał się w tym połapać. Był kiedyś taki film Woody’ego Allena pt. 'Zelig'. I jak patrzę na te różne wolty i zmianę zdania przez Rafała Trzaskowskiego to przypomina mi się właśnie ten tytułowy bohater. Taki kandydat w czasach kryzysu gospodarczego to eksperyment, wielka niewiadoma i zagrożenie"

- mówi premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem.

Pytany o słowa prezydenta Andrzeja Dudy o "ideologii LGBT" Morawiecki przekonuje, że "słowa prezydenta zostały wyjęte z kontekstu, źle odczytane i wykorzystanie do zaognienia napięć w polskim społeczeństwie".

"Należy wyraźnie rozgraniczyć ideologiczny ruch, posiadający konkretne postulaty społeczne i polityczne cele oraz osoby o konkretnych preferencjach seksualnych. Właśnie tym zapędom ideologicznym pan prezydent się przeciwstawiał, co potwierdza zapowiedziana przez niego zmiana w prawie oświatowym, by działalność wszelkich organizacji w szkołach wymagała zgody rodziców. Natomiast także w przeszłości prezydent wielokrotnie podkreślał, że szacunek należy się w Polsce każdemPost too long. Click here to view the full text. No.38053[Reply]

File: 1594055008069.jpg (137.62 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

- Rządy Platformy Obywatelskiej były dla Polski niszczące, trzaskały nasze państwo. To już nigdy nie może wrócić, nie chcę, żeby ktoś strzaskał nasze szanse rozwojowe - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wiecu wyborczego w Mniowie (woj. świętokrzyskie).

Na spotkaniu z mieszkańcami Mniowa prezydent zwracał uwagę, że od ponad 30 lat Polska jest wolnym, suwerennym, niepodległym i silnym państwem.

"I nic nie wskazuje na to, żeby naszemu państwu polskiemu miało się w najbliższym czasie coś stać. Wręcz przeciwnie. Wiele wskazuje na to, że mamy ogromną szansę, żeby Polska stawała się taka, jaka nie była od wieków: zamożna, bogata, bezpieczna, jak jedno z największych państw europejskich, jak państwa Europy Zachodniej, o bardzo wysokim poziomie życia i rozwoju"

- mówił.

Andrzej Duda stwierdził, że do rozwoju Polski potrzeba odwagi i determinacji, dlatego apelował do uczestników spotkania, aby dali mu znów szansę prowadzenia polskich spraw z dbałością o wartości i rodzinę. Dodał, że wybory prezydenckie przesądzą o tym, jak Polska będzie się rozwijała.

"Ja nie chcę, żeby ktoś strzaskał nasze szanse rozwojowe. Ja nie chcę, żeby ktoś nam odebrał tą naszą możliwość rozwoju. Ja nie chcę, żeby ktoś nas cofnął o te pięć lat, a może i więcej, żeby ktoś nam znowu zabrał, żeby pozwalał nas okradać, tak, jak pozwalali nas okradać z 50 mld VAT rocznie. Ja nie chcę, żeby wróciła w Polsce taka polityka"

- oświadczył prezydent.

Ocenił, że "rządy Platformy Obywatelskiej były dla Polski niszczące, trzaskały nasze państwo".

"To już nigdy nie może wrócić"

- dodał.

Duda zapewnił, że jest gwarantem prorodzinnej i propaństwowej polityki.

"Chce wspierać polską rodzinę przez różnego rodzaju programy, które dzisiaj realizujemy, a które ja gwarantuje, będą w całości utrzymane - jeżeli daciPost too long. Click here to view the full text. No.38051[Reply]

File: 1594054886520.jpg (119.71 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

- Trwające w innych krajach spowolnienie po pandemii, to szansa dla rozwoju Polski. Powinniśmy wchodzić w te miejsca w łańcuchu dostaw czy produkcji, które opuściły na przykład Chiny - ocenił w Tucholi (kujawsko-pomorskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier podczas spotkania z tucholskimi samorządowcami podawał przykład firmy JK z Bysławia, którą wcześniej odwiedził, a która już odbudowała portfel dostaw i będzie wysyłać produkowane przez siebie kontenery na odpady nawet do Afryki.

Według premiera, kiedy inni mają większe problemy od nas - mimo, że współczuje partnerom z Europy, głównie krajów południa - to jest to dla nas czas ofensywy, czas ekspansji i dla nas to wielka szansa.

"Najbliższych parę lat, to wielka szansa wejścia w te miejsca w łańcuchu produkcji, łańcuchu dostaw, które wcześniej mieli Chińczycy czy inne kraje Dalekiego Wschodu"

- ocenił szef rządu.

Zaznaczył, że o przyciąganiu inwestycji do Polski rozmawiali prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump podczas niedawnej wizyty.

"Każda dodatkowa inwestycja w Polsce to nowe miejsca pracy, wysoko zarabiające miejsca pracy i niech to się rozstrzygnie w najbliższych miesiącach na naszą korzyść"

- powiedział.

W Polsce epidemia przygasiła szybki rozwój gospodarczy, "ale mam dobre wiadomości" - zapewnił szef rządu.

Według danych z konsumpcji, eksportu i inwestycji dynamika rozwoju gospodarczego rośnie z tygodnia na tydzień

- podkreślił.

Premier zachęca do głosowania na Dudę. „W Trzaskowskim górę biorą jego mentorzy”

Czytaj również

Premier zachęca do głosowania na Dudę. „W Trzaskowskim górę biorą jego mentorzy”

"Już w czerwcu lepsze okazują się wPost too long. Click here to view the full text. No.37339[Reply][Last 50 Posts]

File: 1593855692493.jpeg (7.8 KB, 284x177, 284:177, krang.jpeg)

Nie ma to jak dokonać samo pogrzebania.

Klucze opublikowane na forum darknet oraz cebulka nie należą do Doomheada. Kolejna prowokacja Kranga w której się skompromitował,

pokazał kompletny brak znajomości podstawowych zagadnień. Ralts się pod tym podpisał… Cebulka chyba kończy żywot, bo już

nawet nikt nie udaje, że jest poważny.

http://darknet6hvnhmgvyud46d2zw7iwj3xzyptie6asgnlxgqliair3dwrqd.onion/topic/doomhead-to-kurwa-281/1

http://cebulka7millweap.onion/viewtopic.php?id=9204

>Konto DoomHead zbanowane zostało. Powodem przejęcie wszystkich kluczy prywatnych jest, co atakującemu na zweryfikowanie nowego konta podpisami PGP pozwoliło . Atakujący również dostęp do kont pocztowych użytkownika DoomHead posiada.

Dzisiaj 38543 1 krang » Ralts Plus

98 posts and 28 image replies omitted. Click reply to view.

 No.37988

>>37772

>>37866

>>37950

nie przestajesz zaskakiwać kolego, każda generacja tych obrazków 100 razy lepsza od poprzedniej


 No.37989

tylko psy i kurwy mówią że krang to golański


 No.37991

>każda generacja tych obrazków 100 razy lepsza od poprzedniej

no raczej nie

artyście mon miesza się z policją

a społeczniacy z mundurowymi

grafiki śmieszne

ale research słaby


 No.37993

>>37991

>artyście mon miesza się z policją

>a społeczniacy z mundurowymi

nie miesza, Vegeta specjalnie dezinformuje, żeby ludzie się pogubili


 No.38001

File: 1594052011029.png (77.02 KB, 204x282, 34:47, text124.cleaned.png)
 No.37994[Reply]

File: 1594051250730.jpg (82.99 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

Inwestujemy w każdą gminę, w każdy powiat z budżetu państwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Chełmży (Kuajwsko-pomorski). Podkreślił, że w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, w których ministrem był m.in. Rafał Trzaskowski nie było takiego wsparcia.

Premier wziął udział w spotkaniu z samorządowcami, podczas którego wręczył promesy na środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dla miast, gmin i powiatu.

"Zdecydowaliśmy się żeby wykorzystać bardzo dobry stan finansów publicznych państwa i nie czekać jak nasi poprzednicy po poprzednim kryzysie, a on był daleko mniejszy. Nie 'czekać na Godota, na świętego nigdy' i nie patrzeć jak firmy bankrutują, samorządy popadają w tarapaty. Postanowiliśmy dziać tu i teraz. Było to możliwe właśnie dlatego, że uszczelniliśmy system finansowy"

- mówił szef rządu.

Premier podał, że została wypłacona cała obiecana kwota rekompensat z tytułu suszy - blisko 2,5 mld zł, za co podziękował obecnemu na spotkaniu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Zaznaczył, że to ponad pięć razy więcej niż w przypadku podobnej suszy kilka lata temu wypłacał rząd Platformy Obywatelskiej i to w czasie, kiedy w rządzi był Rafał Trzaskowski.

"Pan Trzaskowski, który jest wiceprzewodniczącym PO, lubi mówić o samorządzie, ale zapytajcie się swoich koleżanek i kolegów, a może sami pamiętacie, jak wyglądała sytuacja z punktu widzenia subwencji samorządowych w latach 2013, 2014 i 2015, a w latach 2013-2014 w rządzie pani (Ewy) Kopacz, pana (Donalda) Tuska był Trzaskowski. Jak wtedy wyglądała pomoc samorządowi. Ja sobie nie przypominam takiej pomocy, a sytuacja również wtedy tego wymagała. My przeznaczamy dzisiaj dla samorządowców ponad sześć miliardów złotych"

- podkreślił Morawiecki.

Premier zaznaczył, że w województwie kujawsko-pomorskim uratowano co najmniej kilkanaście, a może około 20 tys. firm i ponad 200 tys. miejsc pracy.

"My inwestujemy w każdy powiat i każdą gminę. Otrzymują środki z budżetu państwa, nie z fPost too long. Click here to view the full text. No.37902[Reply]

File: 1594030279653.png (Spoiler Image, 1.81 KB, 128x128, 1:1, .png)

SAGE!

 No.37979

Uwaga to pułapka !!!

Ja kliknałem i spalilo mi zasilacz
 No.37963[Reply]

File: 1594048570611.jpg (76.05 KB, 750x430, 75:43, chamy.jpg)

Podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Koszalina (woj. zachodniopomorskie), tłumnie zgromadzili się sympatycy Zjednoczonej Prawicy. Nie zabrakło jednak zwolenników drugiej strony - kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Szczeciński radny PiS Dariusz Matecki opublikował dziś w sieci nagranie, ukazujące zachowanie przeciwników większości rządzącej. Na czele manifestantów znalazł się poseł KO Piotr Zientarski.

W ramach wsparcia ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy, premier Mateusz Morawiecki ruszył w Polskę, przekonywać do głosowania na kandydata PiS. Wczoraj odwiedził m.in. Koszalin oraz Bytów.

W pierwszej z tych miejscowości, na miejscu oczekiwali - oprócz tłumnie przybyłych sympatyków PiS- przeciwnicy ugrupowania rządzącego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Grupa zwolenników Trzaskowskiego gwizdała i krzyczała do premiera "Pinokio", "wypad", "Andrzej Duda to się nie uda".

To, jak wyglądało zakłócanie spotkania, pokazał dziś na Twitterze szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

To nie jest wiec islamistów w Kabulu, ani okrzyki orków atakujących Minas Tirith - to zwolennicy #Trzaskowski2020 zakłócający spotkanie Premiera @MorawieckiM w Koszalinie.

Zachowania legitymizowane przez posła PO Piotra Zientarskiego. Obok niego facet z maską: "J*bać PiS". pic.twitter.com/fDlqOAr4ZU

— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 6, 2020

Wśród zgromadzonych obecny był m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Zientarski. Nie protestował, gdy padały inwektywy pod adresem urzędującej głowy państwa. O swojej obecności poinformował też obserwujących go na Facebooku. No.37949[Reply]

File: 1594047001932.jpg (80.96 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

- Prezydent Andrzej Duda jest najlepszym ambasadorem polskich interesów w świecie - powiedział w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ocenił, że w Rafale Trzaskowskim górę biorą jego mentorzy m.in. Donald Tusk i Janusz Palikot.

"Kto załatwił temat wiz? Andrzej Duda. Kto załatwił temat Gazociągu Północnego, niezależność od Gazpromu? Andrzej Duda. Kto załatwił 6 mld zł z powrotem na konta w Polsce? Andrzej Duda"

- podkreślił Mateusz Morawiecki podczas wiecu wyborczego w Świeciu Morawiecki.

Wśród zasług urzędującego prezydenta wymienił także znaczące zwiększenie kontyngentu NATO w Polsce, jak i załatwienie inwestycji technologicznych amerykańskich firm — Microsoft i Google.

"To nie jest tak, że rano w Rafale Trzaskowskim górę bierze socjalista, w południe komunista, po południu liberał, a wieczorem demokrata. W nim w górę bierze jego mentor — raz Balcerowicz, raz Tusk, raz Giertych, a wieczorem Palikot"

- mówił premier.

Ocenił, że przed Polakami kluczowych kilka dni. Zaapelował o wybór spokojnie rozwijającej się Polski, a nie Polski awantury. No.37933[Reply]

File: 1594043517973.jpg (104.9 KB, 750x430, 75:43, BilderbergLGBT.jpg)

- Wybór na prezydenta kandydata KO Rafała Trzaskowskiego to jest wybór chaosu, koszmaru i wojny na górze. Wybór Andrzeja Dudy to współpraca dla naszego kraju – powiedział podczas konferencji prasowej w Kaliszu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak. Z kolei poseł PiS Jan Mosiński zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o usunięcie ze sztabu wyborczego Sławomira Nitrasa, który - jak ocenił - jest "niebezpieczny dla otoczenia”.

Jan Dziedziczak zauważył, że dzisiaj w Końskich (woj. świętokrzyskie) organizowana jest „bezprecedensowa debata, w której każdy obywatel ma prawo zadać pytanie kandydatom na prezydenta".

"Jest to fenomen, jeżeli chodzi też o wyzwanie dziennikarskie”

– zaznaczył.

Dodał, że w debacie w Końskich weźmie udział tylko prezydent Andrzej Duda, ponieważ Rafał Trzaskowski odmówił i „ucieka do Leszna, gdzie tam organizuje swoją debatę”.

Według niego, w Lesznie sztab Trzaskowskiego do udziału w debacie zaprosił wybrane media.

„Dziwię się tym dziennikarzom, którzy skorzystali z tego zaproszenia, ponieważ jest to złamanie zawodowej solidarności. To jest postawienie w fatalnej roli tych, którzy nie zostali zaproszeni przez polityków PO. Także media lokalne z Leszna nie dostąpiły zaszczytu, żeby uczestniczyć w debacie z udziałem Rafała Trzaskowskiego”

– mówił Dziedziczak.

Poseł Jan Mosiński zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o usunięcie ze sztabu wyborczego Sławomira Nitrasa, który - jak ocenił - jest "niebezpieczny dla otoczenia”.

„Podczas wizyty kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej jeden z kaliszan dmuchał w trąbkę wyrażając tym swój sprzeciw wobec Trzaskowskiego. Podszedł do niego poseł Nitras i wyrwał mu trąbkę”

– zauważył.

Jego zdaniem „Nitras ma problemy emocjonalne i w końcu może komuś zrobić krzywdę".

Post too long. Click here to view the full text.


 No.37918[Reply]

File: 1594041886921.jpg (123.74 KB, 750x430, 75:43, patrioci.jpg)

MimoWszystkoDuda to oddolna akcja patriotów, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowali na Krzysztofa Bosaka, a w drugiej zagłosują - mimo wszystko - na Andrzeja Dudę – czytamy w opisie filmu, jaki pojawił się w sieci.

W wyborach prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. To oznacza, że będą rywalizować w II turze wyborów prezydenckich. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 13,87 proc. głosów; Krzysztof Bosak uzyskał poparcie 6,78 proc.

Powiem Wam, co się stanie, gdy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele zjednoczonej opozycji. Najpóźniej w marcu 2021 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy. Nie mam złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko – Duda

– mówi Marek Miśko, publicysta, społecznik, fundacja Polska Ziemia.

Dr Tomasz Dorosz nie chce, by Polska znalazła się w POTrzasku, dlatego – jak mówi – w drugiej turze zagłosuje na kandydata pozytywnego – Andrzeja Dudę.

Jest to kandydat bliższy mi światopoglądowo, który ma szacunek dla naszej historii, religii, tradycji i ziemi

– powiedział.

Student Adam Żuralski przyznał, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosował na Krzysztofa Bosaka.

W drugiej turze zagłosuję na prezydenta Andrzeja Dudę, ponieważ dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Stworzył szereg inicjatyw, np. Trómorza, która wzmocniła pozycję naszego kraju w świecie

– stwierdził.

Bartek podkreślił, że nie wyobraża sobie, by przez kolejne pięć lat reprezentował go człowiek, dla którego jego wartości są rasistowskie, faszystowskie, czy ksenofobiczne.

Rafał Trzaskowski w dobie walki o wyborców Konfederacji przed drugą turą zapowiedział, że poszedłby na Marsz Niepodległości, ten sam marsz, który jeszcze niedawno nazywał marszem 60 tys. Post too long. Click here to view the full text.

 No.37921

+1


 No.37924

MUSI ODEJŚĆ

STOP PIS


 No.37928
 No.37923[Reply]

File: 1594042150268.jpg (122.66 KB, 750x430, 75:43, lelek.jpg)

Lelek kozodój jest nocnym ptakiem. Jest jedną z najdziwniejszych istot żyjących w polskim krajobrazie. Jest mistrzem kamuflażu wyjątkowo trudno wypatrzeć w terenie. Prowadzi skryty tryb życia.

Ptaki na odpoczynek wybierają najczęściej takie miejsca, w których kolorystyka ich piór jest jak najbardziej zbliżona do podłoża. Siadają przy tym wzdłuż, a nie w poprzek gałęzi, jak inne ptaki.

Nazwa gatunkowa caprimulgus pochodzi od słowa capra, czyli koza, nawiązuje do ludowych wierzeń, według których lelki przylatywały do stad kóz i piły ich mleko z wymion. Motyw lelków kozodojów na tle wierzeń Słowian wykorzystał Andrzej Sapkowski w swej Sadze o Wiedźminie.

Lelek ma nieco spłaszczoną czaszkę oraz ogromną paszczę, która jest zamaskowana przez stosunkowo mały dziób. Chwyta w nią owady w locie. Z powodu tej paszczy w dawnych czasach wierzono, że doi kozy.

Ptak ma smukłą sylwetkę, dużą głowę i niewyodrębnioną szyję. Delikatny czarny dziób, krótki, szeroko rozcięty i płaski w formie głębokiej paszczy sięgającej poza oko, otoczony sztywnymi, szczeciniastymi piórami (zwiększają efektywność w trakcie polowania na latające owady).

Lelki mają duże, czarnobrązowe oczy. Pióra okrywowe podobne do sowich. Ubarwienie miękkie, imitujące korę. Skrzydła i ogon są długie. Obie płci mają podobną wielkość. Samca można odróżnić od samicy po dużych plamach na końcach skrzydeł i po biało zakończonych sterówkach, które dobrze widać w locie.

Rozmiarami podobny jest do smukłej turkawki lub kosa. Słabe i krótkie palce nie pozwalają obejmować lelkowi gałęzi w sposób, w jaki to robią pozostałe ptaki. Ubarwienie ochronne dobrze maskuje siedzącego ptaka, a dodatkowa wyprostowana postawa obok kawałka drewna z zamkniętymi oczami sprawia, że jest rzadko dostrzegany. Zwykle zauważyć go można dopiero wtedy, gdy znienacka wyfrunie spod nóg zakłócającego mu spokój człowieka.

Lelek, zamieszkuje Europę (bez północnej części Półwyspu Skandynawskiego i północnej europejskiej części Rosji), środkową i południowo-zachodnią Azję , oraz północno-zachodnią AfrykęPost too long. Click here to view the full text. No.35838[Reply]

File: 1593507110000.jpg (75.3 KB, 750x430, 75:43, traba.jpg)

Już w dwóch minionych wiekach w Polsce odnotowywano trąby powietrzne, które unosiły w powietrze ludzi i zwierzęta. Wraz z ociepleniem klimatu burze będą coraz częstsze, ale trudno oszacować jak zmieni się ich intensywność – mówi dr Mateusz Taszarek „łowca burz” i prognosta z UAM.

Ekstremalne zjawiska związane z konwekcją, czyli burze i tornada to pasja dr. Mateusza Taszarka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Naukowiec realizuje ją w teorii – prowadząc badania naukowe nad występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych – i w praktyce – jako „łowca burz” i prognosta.

Dr Mateusz Taszarek jest laureatem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Bada warunki atmosferyczne, w jakich powstają burze i ulepsza metody ich prognozowania przy użyciu numerycznych modeli pogody. Jest autorem strony internetowej www.enwo.pl, gdzie wykonywane są prognozy zjawisk burzowych dla całej Europy na okres trzech dni.

„W Polsce panuje przekonanie, że trąby powietrzne to zjawisko nowe, które zaczęło występować na początku XXI wieku. Analiza zapisków historycznych wskazuje jednak na liczne raporty tego typu zjawisk na przestrzeni ostatnich 200 lat. W XIX i XX wieku wystąpiło kilkanaście silnych trąb powietrznych, które powodowały ciężkie zniszczenia w infrastrukturze, demolowały budynki i powodowały liczne ofiary śmiertelne. Inne źródła opisywały silny ruch wirowy i dobrze rozwinięty lej, który porywał w powietrze ludzi i zwierzęta. Tego typu zjawiska występowały w Polsce regularnie – średnio dwa lub trzy razy w każdej dekadzie. Dawniej tornada powodowały więcej ofiar śmiertelnych. Obecnie nie są tak śmiercionośne, ponieważ budynki są solidniejsze, a społeczeństwo ma większą świadomość zagrożenia” – mówi dr Taszarek.

Jego zdaniem, zmiany klimatu spowodują, że burze będą zdarzały się częściej. Zima termiczna się skraca, a lato termiczne jest coraz dłuższe. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się tempo parowania, czyli w atmosferze jest większa zawartość wilgoci. To sprawia, że częściej spełnione są warunki sprzyjające powstawaniu burz.

Za intensywność burz - na przykład pojawianie się gradu, silnego wiatru albo trąby powietrznej - odpowiada obPost too long. Click here to view the full text.

 No.36650

to dlaczego ja ani razuu żadnej nie widziałem he?


 No.37920

pis to najgorsza trąba jaka kiedy kolwiek pojawiła się w polsce
 No.36223[Reply]

File: 1593605699676.png (26.23 KB, 693x600, 231:200, logo.png)

Przechowuj dowolne pliki

Przechowuj zdjęcia, historie, projekty, rysunki, nagrania, filmy i inne pliki. Pierwsze 15 GB miejsca na koncie Google jest bezpłatne.

Korzystaj z Dysku z dowolnego miejsca

Pliki z Dysku możesz wyświetlić na dowolnym smartfonie, tablecie czy komputerze. Gdziekolwiek się wybierzesz, pliki zawsze będą pod ręką.

Udostępniaj pliki i foldery

W prosty sposób możesz umożliwić innym użytkownikom wyświetlanie lub pobieranie wybranych plików, a także wspólną pracę nad nimi. Nie musisz już wysyłać tych materiałów w załączniku do e-maila.

Korzystanie z Dysku Google

Przy użyciu Dysku Google możesz bezpiecznie przechowywać swoje pliki oraz otwierać i edytować je na dowolnym urządzeniu.

Pierwsze kroki z Dyskiem Google

Na Dysku możesz bezpłatnie zapisać 15 GB danych. Dowiedz się, co zajmuje miejsce na Dysku Google i gdzie dokupić więcej miejsca.

Krok 1. Otwieranie strony drive.google.com

Na komputerze otwórz drive.google.com. Zobaczysz tam „Mój dysk” zawierający:

przesłane oraz zsynchronizowane przez Ciebie pliki i foldery;

utworzone przez Ciebie pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google.

Dowiedz się, jak tworzyć kopie zapasowe plików i synchronizować je na komputerze Mac lub PC

Krok 2. Przesyłanie i tworzenie plików

Pliki możesz przesyłać z komputera lub tworzyć na Dysku Google.

Przesyłanie plików i folderów na Dysk Google

Praca z plikami pakietu Office

Tworzenie, edytowanie i formatowanie Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google

Krok 3. UPost too long. Click here to view the full text.

 No.36633

mam na dysku google fajne porno z jenną jameson


 No.37917

google nawiększy szpieg w całym internecie i ja mam tam trzymać pliki?
 No.35880[Reply]

File: 1593519044280.png (488.51 KB, 750x430, 75:43, obrazek.png)

Babcia i Dziadek to wyjątkowe osoby w życiu każdego człowieka. Kultywują i przekazują najmłodszym tradycje, to z nimi dzieci spędzają beztrosko czas i są rozpieszczane pod każdym względem. Dziadkowie mają wpływ na wychowanie najmłodszych. Warto przy tym pamiętać, że razem z rodzicami kształtują również zwyczaje żywieniowe dziecka. Jak przekonać ich do tego, by dogadzali wnukom zdrowymi i pysznymi potrawami a nie słodyczami?

Dziadek i Babcia to niezastąpione wsparcie. Niestety, często z uwagi na to, że rozpieszczanie wnuków to ich specjalność, zdarza się, że podają dzieciom słodkie przekąski, które nie powinny trafiać do małych brzuszków. Warto edukować dziadków! Pomocna może być lista tematów dotyczących zasad prawidłowego żywienia, które warto poruszyć po to, by zajmowali oni to samo stanowisko żywieniowe co rodzice.

Ponieważ dziadkom zależy na dobru dziecka, należy im uświadomić kilka ważnych zasad:

1. Etapy żywienia kobiety będącej w ciąży, a także matki karmiącej piersią mają znaczenie dla zdrowia dziecka teraz i w przyszłości. Okres 1000 pierwszych dni życia malucha, liczony od poczęcia, to czas, gdy programuje się metabolizm, intensywnie rozwija się mózg, dojrzewa układ pokarmowy i odpornościowy oraz kształtują się nawyki żywieniowe, które mają szanse przetrwać również i w dorosłym życiu.

2. Kobieta w ciąży nie powinna jeść za dwoje, ale dla dwojga! W I trymestrze zapotrzebowanie energetyczne nie zmienia się, wzrasta w II i III trymestrze, odpowiednio o 360 kcal/dzień i 475 kcal/dzień. Jeśli chodzi o uleganie ciążowym zachciankom, należy być ostrożnym. Gdy kobieta ma ochotę na owoce czy warzywa pełne witamin, nie dzieje się nic złego. Gdy ciążowy kaprys dotyczy słodyczy, zdecydowanie warto zwalczyć pokusę.

3. Matka karmiąca nie musi być na restrykcyjnej diecie – wystarczy zdrowy, zbilansowany jadłospis. Kapusta zjedzona przez mamę nie wywoła u dziecka kolek.

4. Dziecko najada się, spożywając wyłącznie pokarm mamy. W pierwszych 6 miesiącach życia dziecka Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią. Nie ma potrzeby, by dopajać dziecko, które jPost too long. Click here to view the full text.

 No.36635

moja babcia to jędza a dziadek nie żyje


 No.37916

Należy babci i dziadkowi koniecznie schować dowód osobisty, aby nie zagłosowali na judę "długopisa"
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads