[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.39748[Reply]

File: 1594382392968.jpg (87.24 KB, 800x960, 5:6, fruit.jpg)

https://incels.co/threads/are-african-kids-entitled-to-food.39069/

>i mean, they wouldnt be poor if they were confident…

>They need therapy. It's all in their head, they aren't actually hungry.

>They should stop being so entitled.

>those losers just need to shower off the hunger.

>They just need to get over themselves and get out and live!

>African kids need to hit the gym and work on their person te he he, personalll te he he, pers te he he, personalities.

>They should just shower.

>They need to man up and stop whining like crybabies

>Of course not! I know a starving kid who went outside, showered, and lifted weights and now they're well adjusted millionares living in their NYC penthouse.

>I know an african kid who did fine without food. He told me his friends are always going on and on about "I'm starving" and "I can't survive without a proper electrolyte balance and caloric intake". He said Sure, He's starving but at least he's not whining about it.

>They should shower, get a nice haircut, put on some nice clothes, have some hobbies, go outside and talk to people.

>Tbh, it's their fault. If they were good, they would have been born in Switzerland.

>It's their fault. If they just had more faith God would feed them.

>if they respected women more they wouldn't be in that situation

>All they need isPost too long. Click here to view the full text.

 No.39985

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 101
 No.39698[Reply]

File: 1594332147130.jpg (8.98 KB, 200x200, 1:1, lafirynda z NATO.jpg)

Aplikacje bankowe w komórce? Cyberprofilerka o tym, na co trzeba uważać

Nie musimy sprawdzać swojego konta bankowego kilka razy dziennie i to przez telefon – przestrzega Beata Legowicz, cybeprofilerka. W swoim telefonie komórkowym nie posiada aplikacji bankowych, bo doskonale wie, do czego są zdolni i jak działają cyberprzestępcy

Co godzinę na świecie dochodzi do średnio tysiąca cyberataków. Ataki w coraz większym stopniu wymierzone są w prywatne konta użytkowników internetu. W jaki sposób możemy chronić swoją prywatność, dane i pieniądze? Beata Legowicz, która została w tym roku wyróżniona przez Women in Tech Summit 2019 i znalazła się w gronie TOP20 CyberSecurity Women in Poland, na liście wybitnych Polek z obszaru bezpieczeństwa cyfrowego, radzi, jak zabezpieczyć się przed cyberprzestępcami.

https://www.forbes.pl/technologie/aplikacje-bankowe-w-komorce-na-co-trzeba-uwazac/pfj6y2w

ciekawe co na to bezpiecznicy którzy bronią aplikacji jak niepodległości

 No.39699

>ciekawe co na to bezpiecznicy którzy bronią aplikacji jak niepodległości

bezpiecznicy czyli kto? piotr konieczny?


 No.39701

>>39699

>bezpiecznicy czyli kto?

może lepszym określeniem byłoby "edukatorzy i propagatorzy bezpieczeństwa informatycznego"

bo o edukację tutaj chodzi

>piotr konieczny?

na przykład


 No.39982

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 99
 No.33795[Reply]

File: 1593018981074.jpg (9.93 KB, 460x288, 115:72, hitman.jpg)

Lista osób które zostaną w niedługim czasie brutalnie zamordowane przez nieznanych sprawców. Opisujcie też sposób w jaki to nastąpi.

Zbigniew Ziobro

Będzie miał bardzo nieszczęśliwy wypadek. Ta śmierć będzie powolna i bolesna.

Andrzej Duda

Prezydent gdzieś poleci ale nie doleci, wszystko się zmieni.

Jarosław Kaczyński

Podczas oddawania stolcu pęknie mu żylak odbytu i Jarek się wykrwawi.

Jarosław Gowin

Podczas spaceru przewróci się na nóż desantowy. Dziesięć razy.

Beata Legowicz

Przypadkowo wrzuci suszarkę do wanny.

Łukasz Jędrzejczak

Będzie miał zawał podczas masturbacji do modelek z Maxmodels.

Karol Molenda

Odbierze od agentów CIA walizkę pełną dolarów. Walizka wybuchnie.

Tomasz Zdzikot

Przyjdzie do niego paczka. To będzie ostatnia przesyłka w jego życiu.

Vegeta_Ssj

Pomyli narkotyki i przypadkowo zażyje śmiertelną dawkę fentanylu.

Sylwester Suszek

Udławi się jedzeniem.

Krzysztof Dymkowski

Uda się w umówione miejsce zatrzymać niczego niespodziewającego się pedofila. Niczego niespodziewający się pedofil strzeli do niego z broni czarnoprochowej.

Krzysztof Flaszyński

Podczas spokojnego kursu jego taksówka trochę się spierdoli i zanurkuje w Jeziorze Kuźniczka.

Post too long. Click here to view the full text.
59 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.36323

>Lista osób które zostaną w niedługim czasie brutalnie zamordowane przez nieznanych sprawców. Opisujcie też sposób w jaki to nastąpi.

dlaczego mnie nie ma na liście?


 No.36326

>>36323

a kim ty jesteś?


 No.36906

SKW - głupki, nieudacznicy, największa kompromitacja w europie. nie potrafią nawet zepchnąć tematów 52


 No.39696

Aleksandra Paulska

W trakcie zabawy z Łukaszem Jędrzejczakiem zarazi się STD. Jej śmierć będzie powolna i bolesna.


 No.39979

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 96
 No.39456[Reply]

File: 1594307798731.jpg (15.89 KB, 480x360, 4:3, polskie służby.jpg)

>połączenie Whonix z socks wymaga dekonfiguracji nastawów Whonixa

>Tor Browser daje jeden adres IP wszystkim odwiedzanym domenom

>za alarmami bombowymi stoją Rosjanie

>nikt z Lolifox nie wysłał alarmów bombowych

>godzina była taka że będzie łatwo go skorelować

>ktoś monitoruje ruch sieciowy polaków

5 posts omitted. Click reply to view.

 No.39473

nie ma co się śmiać, każdy z nas był clearneciakiem przed odkryciem Tor


 No.39478

>>39473

>nie ma co się śmiać, każdy z nas był clearneciakiem przed odkryciem Tor

ale nie byliśmy wtedy oficerami elitarnej polskiej służby specjalnej xDDD


 No.39480

>>39478

>ale nie byliśmy wtedy oficerami elitarnej polskiej służby specjalnej xDDD

no tak, oni wiedzą że Tor działa i dlatego tak piszą

muszą tego pożałować


 No.39661

>nikt na Lolifox nie ma Whonixa


 No.39977

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 94
 No.39628[Reply]

File: 1594320196633.jpg (13.65 KB, 255x221, 15:13, 1439702093666.jpg)

>dyskutuj ze śmieciakami

i tak każdego dnia

 No.39630

każdego dnia głupki ujawniają coraz więcej xD dzisiaj Jędrzejczak ujawnił że nie wie jak działa Tor Browser xDDDDDDDD


 No.39632

>każdego dnia głupki ujawniają coraz więcej xD dzisiaj Jędrzejczak ujawnił że nie wie jak działa Tor Browser xDDDDDDDD

dzieciaczek-konfabulant ujawnił, że nie wie jak działa Tor Browser i że nie odróżnia domeny od strony :)


 No.39639

>>39632

>dzieciaczek-konfabulant ujawnił, że nie wie jak działa Tor Browser i że nie odróżnia domeny od strony :)

Tor Browser daje osobny adres IP dla każdej domeny

używam słowa domena >>39424

Jędrzejczak zaprzecza >>39426

używam słowa domena >>39430

Jędrzejczak zaprzecza >>39431

używam słowa domena >>39437

Jędrzejczak zaprzecza >>39441

używam słowa domena >>39448

Jędrzejczak zaprzecza >>39451

nastąpiła dziejowa kompromitacja cwela Jędrzejczaka. przedstawienie skończone


 No.39648

>>39639

udawanie, że używanie słowa domena coś znaczy, kiedy nie rozumie się czym jest domena a czym strona :)


 No.39976

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 93
 No.37705[Reply]

File: 1593959039092.png (101.15 KB, 594x829, 594:829, d.png)

Aleksandra Paulska - Rzecznik Prasowy - Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

o co chodzi?

https://mobile.twitter.com/APaulska/status/1279454854977662976

30 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.39583

>>39580

Zazdrościcie.

Takie śmierdziele z dołów społecznych jak wy nigdy nie będą miały szans u takich inteligentnych i pięknych kobiet.

Możecie sobie najwyżej skórką poruszać.


 No.39609

>>39577

to wiadomo gdzie będzie jędrzejczak i o której godzinie. albo załatwić go od razu albo poczekać aż wyjedzie i śledzić aż zaprowadzi nas do miejsca zamieszkania


 No.39611

>>39609

>to wiadomo gdzie będzie jędrzejczak i o której godzinie. albo załatwić go od razu albo poczekać aż wyjedzie i śledzić aż zaprowadzi nas do miejsca zamieszkania

oficerowie GRU i Specnazu złapią go i będą torturować przed śmiercią. musi przekazać dane swoich współpracowników


 No.39634

>oficerowie GRU i Specnazu złapią go i będą torturować przed śmiercią

oficerowie GRU i Specnazu zostaną odesłani do moskwy w puszkach


 No.39975

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 92
 No.39015[Reply]

File: 1594226300499.jpg (13.43 KB, 213x227, 213:227, krzysiek.jpg)

a policjanci którzy okradli polsilvera, Robert Nojszewski i Krzysztof Lorek, nie pracują teraz przypadkiem w MON?

oni pasowaliby do bycia Vegetą

-Vegeta jest złodziejem, kradł od ludzi na cebulce, uważa że wolno okraść innego przestępcę

-Vegeta bardzo nie lubi się z kubuspuchatkiem (kubuspuchatek ujawnił nazwiska tych dwóch)

-Vegeta ma ogromny ból dupy o ujawnienie nazwisk tych dwóch kundli

-Vegeta z jakiegoś powodu najeżdzą szczególnie na KGP. a tamci zostali wypierdoleni z KGP

-być może Vegeta z konta dedemartin pisał do Polsilvera. a tamci go zatrzymali

-ktoś w stylu Vegety pisał do kubuspuchatka a on wziął go za Roberta Nojszewskiego http://cebulka7millweap.onion/viewtopic.php?id=2865

-Vegeta żartował (albo wygadał się) że studiował tę samą podyplomówkę co Jędrzejczak. Jędrzejczak studiował "Rozpoznania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestepstw popełnianych na szkodę banków". a tamci dwaj pracowali w Związku Banków Polskich

-Vegeta wielokrotnie sugerował że mieszka w Warszawie

-jeden z nich był szkolony w USA (kubuspuchatek nie napisał który). Jędrzejczak był szkolony w USA. tam mogli się zaprzyjaźnić (Jędrzejczak z Vegetą)

nie ma innych poszlak ale trzeba prześwietlić tych śmierdzieli od stóp do głów. w szczególności na okoliczność tego czy pracują teraz w MON, NCBC, SKW

WATCHDOGS SP. Z O.O.

REGON: 367717759

NIP: 5272812364

KRS: 0000685206

Lorek Krzysztof Członek Zarządu

Nojszewski Robert Andrzej Prezes Zarządu

ADRES:

Sokołowska 9/193 01-142 Warszawa

STRONA WWW:

watchdogs.io

WATCHDOGS SP. Z O.O. Sokołowska 9/193 01-142 Warszawa

Nr telefonu: 78Post too long. Click here to view the full text.

22 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.39610

>>39606

>czyhja matke ruchalem? xD

>odpisywanie samemu sobie


 No.39617

>na trzy cztery szcze-knij w racjonalnych odstępach (⌐■_■)

Dzisiaj 38543 4 v1ewer » Ralts Plus

2020-07-05 38543 4 kubuspuchatek » Ralts Plus

2020-07-04 38543 4 R.V.Miller » Ralts Plus

2020-07-04 38543 4 krang » Ralts Plus

Oni tego tak nie widza xD w ich ocenie ich ksywy nadaja rozped u i wiarygodnosic calej akcji a amigos pod te wiarygodnosc najpier przesunal watek do kosza a potem usunal z niego wsyzstkie posty, bo isitone krang nie popisal sie a raczej sromotnie sie wysprzelil pokazujac kompletny brak znajmosci jakiej kolwiek technologi intenretowej xD


 No.39619

>odpisywanie samemu sobie

robert nudne to, toeria lusta, wyparcie, kumasz?


 No.39622

>>39617

v1ewer to Adam Haertle

kubuspuchatek to Adam Lange

R.V.Miller to Piotr Konieczny

krang to Adam Golański

Ralts to Krzysztof Sawka

>>39619

>robert nudne to, toeria lusta, wyparcie, kumasz?

jaki Robert?


 No.39974

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 91
 No.26919[Reply]

File: 1590689902800.png (96.89 KB, 1280x720, 16:9, mocne akcje.png)

jedna z lolifoxowych gier

celem gry jest wywołać alarmy bombowe i nie dać się złapać

poziomy trudności

Poziom Łatwy - budynki państwowe

Poziom Trudny - centra handlowe, banki

Poziom Nightmare - lotniska, ambasady

tryby gry

Tryb A - przeprowadź jak najwięcej ewakuacji

Tryb B - ewakuuj jak najwięcej osób

Tryb C - narób jak najwięcej strat finansowych

Tryb ? - nie wiem, nie odblokowałem go

pamiętajcie że gra jest zespołowa. trwa od 1 stycznia do 31 grudnia po czym się zeruje i zaczyna od nowa, Państwowa Straż Pożarna publikuje leaderboardy

z powodu niewielkiej liczby graczy można śmiało liczyć 99% alarmów jako te wywołane przez uczestników

45 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.39551

> od czasu matur 2020 kłamią o telefonicznych

Dlaczego?

Kogoś kto dzwoni znacznie łatwiej namierzyć.

Jak się potem wytłumaczą że był telefon a nie namierzyli nadawcy mimo że karty SIM wszystkie zarejestrowane?


 No.39554

>>39551

>Kogoś kto dzwoni znacznie łatwiej namierzyć.

normik głupek pomyśli że lolifoksi dzwonią i są bezkarni więc on też będzie

>Jak się potem wytłumaczą że był telefon a nie namierzyli nadawcy mimo że karty SIM wszystkie zarejestrowane?

nie wiem, tu raczej chodzi o łapanie clearneciaków


 No.39561

>>39551

>Dlaczego?

żeby naśladowców było łatwiej namierzyć

>Kogoś kto dzwoni znacznie łatwiej namierzyć.

no właśnie

>Jak się potem wytłumaczą że był telefon a nie namierzyli nadawcy mimo że karty SIM wszystkie zarejestrowane?

nie muszą się tłumaczyć


 No.39615

jak ludzie się dowiedzą że wystarczy kliknąć Tor Browser i wejść na secmail to będzie rozpierdol


 No.39973

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 90
 No.31502[Reply][Last 50 Posts]

File: 1592232903815.jpg (1.23 KB, 40x40, 1:1, h.jpg)

METODY OPERACYJNE SŁUŻB NA LOLIFOX

jak działają służby, jak rozpoznawać, jak się chronić przed manipulacją

1. WYŚMIEWANIE, OBRAŻANIE, PONIŻANIE PRZESTĘPCÓW

MODUS OPERANDI: profilerka sprofilowała sprawcę jako "ktoś, kto ma poważne problemy ze swoją psychiką, brakuje mu uznania i podziwu oraz ma spory żal do otaczającego go świata". dlatego troglodyci ze służb wpadli na pomysł wyśmiewania i poniżania, myśleli że może wtedy się zniechęci i odpuści

OCENA: 0/10 katastrofalna metoda, to ona doprowadziła do eskalacji konfliktu i pierwszych alarmów maturalnych. żadna inna metoda nie przyniosła tyle szkód polsce

2. UDAWANIE STYLU PISMA PRZESTĘPCÓW

MODUS OPERANDI: po swojej deanonimizacji Łukasz Jędrzejczak stwierdził że wszystko by się udało gdyby "pisał po żulersku". dlatego polecił swoim podwładnym udawać nasz styl pisma. metoda jest używana w połączeniu z pierwszą, żeby sprawić wrażenie że to inny lolifoksiarz cię wyśmiewa

OCENA: 0/10 metoda korzystna dla nas, nawet jeśli służby wiedzą które posty są ich, to amatorzy stylometrii spoza służb mają większe problemy z rozpoznawaniem naszych postów. zalecam wszystkim pisać tym stylem pisma, jest to bardzo korzystne dla anonimowości

3. OSKARŻANIE O BYCIE ROSJANAMI

MODUS OPERANDI: Łukasz Jędrzejczak wpadł na pomysł jak zrobić karierę. prowadzi akcję wywiadowczą przeciwko rosyjskim szpiegom w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

OCENA: 1/10 bomberzy wiedzą że są bezkarni i nikt ich nie namierzył. czują się jak bogowie którymi są. daję jeden punkt w górę bo Jędrzejczak dzięki tej metodzie robi karierę

4. TOR NIE DZIAŁA, ZAMIAST TEGO TRZEBA VPN

Post too long. Click here to view the full text.
177 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.35916

18


 No.36243

hahah głupkom się nie udało 17


 No.36857

SKW - głupki, nieudacznicy, największa kompromitacja w europie. nie potrafią nawet zepchnąć tematów 16


 No.39556

15. WYWOŁYWANIE DYSKUSJI W CELU PODBIJANIA TEMATÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ SŁUŻBY

MODUS OPERANDI: w tematach założonych przez służby na przykład "Vegeta to xArm" albo "NordVPN jest super" operatorzy służb prowokują dyskusję, na przykład pisząc że trzeba wprowadzić modyfikacje do Tor Browser. ich posty są zawsze bez SAGE! dlatego temat wraca na stronę główną, w nadziei że jakiś głupek przeczyta tylko OP

OCENA: 5/10 z jednej strony to pomysłowa i skuteczna metoda, ale zawsze kończy się zmasakrowaniem głupków ze służb i wyśmianiem ich idiotyzmów


 No.39971

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 89
 No.39522[Reply]

File: 1594311266258.jpg (77.34 KB, 1402x678, 701:339, d.jpg)

doszedłem do wniosku że myślenie co by było gdyby jest bez sensu

każdy z nas jest inny i ma inne doświadczenia, nawet normiki głupki bydło jebane

jedni rodzą się chadami i ruchają a inni są incelami i jakoś żyją, inni mają dostęp do bramek płatniczych a inni muszę je sami zdobyć

żyjemy i na podstawie tego co mamy próbujemy zrobić jak najlepiej, wiadomo że ktoś ustawiony może zrobić więcej niż ten bez zasobów, teraz mamy Lolifox ale wyobraźcie sobie że to można zrobić jeszcze lepiej i mieć Lolifoxa z najmocniejszymi wyjebkowiczami kuli ziemskiej, tak samo jest myśleć co by było gdybym nie miał komputera

życie to determinizm, geny doświadczenia środowisko i inne decydują kim będziemy i co będziemy robić, na przykład my mieliśmy predyspozycje do bycia groźnymi cyberterrorystami ale nie znaczy to że każdy może nim być, normik głupek jest zaprogramowany by być normikiem głupkiem, na niewiele rzeczy w życiu mamy wpływ i zwyczajnie jednych można "wybudzić" a innych nie

ktoś nigdy nie używał komputera i jest szczęśliwy, ktoś ma windowsa 10 i robi wyjebki, nie ma one size fits all i każdy pójdzie inną drogą, my się spotkaliśmy i robimy mocne akcje, można to sobie tłumaczyć jako przypadek lub zrządzenie losu

 No.39970

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 88
 No.31494[Reply]

File: 1592231344666.jpg (2.13 KB, 40x40, 1:1, s.jpg)

PORADNIK BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

bezpieczeństwo przy morderstwach, zamachach, porwaniach, gwałtach, podpaleniach

1. NIE MÓW O AKCJI NIKOMU

to absolutnie najważniejsza zasada bezpieczeństwa. dwie osoby są w stanie zachować tajemnicę tylko wtedy, gdy jedna z nich jest martwa

2. NIE ATAKUJ OSÓB POWIĄZANYCH ZE SOBĄ

nie morduj osoby którą znasz, nie podkładaj bomby pod swoją szkołę. wybierz miejsce całkowicie niepowiązane ze sobą

3. NIE WYMYŚLAJ ALIBI. W RAZIE WPADKI - NIE PRZYZNAJĘ SIĘ DO WINY

z policją się nie rozmawia. rozmową i zmyślaniem możesz tylko pogorszyć sytuację. jedyne co masz zrobić to nie przyznać się do winy

4. ZOSTAW TELEFON WŁĄCZONY W DOMU

nie wyłączaj, nie zabieraj na akcję

5. PORUSZAJ SIĘ DOWOLNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU OPRÓCZ SWOJEGO SAMOCHODU

jeżeli musisz poruszać się swoim samochodem zamontuj podrobione tablice rejestracyjne pasujące do takiego samego modelu i koloru samochodu

6. NIE UJAWNIAJ MIEJSCA PORWANIA/MORDERSTWA

postaraj się aby do porwania doszło w możliwie nieznanym miejscu. wtedy policja nie będzie w stanie znaleźć twojego DNA w okolicy zdarzenia

7. UKRYJ CIAŁO OFIARY

w pierwszych dniach policja nie potraktuje sprawy poważnie, będzie myślała że to zwykłe zaginięcie. kiedy się zorientują że coś nie gra będzie już za późno, dowody przepadną

8. NIE PRZEJMUJ SIĘ KAMERAMI I RYSOPISEM

Post too long. Click here to view the full text.
23 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.39475

wykorzystam poradnik do zabicia Andrzeja Dudy, jak mnie złapią to nic się nie stanie bo dopiero pod koniec roku kończę 15 lat


 No.39476

>wykorzystam poradnik do zabicia Andrzeja Dudy

Mama woła na kolację.


 No.39494

>>wykorzystam poradnik do zabicia Andrzeja Dudy

>Mama woła na kolację.

Wykpienie adwersarza nie obniża jego potencjalnej szkodliwości.


 No.39515

>Wykpienie adwersarza nie obniża jego potencjalnej szkodliwości.

Masz rację. Istnieje zagrożenie, że adwersarz wysmaruje kupą ścianę szkolnej ubikacji.


 No.39969

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 87
 No.39107[Reply]

File: 1594231498783.jpg (6.39 KB, 207x139, 207:139, WANTED FOR CRIMES AGAINST ….jpg)

14 stycznia 2020:

Minister Cyfryzacji chce blokować pornografię na poziomie przeglądarek

Marek Zagórski przekonuje, że można się dogadać z dostawcami przeglądarek, aby te blokowały strony porno. Taką blokadę można by zdjąć specjalnym kluczem. "Jest to możliwe" - mówi. Dodatkowo chce aby cenzurę można było łatwo rozszerzać o inne kategorie stron.

https://www.wykop.pl/link/5293125/minister-cyfryzacji-chce-blokowac-pornografie-na-poziomie-przegladarek/

23 marca 2020:

Trzeba było aż epidemii koronawirusa, by władze oraz niektórzy operatorzy telekomunikacyjni dojrzeli w końcu do blokowania domen prowadzących do stron phishingowych i ułatwiających kradzieże pieniędzy użytkowników.

Po wielu dniach intensywnych prac opublikowano dzisiaj „POROZUMIENIE o współpracy w zakresie ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe oraz doprowadzających użytkowników internetu do niekorzystnego rozporządzenia ich środkami finansowymi w okresie stanów nadzwyczajnych, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Ten przydługi tytuł oznacza w praktyce duże problemy dla złodziei opisywanych często na łamach naszego serwisu.

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/koniec-wiekszosci-oszustw-na-dotpaya-zlodzieje-igrali-i-sie-doigrali/

ktoś powiedział kretynowi że łatwiej dogadać się z dostawcami internetu i dlatego powstała "lista CERT"

12 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.39393


 No.39422

>>39381

Obrazkowy teletubis sie obudzil XDDD


 No.39428

>>39383

>co?

Jeszcze raz XD


 No.39436

>>39382

>ile osób podpisze umowę u zagranicznego operatora? cenzura ma działać na głupków, pospólstwo, wyborców PiS. mądrzy i tak używają Tora

Glupie PiSdy na pewno nie podpisza bo ledwo znaja pojecie "internet" ale gamerzy, hakerzy, bojownicy o wolnosc i prywatnosc czyli tak na oko kilka milionow (w Polsce). Poza tym cenzura i tak juz dziala filtry pracuja i wgl w clearnecie tylko w Tor jest jaka taka wolnosc.

> taki problem że żaden polski głupek nie dowie się nawet o istnieniu takiej firmy

Jak sie nie dowie. Puscic reklamy w tv i internecie i dowiedza sie wszyscy.


 No.39967

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 85
 No.39236[Reply]

File: 1594239045604.jpg (1.96 MB, 2398x1142, 1199:571, duda.jpg)

ekran jednego z komputerów z którego korzysta śmieć Andrzej Duda https://www.wykop.pl/link/5594199/#comment-79382697

mam nadzieję że przyda się GRU

1 post omitted. Click reply to view.

 No.39307

File: 1594250913432.jpg (1.8 MB, 2048x1536, 4:3, xd.jpg)

Duda na "swoim" AMA nie siedzi nawet przy komputerze xD

ciekawe czy tak to wygląda jak Molenda albo Legowicz chcą coś napisać na Lolifox


 No.39310

File: 1594252964641.jpg (999.31 KB, 2048x1364, 512:341, s.jpg)

Michał Białek i Anna Stecka tam siedzieli i mówili pisowcom jak się postuje na tym wykopie

a co ma Białek otwartego na laptopie? to jest discord? slack? jak odróżnić? a w tyle ma realne obciążenie wykopu?


 No.39311

>>39310

>a co ma Białek otwartego na laptopie? to jest discord? slack? jak odróżnić? a w tyle ma realne obciążenie wykopu?

na foregroundzie slack, w tle coś na kształt new relic


 No.39323

>ekran jednego z komputerów z którego korzysta śmieć Andrzej Duda

to burner


 No.39965

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 84
 No.39261[Reply]

File: 1594240817668.jpg (269.51 KB, 720x1280, 9:16, s.jpg)

>>38191

głupki z SKW naprawdę myślą że usuwanie postów działa? trzeba przywrócić ten temat bo był wyjątkowo zabawny xD

10 posts omitted. Click reply to view.

 No.39287

>>39283

>spójrz na swojego posta

zazwyczaj jesteś bardziej pomysłowy, a teraz jak zacięta płyta. nie zadasz jakiegoś kreatywnego pytania?


 No.39288

>zazwyczaj jesteś bardziej pomysłowy, a teraz jak zacięta płyta. nie zadasz jakiegoś kreatywnego pytania?

moja zmiana skończyła się 7 minut temu. dobranoc


 No.39289

>>39288

>moja zmiana skończyła się 7 minut temu. dobranoc

nie tylko twoja zmiana. to twój koniec


 No.39297

>>39274

>Głupek z Lolifox nie wie że temat jest już przywrócony

mi chodzi o przywrócenie tematu razem z naszymi odpowiedziami głupku, zawsze jest tak że SKW zadaje "inteligentne" pytanie a w odpowiedziach jest masakrowane i szybko usuwa/spycha temat


 No.39964

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 83
 No.38922[Reply]

File: 1594220714928.png (774.72 KB, 568x680, 71:85, s.png)

https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport_CP_2019.pdf

Alarmy bombowe ……………………74

W 2019 r. zmorą okazały się fałszywe alarmy bombowe. Były one wysyłane drogą mailową przez bliżej niezidentyfikowanych sprawców. Celem ataków były m.in. urzędy, prokuratury, sądy, przedszkola, szko-ły, uczelnie, szpitale, centra handlowe, media czy transport publiczny.

Jeden z takich ataków został przeprowadzony na początku maja 2019 r. w związku z odbywającymi się wówczas egzaminami maturalnymi. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej83 tylko w dniu 7 maja 663 szkoły zgłosiły fakt otrzymania drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szkoły. W 481 szkołach, po sprawdzeniu przez służby, egzamin rozpoczął się zgodnie z harmo-nogramem. W 181 szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem, zaś w jednej placówce egzamin się nie odbył. Jak widać skala tego typu zdarzeń, jak i skutki organizacyjne, były znaczne.

Analiza incydentów wykazała, że może za nimi stać grupa osób, a „koordynacja” ataków odbywała się za pośrednictwem anonimowego forum obrazkowego84, znajdującego się w tamtym czasie pod adre-sem lolifox.org (patrz: rys. 70). Forum to jest obecnie nieaktywne.

Rys. 70. Forum obrazkowe lolifox.org.

Wśród wielu działów tematycznych znajdował się jeden o nazwie „/poland/”, opisany jako „Polskie forum wywrotowe”. Jeden z wątków, utworzony 23 stycznia 2019 r., który pojawił się w obrębie tego działu, dotyczył alarmów bombowych i nosił nazwę:

„POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERRORYSTYCZNY ?”

Rys. 71. Wątek dot. alarmów bombowych na forum lolifox.

W początkowej fazie anonimowy autor wątku podawał dzienną listę artykułów opisujących kolejne, prawdopodobnie powodowane przez niego alarmy bombowe. W styczniu pojawiło sPost too long. Click here to view the full text.

17 posts omitted. Click reply to view.

 No.39258

>Niepokojącym trendem jest wykorzystywanie anonimowych bramek mailowych do rozsyłania fałszywych alarmów bombowych, m.in. do szkół, urzędów czy szpitali.

Łukasz mówił że nie są anonimowe

>czy szpitali.

do jakich szpitali?


 No.39259

>>39258

>Łukasz mówił że nie są anonimowe

Łukasz i kobieta którą Łukasz udaje >>38191

>do jakich szpitali?

CERT Polska musi ponieść karę za to kłamstwo


 No.39262

jaka kare przewidziano? zesracie sie na wycieraczke? czy ktos z certu zosanie v1ewerem? xDDDD


 No.39263

>>39262

>jaka kare przewidziano? zesracie sie na wycieraczke? czy ktos z certu zosanie v1ewerem? xDDDD

v1ewer to Adam Haertle


 No.39963

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 82
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads