[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.14176[Reply]

File: 1581928102934.jpg (184.18 KB, 1200x900, 4:3, JS39347307.jpg)

Jak dojebać trochę cuckowi z kręgu mojego towarzystwa żeby uprzykrzyć mu życie?

 No.14181

puścić informację że jest pedofilem

zamawiać mu różne rzeczy z internetu

ale nie jest to bezpieczne bo atakujesz znany ci cel


 No.14183

alarm bombowy w jego imieniu do jego pracy, szkoły

swatting

>>14181

>puścić informację że jest pedofilem

>zamawiać mu różne rzeczy z internetu

ale słabe pomysły


 No.14207

>>14183

>alarm bombowy w jego imieniu do jego pracy, szkoły

ktoś tu chyba trolluje opa xD


 No.14208

>>14207

>ktoś tu chyba trolluje opa xD

czemu? dlaczego nie zrobić tego?
 No.14203[Reply]

File: 1581974255626.png (7.68 KB, 600x318, 100:53, logo_fb_new.png)

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/zus-stawia-na-linuksa-wybrano-nowa-platforme-do-wirtualizacji/2xl1260

ZUS zdecydował się na wybór nowej platformy do wirtualizacji. Dostarczy ją Linux Polska. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł trzyletnią umowę na wsparcie i wierzy, że pozwoli to rozwinąć i zoptymalizować jego systemy informatyczne. Rozwiązania bazują m.in. na produktach firmy Red Hat.

Linux Polska został wybrany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roli dostawcy platformy do wirtualizacji. Umowa dotyczy rozwiązania do wirtualizacji serwerów oraz trzyletniego wsparcia. Będzie to obsługa w systemie 24/7, a więc całodobowa.

Linux Polska zaproponował ZUS-owi oprogramowanie Red Hat Virtualization, Red Hat Satellite oraz Red Hat Enterprise Linux. Będzie również istnieć możliwość zestawienia klastrów o wysokiej dostępności. Dotyczy to wszystkich zwirtualizowanych systemów.

Nowa platforma ma pozwolić na prostszy i scentralizowany dostęp do wielu serwerów oraz zwiększyć skalowalność infrastruktury. Ponadto ZUS będzie mógł liczyć na szybsze uruchamianie aplikacji w środowiskach wirtualnych i będzie mógł korzystać z automatycznego procesu wykrywania i eliminowania zagrożeń systemów.

ZUS nie jest pierwszą instytucją z sektora publicznego, która zdecydowała się na rozwiązania Linux Polska. Wcześniej były to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

W ramach ciekawostki warto dodać, że ZUS jakiś czas Post too long. Click here to view the full text.

 No.14205

Red Hat to nie jest żadna alternatywa ani wolność

to jest komercyjny system należący do korporacji, ma backdoory oraz support

Red Hat jest jak Microsoft
 No.14170[Reply]

File: 1581890787754.mp4 (485.3 KB, 400x300, 4:3, received_188267325613881.mp4)

Jako torowcy i lolifoksiarze możemy stawiać się ponad clearneciakow?

 No.14180

tak
 No.14122[Reply]

File: 1581860530648.jpeg (26.29 KB, 570x570, 1:1, onion.jpeg)

wyjaśnie wam różnicę pomiędzy przeglądaniem clearnetowych stron i onion (pełen onion bez obrazków z clearnetu jak duckduckgo)

>clearnet htps

Tor Browser → guard node (dane są szyfrowane) → middle relay (dane są szyfrowane) → exit node (dane NIE SĄ szyfrowane) → strona clearnetowa

>clearnet https

Tor Browser → guard node (dane są szyfrowane) → middle relay (dane są szyfrowane) → exit node (dane SĄ szyfrowane ZA POMOCĄ HTTPS) → strona clearnetowa

jak widzicie exit node wie jakie strony przeglądamy i wie że jest exit node (guard i relay nie wiedzą gdzie są w circuit, nie są w stanie określić swojej pozycji) a nawet wie DOKŁADNIE co robimy jak strona nie ma https (na przykład dl.free.fr)

>onion

Tor Browser → guard node (dane są szyfrowane) → middle relay (dane są szyfrowane) → relay (dane są szyfrowane) | rendezvous point | ← relay (dane są szyfrowane) ← (dane są szyfrowane) middle relay (dane są szyfrowane) ← guard node (dane są szyfrowane) ← strona onion

onion jest szyfrowany end-to-end to znaczy że żaden z relay nie wie co jest przesyłane i na co wchodzimy oraz nie wie czy jest pierwszym relay czy ostatnim (nie jest w stanie określić swojej pozycji w circuit)

rendezvous point (wymawiaj randewu) to miejsce w którym nasz ostatni relay i serwera się łączą, kiedyś pisałem że zarówno my jak i serwer łączą się przez 6 hopków ale to nieprawda, łączą się po trzy

In general, the complete connection between client and onion service consists of 6 relays: 3 of them were picked by the client with the third being the rendezvous point and the other 3 were picked by the onion service.

łączenie się przez onion jest zdecydowanie bezpieczniejsze jako że ruch nie opuszcza sieci Tor i jest szyfrowanie end-to-end

exit służb może podsłuchiwać, korelować z guardem i deanonimizować użytkownika co jest bardzo trudPost too long. Click here to view the full text.

 No.14130

>>14122

>exit służb może podsłuchiwać, korelować z guardem i deanonimizować użytkownika co jest bardzo trudne (jeśli w ogóle możliwe) przy lurkowaniu stron onion

czyli to tylko dmuchanie na zimne bo prawdopodobieństwo jest bliskie zeru a w przypadku tor zero


 No.14133

>>14130

>czyli to tylko dmuchanie na zimne

niezupełnie, jeśli trafisz na psiarski guard i exit to mogą cię zdeanonimizować ale nie wiem czy są w stanie udowodnić skoro pomiędzy guard a exit jest szyfrowanie

>bo prawdopodobieństwo jest bliskie zeru

ktoś oszacował na 1 na 2 000 000

>a w przypadku tor zero

?


 No.14138

>>14133

>?

spokojnie KGP sie juz pierdoli


 No.14156

>clearnet https

>Tor Browser → guard node (dane są szyfrowane) → middle relay (dane są szyfrowane) → exit node (dane SĄ szyfrowane ZA POMOCĄ HTTPS) → strona clearnetowa

tylko dodajmy że na znacznej ilości stron clearnetowych wcale nie ma https. tzn.jest tylko pomiędzy wami a serwerem cloudflare czy google, a nie pomiędzy wami a stroną końcową

więc amerykańsko-izraelskie służby wszystko widzą co robicie oraz mogą dołączyć javascript z exploitami lub nagrywaniem myszki

>onion jest szyfrowany end-to-end to znaczy że żaden z relay nie wie co jest przesyłane i na co wchodzimy oraz nie wie czy jest pierwszym relay czy ostatnim (nie jest w stanie określić swojej pozycji w circuit)

są na to dowody że nie jest?

>>14133

>niezupełnie, jeśli trafisz na psiarski guard i exit to mogą cię zdeanonimizować ale nie wiem czy są w stanie udowodnić skoro pomiędzy guard a exit jest szyfrowanie

udowodnić w znaczeniu sądowym nie. nie jest to dowód który można użyć do skazania kogoś

ale jest poszlaką która sprawi że jak kogoś skorelują to zrobią zasadzkę by złapać włączony komputer danej osoby i inne dowody w mieszkaniu, przesłuchać itp.


 No.14179

>>14156

>tylko dodajmy że na znacznej ilości stron clearnetowych wcale nie ma https. tzn.jest tylko pomiędzy wami a serwerem cloudflare czy google, a nie pomiędzy wami a stroną końcową

to prawda, exit node nie wie ale cloudflare wie i żydowskie psy mogą to ze sobą połączyć

>są na to dowody że nie jest?

https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_routing

To create and transmit an onion, the originator selects a set of nodes from a list provided by a "directory node". The chosen nodes are arranged into a path, called a "chain" or "circuit", through which the message will be transmitted. To preserve the anonymity of the sender, no node in the circuit is able to tell whether the node before it is the originator or another intermediary like itself. Likewise, no node in the circuit is able to tell how many other nodes are in the circuit and only the final node, the "exit node", is able to determine its own location in the chain.

teraz sam nie jestem pewiem bo przecież guard node jest w stanie określić że jest guardem ponieważ informacja idzie z nietorowego IP. ciekawe czy guard jest jednocześnie relay, zanim się stanie guard to tak ale czy po tym pełni dwie funkcje czy jedną

może wynika to z implementacji, gdyby przykładowo informacja szła przez 6 relayów to 4 nie znałyby swojej pozycji, gdyby długość circuit była wybierana losowo to node nie byłyby w stanie określić ile ich jest

>udowodnić w znaczeniu sądowym nie. nie jest to dowód który można użyć do skazania kogoś

to zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo, myślę że tego szyfrowania nigdy nie będzie można złamać a dodatkowo rzeczy są szyfrowane jak cebula czyli mają kilka warstw

>ale jest poszlaką która sprawi że jak kogoś skorelują to zrobią zasadzkę by złapać włączony komputer danej osoby i inne dowody w mieszkaniu, przesłuchać itp.

na to trzeba uważać
 No.13990[Reply]

File: 1581779249202.jpg (39.87 KB, 664x373, 664:373, gf-kM4f-Tk8u-YonZ_prusak-6….jpg)

To wkońcu jest bramkana cebulowa na karalucha czy tamci administratorzy są spierdoleni ?

 No.13995

policyjna administracja włożyła wiele wysiłku aby wchodzenie z Tor i zagranicznych adresów IP było jak najbardziej uciążliwe

kiedyś nawet robili zmianę DNS-ów aby utrudnić wchodzenie z Tor i polskich proxy

takich policyjnych zabezpieczeń nie widziałem jeszcze na żadnej innej stronie w internecie


 No.14082

>bramka cebulowa na karalucha

hahahahahahhaahhaahahahahahahahahahahahahhahahhaahhahahahhaahahhahahahahahahahahahahahhahahhaahhahahahhaahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahhahahhaahhahahahhaahahahahahahahahah


 No.14174

File: 1581925699826.webm (2.4 MB, 1080x1080, 1:1, anony ewakuacja zalgo sie….webm)
 No.8324[Reply]

File: 1574954338273.jpeg (50.19 KB, 780x438, 130:73, kurestwo.jpeg)

kto był moderatorem 8ch/vichan/ który siedział przy komputerze całą dobę?

14 posts omitted. Click reply to view.

 No.14146

wiem kto spiskuje przeciwko nam i zamierzam ujawnić


 No.14163

>>14146

>wiem kto spiskuje przeciwko nam i zamierzam ujawnić

lepiej się pospiesz bo w środę pewne osoby zginą


 No.14164

>>14163

>lepiej się pospiesz bo w środę pewne osoby zginą

Z jakiego kręgu ktoś zginie?


 No.14168

>>14164

>Z jakiego kręgu ktoś zginie?

KGP


 No.14169

>>14168

>KGP

Mam nadzieję że to nie będzie misja samobójcza
 No.11538[Reply]

File: 1577988962465.jpeg (63.61 KB, 424x276, 106:69, film z izraela.jpeg)

skoro żydzi chcą degeneracją znisczyć zachód to dlaczego izrael jets pełen pedalstwa, feminizmu, zdegenerowanej kultury, pornografii, marihuany, slut walków i innych zachodnich rzeczy? nieironicznie ludzie nie lubią ultra ortodoksyjnych żydów którzy w większości nie pracują

dlaczego wszędzie jest over 9000 kamer? dlaczego inwigilują swoich ludzi?

zupełnie jak zachód który jest zgniły

17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11575

>>11573

>teraz jest cenzura, nie widzę różnicy

właściwie to tak

>ludzie z ruchu open source wymyśliliby

w chinach nie wymyślili a tam jest bardzo dużo ludzi

>mają, wystarczy użyć mostka meek azure

sami nie mają takich narzędzi

>pod każdym względem, VPN to uosobienie kapitalizmu

płacisz a i tak cię sprzedają xD

>tak, ludzie kupują mieszkania pod "inwestycje" i stoją puste, wystarczy się włamać

dobry pomyśł

>nie

widziałem że ludzie śpią w centrach gdzie wszyscy ich widzą, to chyba po to by nikt im krzywdy nie zrobił

>dadzą tyle ile weźmiesz sam

nie umiem walczyć o swoje


 No.11578

>>11575

>w chinach nie wymyślili a tam jest bardzo dużo ludzi

w polsce jest kapitalizm i też nie wymyślili

>sami nie mają takich narzędzi

ale komunizm im to zapewnia za darmo

>widziałem że ludzie śpią w centrach gdzie wszyscy ich widzą, to chyba po to by nikt im krzywdy nie zrobił

błąd przeżywalności, widziałeś tylko tych którzy śpią na widoku. tak samo jak głupki robią badania na pedofilach którzy dali się złapać i siedzą w więzieniach i na ich podstawie twierdzą że pedofile np.nie potrafią się kontrolować

>nie umiem walczyć o swoje

spokojnie, przeszkolimy cię na lolifoxie


 No.14145

>>11538

>skoro żydzi chcą degeneracją znisczyć zachód to dlaczego izrael jets pełen pedalstwa, feminizmu, zdegenerowanej kultury, pornografii, marihuany, slut walków i innych zachodnich rzeczy?

żydzi którzy to forsują to mała kasta której wlasnością są wszystkie amerykańskie firmy, a nie losowi ludzie w izraelu

>>11542

>nie skończy się to katastrofą skoro nie pracują?

dlaczego? goje będą pracować na żydów

>ale oni dostają zasiłki za czytanie tory i chodzenie do szkół w których omawiają żydowskie teksty

lepsze to niż praca w fabryce


 No.14147

>>14145

>żydzi którzy to forsują to mała kasta której wlasnością są wszystkie amerykańskie firmy, a nie losowi ludzie w izraelu

tak tylko dlaczego narażają swoich własnych ludzi, swój lud na tą degenerację? ultraortodoksyjni żydzi wandalizują bilboardy na których jest spermiarstwo, robią zamieszki jak coś im nie pasuje

>dlaczego? goje będą pracować na żydów

ale nikt w izraelu nie będzie pracował bo wszyscy będą żyli z zasiłku

>lepsze to niż praca w fabryce

trochę ich szanuję za to że są problemem dla żydów i doją system


 No.14158

>>14147

>tak tylko dlaczego narażają swoich własnych ludzi, swój lud na tą degenerację?

dlaczego uważasz że miliarderzy kasta w USA uważa losowe bydło z Izraela za swój lud?

poza tym jak mają uchronić Izrael przed przeciekiem zachodniej degeneracji do niego? jak nawet do Korei Północnej są szmuglowane kasety z zachodnimi filmami

>ale nikt w izraelu nie będzie pracował bo wszyscy będą żyli z zasiłku

a po co w izraelu? izrael co roku dostaje darmowe 4 miliardy dolarów od USA. za niedługo również polaczki będą płacić haracz żydkom na podstawie ustawy 447, a "polski" rząd i prezydent (bez napletka i z żoną żydówką) wszystko podpisze, opodatkujecie polaków, sprzedacie lasy państwowe i będzie na płacenie żydkom haraczu
 No.14029[Reply]

File: 1581797313155.jpg (88.83 KB, 768x512, 3:2, JavaScript-58acbb8a3df78c3….jpg)

Polecacie używać JS na lolifoxie czy raczej odradzanie w imie wiekszego bezpieczeństwa ?

Ogólnie strasznie JS ułatwia odpisywanie na różne komentarze.

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.14056

>>14053

>można używać, sam Tor wystarczy aby być bezkarnym

niby tak ale można małymi i prostymi krokami zwiększyć bezpieczeństwo i sprawić że policja za milion lat nikogo nie namierzy

jeśli strona ma żydowskie skrypty to jest jak najbardziej możliwym żeby skorelować na podstawie teczki z clearnetu, nie było jeszcze czegoś takiego i raczej na lolifoxów niktk nie zastosuje ale celujemy w najlepszy możliwy opsec


 No.14099

sam zdecyduj, ale weź pod uwagę że pewnego dnia właściciel może się zmienić a nowy może wsadzić skrypty exploity albo skrypty nagrywające ruch myszką i ruch klawiatury


 No.14111

>>14099

na początku tego lolifoxa banery były pobierane z clearnetowego adresu co niwelowało sens linku onion ale admin naprawił


 No.14136

możesz używać Whonix jeśli ich się boisz


 No.14157

>>14136

>możesz używać Whonix jeśli ich się boisz

Whonix nie sprawia że javascript jest bezpieczny

jedyne co da to zmniejszenie szkód wynikłych z użycia exploita na javascript

ale nadal można po użyciu exploita np.nagrywać co robisz w danej maszynie wirtualnej, o jakiej godzinie

i poza exploitami javascript pozwala na nagrywanie myszki, klawiatury, wydajności

jeśli można uniknąć to lepiej nie używać. ale jeśli coś wymaga włączenia np.wrzucanie cp na portal białka to można włączyć. albo zrobić program który wrzuci bez javascript
 No.14118[Reply]

File: 1581859292940.jpeg (4.33 KB, 128x128, 1:1, images.jpeg)

Da się zrobić żeby Tails łączył się z tym samym guardem ?

Idzie o gdzieś zapisać w encrypted presistent volume ?

albo jakkolwiek wplynac na wybor guarda?

 No.14155

z tego co słyszałem tak

trzeba wpisać w internet "persistent guard Tails"
 No.14107[Reply]

File: 1581854535780.jpg (74.33 KB, 604x371, 604:371, 33f3726c4fd0016de60353958b….jpg)

Poland is a terrorist organization that occupied the territory of the Russian Empire, namely the congress of Poland.

 No.14115

>>14107

Wypierdalaj Rosyjska szmato


 No.14117

>>14115

kiss my legs, a pity pole. We are a great nation, you are a weak and a miserable nation.


 No.14154

fuck Poland, kill Andrew Duda
 No.13188[Reply]

File: 1580732028358.jpg (51.08 KB, 555x298, 555:298, policja.jpg)

https://niebezpiecznik.pl/post/wywiad-z-cyberpolicjantem/

>Wywiad z cyberpolicjantem. Najłatwiej wyrobić słupki waląc sprawców z OLX-a

>Łatwiej wyrobić słupki waląc iluś sprawców z OLX-a, gdzie poziom skomplikowania jest najczęściej zerowy, niż zatrzymać konkretnego oszusta, który jednak trochę zna się na rzeczy, ukrywa i gdzie przygotowania do realizacji trwają miesiącami, jak nie dłużej.

dlaczego niby poziom skomplikowania przy OLX jest najczęściej zerowy? ludzie okradający na OLX nie stosują Whonixa, proxy? myślałem że tak każdy robi, wychodzi na to że tylko ja

56 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.14097

>>14096

>jestem chętny do współpracy, podaj email

blikowiec @ secmail.pro


 No.14100

>>14057

>gdyby mi tylko komputer uciągnął whonixa , byłbym w niebie

przestań forsować te bzdury. masz Pentium II i 64MB RAM?

może coś źle ustawiłeś

a zaraz, może chodzi o to że najnowszy Gateway jest 64-bit i wymaga procesora 64-bit i ze wsparciem sprzętowej wirtualizacji? to można użyć gateway 13 albo kupić komputer za 200zł


 No.14102

>>14100

Wirtualna maszyna rucha moj komputer w dupe

>przestań forsować te bzdury. masz Pentium II i 64MB RAM? może coś źle ustawiłeś

Niby wszystkondobrze ustawilem

mam 6Gb ramu 2,4Ghz z 2 rdzeniami

A jakiekolwiek wirtualne maszyny dziala jakbym mial kurwa gowno na kulkach jebanych


 No.14110

>>14102

>A jakiekolwiek wirtualne maszyny dziala jakbym mial kurwa gowno na kulkach jebanych

włączyłeś wirtualizację w BIOSie? bez tego będzie kiepsko chodzić


 No.14153

>>14102

>mam 6Gb ramu 2,4Ghz z 2 rdzeniami

>A jakiekolwiek wirtualne maszyny dziala jakbym mial kurwa gowno na kulkach jebanych

to coś masz nie tak

możesz zwiększyć liczbę rdzeni procesora do 2 w ustawieniach maszyny jeśli jest ustawione 1 (System / Processor)

włączyć sprzętową wirtualizację (System / Acceleration)

na hoście możesz zdefragmentować plik z dyskiem maszyny wirtualnej. a jeśli masz SSD to wsadzić dysk maszyny na SSD. można nawet użyć osobnego fizycznego dysku na maszynę wirtualną, tylko nie zapomnieć o zaszyfrowaniu

może za mało RAM w maszynie masz ustawione i się wyczerpuje

>>14110

>włączyłeś wirtualizację w BIOSie? bez tego będzie kiepsko chodzić

najnowszy Whonix raczej i tak się nie włączy bez sprzętowej wirtualizacji. zresztą nawet bez sprzętowej wirtualizacji powinien chodzić wystarczająco sprawnie by się dalo używać
 No.14103[Reply]

File: 1581840417591.png (3.82 KB, 192x144, 4:3, pobrane.png)

Dobra

Jakby był ktos w stanie na dole wstawic

kompletny poradnik do whonixa jak go dobrze skonfigurowac i uzywac

Bylbym wdzieczny

 No.14104

1. instalujesz virtualbox

2. importujesz whonix

3. gotowe


 No.14152

>kompletny poradnik do whonixa jak go dobrze skonfigurowac i uzywac

jak chcesz włączyć whonix i przeglądarkę to nie trzeba żadnej konfiguracji, wszystko jest gotowe

jak chcesz jakieś bardziej zaawansowane użycie to czytasz wiki whonix albo pytasz tutaj o konkret

https://www.whonix.org/wiki/Documentation

http://www.dds6qkxpwdeubwucdiaord2xgbbeyds25rbsgr73tbfpqpt4a6vjwsyd.onion/wiki/Documentation
 No.14008[Reply]

File: 1581792387839.png (4.69 KB, 284x177, 284:177, akcja.png)

najnowsze alarmy to nasza sprawka ?

4 posts omitted. Click reply to view.

 No.14072

>>14015

odmęty szaleństwa


 No.14077

>>14072

>odmęty szaleństwa

to jak inaczej byś chciał zaatakować największe korporacje?


 No.14083

>>14077

ale to nie jest mr robot


 No.14089

>>14077

>to jak inaczej byś chciał zaatakować największe korporacje?

ceo scam

business email compromise

sim swap

fałszywa bramka płatności i rozesłanie linka do księgowych


 No.14151

>>14009

przez email
 No.11714[Reply]

File: 1578413345367.png (94.13 KB, 1024x776, 128:97, niggerface-diploma-univers….png)

jak to niektórzy ludzie nie mają wewnętrznego monologu w głowie? oni nie myślą czy myślą ale nie zdają sobie z tego sprawy? nie zastanawiają się przykładowo czy postąpili dobrze czy źle albo czy to co słyszą jest prawdziwe lub fałszywe? tylko dawajcie poważne odpowiedzi a nie typu "ludzie to głupki" lub "wyruchaj dziecko to zostaniesz bogiem"

 No.11717

>niektórzy ludzie

większość

>oni nie myślą czy myślą ale nie zdają sobie z tego sprawy?

tak jak zwierzęta, mózg robi to co zaprogramowano

>nie zastanawiają się przykładowo czy postąpili dobrze czy źle albo czy to co słyszą jest prawdziwe lub fałszywe?

mają wmówione że frajerstwo = dobro

>tylko dawajcie poważne odpowiedzi a nie typu "ludzie to głupki" lub "wyruchaj dziecko to zostaniesz bogiem"

obie powyższe odpowiedzi są poważne i prawdziwe


 No.11721

>>11717

>większość

jak idą spać to nie myślą podczas zasypiania tylko tak leżą? chyba niektórzy oglądają telewizję albo używają smartfona aż są bardzo zmęczeni

>tak jak zwierzęta, mózg robi to co zaprogramowano

to jak podejmują wybory np co zjeść albo czy warto coś kupić? nie wszyscy ludzie robią to samo w kwestii pracy, jedni pracują w fabryce a inni jako konsultanci

>mają wmówione że frajerstwo = dobro

są tacy którzy myślą inaczej i niekoniecznie są z kasty

>obie powyższe odpowiedzi są poważne i prawdziwe

to drugie jest nie na temat a pierwsze jest za proste na dyskusję


 No.14144

>>11721

>to jak podejmują wybory np co zjeść albo czy warto coś kupić?

normicy/npc nie podejmują wyborów. mózg za nich decyduje, w nieświadomości lub podświadomości

dlatego normicy są tak bardzo podatni na reklamy, propagandę, pranie mózgu

jak zobaczą że na netflixie albo reklamie jest kebab, to pójdą kupić kebab. albo jeśli celebryci lub jutuberzy to jedzą, to normicy też

nawet jeśli taki kebab kosztuje 2 godziny ich pracy, a zdrowe danie kosztuje pół lub godzinę. istotne jest tylko powtarzanie jak małpa tego co zobaczą w serialu czy reklamie


 No.14150

>>14144

>normicy/npc nie podejmują wyborów. mózg za nich decyduje, w nieświadomości lub podświadomości

to ma sens

>dlatego normicy są tak bardzo podatni na reklamy, propagandę, pranie mózgu

myślę że na to każdy jest podatny, jak będzie się w kółko coś wmawiało bez głosu sprzeciwu to można w to uwierzyć

>nawet jeśli taki kebab kosztuje 2 godziny ich pracy, a zdrowe danie kosztuje pół lub godzinę. istotne jest tylko powtarzanie jak małpa tego co zobaczą w serialu czy reklamie

kiedyś czytałem o eksperymencie, dzieci oglądały program o zdrowym żywieniu

po programie chciały jeść owoce mimo że tylko raz widziały to, wyobraź sobie gdybyśmy my albo chociaż ludzie bez złych intencji sterowali tym wszystkim
 No.14087[Reply]

File: 1581802932833.png (12.02 KB, 245x148, 245:148, 245px-Tor-logo-2011-flat.s….png)

Jak często może się zdażyć że nasz Node Exit będzie stworzony przez służby bezpieczeństwa/ osobe co sprzedaje dane Policji ?file:///home/amnesia/Persistent/Tor%20Browser/245px-Tor-logo-2011-flat.svg.png

 No.14088

nawet jak tak się stanie to co z tego? Tor powstał właśnie po to


 No.14149

exit node służb nie sprawia że jesteś zdeanonimizowany

ale jak chcesz mniejsze ryzyko exit node służb to preferuj wchodzenie na strony onion zamiast domeną clearnetową
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads