[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/delete/ - Lolifox Deletion Requests

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)


 No.10[Reply]

Jebana Pandemia! Czy prawdziwa?

Nasz los w naszych rękach, wedle oczekiwani

Wizja jedna na nas wpływa

o tym trąbia wszystkie media.

Wieje wiatr i porywa nas

w tą beznadzieje, chcą przegonić w nas nadzieje!

ten sie smieje kto sie smieje ostatni!

Nasze Pokolenie, ma byc tym ostatnim?

żyjąc w matni, na władze podatni?

Jako człowiek, mam tez głos!

Czas sie podniesc, Godnie przyjac cios.

Wiem co robie, Pisze historie dla świata.

Dosc juz Wojen! Życie stawiam ponad Bogiem.

W imie złych ludzi idei, w imie cudzych zasad?

walczyc z wrogiem? Czas się zbratac! No.8[Reply]

Cloudflare received an abuse report regarding:

lolifox.cc

Please be aware Cloudflare is a network provider offering a reverse proxy, pass-through security service. We are not a hosting provider. Cloudflare does not control the content of our customers.

Below is the report we received:

Reporter's Name: Misaka Mikoto

Reporter's Email Address: [email protected]

Reported URLs:

http://lolifox.cc/b/src/1585501660463.png

http://lolifox.cc/b/src/1585748029400.jpg

http://lolifox.cc/b/src/1585745878981.png

http://lolifox.cc/b/src/1585745488474.jpeg

http://lolifox.cc/b/src/1585670774831.jpeg

Comments: Why do you give out personal data to an international criminal group of pedophiles?

Now they're threatening me.

Please address this issue with your customer.

Regards,

Cloudflare Abuse

 No.9

Where's this serious international criminal group of pedophiles? That's sounds like something I'd want to join, it sure beats being all a bunch of unwanted virgins masturbating to computer screens.
 No.5[Reply]

Cloudflare received an abuse report regarding:

lolifox.cc

Please be aware Cloudflare is a network provider offering a reverse proxy, pass-through security service. We are not a hosting provider. Cloudflare does not control the content of our customers.

Below is the report we received:

Reporter's Name: Misaka Mikoto

Reporter's Email Address: [email protected]

Reported URLs:

https://lolifox.cc/b/src/1585327624677.png

https://lolifox.cc/b/src/1585328029216.png

https://lolifox.cc/b/src/1585330666419-2.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585330666419-3.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585330740685-3.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585330740685-1.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585332391263-2.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585332627352.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585336347796.jpeg

https://lolifox.cc/b/src/1585336469545.jpg

https://lolifox.cc/b/sPost too long. Click here to view the full text.

 No.6

> Comments: Еhese people themselves put child pornography on my site(Animach.pw) and specifically complained to you. And you forced the hoster to close Animach.pw These people got their way and eliminated the competition by themselves posting child porn on my site and complaining(abuse) to you about it. My site was closed. And now they post on their site, and you cover them hoster.

> Why?

Я глупый дноадмин анимача, а, а они нет, почему?


 No.7

>>5

Кек нормально так курочмо бомбануло.
 No.1[Reply]

Cloudflare received a child pornography report regarding:

lolifox.cc

Please be aware Cloudflare is a network provider offering a reverse proxy, pass-through security service. We are not a hosting provider. Cloudflare does not control the content of our customers.

Below is the report we received:

Reporter's Name: Misaka Mikoto

Reporter's Email Address: [email protected]

Reported URLs:

https://lolifox.cc/b/src/1585789589869.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585780912261-1.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585772314319-1.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585751047127.jpeg

https://lolifox.cc/b/src/1585600622428.webm

https://lolifox.cc/b/src/1585762033861.jpg

Logs or Evidence of Abuse: https://lolifox.cc/b/src/1585789589869.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585780912261-1.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585772314319-1.jpg

https://lolifox.cc/b/src/1585751047127.jpeg

Post too long. Click here to view the full text.

 No.2

чо ты пиздишь я не понимаю


 No.3

>>2

ну это типа абуза которая прилетела лисалику.


 No.4

>Reporter's Name: Misaka Mikoto

Хмммм…
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads