[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/ncbc/ - NCBC

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


 No.12[Reply]

File: 1581825976317.jpg (168.65 KB, 1345x1500, 269:300, UGG-Laela-3315-Black-Sneak….jpg) No.3[Reply]

File: 1574339913360.jpg (127.75 KB, 451x800, 451:800, mo.jpg)

Tyle plucia na NCBC, a teraz chcecie tu sobie robić bunkier?

Jak trwoga to do Boga :)

1 post omitted. Click reply to view.

 No.6

https://8channel.net/b/res/7719.html

jesteście mi w stanie wyjaśnić dlaczego to jeździ przez prawie tydzień? xDDDDDD


 No.7

>>6

normalnie, admin nie jest frajerem, jak byłem adminem lolifox.pro to też takie rzeczy jeździły

serwerownia to https://twitter.com/frantechca

warto zapisać sobie


 No.8

>>7

>normalnie, admin nie jest frajerem

ale to jest na clearnecie xD i admin próbuje zastąpić 8chan więc by nie ryzykował zrzuceniem

>jak byłem adminem lolifox.pro to też takie rzeczy jeździły

kilka dni pojeżdziły bo później skasowałeś deskę


 No.10

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil Causes Gallstones</a> qps.smqa.lolifox.cc.otq.mu http://mewkid.net/who-is-xandra/


 No.11
 No.2[Reply]

File: 1572858474455.jpg (173.45 KB, 1964x644, 491:161, IMG_20191015_174945.jpg)

Dobra wy milicyjne kurwy.

Niedlugo zaczynam swoja krucjate.

Mowiac wprost zamierzam zamordowac tyle ludzi ile dam rade.

Zlapcie i powstrzymajcie mnie jesli potraficie.

Rzucam wam wyzwanie.

I pluje do mordy.

Nara.

 No.9

Dostalem ostatni fragment , jutro pierwszy trup

Nara
 No.4[Reply]

File: 1574340191566.jpg (157.88 KB, 1024x768, 4:3, 9b833a2f39b9851d786cdee17e….jpg)

zesrałem się z obrazka xDDelete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads