[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/int/ - International

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


 No.42

File: 1600457020339.jpg (9.88 KB, 180x180, 1:1, tnl_118370[1].jpg)

Alarmy bombowe w urzędach w całym kraju. Dostają maile o podłożonym ładunku wybuchowym. Również w Lubelskiem

Informację o ewentualnym potencjalnym ładunku wybuchowym urzędy otrzymały już w czwartek wieczorem i dopiero w piątek rano odczytano wiadomość. Jak powiedział nam dyżurny lubelskiej policji, nie tylko w regionie dostają takie maila, ale też w całym kraju.

https://kurierlubelski.pl/alarmy-bombowe-w-urzedach-w-calym-kraju-dostaja-maile-o-podlozonym-ladunku-wybuchowym-rowniez-w-lubelskiem/ar/c15-15185850

https://coub.com/view/1v7jf1

 No.45

File: 1600717483681.jpg (16.57 KB, 165x220, 3:4, 15_agslsize[1].jpg)

Bloomberg Russian Money Was Laundered Via ING’s Polish Unit, Report Says

Hundreds of millions of dollars of Russian and Ukrainian money were laundered through ING Bank Slaski SA, according to Poland’s Gazeta Wyborcza newspaper, which cited an international investigative…

https://mobile.twitter.com/business/status/1307767774882791426

https://coub.com/view/22rrrl


 No.48

File: 1600889244988.jpg (11.09 KB, 120x160, 3:4, 146943[1].jpg)

portal tvp.info Atak na konto redaktora „Gazety Polskiej” #wieszwięcej tvp.info/50000143/atak-…

https://mobile.twitter.com/tvp_info/status/1308794624228700161

https://coub.com/view/2aet2l


 No.51

File: 1601056239919.jpg (55.48 KB, 168x218, 84:109, 15_nlpicasize[1].jpg)


 No.54

File: 1601316064534.jpg (61.22 KB, 167x223, 167:223, 15_khaxxx_sizen[1].jpg)


 No.56

File: 1601402397854.jpg (14.48 KB, 120x160, 3:4, 7ac97f[1].jpg)


 No.58

File: 1601405463602.jpg (12.51 KB, 120x160, 3:4, ba32a4[1].jpg)

Karol Molenda

Spotkanie Szefów Obrony #V4 było bardzo dobrą okazją do zaprezentowania modelu tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni #WOC. Moja prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, co jest potwierdzeniem, że założenia i kierunki rozwoju programu @CYBER_MIL_PL są właściwe 🇵🇱💪 twitter.com/CYBER_MIL_PL/s…

https://mobile.twitter.com/MolendaKarol/status/1310923258179530753

https://coub.com/view/22rd5o


 No.59

File: 1601454922814.jpg (16.98 KB, 167x225, 167:225, 04_50agsizenew[2].jpg)

Tomasz Piątek: PiS jest narzędziem zewnętrznego wroga

Gdzie był zatem polski wywiad, kontrwywiad, kiedy przygotowywana była afera taśmowa?

https://wiadomo.co/tomasz-piatek-pis-jest-narzedziem-zewnetrznego-wroga/

https://wiadomo.co/tomasz-piatek-pis-jest-narzedziem-zewnetrznego-wroga/

https://coub.com/view/2jteee


 No.60

File: 1601472406079.jpg (14.11 KB, 170x230, 17:23, th_04[1].jpg)


 No.61

File: 1601484360512.jpg (16.21 KB, 164x256, 41:64, 05_xxxha_69_szn[3].jpg)


 No.62

File: 1601494040715.jpg (19.07 KB, 164x256, 41:64, 03_xxxha_69_szn[1].jpg)

CBA zatrzymało swojego pracownika. Miał podrobić dokumenty, by wyłudzić kredyt

Pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego został zatrzymany w miejscu pracy, czyli w warszawskiej centrali służby - dowiedział się tvn24.pl. To wieloletni pracownik cywilny, który przed laty był osobistym kierowcą ówczesnego szefa CBA Mariusza Kamińskiego.

https://tvn24.pl/polska/cba-zatrzymalo-swojego-pracownika-mial-podrobic-dokumenty-by-wyludzic-kredyt-4706257

https://coub.com/view/zq74z


 No.65

File: 1601570344281.jpg (28.63 KB, 169x229, 169:229, 08_mbcrl_sizenew[1].jpg)

Kraków. Ewakuacja Collegium Novum przed inauguracją roku akademickiego. Fałszywy alarm bombowy [ZDJĘCIA]

Zarządca budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zarządził jego ewakuację. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Służby otrzymały informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie. Mundurowi i strażacy sprawdzają budynek z psem tropiącym. Zgłoszenie o ładunku zakłóciło zaplanowane na czwartek 1 października rozpoczęcie roku akademickiego. Alarm okazał się fałszywy. - Wracamy do Novum i niebawem rozpoczniemy inaugurację roku - przekazali przedstawiciele UJ.

https://dziennikpolski24.pl/krakow-ewakuacja-collegium-novum-przed-inauguracja-roku-akademickiego-falszywy-alarm-bombowy-zdjecia/ar/c1-15208882

https://coub.com/view/226qbi


 No.66

File: 1601646117083.jpg (17.05 KB, 168x218, 84:109, 09_nlpicasize[3].jpg)


 No.67

File: 1601722679726.jpg (12.49 KB, 165x225, 11:15, valentina_ross_s1-50[1].jpg)

Sobota z Defence24.pl: Wywiad z byłym szefem AW; Wywiad z gen. Polko; Fałszywy alarm bombowy w Ministerstwie Obrony Narodowej

Środki i zasoby, którymi dysponujemy, nie są adekwatne do wyzwań, jakie przed nami stoją.

https://www.defence24.pl/sobota-z-defence24pl-wywiad-z-bylym-szefem-aw-wywiad-z-gen-polko-falszywy-alarm-bombowy-w-ministerstwie-obrony-narodowej

https://coub.com/view/22rava


 No.72

File: 1602096216878.jpg (54.58 KB, 168x218, 84:109, 15_nlpicasize[1].jpg)

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach w województwie mazowieckim i wielkopolskim, w tym w miejscach zamieszkania: byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłego funkcjonariusza Policji, przedsiębiorcy, a także w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4490,Informacja-za-lapowki-Przeszukanie-CBA-w-stolecznym-ratuszu.html

https://coub.com/view/1q60ns


 No.74

File: 1602184068277.jpg (14.52 KB, 150x200, 3:4, 9539[1].jpg)

​Jarosław Kaczyński zajął gabinet po Sasinie i Szydło [WIDEO]

Czym się wicepremier zajmuje? Formalnie obowiązków przydzielonych nie ma. Komitet Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowe, który ma nadzorować jeszcze nie powstał.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-jaroslaw-kaczynski-zajal-gabinet-po-sasinie-i-szydlo-wideo,nId,4780681

https://coub.com/view/5dq93


 No.75

File: 1602270779180.jpg (13.98 KB, 173x223, 173:223, 282b425Yzy-11[1].jpg)

Dowódca bazy amerykańskiej w Redzikowie ofiarą kradzieży. Złodzieje odjechali jego autem

Hyundai Santa Fe, którym jeździł Eric Williams, zniknął z jednej ulic w Słupsku w nocy z 7 na 8 października. Szukają go wszystkie jednostki policji.

https://dziennikbaltycki.pl/dowodca-bazy-amerykanskiej-w-redzikowie-ofiara-kradziezy-zlodzieje-odjechali-jego-autem/ar/c1-15225802

https://coub.com/view/2k0wfs


 No.79

File: 1602874057388.jpg (16.92 KB, 173x223, 173:223, Mawz4bAREP-6[1].jpg)

Jan K.Skąd telewizja @tvp_info wiedziała o zatrzymaniu Ryszarda Krauzego i filmowała to wydarzenie podczas czynności prowadzonych przez CBA?

https://mobile.twitter.com/yyaann17/status/1317069325052874752

https://coub.com/view/2jpz7i


 No.81

File: 1602952952826.jpg (24.12 KB, 165x215, 33:43, 04_ao30size[1].jpg)


 No.84

File: 1603019091002.jpg (22.63 KB, 173x223, 173:223, ZXz3nY3ht6-8[1].jpg)

Ryszard Krauze nie trafi do aresztu

"Jestem wolny do dalszych zajęć" - powiedział Krauze po wyjściu z gmachu sądu.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ryszard-krauze-nie-trafi-do-aresztu,nId,4798886

https://coub.com/view/2jn5fq


 No.88

File: 1603353803468.jpg (17.81 KB, 168x218, 84:109, 10_nlpicasize[1].jpg)

To Agencja Wywiadu stała za kupnem felernych maseczek — "GW"

Zorganizowana z pompą pół roku temu akcja sprowadzenia przez KGHM kilku milionów maseczek dla personelu medycznego w rzeczywistości była operacją Agencji Wywiadu, której pomogły firmy stworzone przez oficerów służb amerykańskich i chińskich - pisze czwartkowa "Gazeta Wyborcza".

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kornawirus-w-polsce-maseczki-z-antonowa-rola-agencji-wywiadu/hrdklky,79cfc278

https://coub.com/view/1eisq5
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads